I921 / Terra90 Aktualizacja Oprogramowania

Komentarze

Transkrypt

I921 / Terra90 Aktualizacja Oprogramowania
I921 / Terra90
Aktualizacja Oprogramowania
1.
2.
3.
4.
Pobierz program IUW , oraz pliki oprogramowania urządzenia.
Zainstaluj dotnetfx.exe, oraz vcredist_x86.exe. Pliki są dostarczone wraz z programem IUW
Otwórz IUW.exe
Kliknij File/New/New IUS
5. W nowym oknie wybierz folder z oprogramowaniem dla urządzenia. Pozostałe opcje muszą być
ustawione jak na obrazku poniżej:
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]
6. Program wyświetli listę plików:
7. Włóż kartę MicroSD do czytnika. Karta musi mieć minimum 512MB. Następnie kliknij
Disk/Normalize Disk
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]
8. W nowym oknie wybierz swoją kartę SD, następnie kliknij „Normalize”. Program pokaże
ostrzeżenie, o utracie danych z karty. Kliknij „continue” i poczekaj aż zostanie wyświetlony
komunikat o zakończeniu procesu.
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]
9. Kliknij Disk/Make Burn Disk”
10. Wybierz swoją kartę SD i kliknij „make”. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o możliwości
usunięcia danych z karty SD, należy je zatwierdzić (continue).
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]
11. Program rozpocznie przygotowywanie katy SD. Po zakończeniu procesu wuświtlony zostanie
poniższy komunikat. Karta pamięci jest już gotowa do użycia w tablecie.
12. Włóż kartę pamięci do wyłączonego i naładowanego urządzenia. Następnie włącz tablet.
Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]
13. Obserwuj komunikaty na wyświetlaczu. Kiedy tablet wyświetli poniższy komunikat wyjmij kartę
pamięci
14. Urządzenie uruchomi się automatycznie. Pierwsze uruchomienie może trwać około 3 minut.
EUROPEAN HEADQUARTERS
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
[email protected]

Podobne dokumenty