Pobierz regulamin

Transkrypt

Pobierz regulamin
Ocena prac:
Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Autorzy
najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma także katalog i dyplom.
Jury zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania prac na wystawę
i umieszczenia zdjęć prac w katalogu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciami prac.
Decyzje Jury są nieodwołalne.
Otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród nastąpi
22.10.2016 r. w Kościele p.w. Św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac w celach
wystawowych do końca kwietnia 2017r.
Kolejne wystawy m.in.:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach
- Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie
Wszelkich informacji o konkursie udziela:
Tadeusz Leśniak
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
34 – 205 Stryszawa 740
tel./fax: 33 874 70 03
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !
KONKURS
PATRONI NASZYCH KOŚCIOŁÓW
TEMAT TEGOROCZNEJ, 15 EDYCJI KONKURSU:
„Święty Marcin”
ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
WSPÓŁORGANIZATORZY:










Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Parafia p.w. Św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej
Urząd Gminy Stryszawa
Urząd Gminy Bystra-Sidzina
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Bielsko- Biała
Regionalny Ośrodek Kultury – Bielsko-Biała
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki
i Sportu w Bystrej-Sidzinie
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach
Miejskie Centrum Kultury – Żywiec
Regulamin konkursu
ORGANIZATOR:
 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Patronat medialny:
 Kurier Stryszawski,
 sucha24.pl
 powiatsuski24.pl
 beskidzka24.pl
Patronat honorowy:
Przedstawiciel Kurii Metropolitalnej z Krakowa.
Konkurs „Patroni naszych kościołów” to część z cyklu konkursów
poświęconych postaciom świętych, których kult przez długie wieki
chrześcijaństwa, aż do dnia dzisiejszego, stanowi jeden z głównych
elementów pobożności. Proponowany cykl jest próbą przybliżenia postaci
świętych, pełniących dużą rolę w życiu codziennym Kościoła. Czym sobie
zasłużyli na te zaszczyty, czy znamy życiorysy naszych opiekunów i czy
rozumiemy ich rolę w naszym życiu?
Wielu świętych jest elementem dzieł plastycznych, również
w sztuce ludowej. A zatem nawiązując do religijnego rodowodu sztuki
ludowej organizujemy XV edycję konkursu poświęconą Św. Marcinowi
Temat tegorocznej edycji konkursu:
Św. Marcin
- biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego,
urodzony ok. 316 roku w Sabarii, dziś Szombathely na Węgrzech.
W dniu 11 listopada obchodzone jest w Kościele katolickim
wspomnienie liturgiczne św. Marcina, który jest patronem żołnierzy.
Jest również patronem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii,
kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników,
więźniów, właścicieli winnic, żebraków. Św. Marcin był żołnierzem.
Wysłany do Galii, w Amiens oddał biedakowi połowę swojego
żołnierskiego płaszcza. W nocy ujrzał we śnie odzianego w ten
płaszcz Chrystusa, który powiedział, że to Marcin okrył Go
płaszczem.
W 339 r. przyjął chrzest i zakończył służbę wojskową. Był uczniem
św. Hilarego z Poitiers. Przez dziesięć lat żył w pustelni niedaleko
Genui, później założył najstarszy klasztor w Galii.
W 371 r. – wbrew swojej woli – został wybrany biskupem Tours.
Nadal prowadził życie mnisze, ewangelizował wieś, zwalczał
herezje, ale heretyków bronił przed surowymi karami. Zmarł 8
listopada 397 r. w Candes koło Tours we Francji.
Kult św. Marcina szerzył się we Francji, a w Europie od VI w. Grób
świętego stał się celem pielgrzymek.
Był pierwszym ze świętych spoza grona męczenników. Jest m.in.
patronem Francji, diecezji Moguncja i Rottenburg-Stuttgart
w Niemczech, Eisenstadt w Austrii. W ikonografii zachodniej
przedstawiany jest jako legionista na białym koniu, dający część
swojego płaszcza biedakowi.
Cele konkursu:




Pobudzenie inwencji twórczej oraz nawiązanie współpracy
z twórcami ludowymi, rzeźbiarzami nieprofesjonalnymi z terenu
Polski,
Prezentacja dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski,
Kształtowanie świadomości regionalnej i postawy utożsamiania się
z dziedzictwem kulturowym,
Poznanie możliwości twórczych oraz zainspirowanie twórców
tematem Św. Marcina.
Warunki udziału:
 Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział twórcy
ludowi, nieprofesjonalni, amatorzy.
 Prace nawiązujące tematycznie do sztuki ludowej, rzeźby mogą
być wykonane w drewnie, kamieniu lub glinie.
Wysokość pracy min.: 50 cm.
 Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie (34-205
Stryszawa 740) w terminie do 15 września 2016r.
 Każda praca powinna być opatrzona godłem /pseudonim twórcy/,
do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym
godłem i zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres i numer
telefonu, cenę rzeźby.