rolety - Sieradzka TV Media

Transkrypt

rolety - Sieradzka TV Media
Sieradz, Aleja Pokoju 7A
43 822 17 59
okna
drzwi
rolety
zewnętrzne
bramy
garażowe
www.oknakonieczny.pl
PYTANIA KONKURSOWE:
www.sieradzkatvmedia.com
www.oknakonieczny.pl
1. W którym roku pojawiła się pierwsza pisana wzmianka o Sieradzu?
Odp: …………...........................................................................................……
Imię i nazwisko: ………………………………………....……..........
Adres
zamieszkania:
2. W XIII w. i na początku XIV w. funkcjonowało księstwo sieradzkie.
Wymień przynajmniej jednego księcia sieradzkiego.
……………………………………………...........…
Odp: …………………………………………................................….........……….……
..............................................................
3.Należał do najwybitniejszych kompozytorów doby renesansu.
Pochodził z Sieradza. O kogo chodzi?
Numer telefonu: ………......…………………………..............…..
Odp: ………………………………………....………………………….…........……….……
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu organizowanego przez firmę Okna Konieczny
i Sieradzką TV Media (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
……………………………………….…………........................……....
(czytelnie imię i nazwisko)
4.Kto patronuje festiwalowi Sieradz Open Hair Festival?
Odp: ……………………….....................................................…........……………..
5.Nazywany jest prekursorem współczesnej kosmonautyki.
Urodził się w Sieradzu - o kogo chodzi?
Odp: ……………………………………………….....………………….......………….……

Podobne dokumenty