Podatki dochodowe w Lasach Państwowych w 2016 r. (CIT, PIT)

Transkrypt

Podatki dochodowe w Lasach Państwowych w 2016 r. (CIT, PIT)
Plik do pobrania na stronie: www.cedb.pl
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Podatki dochodowe w Lasach Państwowych
w 2016 r. (CIT, PIT)
Prowadzący: EKSPERT
Termin: 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00
Miejsce: ZIELONA GÓRA, Hotel Śródmiejski, ul. Żeromskiego 23
Cena netto: 390 zł + 23%VAT*
*
cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestników, których dotyczy
zwolnienie z VAT, prosimy o pobranie odpowiedniego pliku ze strony internetowej www.cedb.pl
i przesłanie podpisanego oświadczenia
Dane uczestników szkolenia:
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Tel. kontaktowy
Adres e-mail:
Cena szkolenia obejmuje:
 materiały szkoleniowe,
 certyfikat ukończenia szkolenia,
 serwis kawowy, lunch,
 możliwość rozwiązania indywidualnych problemów jednostki i konsultacji z trenerem.
Płatność:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail [email protected]ądź
zgłoszenie telefoniczne +48 663 304 600, +48 607 906 290 lub tel./fax (17) 864 24 53 w godz. 8.00-16.00.
Forma płatności za szkolenie – przelew (do7 dni po szkoleniu).
Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem, wiąże się z poniesieniem pełnych kosztów
szkolenia.
Dane do faktury:
…............................................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Data i pieczęć
Podpis
Centrum Edukacji i Doradztwa w Biznesie „INNOWATOR” Sp. z o.o.
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
Bank BPH Nr 32 1060 0076 0000 3380 0007 4692
Strona Zgłaszająca oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) dla celów
informacyjnych i marketingowych.

Podobne dokumenty