Oprogramowanie dla biznesu

Transkrypt

Oprogramowanie dla biznesu
Oprogramowanie dla biznesu
Numer 5 (75) Maj 2010
JAK Z SYSTEMEM LEO OBSŁUGIWAĆ MIĘDZYNARODOWE RYNKI? –
WYWIAD Z PANEM PIOTREM KOROLKO Z FIRMY VFS USŁUGI
FINANSOWE POLSKA SP. Z O.O.
POLSKA CZĘSTO STAJE SIĘ DLA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ CENTRALĄ DLA
MIĘDZYNARODOWYCH FIRM. TAKI TREND DOMINUJE RÓWNIEŻ W SEKTORZE FIRM
LEASINGOWYCH I CFM. JEŚLI RÓWNIEŻ PAŃSTWO PRZYMIERZAJĄ SIĘ DO TAKIEJ EKSPANSJI,
WYWIAD Z PANEM PIOTREM KOROLKO Z FIRMY VFS USŁUGI FINANSOWE POLSKA SP. Z O.O.
JEST LEKTURĄ OBOWIĄZKOWĄ.
Piotr Korolko
Ukończył studia na kierunku Informatyka – Inżynieria
oprogramowania. W VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
pracuje od 2005 roku, obecnie na stanowisku Business Systems
Manager. Jego hobby to: od zawsze - puzzle, książki, podróże, a od
niedawna tańce Latino.
Grażyna Gołaś: Jakie kraje Państwo obsługują z Polski? Jakie produkty są
oferowane na tych rynkach?
Piotr Korolko: W chwili obecnej obsługujemy cztery kraje: Polskę, Czechy, Słowację
oraz Węgry. We wszystkich tych krajach oferujemy następujące produkty: leasing
finansowy, leasing operacyjny oraz najem. Kraje te są zróżnicowane pod względem liczby
transakcji. Największa liczba transakcji przeprowadzana jest w Polsce, kolejne miejsca
zajmują Czechy i Słowacja, na końcu plasują się Węgry. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że nie działamy na zasadach cross border. W każdym z wymienionych przeze mnie
państw istnieje lokalna firma VFS, która obsługuje transakcje od strony prawnej.
GG: Jak została rozbudowana struktura organizacyjna VFS, aby objąć obsługą
inne rynki?
PK: Service Center naszej firmy zlokalizowane jest w Polsce, wcześniej w Warszawie, a
od początku marca br. przeprowadziliśmy się do siedziby Volvo Truck w Młochowie. Od
kiedy rozpocząłem pracę w VFS, prawie cztery lata temu, obserwuję, iż liczba
pracowników nam się podwoiła. Pracy i wyzwań też nam przybyło. W każdym z krajów,
które obsługujemy mieści się dział sprzedaży oraz mała grupa wspierająca ten dział.
Natomiast Back Office, który stanowią Dział Ryzyka, Dział Operacyjny, Księgowość oraz
większość kadry zarządzającej mieści się w siedzibie Service Center w Polsce. Dodatkowo
na potrzeby lokalnej księgowości, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji wspierają nas
zewnętrzne firmy księgowe.
GG: Jakie części systemu są obsługiwane przez zespół z Polski, a jakie przez
zespoły zagraniczne?
PK: Procesy są ciągle usprawniane. Gdy zaczynaliśmy współpracę z Czechami i ze
Słowacją, to 100% wszystkich opcji w LEO było obsługiwane tylko i wyłącznie przez Back
Office zlokalizowany tutaj w Polsce. W miarę upływu czasu i w miarę jak nabieramy
doświadczenia, rośnie liczba zdalnych użytkowników LEO. Staramy się także w możliwie
największym stopniu wykorzystać standardowe opcje LEO. Ostatnio dużym krokiem było
udostępnienie LEO FK firmie księgowej w Czechach. Obecnie coraz intensywniej
zaczynamy wykorzystywać różne dodatkowe moduły LEO. Niedawno zakończyliśmy
projekt wdrożenia modułu Kończenia Umów w Czechach, obsługując tym modułem
zarówno regularne, jak i nieregularne kończenie umów.
GG: Jakie procesy obsługiwane są w LEO, a jakie w pozostałych systemach?
PK: LEO Leasing wykorzystujemy jako narzędzie do obsługi aktywnych kontraktów. VFS
w Europie posiada własny system informatyczny do zarządzania sprzedażą, który jest
wdrażany do sieci dealerskiej Volvo Truck, Volvo Construction Equipment oraz Renault
Truck. W systemie tym obsługiwane są wszystkie etapy od oferty do aktywacji kontraktu.
Aktywny kontrakt obsługiwany jest w systemie LEO, aczkolwiek są tutaj liczne wyjątki,
gdyż proces we wszystkich obsługiwanych krajach nie jest jeszcze jednakowy.
Ujednolicenie tych procesów zajmie nam jeszcze około pół roku.
GG: Jak poradziliście sobie Państwo z barierą językową, w sferze IT oraz
kontaktów międzyludzkich?
PK: Staramy się komunikować w języku angielskim. Zarówno IT, jak i osoby pracujące w
Back Office. Jednak dla lepszej współpracy dla każdego z obsługiwanych krajów, tutaj
lokalnie w Polsce mamy osobę, która mówi po czesku lub słowacku bądź po węgiersku.
Jednym z trudnych elementów była obsługa dokumentów operacyjnych w wielu językach.
Następstwem tego było stworzenie dokumentów dwujęzycznych. Istotne dokumenty
funkcjonują w dwóch językach: lokalnym oraz angielskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu
jesteśmy w stanie rozumieć dokumenty czeskie, słowackie czy węgierskie. Wszyscy
chętnie się uczą podstawowych słów.
GG: Uczą się Państwo chętnie także węgierskiego?
PK: W porównaniu z językami czeskim i słowackim, język węgierski stanowi dla nas nie
lada wyzwanie, ale każdy stara się znać przynajmniej kilka słów w tym języku, np. nazwy
produktów leasingowych, czy podstawowych parametrów wejściowych do leasingu.
GG: Korzystacie Państwo z LEO 2 i LEO III. Jakie cechy LEO III stanowią o jego
przewadze we wdrożeniach na rynkach innych krajów?
PK: To pytanie wymagałoby pewnego sprostowania, bo wykorzystujemy LEO III tylko w
jednym kraju. To wdrożenie ciągle jeszcze trwa, system ciągle nie jest taki, jaki być
powinien. Przy pomocy LEO III udało nam się obsłużyć bardzo trudne produkty
węgierskie, co prawdopodobnie nie byłoby możliwe w LEO 2. Za duży plus LEO III
uważam bardzo dobrze przemyślany szkielet systemu, dający duże możliwości jego
konfiguracji.
GG: Jakie było największe wyzwanie techniczne, z którym zmierzyliście się
Państwo w trakcie projektu Shared Service Center?
PK: Największym wyzwaniem było dla nas zorganizowanie wysokiej jakości wsparcia dla
aplikacji biznesowych oraz przeprowadzanie szkoleń użytkowników na odległość.
Niemniej jednak w tym zakresie skorzystaliśmy z doskonałych rozwiązań oraz narzędzi
technicznych, których dostarcza nam Volvo IT.
GG: Jakie wymieniłby Pan zalety systemu LEO Leasing w prowadzeniu biznesu
poza granicami Polski?
PK: Moim zdaniem dużą zaletą systemu LEO Leasing jest doskonała skalowalność
systemu i dobrze przemyślany szkielet systemu, przygotowany na kolejne modyfikacje.
Pragnę zaznaczyć, iż mówię tylko i wyłącznie o części systemu związanej z obsługą
aktywnych kontraktów, gdyż VFS wykorzystuje tylko tę część. Uważam, że dużym
wyzwaniem dla ADH-Soft jest tworzenie równoległego systemu, który byłby w pełni
oparty o technologie webowe.
GG: Czy poleciłby Pan system LEO Leasing innym firmom
(leasingowym/bankom), które chciałyby prowadzić biznes w ten sam sposób?
PK: Na podstawie zebranych własnych doświadczeń przy wdrożeniach w 3 krajach,
zdecydowanie tak. Dzięki LEO jesteśmy w stanie wspierać VFS we wszystkich czterech
krajach. Zdobyte doświadczenia oraz ciągłe ulepszanie kolejnych modułów i procesów
powoduje, iż nasze zaufanie do tego systemu rośnie.
GG: Jako redaktor naczelna Biuletynu Informacyjnego LEO szerzę ideę
czytelnictwa newslettera wśród naszych Klientów. Nie mogę więc nie
wykorzystać okazji i nie zapytać czy czyta Pan BIL-a? I jeszcze ważniejsze
pytanie, o czym chciałby Pan czytać w naszym newsletterze?
PK: Tak, regularnie czytam BIL-a. Z biuletynu czerpię informacje o bieżących
rozwiązaniach proponowanych przez ADH-Soft. Niemniej jednak uważam, że BIL
powinien zawierać więcej artykułów mówiących o nowo planowanych modułach oraz
strategii rozwoju systemu oraz firmy.
GG: Dziękuję pięknie za rozmowę.
Grażyna Gołaś (napisz do autora)

Podobne dokumenty