TEST: PLAYSTATION 3 SLIM

Transkrypt

TEST: PLAYSTATION 3 SLIM
TEST: PLAYSTATION 3 SLIM
Wyniki testu w szczegółach
waga
ocena
Producent, model
Sony PlayStation 3 Slim (120 GB)
Wersja firmware testowanej konsoli
3.15
Jakość obrazu
Subiektywna jakość obrazu z płyty Blu-ray na wyjściu HDMI
14% minimalny szum, obraz minimalnie nieostry
Zmierzona jakość obrazu na wyjściu HDMI: jakość detali/czystość przejścia pomiędzy kolorami 10% 99,1%/0,8%/99,3%/94,2%/0,4 stopnia/
czarnym i białym/jakość skali szarości/wierność kolorów/odchyłka kolorów dla barwy
76,1 dB/76,6 dB
czerwonej/luminancja – odstęp sygnału od szumu/chrominancja – odstęp sygnału od szumu
Jakość obrazu
suma 24% Jakość dźwięku
Test słuchowy
8%
3%
Czas wyświetlenia zdjęcia: 6/8/10 megapikseli
Wyświetlanie zdjęć z płyty CD/DVD/karty pamięci/pamięci USB/LAN
Jakość wyświetlania zdjęć
2%
2%
suma 7%
zdjęcie minimalnie nieostre/JPEG, PNG,
TIFF/1920x1080 pikseli
3,1 s/3,8 s/4,5 s
tak/tak/tak/tak/tak
Gniazda połączeniowe
Gniazda wideo
Gniazda audio
Gniazda na panelu przednim urządzenia
Gniazda połączeniowe
4%
3%
2%
suma 9%
HDMI, kompozytowe
HDMI, analogowe stereo, cyfrowe optyczne
USB
Funkcjonalność
Nieobsługiwane formaty płyt
Obsługiwane formaty wideo
Obsługiwane formaty dźwięku wykorzystywane na płytach Blu-ray
Obsługiwane popularne formaty audio stereo
ocena 5,43
5,50
brzmienie zrównoważone, brak słyszalnych wad
dźwięku
100%/120 dB/0,0024%/120 dB/0,35 ns
Test laboratoryjny na wyjściu cyfrowym: wierność dźwięku/poziom szumu/
4%
zniekształcenia/separacja kanałów/jitter
Test laboratoryjny na wyjściu analogowym: wierność dźwięku/szumy/zniekształcenia/
2% 99,7%/100 dB/0,031%/96,8 dB
separacja kanałów
Jakość dźwięku
suma 14% Jakość wyświetlania zdjęć
Błędy wyświetlania/obsługiwane formaty zdjęć/wyświetlana rozdzielczość obrazu
5,10
5,88
2%
2%
3%
2%
5,93
5,41
ocena 5,61
5,45
4,99
6,00
ocena 5,48
3,50
4,00
3,50
ocena 3,67
5,75
3,50
6,00
5,00
Obsługiwane funkcje dla płyt Blu-ray: obraz w obrazie/BD Java/BD Live
Korekcja błędów: dla płyt CD/DVD
Funkcjonalność
DVD-RAM
MPEG-1, DivX, XviD, AVCHD
wszystkie są obsługiwane
Audio CD, MP3 na płytach CD i DVD, WMA na płytach CD
i DVD
2% tak/tak/tak
3% 2,6 mm/2,3 mm
suma 14% ocena
Obsługa
Instrukcja obsługi
Pilot zdalnego sterowania
Czytelność wyświetlacza na urządzeniu
Ważne funkcje dostępne bez pilota z panelu urządzenia
Menu ekranowe
Odtwarzanie: przyspieszone do przodu/do tyłu/w zwolnionym tempie/poklatkowe
Kontynuacja odtwarzania płyt DVD/Blu-ray
Czas odczytu płyty CD/DVD/BD
Zmiana warstwy na płycie DVD9
Obsługiwane kody regionalne dla płyt DVD/BD
Obsługa
2%
2%
2%
1%
4%
1%
3%
5%
1%
1%
suma 22%
po polsku kompletna
opcjonalny, wygodny
brak wyświetlacza
otwieranie szuflady płyty
wygodne
4 tryby/3 tryby/1 tryb/jest
jest/jest
11,1 s/22,1 s/23,4 s
bez zakłóceń obrazu i dźwięku
2 (Europa)/B (Europa)
5,00
2,50
1,00
2,00
4,20
4,00
6,00
2,00
6,00
5,00
ocena 3,58
Inne
Pobór prądu podczas pracy/w trybie czuwania/wyłączony
Głośność pracy
Inne
4%
2%
suma 6%
82,9 W/1,16 W/brak wyłącznika
1,1 sona
3,41
3,64
ocena 3,49
Serwis
Gwarancja*
Strona WWW producenta
Serwis
Ocena pośrednia
Punkty dodatnie i ujemne
Jakość
Cena
Najniższa cena znaleziona przez redakcję
4%
suma 4%
1 rok
www.sony.pl
100%
wbudowana karta Wi-Fi
odtwarza multimedia z wbudowanego dysku
odtwarza multimedia z sieci LAN
przeglądanie stron WWW
bardzo dobra
6,00
5,44
5,34
3,00
ocena 3,00
4,67
+0,10
+0,15
+0,05
+0,02
4,99
1299
1132 zł (www.rtvexpert.pl)
*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1
ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
COPYRIGHT©WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Podobne dokumenty