Diploma in Professional Marketing

Komentarze

Transkrypt

Diploma in Professional Marketing
Diploma
in Professional Marketing
Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne
The Chartered Institute of Marketing
Diploma in Professional Marketing
CIM
The Chartered Institute of Marketing (CIM) to największa i najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca
profesjonalistów w dziedzinie marketingu.
CIM może pochwalić się ponad stuletnią tradycją i doświadczeniem, a także oficjalnym Patronatem Korony
Brytyjskiej. Kluczowym obszarem działalności CIM jest budowa i rozwój kwalifikacji profesjonalnych
opartych na systemie certyfikacji. CIM obecny jest w ponad 100 krajach świata, a dyplomy CIM stały się
synonimem wiedzy, praktycznych kompetencji marketingowych i profesjonalizmu.
Certyfikacja The Chartered Institute of Marketing to:

międzynarodowe standardy,

profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie marketingu,

nowe szanse na rynku pracy, nowe relacje biznesowe,

połączenie tradycji i doświadczenia,

prestiż i przepustka do świata biznesu.
W Polsce programy The Chartered Institute of Marketing prowadzone są od 17 lat. W tym czasie ukończyło
je ponad 1000 osób. Dyplom CIM staje się kluczowym kryterium zatrudnienia na rynku pracy, daje bowiem
gwarancję profesjonalnej wiedzy i kluczowych w branży umiejętności.
v.18072016
|2
Diploma in Professional Marketing
questus jest Akredytowanym Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym The Chartered Institute
of Marketing. Prowadzone przez questus Programy CIM kompleksowo przygotowują do uzyskania
międzynarodowego dyplomu. questus może pochwalić się jedną z najwyższych zdawalności na świecie
i sukcesem kilkuset swoich absolwentów.
Programy CIM w questus to przede wszystkim:

12 lat istnienia, 
ponad 800 absolwentów, 
600 menedżerów z dyplomami CIM, 
kilkaset firm zatrudniajȧcych absolwentów CIM, 
istotne kryterium zatrudnienia na rynku pracy, 
największa społeczność profesjonalnych marketerów,

jedna z najwyższych zdawalności na świecie,

certyfikowani trenerzy realizujący programy CIM od ponad 15 lat,

najszerszy program wartości dodatkowych,

kilkuset absolwentów rekomendujących program.
v.18072016
|3
Diploma in Professional Marketing
1. Wiedza, umiejętności czy społeczność?
Szanowni Państwo,
The Chartered Institute of Marketing powstał jako spontaniczna reakcja na lukę,
jaka wytworzyła się między teorią a praktyką zarządzania, filozofią
a działaniem, światem akademickim a biznesem. Powstał jako wyraz
rosnących oczekiwań wobec marketerów, menedżerów i właścicieli firm,
a także jako reakcja na wyzwania najpierw XX, a obecnie już XXI wieku. Czy
chcemy, czy nie, ciągły rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań, wzmacnianie
swojej pozycji na rynku, w tym na rynku pracy, nie jest przywilejem,
ale obowiązkiem.
Od ponad 16 lat mamy zaszczyt i przyjemność pomagać w zdobywaniu wiedzy,
rozwijaniu umiejętności i budowaniu społeczności marketerów w Polsce.
W ciągu tych 16 lat zobowiązaniem dla nas jako dla trenerów CIM było zaufanie,
jakim obdarzyło nas już ponad 1000 menedżerów, a ponad 600 w ramach firmy
questus. Dane nam było budować standardy CIM na rynku polskim - pierwsza
grupa w Polsce zainaugurowała zajęcia w listopadzie 1999 roku i z ogromną
wdzięcznością przyjmujemy to, iż wiele z tych osób jest wciąż z nami.
Mimo tego, iż dzisiaj piastują oni wysokie stanowiska, znajdują czas, aby
spotykać się z nami czy to w ramach spotkań Best Practice, czy warsztatów
strategicznych etc. Dzisiaj to oni stanowią trzon największej w Polsce
społeczności profesjonalnych marketerów w Polsce – questus academy.
Dołączenie do grona osób, które mogą pochwalić się posiadaniem kwalifikacji
profesjonalnych w dziedzinie marketingu sygnowanych przez The Chartered
Institute of Marketing, jest trudną decyzją. Wiąże się z ogromnym wysiłkiem
czasowym, wydatkiem finansowym, rezygnacją z innych przyjemności,
umiejętnością poniesienia określonych wyrzeczeń, potrzebą odznaczania się
sumiennością, konsekwencją i dyscypliną. Proszę nam jednak wierzyć,
iż satysfakcja otrzymania dyplomu i dołączenia do grona profesjonalnych
marketerów rekompensuje te poświęcenia. Zaświadczyć mogą o tym Ci, którzy
13 września 2011 roku otrzymali takie dyplomy z rąk Premiera Marka Belki
i Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce.
W nadziei, iż już niedługo wspólnie będziemy wdrażali i rozwijali standardy
profesjonalne na polskim rynku i że dołączycie do grupy już ponad 1000
menedżerów, którzy pomyślnie przeszli przez ten wymagający program,
przesyłamy pozdrowienia.
Rosnące oczekiwania
wobec marketerów
Wzmocnienie pozycji
na rynku pracy
CIM buduje wiedzę
umiejętności i społeczność
Największa społeczność
marketerów w Polsce
– questus academy
Międzynarodowy dyplom CIM
Kwalifikacje profesjonalne
w dziedzinie marketingu
Standardy profesjonalne
Robert Kozielski
wraz z zespołem współpracowników
v.18072016
|4
Diploma in Professional Marketing
2. Programy CIM, MBA czy studia podyplomowe?
Po kilku latach pracy bądź też po ukończeniu studiów każdy, kto myśli o swojej
przyszłości, zastanawia się, jaki powinien być następny krok.
CIM jako nowa alternatywa
Studia podyplomowe? Program MBA? Doktorat? A może coś innego?
The Chartered Institute of Marketing (CIM) jest największą na świecie
organizacją zrzeszającą marketerów, która liczy około 35.000 członków,
a ponad 150 000 osób na całym świecie posiada dyplomy CIM. Organizacja
powstała w 1911 roku, a od 1989 posiada oficjalny Patronat Korony Brytyjskiej
CIM – najstarsza i największa
instytucja szkoleniowa
i konsultingowa w dziedzinie
marketingu na świecie
oraz akredytację Rządu Brytyjskiego. The Chartered Institute of Marketing jest
obecny w ponad 100 krajach na świecie, a w Polsce od 1999 roku.
Podstawowy profil działalności CIM to certyfikacja zawodowa marketerów
poprzedzona egzaminami prowadzonymi w jednolitej formie i w tym samym
czasie w skali światowej. Działalność CIM obejmuje ponadto badania naukowe,
publikacje i popularyzację wiedzy marketingowej. Wysiłki CIM cenione są
System budowania wiedzy
i egzaminowania
jako element jakości
w skali świata i stają się światowym standardem i wyznacznikiem
profesjonalizmu w sferze marketingu.
Programy The Chartered Institute of Marketing w Londynie są nazywane przez
niektórych MBA w Marketingu. Program rzeczywiście dość wyraźnie odróżnia
się od studiów podyplomowych:

ma interdyscyplinarny charakter,

oparty jest na międzynarodowych standardach działania,

oferuje dyplom rozpoznawany i uznawany w krajach UE i na świecie,

obejmuje praktyczny charakter zajęć.
CIM – interdyscyplinarny
program, międzynarodowe
standardy, dyplom uznawany
w UE i na świecie,
praktyczny charakter programu
CIM? MBA? Doktorat? Studia podyplomowe? Każdy musi podjąć własną
decyzję. Przed jej podjęciem może warto spojrzeć na program i wartość
dyplomu, a także spytać absolwentów – www.questus.pl
„Przede wszystkim CIM to bardzo dobra i renomowana marka.
Pracując w firmie o korzeniach brytyjskich wiele słyszałam
o tej organizacji nie tylko od moich kolegów z Wielkiej Brytanii,
ale również od firm, które starały się rozpocząć współpracę
z Wincanton, poprzez powoływanie w referencjach
na współpracę z CIM.”
Program CIM rekomendowany
przez uczestników
- Joanna Więckowska Marketing & Public Relations Manager,
Wincanton Professional Diploma In Marketing - DM06
v.18072016
|5
Diploma in Professional Marketing
3. Dlaczego kwalifikacje CIM w questus?
Trenerzy questusa zaangażowani są w programy certyfikowane CIM
od początku obecności tej instytucji w Polsce, to jest od szesnastu lat. W tym
Trenerzy questus tworzyli
pierwszy ośrodek CIM w Polsce
czasie program ukończyło w Polsce ponad 1000 osób, a prawie 600 uzyskało
certyfikaty CIM na różnych poziomach.
Wyrazem zaufania i pozytywnej oceny efektów ich pracy była decyzja
The Chartered Institute of Marketing w Londynie o przyznaniu pełnej akredytacji
firmie questus na prowadzenie programów CIM.
Od 2005 roku questus jest więc Akredytowanym Centrum SzkoleniowoEgzaminacyjnym CIM w Polsce. W tym czasie mieliśmy zaszczyt i przyjemność
Od 2005 questus jest jedynym
w Polsce ośrodkiem oferującym
programy certyfikowane CIM
w dziedzinie marketingu,
komunikacji marketingowej,
marketingu w turystyce
współpracy z ponad 600 menedżerami różnych poziomów zarządzania
uzyskując jednocześnie jedną z najwyższych na świecie zdawalności.
questus funkcjonuje w czterech obszarach aktywności:

questus CIM – Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
CIM jako jedyni w Polsce posiadamy akredytację na certyfikaty
z marketingu

Filozofia questus opiera się na
budowaniu społeczności
i długookresowej współpracy
questus academy – największa w Polsce profesjonalna społeczność
marketerów

questusa learning solutions – pierwszy w Polsce bank case studies

questus business insights – programy szkoleniowo-rozwojowe
Cztery filary
funkcjonowania questus
i doradcze – prowadzone między innymi dla Unilever, Medicover,
Tubądzin, Microsoft, mBank, Xella, Bayer, Aflofarm, LOTOS, Merck,
Polpharma, BPH TFI i in.
„Z perspektywy czasu program DM okazał się być czymś znacznie
większym i ważniejszym niż kolejnym kursem czy szkoleniem.
Poza ogromnym ładunkiem merytorycznym, była to okazja do
poznania niezwykle utalentowanych osób, wymiany doświadczeń,
zderzenia poglądów i opinii. W rzeczywistości DM to "tygiel
marketingowców" - taki, do którego każdy powinien wskoczyć.”
- Maciej Makowski Kierownik Produktu, Energa Obrót S.A.
Professional Diploma in Marketing – DM26
v.18072016
|6
Diploma in Professional Marketing
4. Czym różni się program Diploma in Professional
Marketing (DM) od innych programów w systemie
certyfikacji CIM?
W systemie certyfikacji CIM istnieją cztery podstawowe poziomy:
Poziomy certyfikacji CIM
Foundation Certificate in Marketing to poziom wstępny certyfikacji CIM.
Obejmuje zagadnienia wprowadzające w tematykę marketingu, adresowany
jest do osób, które nie dysponują jeszcze ani wiedzą, ani doświadczeniem w
marketingu czy w zarządzaniu. Program koncentruje się na budowaniu
Program CM buduje
podstawową wiedzę
prowadzenia działań
marketingowych
podstawowej wiedzy w sferze marketingu.
Program Certificate in Professional Marketing (poziom podstawowy - CM)
adresowany jest do osób, które poszukują praktycznej wiedzy dotyczącej
marketingu na poziomie taktycznym. Program pozwala ustrukturyzować swoje
myślenie o roli marketingu w organizacji.
Program Diploma in Professional Marketing (poziom zaawansowany - DM)
skierowany jest do absolwentów programu CIM na poziomie podstawowym
oraz tych osób, które dysponują już wiedzą i doświadczeniem w biznesie.
Program buduje strategiczne podejście do biznesu oraz rozwija wiedzę
i umiejętności prowadzenia działań rynkowych, z uwzględnieniem między
innymi
nowych
technologii
czy
problematyki
efektywności
Program DM rozwija
strategiczno - operacyjne
umiejętności marketingowe
uczestników
działań
marketingowych.
Program Chartered Postgraduate Diploma in Marketing (poziom ekspercki PDM) skierowany jest do absolwentów programu CIM na poziomie
zaawansowanym
oraz
tych
osób,
którzy
posiadają
bogatą
wiedzę
i doświadczenie w biznesie. Program skupia się na rozwijaniu głównie
Program PDM skupia
się na kompetencjach
strategicznych w marketingu
kompetencji strategicznych.
v.18072016
|7
Diploma in Professional Marketing
5. Jakie są cele i korzyści udziału w programie Diploma
in Professional Marketing (DM)?
Program Diploma in Professional Marketing:

rozwija wiedzę i umiejętności zarządzania marketingiem na poziomie
strategicznym,

daje uczestnikom możliwość porównania realizowanych przez nich
działań rynkowych z międzynarodowymi standardami,

poprzez
swój
interdyscyplinarny
charakter
buduje
praktyczne
kompetencje indywidualne i zespołowe w sferze zarządzania
i marketingu,

wzmacnia pozycję rynkową uczestników na rynku pracy.
Udział w programie Diploma in Professional Marketing to również okazja
DM rozwija wiedzę
i umiejętności
Weryfikacja działań
ze standardami
międzynarodowymi
DM buduje praktyczne
kompetencje
Rozpoznawalny dyplom
CIM wzmacnia pozycję
uczestników na rynku pracy
dołączenia do grona profesjonalnych marketerów, a także nawiązania relacji
skutkujących często realizacją wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
Społeczność i relacje biznesowe
„…Najistotniejszą rzeczą jest nie to, czy ideologia firmy
jest „właściwa” lub „łatwa do zaakceptowania”, lecz raczej
to, czy firma w ogóle ma taką ideologię, wskazującą
kierunek działania i inspirującą do pracy ludzi wewnątrz
organizacji…”
- James C. Collins, Jerry I. Porras,
Wizjonerskie organizacje
www.knowledgegarden.pl
v.18072016
|8
Diploma in Professional Marketing
6. Kim są uczestnicy programu Diploma in Professional
Marketing?
Dotychczas mieliśmy okazję pracować w sumie z ponad 800 menedżerami
marketingu, z czego z ponad 600 w ramach firmy questus. Uczestnikami
programu są głównie osoby . . .

. . . w wieku od 25 do 55 lat

. . . pracujące w międzynarodowych korporacjach, ale i mniejszych
polskich firmach

. . . zajmujące stanowiska dyrektora marketingu, product managera,
brand managera, kierownika i specjalisty w dziale marketingu, account
managera, analityka rynku, badacza itp., ale także właściciele firm,
Uczestnicy DM:
25 -50 lat, międzynarodowe
korporacje i polskie firmy,
brand managerowie,
dyrektorzy marketingu,
product managerowie,
specjaliści marketingu itp.
category managerowie, szefowie komunikacji marketingowej, media
plannerzy, PR managerowie, dyrektorzy
sprzedaży, kierownicy
regionów i inni zajmujący się aktywnie działaniami sprzedażowymi
i marketingowymi
Dotychczasowi uczestnicy programu Professional Diploma in Marketing byli
pracownikami,
między
innymi:
mBank,,
Microsoft,
Unilever,
Arrow,
Bank Pocztowy, BPH TFI, Tubądzin, Grupa Siemens, Komfort, Redan, Coty,
Duda, Polpharma, IBM, Abbott, Streetcom, Pan Media Western, Reckitt Benkiser,
Kompania Piwowarska, Fortis Bank, Telekomunikacja Polska SA, P4, Polkomtel
SA, Aviva, PZU SA, Business Consulting, IMS Health, Roca, Deante, Atlas, PwC,
„Organizacje Jutra” to:
Unilever, mBank, PwC,
Arrow, Tubądzin
Nowoczesna Firma, Indesit, CitiHandlowy, T-Mobile Polska SA, Carlsberg, Alior
Bank SA, Bank Millennium SA, BOŚ Bank SA, Philips Lighting, Jeronimo Martins,
IBM Poland Sp.z o.o., CEDC International, HENKEL, Energa Obrót S.A.,
Cinema City Poland, Cambridge English Language Assessment, Wolters S.A.,
Falck Medycyna Sp. z o.o., JTJ, Braster S.A., Eaton Electric Sp. z o.o..
Firmy, które w największym stopniu doceniały znaczenie kwalifikacji
profesjonalnych w budowaniu kapitału intelektualnego swoich firm, otrzymały
wyróżnienie „Organizacji Jutra”. Były to:
v.18072016
|9
Diploma in Professional Marketing
7. Jakie warunki muszę spełnić, aby być
zakwalifikowanym na program?
Uczestnikami programu mogą być osoby, które :

ukończyły program Professional Certificate in Marketing
Warunki kwalifikacji na program
DM (jeden z trzech):
albo

posiadają 2-letnie doświadczenie w marketingu, w tym min. rok
w zakresie prowadzenia samodzielnych projektów marketingowych
albo

ukończyły studia wyższe z zakresu zarządzania bądź marketingu


oraz w przypadku zdawania egzaminów CIM:


znajomość języka angielskiego
ukończony program
CIM na poziomie
podstawowym (CM)
min. 2 lat pracy
w marketingu
ukończone studia
wyższe z zarządzania
lub marketingu
(certyfikat uzyskany w ostatnich 2 latach):
IELTS Academic Module z wynikiem minimum 6.5
lub Cambridge Certificate od Advanced English z wynikiem min. B
lub

posiadanie alternatywnych certyfikatów lub udowodnienie znajomości
języka
angielskiego
na
poziomie
umożliwiającym
podejście
do egzaminów CIM
Przyjęcie odbywa się na podstawie przesłanego CV osoby zainteresowanej
oraz na podstawie pretestów przygotowanych przez questus.
„…Menedżerowie marketingu robią wrażenie daleko bardziej
zainteresowanych pogonią za ostatnimi trendami mody
niż pozyskaniem solidnych podstaw w wypróbowanych i
sprawdzonych narzędziach i metodach marketingu…”
- Robert Shaw
Nowe spojrzenie na marketing
v.18072016
| 10
Diploma in Professional Marketing
8. Jaki jest układ programu Diploma in Professional
Marketing?
Układ programu Diploma in Professional Marketing (DM) jest odpowiedzią
na wyzwania, które stoją przed współczesnymi marketerami. The Chartered
Institute of Marketing opracował ten program na podstawie badań nad
Program oparty na praktyce
stosowania marketingu
kompetencjami niezbędnymi w marketingu. Program jest stale udoskonalany.
Poniższy układ obejmuje wymogi sylabusu wprowadzonego w 2014 roku.
Składa się on z czterech bloków tematycznych, zgodnie z którymi odbywają się
zajęcia
programowe.
Uzyskanie
dyplomu
wydanego
przez
CIM,
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje wiąże się z koniecznością zdania
trzech egzaminów, w tym dwóch z obligatoryjnych bloków oraz jednego
z dwóch bloków do wyboru.
Bloki obligatoryjne:
1. Strategic Marketing
Program składa się z czterech
bloków podzielonych na 11 sesji
2. Mastering Metrics
Bloki do wyboru:
1. Digital Strategy
2. Driving Innovation
Każdy blok
kończy się egzaminem
Zajęcia z powyższych bloków tematycznych rozłożone są na 11 sesji piątkowosobotnich.
Obok zajęć obejmujących zagadnienia z powyższych bloków, w ramach
programu w questusie realizowane są również:

Program Indywidualnego Rozwoju

Warsztaty strategiczne questus academy

Program przygotowujący do egzaminów

Edukacyjna platforma społecznościowo-rozwojowa
Program obudowany jest
projektami wspierającymi
oraz programem przygotowania
do egzaminów
- Knowledge Garden
v.18072016
| 11
Diploma in Professional Marketing
Układ programu DM
„…Zbiór osobowości, ludzi pracujących w różnych branżach i wymieniających
się doświadczeniami na zajęciach stanowi niezwykłą wartość programu Professional Diploma
in Marketing. Sam program zwraca uwagę na wszechstronność tematyki marketingowej często dziedziny, które w dotychczasowej pracy zawodowej były traktowane po macoszemu
nabierają nowego znaczenia, przynoszą nowe pomysły. Jest to z pewnością zasługą osób
szkolących, które są specjalistami w swoich dziedzinach i potrafią przenieść zainteresowanie
na uczestników…„
- Piotr Opłotny Media Planner Buyer, MediaVest
Professional Diploma in Marketing DM05
v.18072016
| 12
Diploma in Professional Marketing
8.1. Strategic Marketing
Strategic Marketing, to blok obowiązkowy, otwierający program Diploma
in Professional Marketing. Stanowi on odpowiedź na powszechną dziś potrzebę
rozumienia i zdolność wykorzystania zmian zachodzących we współczesnym
Strategiczne podejście
do marketingu
środowisku biznesowym. Buduje on umiejętność strategicznego spojrzenia
na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości
rynkowych, identyfikowanie insightów klientów, budowanie strategii rynkowej,
a w jej ramach grup docelowych i przewagi konkurencyjnej, a także przełożenia
strategii na decyzje operacyjne i efektywne wdrożenie.
Rola marketingu w budowaniu
sukcesu firmy
Blok ten koncentruje się na procesie planowania działań rynkowych firmy,
w szczególności na obszarach i metodach analizy środowiska biznesowego,
wyznaczania celów rynkowych, formułowania strategii i programu działań.
Program obejmuje także dyskusję nad współczesną rolą marketingu
Współczesne i tradycyjne
koncepcje i metody
w budowaniu sukcesu firmy oraz nowymi koncepcjami i formami prowadzenia
działań marketingowych..
Blok ten obejmuje:
1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
Główny nacisk na metody
analizy środowiska biznesowego
i poszukiwanie możliwości
biznesowych
2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
Audyt środowiska biznesowego
4. Value Proposition - Budowanie wartości dla klientów (15%)
5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów
Marketing typu STP
organizacji (10%)
6. Rola zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz
monitorowanie,
pomiar
i
adaptacja
strategicznego
marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)
planu
Strategia marketingowa
Budowanie wartości dla klientów
Branding
Komunikacja marketingowa
Szczegółowa tematyka znajduje się w załączniku 1.
„W marketingu jeśli nie wiadomo o co chodzi . . .
. . . zawsze chodzi o klienta”
- Autor nieznany
v.18072016
| 13
Diploma in Professional Marketing
8.2. Mastering Metrics
Blok ten to drugi obowiązkowy moduł programu. Koncentruje się wokół
Pomiar działań marketingowych
problematyki pomiaru działań marketingowych. Tematyka ta jest odpowiedzią
na dwie tendencje współczesnego biznesu. Po pierwsze nieustannie rosnącą
ilość danych z jakimi marketerzy mają do czynienia, a po drugie coraz
to
nowsze
sposoby
pomiaru
i
wskaźniki
efektywności
Efektywność marketingu
działań
marketingowych.
Celem bloku jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru
w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się
Wskaźniki marketingowe
a skuteczność zarządzania
jak selekcjonować dane z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić
na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania
efektywnych decyzji.
Proces, metody i narzędzia
pomiaru działań rynkowych
Blok ten obejmuje:
1. Pomiar i wskaźniki a proces zarzadzania marketingiem (15%)
KPI a cele firmy
2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania
insightów i podejmowania decyzji (25%)
Audyt marki
Pomiar relacji z klientami
Marketing ROI
Analityka Internetowa
Szczegółowa tematyka znajduje się w załączniku 1.
„Istnieją trzy rodzaje przedsiębiorstw - takie, które powodują,
że coś się dzieje; takie, które patrzą, jak coś się dzieje; i takie,
które zastanawiają się, co się stało”
- Autor nieznany
v.18072016
| 14
Diploma in Professional Marketing
8.3. Digital Strategy
Nikt nie pyta dziś, czy rozwój technologii ma wpływ na działalność biznesową,
dziś pytanie brzmi jak silny jest to wpływ. Dla wielu organizacji do niedawna
Strategia marketingowa
a nowoczesne technologie
digital marketing oznaczał nowe możliwości w zakresie działań taktycznych,
dziś coraz częściej staje się on elementem strategii.
Digital Strategy stanowi jeden z dwóch bloków „do wyboru” programu Diploma
in Professional Marketing. Obejmuje on zakres tematyczny, który pozwala
na zrozumienie możliwości jakie daje nowoczesna technologia i odpowiada
Technologia cyfrowa jako
przełomowa innowacja
na pytanie jak można wykorzystać narzędzia nowoczesnych technologii
w procesie strategicznego i operacyjnego zarzadzania działaniami rynkowymi.
Blok ten obejmuje:
1. Rewolucja cyfrowa - strategiczne i operacyjne konsekwencje
Nowoczesne technologie –
wymóg nie przywilej
dla organizacji i jej działań rynkowych (10%)
2. Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia (20%)
3. Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku (20%)
4. Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości (20%)
5. Zarządzanie kluczowymi kanałami w środowisku cyfrowym w celu
realizacji strategicznego planu marketingowego (20%)
6. Nowoczesne technologie – pomiar i efektywność (10%)
Metody i narzędzia
technologii cyfrowych
Lojalność i satysfakcja klientów
w środowisku cyfrowym
Performance Marketing
Szczegółowa tematyka znajduje się w załączniku 1.
„…współczesny marketer musi bardziej
przewodzić niż przymuszać, komunikować niż narzucać,
współpracować niż dominować…”
- S. Freeman i R. Varey
v.18072016
| 15
Diploma in Professional Marketing
8.4. Driving Innovation
Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza
organizacji
nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Zadaniem tego bloku jest
budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu
dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego
podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces
tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie
podejście do innowacyjności.
Indywidualizacja
pracy i uczenia się
Blok ten obejmuje:
1. Kreatywność i innowacyjność - marketing a przedsiębiorczość postaw,
zachowań, sposobów myślenia (10%)
Przedsiębiorczość w działaniu
2. Innowacje a przewaga konkurencyjna - kluczowe cechy (10%)
3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
5. Zarządzanie zmianą - rola marketingu wewnętrznego i kultury
organizacji uczącej się (20%)
Innowacje a przewaga
konkurencyjna
Metody poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań
Design Thinking
Szczegółowa tematyka znajduje się w załączniku 1.
Lean start-up
Blue Ocean Strategy
„…Tajemnica sukcesu w marketingu nie polega na tym, aby
bardziej się starać…”
Business Models
- Al. Ries, Jack Trout
„Każde przedsiębiorstwo ma dwie, i tylko dwie, podstawowe
funkcje – marketing i innowacje…”
- Peter Drucker, Praktyka Zarządzania
v.18072016
| 16
Diploma in Professional Marketing
Czym są dodatkowe elementy programu i jak są
przygotowywane?
Wspierając
uczestników
programów
CIM
w
uzyskaniu
dyplomu
i profesjonalnym rozwoju mamy świadomość, że każdy z nas ma inny poziom
wiedzy, czy doświadczenia, preferuje różne style uczenia się. Każdy z nas jest
na nieco innym etapie kariery zawodowej. Stad też poza zajęciami
obejmującymi tematykę bloków programu, przygotowaliśmy paletę elementów
wspierających rozwój uczestnika tak w trakcie jaki i po zakończeniu programu.
Elementy te to:

Program Indywidualnego Rozwojowy

Warsztaty Strategiczne questus academy

Platforma edukacyjna społecznościowo-rozwojowa
Wachlarz korzyści
- Knowledge Garden

Program przygotowujący do egzaminów
Mając świadomość różnych potrzeb uczestników, tworzymy plany rozwoju,
na podstawie których profilujemy powyższe elementy zgodnie z oczekiwaniami
Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)
całej grupy, uwzględniając również potrzeby poszczególnych uczestników.
Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) powstaje w wyniku serii pretestów
prowadzonych przed rozpoczęciem programu. Pretesty obejmują ocenę
poziomu wiedzy, identyfikują style uczenia się, badają aspekty osobowościowe
i rozwojowe. W części to etap weryfikacji, ale przede wszystkim to wskazówka
dla nas, jak zaprojektować ścieżkę uczenia się i rozwoju, aby każdy
z uczestników w jak najpełniejszy sposób wykorzystał czas i szansę jaką daje
udział w programie, współpraca z trenerami, tutorami i innymi uczestnikami.
IPR jest podstawą przede wszystkim dla spotkań rozwojowych i programu
tutoringowego realizowanych w trakcie programu, wpływa również na
tematykę spotkań inspiracyjnych i pracę w ramach platformy edukacyjnorozwojowej.
v.18072016
| 17
Diploma in Professional Marketing
8.5. Program rozwojowy
„Kupowanie przyszłości” nie polega wyłącznie na pozyskaniu twardej wiedzy,
ale zdolności trwałego rozwoju. W tym ma pomóc projekt rozwojowy
realizowany w trakcie Programu DM.
Diploma in Professional Marketing nie jest zwykłym programem szkoleniowym.
Świadomy rozwój
kompetencji indywidualnych
Dużo oferuje, ale jednocześnie dużo wymaga. Zmiana poziomu wiedzy, postaw,
zachowań biznesowych wymaga czasu, zaangażowania i otwartości. Program
rozwojowy jest wartością dodaną do Programu DM. Jego celem jest budowanie
umiejętności rozbudzania w sobie chęci rozwoju, potrzeby uczenia się,
gotowości na nowe.
Program opiera się na pracy z coachem, który na podstawie IPR
(Indywidualnego Planu Rozwoju) i w uzgodnieniu z uczestnikiem określa cele,
które w ramach profesjonalnego rozwoju osobistego uczestnik chce osiągnąć.
Praca z coachem
W trakcie programu każdy uczestnik dwa razy będzie mógł skorzystać
z indywidualnego spotkania rozwojowego. Spotkania te służą omówieniu
postępów w pracy nad realizacją celów i dobieraniu najlepszych narzędzi
do ich realizacji. Praca w ramach programu rozwojowego odbywa się przy
wsparciu coacha.
8.6. Program gwarancyjny
- możliwość uczestniczenia w spotkaniach w ramach innej grupy DM
w przypadku nieobecnośći bądź chęci powtórzenia zajęć (w ciągu 12 miesięcy)
- w uzasadnionych przypadkch pokrycie kosztów ponownego podejścia
do egzaminu
8.7. Warsztaty strategiczne questus academy
questus academy, to społeczność budowana przez absolwentów programów
CIM, akademików i praktyków, którzy skupieni są wokół idei profesjonalnego
rozwoju. Jedną z aktywności Akademii, są warsztaty strategiczne – 3-dniowe
Społeczność
profesjonalnych marketerów
spotkania wyjazdowe organizowane głównie dla członków Akademii. Tematyka
warsztatów każdorazowo skupiona jest wokół aktualnej problematyki
biznesowej, a zaproszeni prowadzący mają za zadanie inspirować i poszerzać
perspektywę spojrzenia na biznes. Do tej pory odbyło się osiemnaście edycji
warsztatów, w których mieliśmy przyjemność spotkać się z około 1000 gości.
v.18072016
| 18
Diploma in Professional Marketing
Każdy uczestnik programu DM, staje się członkiem questus academy i ma
możliwość uczestniczenia w jej aktywnościach. W ramach programu
natomiast, uczestnicy bezpłatnie biorą udział w jednej edycji warsztatów
organizowanych przez questus academy. Warsztaty te stanowią jednocześnie
uroczyste podsumowanie i zamknięcie programu.
8.8. Platofrma społecznościowo-rozwojowa
- Knowledge Garden
W ramach programu, uczestnicy otrzymują również dostęp do nowatorskiej
edukacyjnej platformy społecznościowo-rozwojowej. Platforma ta stanowi jeden z
obszarów działalności questus academy – na jej łamach publikowane są między
innymi prezentacje ze spotkań, raporty, artykuły i inne materiały tworzone, bądź
selekcjonowane przez środowisko Akademii. Uczestnicyw ramach programu DM
o dnajdą tam materiały dodatkowe takie jak filmy, abstrakty, case studies, testy,
czy szkolenia e-learningowe. Materiały te mają na celu pomóc uczestnikom w
Edukacja
Rozwój
Społeczność
uzyskaniu jak największego progresu w trakcie zajęć.Platforma stanowi również
miejsce dla budowania relacji osobistych jaki i biznesowych wśród członków
społeczności.
Knowledge Garden to platforma dla tych, którzy rozumieją, że sukces
zawodowy wiąże się z nieustannym rozwojem intelektualnym i budowaniem
relacji z innymi. Naszej społeczności zapewniamy wartościową wiedzę
z zakresu marketingu i zarządzania oraz możliwości networkingowe. Rozwój
postrzegamy jako pracę i przyjemność jednocześnie - to zadanie naszych
trenerów, którzy służą wsparciem i inspiracją.
Nasza społeczność skupia ekspertów z dziedziny marketingu i zarządzania,
absolwentów prestiżowych programów The Chartered Institute of Marketing
oraz tych, którzy na co dzień poszukują czegoś więcej – prawdziwej wartości
dodanej.
Wsparcie w przygotowaniu
do egzaminów CIM
8.9. Program EPP
Program przygotowania do egzaminów (Exam Preparation Project – EPP),
to element programu DM, wspierający uczestników w procesie uzyskiwania
dyplomu CIM. Dyplom ten jest międzynarodowym potwierdzeniem uzyskanych
kwalifikacji. Jego uzyskanie wiąże się z trudem zdania trzech egzaminów
przygotowanych i ocenianych przez CIM. Celem programu EPP jest pomoc
uczestnikom
w
procesie
egzaminacyjnym
tak
od
strony
formalno-
organizacyjnej jaki i merytorycznej.
Więcej na temat formuły egzaminów i układu programu EPP w pkt. 12 i 13
v.18072016
| 19
Diploma in Professional Marketing
9. Jakie są wartości dodatkowe programu?
Realizacja
programu
Diploma
in
Professional
Marketing
obejmuje
ponad 200 godzin zajęć i spotkań. Dodatkowo uczestnicy otrzymują:

Korzyści związane z udziałem
w programie CIM
Dostęp do edukacyjnej platformy społecznościowo-rozwojowej
i jej zasobów (prezentacje, nagrania, raporty itp.)

Materiały do zajęć w formie elektronicznej i/lub papierowej

Udział w programie tutoringowym oraz programie Indywidualnego
Rozwoju

Podręczniki uzupełniające

Bezpłatny udział w Warsztatach Strategicznych questus academy
dla kończących program

Bezpłatny udział w spotkaniach Best Practice

Członkostwo w questus academy

Program integracyjny w trakcie jednej z pierwszych sesji

Udział w Warsztatach Strategicznych questus academy
na preferencyjnych zasadach

Kontakt mailowy z prowadzącymi między spotkaniami

Program gwarancyjny

Catering podczas zajęć
oraz w zależności od zakupionego pakietu:

Rejestrację i roczne członkostwo w The Chartered Institute
of Marketing w Londynie

3 podejścia do egzaminów CIM

Dostęp do zasobów www.cim.co.uk (po rejestracji)

Wsparcie opiekunów grupy przy rejestracji i innych sprawach
Korzyści dodatkowe związane
z programem DM i programem
egzaminacyjnym
formalnych CIM

Udział w programie przygotowania merytorycznego do egzaminów

Opiekę Tutora egzaminacyjnego wraz z raportami oceniającymi
postępy uczestników i przygotowania projektów
v.18072016
| 20
Diploma in Professional Marketing
10.
Jakie metody szkolenia są stosowane podczas
realizacji programu?
Program oparty jest na trzech głównych grupach metod pracy:

Wykład
stanowiący
głównie
wprowadzenie
do
problematyki
(15% zajęć)

Program realizowany jest
głównie
z wykorzystaniem
interaktywnych metod szkolenia
Tzw. active learning - metody oparte na stosowaniu interaktywnych
metod szkolenia (60% zajęć)

Samodzielna praca uczestników (25% zajęć)
15%
25%
60%
Wykłady
Samodzielna praca
Active learning
W trakcie zajęć dominują formy interaktywne:

Case studies i gry strategiczne

„Real life projects” i zadania grupowe

Testy, quizy itp. i zadania egzaminacyjne

Inne
Case studies
Gry strategiczne
„Real life projects”
Zadania grupowe
Poza udziałem w zajęciach uczestnicy winni także pracować samodzielnie,
między innymi zapoznając się z:

książkami i materiałami uzupełniającymi do zajęć,

bazą egzaminów CIM z odpowiedziami,

publikacjami dodatkowymi, czasopismami i raportami questus
Samodzielna praca uczestników
academy
A także uczestnicząc w Warsztatach Strategicznych questus academy
i spotkaniach Best Practice.
v.18072016
| 21
Diploma in Professional Marketing
11.
Na czym polega system egzaminowania CIM?
Certyfikaty wydawane przez The Chartered Institute of Marketing stanowią
uznany standard wiedzy i kompetencji marketingowych na całym świecie. Jest
to możliwe miedzy innymi dzięki restrykcyjnym zasadom prowadzenia
Zasady egzaminowania
gwarancją jakości certyfikatów
CIM
egzaminów:

Egzaminy odbywają się w trzech sesjach egzaminacyjnych:
1. Kwiecień
Terminy sesji egzaminacyjnych
2. Lipiec
3. Grudzień

Egzamin z każdego z modułów realizowany jest według oddzielnej
formuły:
o
Strategic Marketing – egzamin ma formę łączoną.
Polega na przygotowaniu planu marketingowego
Egzaminy realizowane są
w formie projektowej
i tradycyjnej (egzamin pisemny)
na podstawie wybranej firmy (forma projektowa)
oraz na 3-godzinnym egzaminie pisemnym
(forma tradycyjna)
o
Mastering Metrics – egzamin w wersji projektowej
o
Driving Innovation – egzamin w wersji projektowej
o
Digital Strategy – egzamin w wersji projektowej polegający
na przygotowaniu portfolio

Wszystkie prace są oceniane przez CIM w Londynie
Formuła projektowa zakłada, iż uczestnicy przygotowują według wytycznych
CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz udostępnionego
Prace przygotowywane
są przez uczestników
pod nadzorem tutora
wcześniej case study. Projekty przygotowywane są pod nadzorem tutora –
trenera, który pełni rolę doradcy, ale także krytycznego recenzenta.
Egzamin w formule tradycyjnej polega na udziale w 3-godzinnym egzaminie
pisemnym. Pytania egzaminacyjne dotyczą wcześniej udostępnionego case
study.
Diploma
in Professional Marketing
Aby uzyskać Diploma in Marketing Professional, uczestnik musi zdać trzy
egzaminy CIM – dwa z bloków obligatoryjnych i jeden wybrany spośród bloków
do wyboru.
Jednocześnie, każdy zdany egzamin to wyróżnienie, które uczestnik otrzymuje
z danego modułu (np. Award in Driving Innovation).
Award in Professional Marketing
Osoby, które nie podchodzą do egzaminów otrzymają certyfikaty wydane przez
questus – Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne CIM
Dyplomy questusa
zaświadczające uczestnictwo w programie DM lub w wybranym bloku
programu DM.
v.18072016
| 22
Diploma in Professional Marketing
Diploma in Professional Marketing
Zdanie trzech egzaminów uprawnia do uzyskania dyplomu CIM na poziomie
Diploma in Professional Marketing, zgodnie z jednym poniższych schematów:
System certyfikacji CIM
Diploma in Professional
Marketing
Award in Professional Marketing
Pozytywny wynik jednego egzaminu uprawnia do uzyskania Award,
zgodnie z poniższym schematem:
Award in Professional Marketing
v.18072016
| 23
Diploma in Professional Marketing
12.
Jak przebiega program przygotowania
do egzaminu?
Dyplomy CIM stanowią uznany i prestiżowy dokument zaświadczający
o profesjonalizmie w dziedzinie marketingu. Jest on dla wielu gwarancją wiedzy
Dyplomy CIM elementem
procesu rekrutacji
i umiejętności marketingowych jego posiadacza. Dzięki temu menedżerowie
HR, firmy doradztwa personalnego w wielu krajach świata wykorzystują go do
redukcji ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby.
Czynnikiem warunkującym taki status dyplomów CIM na świecie jest formuła
egzaminowania i skala trudności egzaminu.
Pomyślne zdanie egzaminów CIM wiąże się z wysiłkiem i znacznym nakładem
pracy. Nie wszyscy dają sobie z tym radę. Średnia zdawalność programów CIM
na świecie oscyluje wokół 50%. Powodem do dumy jest dla nas fakt, iż osoby,
Średnia zdawalność
na świecie 50%,
w questus – 75%
które nam zaufały, uzyskują ponadprzeciętne wyniki, a średnia zdawalność
z ostatnich 5 lat przekracza wśród naszych absolwentów 75%.
Projekt Przygotowania do Egzaminu (Exam Preparation Project) realizowany
jest w formule bezpośrednich spotkań wspieranych e-learningiem. Jest on
uruchamiany na dwa miesiące przed sesją egzaminacyjną. W początkowej
fazie uczestnicy ćwiczą technikę pisania prac egzaminacyjnych na bazie
egzaminów z lat ubiegłych. W drugiej przygotowują albo projekt, albo materiały
Program przygotowania
do egzaminu realizowany
w formie bezpośrednich spotkań
wspartych e-learningiem
do egzaminu w formie tradycyjnej. Program przygotowania do egzaminu:

pomaga usystematyzować wiedzę,

wskazuje obszary, które wymagają szczególnej uwagi,

uczy zrozumieć brytyjską formułę egzaminowania,

daje szansę praktycznego ćwiczenia umiejętności pisania egzaminów,
„Zdecydowałem się na kolejny poziom kursu CIM PDM
zaraz po skończeniu kursu DM. Podczas zajęć miałem przyjemność
pracować z ludźmi, których doświadczenie i wiedza potrafią zrobić
wrażenie, a na pewno zainspirować. Grono chętnych do pracy
i otwartych marketingowców w przyjemny sposób pozwoliło
na przypominanie wiedzy, jej ugruntowanie oraz poznawanie
nowych koncepcji marketingowych. Ta wszechobecna chęć
tworzenia pozostała z nami również w czasie przygotowań
egzaminacyjnych, ciężki to etap...”
- Olaf Furmanek Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży
businessman.pl Professional Diploma in Marketing - DM05
v.18072016
| 24
Diploma in Professional Marketing
13.
Kiedy
i
gdzie
odbywają
się
zajęcia
Diploma in Professional Marketing?
Zajęcia programu odbywają się w jednym z centrów konferencyjnych
w mieście, w którym odbywa się dana edycja programu.
Zajęcia prowadzone się w:

piątek: 17.00 – 21.00

sobota: 9.00 – 17.00
Zajęcia odbywają
się w piątek i sobotę
Planowane terminy zajęć i dodatkowych elementów programu uwzględnione
zostały w harmonogramie. Szczegółowe harmonogramy najbliższych edycji
znajdują się w osobnych dokumentach na stronie www.questus.pl.
v.18072016
| 25
Diploma in Professional Marketing
14.
Jaka jest cena i warunki uczestnictwa
. w programie?
W zależności od własnych celów, uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech
Pakiety programu DM
wariantów udziału w programie:
Udział w całym programie DM (4 bloki tematyczne, 3 egzaminy)

Pakiet programu DM wraz z egzaminami CIM:
21 950 zł

Pakiet programu DM bez egzaminów CIM:
18 500 zł
Możliwość udziału
w zajęciach jednego bloku
Udział w wybranych blokach programu (bez egzaminu)

Strategic Marketing:
7 000 zł

Mastering Metrics:
5 500 zł

Driving Innovation:
4 500 zł

Digital Strategy:
4 500 zł
Jeśli zdecyduję się na egzamin/y
CIM
Koszty związane z podejściem do egzaminów CIM
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału
w programie DM lub w wybranym bloku.

Koszt podejścia do jednego egzaminu CIM
- 1050 zł

Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach)
- 350 zł
Rabaty
- maksymalnie 10%
Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT) i obowiązują do końca roku 2016.
Rabat w wysokości 5% przysługuje:

studentom,

drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy,

osobom dojeżdżającym na program DM (dystans dłuższy niż 150 km)
Rabaty
sumują
się
maksymalnie
do
10%
i
nie
dotyczą
kosztów
egzaminacyjnych i rejestracyjnych CIM.
v.18072016
| 26
Diploma in Professional Marketing
Płatność może zostać rozłożona:

Na raty – nawet do 13 rat płatnych co miesiąc

Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach

Pomiędzy uczestnika a pracodawcę z zachowaniem rat dla jednej
Elastyczność płatności
lub obu stron
W pakiecie programu DM zapewniamy:

Udział
w
ponad
prowadzonym
160-godzinnym
według
wytycznych
programie
CIM
(wraz
szkoleniowym
z
programem
przygotowującym oraz pracą własną)

Dostęp
do
edukacyjnej
platformy
społecznościowo-rozwojowej
Korzyści dla każdego uczestnika
programu DM
i jej zasobów (prezentacje, nagrania, raporty, itp.)

Materiały do zajęć w formie elektronicznej i/lub papierowej

Udział w Indywidualnym Programie Rozwojowym - IPR

Podręczniki uzupełniające

Bezpłatny udział w Warsztatach Strategicznych questus academy
kończących program

Bezpłatny udział w spotkaniach Best Practice

Członkostwo w questus academy

Program integracyjny w trakcie jednej z pierwszych sesji

Udział
w
Warsztatach
Strategicznych
questus
academy
na preferencyjnych zasadach

Kontakt mailowy z prowadzącymi między spotkaniami

Program gwarancyjny

Catering podczas zajęć
Pakiet pełny wraz z egzaminami dodatkowo obejmuje:

3 opłaty egzaminacyjne w CIM

Rejestrację i roczne członkostwo w The Chartered Institute
of Marketing w Londynie

Dodatkowe korzyści dla
zdających egzaminy CIM
Dostęp do stron zamkniętych www.cim.co.uk przeznaczonych
dla uczestników programów CIM

Dodatkowe korzyści oferowane dla studentów przez The Chartered
Institute of Marketing (e-newsletter i inne)
v.18072016
| 27
Diploma in Professional Marketing

Obsługę opiekunów grupy przy rejestracji i innych sprawach
formalnych CIM

Opiekę Tutora wraz z raportami oceniającymi postępy uczestników
i przygotowania projektów

Konsultacje
przedegzaminacyjne
–
program
przygotowania
do egzaminów - EPP
Udział w wybranym bloku tematycznym obejmuje:
1.
Udział w zajęciach wybranego bloku (SM, MM, DI lub DS)
2.
3-miesięczy dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej
Korzyści udziału w zajęciach 1
wybranego bloku
i jej zasobów (prezentacje, nagrania, raporty itp.)
3.
Materiały do zajęć w formie elektronicznej i/lub papierowej
4.
Podręczniki uzupełniające
5.
Bezpłatny udział w spotkaniach Best Practice
6.
Członkostwo w questus academy
7.
Udział
w
Warsztatach
Strategicznych
questus
academy
na preferencyjnych zasadach
8.
Kontakt mailowy z prowadzącymi między spotkaniami
9.
Program gwarancyjny
10. Catering podczas zajęć
v.18072016
| 28
Diploma in Professional Marketing
15.
Kim są i jakie jest doświadczenie trenerów CIM?
Trenerami programów CIM sąosoby łączące trzy rodzaje kompetencji:

Po pierwsze, posiadają silny fundament naukowy – są bądź byli
aktywnymi pracownikami uczelni polskich i zagranicznych.

Po drugie, mają duże doświadczenie praktyczne – praca dla polskich
firm i międzynarodowych korporacji w Polsce i zagranicą.

Po trzecie wreszcie, są doświadczonymi trenerami - certyfikowanymi
trenerami CIM bądź też wybitnymi absolwentami programów CIM.
Do tego wszystkiego postawiliśmy im szczególnie ostre wymagania.
Trenerzy CIM:
Aktywni pracownicy polskich
i zagranicznych uczelni
Projekty dla międzynarodowych
korporacji i polskich firm
Posiadanie certyfikacji CIM
Poza minimum pięcioletnim doświadczeniem trenerskim, każdy
z trenerów posiada co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie
w praktyce marketingu.
Trenerzy questus:

…łączą wiedzę teoretyczną z praktyką biznesu

… łączą naukę z doświadczeniem zdobywanym w polskich firmach
i międzynarodowych koncernach

… ukończyli programy The Chartered Institute of Marketing

… są certyfikowanymi trenerami CIM

… realizowali program CIM od 1999 roku (wejscie na rynek polski)
„…Dzisiaj wiemy, że to, co wiedzieliśmy wczoraj, jest już
nieaktualne. Dzisiaj wiemy, że to, co będziemy wiedzieć jutro,
będzie całkiem odmienne od tego, co wiemy dzisiaj…„
Robert Kozielski,
Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy
v.18072016
| 29
Diploma in Professional Marketing
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
Wykładowca
z blisko
20
letnim
doświadczeniem
prowadzi
wykłady
i konwersatoria z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji,
doradztwa
zarządzania
personalnego,
zasobami
rozwijania
ludzkimi
umiejętności
organizacji,
osobistych,
strategii
zarządzania
wiedzą
i kompetencjami, zarządzania wartościami w języku polskim i angielskim;
corporate culture w języku angielskim, zarządzanie kreatywnością i innowacjami
(w ramach programu MSSTC) oraz seminaria dyplomowe i magisterskie.
Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
organizacji oraz zarządzania strategicznego. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej współpracował z wieloma
klientami i instytucjami, będąc odpowiedzialnym za prowadzenie licznych projektów doradczych w takich obszarach
jak: tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie systemów ocen
pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza .kultury .organizacyjnej.
Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu. Pracę doktorską napisał z dziedziny zarządzania
strategicznego. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych. Aktualnie Kierownik Katedry
Zarządzania oraz Dziekan na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami. Prowadził projekty i szkolenia między innymi
dla: Bel Polska; Budo-Hurt; PTK Centertel; Centralny Zarząd Poczty Polskiej; Ceri; Eden Springs; Frantschach Świecie;
Lafarge Polska; Lek Polska (Sandoz Polska); Mahle Polska; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Nivea Polska; Parker Hanifin Polska; MPK Łódź;
PARP; PGE; Philips Lighting Pabianice; Pilkington Polska; PKO BP; PKP; Polfa Pabianice; Polkomtel; Pollena Ewa;
Polsnack; PSE; Rentsch Polska; Rosti Polska; Sapa Poland; Schindler Polska; Urząd Miasta Łodzi, Variaex; Zakład
Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen.
Michał Dziekoński
Posiada
kilkunastoletnie
doświadczenie
w
zarządzaniu
marketingiem
na poziomie strategicznym w strukturach dużych firm międzynarodowych –
m.in. w Grupie Siemens (przez 13 lat do końca 2013 roku). Obecnie pełni role
interim managera w Opinionie, jednej z największych firm wizualizacyjnych
w Europie. Ukończył studia MBA Oxford Brookes University, the Advanced
Certificate in Marketing (CIM), marketing i zarządzanie w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach i program Marketing Training w Orlando (USA)
oraz kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z nowoczesnym marketingiem.
Jest trenerem CIM, twórcą planów i strategii marketingowych oraz systemów mierzenia efektywności działań
marketingowych, zarówno z rynku B2C, jak i B2B. Współautor książek: Wskaźniki marketingowe, E-marketing i Jak
szybko napisać profesjonalny plan marketingowy oraz autor kilkudziesięciu artykułów i praktycznych metod oceny
skuteczności działań marketingowych.
Zwolennik metod grywalizacji, zarówno w szkoleniach, jak i działaniach
rynkowych. Stworzył kilkadziesiąt gier i symulacji marketingowych, prowadzi także m.in. 50-godzinny anglojęzyczny
moduł Business Games na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim.
v.18072016
| 30
Diploma in Professional Marketing
Fascynują go nowe obszary wykorzystania narzędzi marketingu off-line i on-line. Jest pomysłodawcą studiów
podyplomowych Menadźert Sprzedaży B2B i jednym z głównych wykładowców.
Blisko współpracuje z firmami z szeroko rozumianego sektora IT i elektrotechnicznego, prowadząc projekty
szkoleniowe dla m.in. HP, IBM, Microsoft, Sharp, NASK, Bosch, Alstom, Olympus, Sygnity i wielu innych.
dr hab. Robert Kozielski
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.
Posiada tytuł Chartered Marketer. Członek Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Pracownik naukowy Uniwersytetu
Łódzkiego (Katedra Marketingu) oraz wykładowca na studiach Executive MBA
organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz
Executive
MBA
organizowanych
przez
Uniwersytet
Warszawski
wraz
z Univeristy of Illinois. Staż naukowy odbył na uniwersytetach: Maryland (USA),
w Lund (Szwecja), w Edynburgu (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania).
Specjalista w dziedzinie działalności marketingowej firm, analizy i planowania marketingowych strategii rozwoju oraz
działań reklamowych. W ciągu dwudziestopięcioletniej pracy szkoleniowo-konsultacyjnej pracował między innymi
z takimi firmami jak Unilever, Microsoft, Hewlett-Packard, Merck, Danone, Johnson&Johnson, Bayer, mBank, Aflofarm,
Telekomunikacja Polska S.A., Polpharma, Merck, Abbott, BRE Bank, LOTOS i inne. Pracował także
w Zarządzie Grupy Kapitałowej REDAN. Był członkiem Rad Nadzorczych GK REDAN S.A., CAM Media S.A.
Jest także współzałożycielem firmy Questuspoint Sp. z o. o., która zajmuje się działaniami badawczo-doradczymi
prowadzonymi w oparciu o wykorzystanie informacji pochodzących z tzw. źródeł wtórnych. Członek Rady Fundacji
„Happy Kids”, która buduje i opiekuje się rodzinnymi domami dziecka.
Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu działalności marketingowych, wydawanych w Polsce
i za granicą – m.in. pod jego redakcją ukazała się książka „Wskaźniki marketingowe” czy uznana za najlepszą książkę
ekonomiczną roku 2013 „Biznes nowych możliwości”
Katarzyna Królak-Wyszyńska
Coach, chief opportunity explorer, partner w firmie Innovatika. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i stymulowaniu
innowacji. Prowadziła kilkadziesiąt projektów doradczych m.in. dla takich firm
jak Sun Microsytems, Londa, Ferrero, Wolters Kluwer, Lafarge, Ministerstwo
Gospodarki, Masterfoods, BRE Bank, Aon.
Pomaga zarządom w wyznaczeniu kierunków rozwoju firmy, poszukiwaniu
nowych źródeł przychodów i zwiększaniu sprzedaży. Prowadzi warsztaty strategiczne przy wykorzystaniu
m.in. koncepcji Kima W. Chana Strategia Błękitnego Oceanu oraz Business Model Canvas Alexa Osterwaldera.
v.18072016
| 31
Diploma in Professional Marketing
Magdalena Jagielska
Konsultantka w Innovatice. Zajmuje się wspieraniem rozwoju produktów i usług,
szczególnie
w
branżach
wykorzystujących
nowe
technologie.
Magda
wprowadza psychologię do rozwiązań technologicznych. Swoje doświadczenie
zdobywała w Polsce i we Włoszech realizując interdyscyplinarne granty
badawcze oraz projekty doradcze. Wspierała startupy w tworzeniu strategii
marketingowych, brała udział w przedsięwzięciach dotyczących wdrażania
nowych produktów i projektowaniu rozwiązań przyjaznych użytkownikowi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Katholieke Universiteit Leven
w Belgii. Aktualnie.pisze.doktorat.z psychofizjologii. Pracowała m.in. w projektach dla takich firm jak: Bank Millenium,
Groupon, Centrum Nauki Kopernik, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Empatica (spin-off MIT Media
Lab). Magda od 2013 uczestniczy w projektach związanych z komunikacją naukową - jest finalistką konkursu
Famelab Poland i aktywnie popularyzuje nowe idee z zakresu psychologii branżach IT.
Bartek Janowicz
Lean Startup & Business Innovation Coach w Innovatika. Specjalizuje się
we
wdrażaniu
innowacji
w przedsiębiorstwach
(programy
typu
intrapreneurship), rozwoju innowacyjnego przywództwa i przedsiębiorczości
pracowników. Ekspert w zakresie metody Lean Startup oraz zmian kultury
.organizacyjnej. Konsultant biznesowy, coach zespołów, facylitator i trener
z 19-letnim doświadczeniem. Ma 15-letnią praktykę jako doradca HR, w tym
jako
menedżer
oraz ekspert
ds. rozwoju
organizacji
i pracowników
w międzynarodowych korporacjach (CA/EFL, ING Bank Śląski, GE Money/Bank
BPH, Eaton Truck Components). Doświadczony w facylitowaniu pracy grup menedżerów oraz zespołów projektowych
i międzydepartamentalnych, prowadzeniu sesji wdrażania usprawnień wg metody GE Work-Out oraz sesji
strategicznych dla wyższej kadry menedżerskiej. Prowadził programy rozwijające innowacyjność eksperów
i menedżerów, był odpowiedzialny za rozwój trenerów wewnętrznych wdrażających standardy Lean SixSigma. Jako
jeden
z niewielu
w Polsce
dysponuje
międzynarodową
akredytacją
Certified
Professional
Facilitator,
potwierdzającą.jego.umiejętności.w prowadzeniu.efektywnych.spotkań.grupowych.
Od 2014 doradca i coach startupów. Założyciel Lean Startup Learning Groups (coachingu grupowego opartego
na metodzie Lean Startup dla właścicieli startupów). Trener i mentor przedsiębiorczości w Youth Business Poland
oraz inicjatywie Lean Startup Machine. Bartek jest także organizatorem meetupu (spotkań inspiracyjnych)
nt. innowacji w korporacjach - Innovations in a Corporate World w Warszawie.
v.18072016
| 32
Diploma in Professional Marketing
Artur Maciorowski
Niezależny konsultant, prelegent i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu.
Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode definiuje rynkowe strategie
internetowe. Absolwent programu „Professional Diploma in Marketing”
organizowanego
przez
The
Chartered
Institute
of
Marketing
oraz
certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurychu.
Od 1998 r. związany wykorzystaniem Internetu w biznesie i komunikacji.
Pracował w branży IT, agencji interaktywnej oraz sektorze bankowym kreując
pomysły i wdrążając strategie internetowe. Realizował projekty dla takich firm jak Bank DnB NORD, ING TFI, ING Życie,
Monsanto Polska, Bibby Financial Services, Muzeum II Wojny Światowej, PKN Orlen, Bank BPH, HP Polska, US
Pharmacia, Fortis Bank Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Wydawnictwo INFOR.
Od 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie marketingu interaktywnego, w których wzięło udział już ponad
3000 uczestników. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej. Aktualnie także Redaktor Prowadzący jedynego
drukowanego tytułu branżowego "Online Marketing Polska". Współautor poradnika C.H.Beck na temat E-commerce,
autor książki „E-marketing w Praktyce. Strategie skutecznej promocji online”.
Agnieszka Michalak
Menedżer zarządzający działem Marketingu Handlowego w Grupie Żywiec.
Jest absolwentką Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów
oraz studiów EMBA w Wyższej Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Od pond 15 lat związana z rynkiem FMCG. Początkowo odpowiedzialna
za tworzenie narzędzi controllingowych, współpracę z marketingiem i sprzedażą
w
podejmowaniu
najbardziej
efektywnych
decyzji
biznesowych,
jak i zapewnienie odpowiednich zysków od strony finansowej na rynkach CEE.
Prowadziła również dział IT gdzie odpowiadała za rozwój systemów Business Intelligence, usprawnianie
funkcjonowania systemów ERP oraz rozwój systemów wsparcia sprzedaży.
v.18072016
| 33
Diploma in Professional Marketing
Dr Marcin Michalak
Wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, prowadzący zajęcia ramach programów menedżerskich MiniMBA
oraz GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum
Zarządzania UŁ, wykładowca w ramach Polsko-Francuskich studiów typu MBA
w zakresie zarzadzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów
Francuskich UŁ. Trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm
polskich i międzynarodowych w tym m.in.: Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN
Accounting Center, Toyota Motor Poland, International Paper, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank
PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill Sp. z o.o., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice,
PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Tate & Lyle. Nemak Sp. o.o.
Konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi Sp. z o.o. od 2003 roku do dziś, oraz konsultant T.G.
Rafib Sp. z o.o. od 2004 roku do dziś. Uczestniczy we wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej
(dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacja i dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu
rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej,
motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej.
Realizował projekty m.in. dla: Toyota Motor Poland,
Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A.,
Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek
zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (właściciel marki Gatta), Armada Fleet Management SA,
Kia Góraszka Sp. z o.o. etc., Verte Sp. z o.o. BZPG Stomil SA, PEC Oświęcim.
Stypendysta University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology
Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA). Ukończył szkolenie ATAC - Accelerated Technology
Assessment and Commercialization prowadzone przez Instytut IC2 przy Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA)
oraz uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie programu 6-modułowego w module „Finansowanie nowych
przedsięwzięć” (Certification to Deliver Instructions in the IC2 Institute Workshop Module „Financing New Ventures) .
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Członek European Accounting Association Juror i ekspert
w finale konkursu Księgowy przyszłości 2014 organizowanym przez SKwP i firmę Sonata.
dr Katarzyna Nizińska
Coach, ekspert HR, trener biznesu i rozwoju osobistego. Praktyk biznesu – 10 lat
na stanowiskach kierowniczych – Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju w Coca Cola
HBC Polska (2004 – 2009) oraz Menedżer Szkoleń i Rozwoju w Novo Nordisk
Pharma, region Europa Wschodnia (2010 – 2013). Posiada 20 letnie
doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rozwoju pracowników,
handlowców
oraz
kadry
kierowniczej.
W
Programowy w firmie szkoleniowo-doradczej
latach
2000-2004
Dyrektor
Instytut Rozwoju Biznesu.
Stypendystka uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu
(Kanada), Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz IESE w Barcelonie.
Trener w zakresie tzw. "miękkiego zarządzania": przywództwa, doskonalenia umiejętności menedżerskich,
handlowych, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, motywacji. Absolwentka
Szkoły Głównej Handlowej. Od 1999 roku współpracuje z brytyjskim The Chartered Institute of Marketing.
v.18072016
| 34
Diploma in Professional Marketing
Od 2002 roku prowadzi szkolenia Certificate in Marketing i Diploma in Marketing w zakresie zarządzania zespołem
i przywództwa. Certyfikowany coach biznesu Velocity, prowadzenia coachingu metodą 4S – certyfikacja
ze Szwajcarii w 2012 roku. Posiada certyfikaty upoważniające do pracy z narzędziami psychometrycznymi Saville
Consulting Tools – Wave i Swift oraz Facet5. Jako coach i mentor prowadzi procesy coachingowe od 2006 roku
zarówno dla Coachee z Polski jak i Europy Wschodniej, Grecji i Chile. (około 50 Coachee, 250 godzin biznesowego
coachingu indywidualnego i około 300 grupowego).
Małgorzata Nowak
Senior Manager w firmie konsultingowej Innovatika. Ekspert i pasjonatka
tworzenia
unikalnych
doświadczeń
i propozycji
wartości
dla
klientów.
Ewangelistka podejścia "customer - centric" oraz "open - innovation" w tworzeniu
nowatorskich produktów i usług. Specjalizuje się w projektach związanych
z Value Proposition oraz Customer Experiece Innovation. Jest facylitatorem
procesu
Google
Ventures
związanego
z kreowaniem
i testowaniem
innowacyjnych.rozwiązań. Ponad 12 letnie doświadczenie we wdrażaniu
i rozwoju produktów, usług i aplikacji mobilnych w międzynarodowej korporacji
z sektora telekomunikacyjnego (T-Mobile Polska). Przygotowywała i wdrażała strategię usług dodanych zorientowaną
na klienta. Prowadziła projekty związane z tworzeniem Value Proposition, w których angażowała klientów poprzez
m.in Customer Advisory Board. Tworząc innowacyjne.rozwiązania.wykorzystuje.podejście.Design.Thinking.
Absolwentka programu międzynarodowej certyfikacji marketingowej The Chartered Institute of Marketing (CIM) Diploma in Professional Marketing. Obecnie prowadzi wykłady z obszaru Driving Innovation i Value Proposition dla
studentów CIM w Polsce. Jest w trakcie programu stanfordzkiej certyfikacji podejścia zorientowanego na klienta
Stanford University for Professional Development - “Innovation and entrepreneurship”.
Dr Jacek Pogorzelski
Właściciel i dyrektor zarządzający firmy doradztwa marketingowego Prime Code.
Konsultant
w
zakresie
strategii
marketingowej,
marki,
komunikacji
marketingowej oraz zarządzania doświadczeniem klienta. Doświadczony brand
i
marketing
manager.
Wieloletni
pracownik
agencji
reklamowych
i międzynarodowych korporacji. Ekspert ministerstw oraz samorządów
w zakresie polityki promocji. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk
o zarządzaniu. Wykładowca programów Executive MBA oraz MBA Szkoły
Głównej Handlowej oraz The Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty, a także certyfikowanych
programów marketingowych The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Trener szkoleń z zakresu zarządzania
i marketingu.
Autor książek Praktyczny marketing miast i regionów, Kod skuteczności, Mity marketingowe, (R)ewolucja marki,
Pozycjonowanie produktu oraz wielu artykułów na temat pozycjonowania, strategii marek oraz innych zagadnień
marketingu strategicznego. Współautor książki Wskaźniki marketingowe. Autor bloga o marketingu XXI wieku
dostępnego pod adresem:, http://jacekpogorzelski.pl.
v.18072016
| 35
Diploma in Professional Marketing
Bartłomiej Rak
W branży interaktywnej reprezentuje generację Y - jedno z pierwszych pokoleń,
które dorastało z internetem, a jednocześnie pamięta jego początki w Polsce.
Pierwsze kroki stawiał w Zespole ds. Internetu ING Banku Śląskiego. Następnie
przeszedł na drugą stronę marketingowej barykady i zajmował się wirtualnym
światem Second Life oraz tworzył jedną z krakowskich agencji interaktywnych.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami internetowymi i social media
Współprowadzi spółkę konsultingowo-szkoleniową Socjomania Sp. z o.o., w ramach której tworzy strategie i edukuje
z zakresu działań w nowych mediach. Wśród uczestników szkoleń Socjomanii pojawili się przedstawiciele takich
marek jak: Orange, TVN, Bank BGŻ, Allegro czy Tygodnik Polityka. Aktualnie na zlecenie Call Center Inter Galactica
zarządza wdrożeniem rozwiązań Social Media Contact Center. Prowadzi zajęcia z mediów społecznościowych
na Akademii Leona Koźmińskiego, AGH, WSE oraz WSB. Autor artykułów o social media marketingu, które ukazały
się w Marketingu w Praktyce, Hotelarzu oraz Marketerze+. Zafascynowany internetem i prawie uzależniony
od komunikacji za jego pośrednictwem.
Marek Staniszewski
Pasjonat strategii komunikacji. 20-letnie doświadczenie w budowaniu marek
i badaniach ich kondycji, zdobywał m. in. w międzynarodowych agencjach
komunikacji
marketingowej
(Ogilvy,
Euro
RSCG,
Young
&
Rubicam,
HavasWorldwide Warsaw), gdzie pełnił m. in. funkcję wiceprezesa i szefa
oddziału badań i doradztwa strategicznego BAV Consulting). Pełnił również
obowiązki CMO w Canal+ Cyfrowy. Wykładowca i trener; prowadził zajęcia
m.
in
w:
ICAN
Institute
–
HBP,
WSKiM
im.
J.Giedroycia,
SMR
przy Akademii L. Koźmińskiego czy questus academy. Współtworzył formułę i program oraz jest wieloletnim
wykładowcą branżowej Szkoły Strategii Marki przy SAR.
Jako juror oceniał prace w takich konkursach jak Effie, Superbrands, IAB Creative Showcase, Innovation Award,
Ad Venture. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat komunikacji i strategii.
Jest również autorem książek: „Atlas strategiczny”
i „Strategiczny podstęp” oraz współautorem książki
„Portret klienta”. Należy do grona założycieli Stowarzyszenia „Marketing 4Business”. Pomysłodawca
i współorganizator projektu Farma Inwencji. Założyciel i Prezes Fundacji Homo Inquietus.
EPP –Program rozwojowy
Programy realizowane są przez:

Dr. Katarzyna Nizińska

Kinga Religa

Joanna Kuliszewska

Agata Mardosz

Dr hab. Robert Kozielski
v.18072016
| 36
Diploma in Professional Marketing
16.
Jak można zgłosić chęć udziału w programie
i gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Aby zgłosić się do udziału w programie DM lub uzyskać więcej informacji
należy zgłosić się do:
Anna Muskała
Customer Relationships Manager
Formularz zgłoszenia oraz CV
w języku angielskim są niezbędne
do weryfikacji kandydatów
[email protected]
Kom: +48 601 052 704
Tel: +48 42 662 00 07
Grupa maksymalnie może liczyć 22 osoby.
Po weryfikacji merytorycznej o kolejności przyjęć decyduje termin przesyłania
zgłoszeń.
Pobierz zgłoszenie
Więcej informacji o firmie questus, realizowanych projektach i programach
The Chartered Institute of Marketing na stronie: www.questus.pl
Więcej informacji na stronie:
www.questus.pl
questus
91-811 Łódź, ul. Organizacji WIN 83 / 7
tel/fax: +48 42 662 00 07
NIP: 728-156-16-72
v.18072016
| 37
Diploma in Professional Marketing
Załącznik 1. Szczegółowa tematyka poszczególnych bloków tematycznych
Strategic Marketing

Zmiany we współczesnym środowisku biznesowym a nowa rola marketingu w organizacji

Aktywa budowane przez marketing

Źródła sukcesu organizacji

Rola marketingu w budowaniu sukcesu organizacji

Tradycyjne i współczesne koncepcje działań rynkowych – 3D marketing, marketing doświadczeń, marketing
wartości, masowa indywidualizacja itp.

Orientacja organizacji na klienta, orientacja rynkowa, orientacja na konkurentów

Filary marketingowej koncepcji działania

Proces planowania marketingowego – MOST, SOSTAC, APIC

Obszary analizy środowiska biznesowego (macro, micro) – PEST, PESTEL, SLEPT

Możliwości biznesowe – insighty klienta

Analiza „3C” - analiza klientów, konkurentów i pośredników handlowych

Metody analizy środowiska biznesowego (SWOT, metody scenariuszowe, strategia błękitnego oceanu,
marketing lateralny, metody heurystyczne, BCG, GE, analiza wskaźnikowa, mapa percepcji, łańcuch wartości,
benchmarking, analiza interesariuszy itp.)

Strategia marketingowa – istota i narzędzia wspierające

Opcje strategiczne i kryteria ich oceny

Macierz Ansoffa i model Portera

Marketing typu STP – proces segmentacji rynku

Źródła przewagi konkurencyjnej – cechy i warunki trwałości

Value proposition

Branding i strategia marki

Strategia i narzędzia zintegrowanej komunikacji rynkowej

Polityka produktu i cen

Kanały dystrybucji i ich wykorzystanie

Plan marketingowy – struktura i zastosowanie

Wdrażanie planu – kluczowe czynniki sukcesu, plan działania, analiza ryzyk itp.

Przywództwo i kultura organizacyjna a planowanie marketingowe

Zarządzanie zmiana

Kultura organizacyjna i kultura innowacyjności

Organizacja ucząca się
v.18072016
| 38
Diploma in Professional Marketing

Budowanie i zarządzanie zespołem a działania marketingowe

Pomiar i ocena działań marketingowych
Mastering Metrics

Misja, wizja, cele biznesowe, strategia a mierniki działań rynkowych

Cele, KPI a mierniki

Istota i proces pomiaru i kontroli efektów i działań marketingowych

Źródła pierwotne i wtórne oraz wewnętrzne i zewnętrzne

Metody pozyskiwania danych dla potrzeb pomiaru działań rynkowych

Proces badań marketingowych

Wiedza rynkowa a skuteczność zarządzania marketingiem

Efektywność i skuteczność marketingu – proces i pomiar

Aktywa marketingu – strategiczne i operacyjne

Analiza interesariuszy – wskaźniki kluczowe dla różnych grup interesariuszy
(inwestorzy, klienci, zarząd, pracownicy itp.)

Zróżnicowanie wskaźników pomiaru w zależności od rodzaju rynku – B2B, B2C, SME, usługi itp.

Systemy i modelu pomiaru działań marketingowych – marketing dashboard

Wskaźniki strategiczne i operacyjne

Marketing ROI

Wskaźniki rynkowe

Pomiar i audyt marki, wskaźniki zarzadzania marką

Wskaźniki lojalności i satysfakcji klientów oraz życiowej wartości klienta

Wskaźniki dystrybucji, produktu i cen

Podstawowe wskaźniki finansowe

Budżetowanie i planowanie finansowe

Wskaźniki zintegrowanej komunikacji marketingowej

Mierniki sprzedaży i lejka sprzedażowego

Wskaźniki i mierniki pomiaru działań firmy w Internecie

Digital marketing – wskaźniki

Podstawowe wskaźniki funkcjonowania firm w Internecie – google Analytics

Performance marketing

Prognozowanie i planowanie sprzedaży

Big data
v.18072016
| 39
Diploma in Professional Marketing

Marketing automation

Modelowanie i analiza statystyczna

Analiza wskaźnikowa a system raportowania
Digital Strategy

Rewolucja technologiczna – obszary i konsekwencje

Technologia cyfrowa jako zmiany dysraptywne

Nowoczesne technologie a tzw. innowacje przełomowe – nowe modele biznesowe

Zachowanie klientów w środowisku cyfrowym

Dynamika zmian technologii cyfrowych – możliwości i zagrożenia

Nowe technologie – strategiczne i operacyjne zmiany w działaniach rynkowych firm

Stopień i bariery adaptacji nowych technologii w organizacji

Modele biznesowe w Internecie

Big data

Marketing automation

E-commerce & e-business

Cloud computing

Strategie online vs offline – synergia i integracja

Media cyfrowe – rodzaje, specyfika, zastosowanie

Social media

Mobile marketing

Marketing partnerski (ang. affiliate marketing)

Narzędzia komunikacji w Internecie

Performance marketing

Budowanie i zarządzanie relacjami z klientami w Internecie – google Analytics

Marketing w wyszukiwarjach – SEM, SEO

E-mail & www marketing

Podstawowe wskaźniki funkcjonowania firm w Internecie

Pomiar mediów cyfrowych
v.18072016
| 40
Diploma in Professional Marketing
Driving Innovation

Innowacyjność a strategia rynkowa organizacji

Innowacyjność a przewaga konkurencyjna – warunki sukcesu

Środowisko biznesowe jako źródło innowacji

Teoria dysraptywnych zmian a możliwości rozwoju organizacji

Innowacje przełomowe i inkrementalne

Kreatywność i innowacyjność w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym

Fazy rozwoju rynku i organizacji a źródła sukcesu rynkowego

Zmiany społeczne, ekonomiczne, prawne, technologiczne jako źródło innowacji

Strategie Judo i Aikido

Poziomy innowacyjności organizacji – strategiczne i operacyjne

Proces tworzenia innowacji – etapy i warunki powodzenia

Koncept i model biznesowy

Model Osterwaldera

Model „Open innovation”

Desing thinking & Co-creation

Metoda Ideo

Strategia Błękitnego Oceanu

Metody odkrywania insightów klienta – badania etnograficzne, badania semiotyczne itp.

Kultura innowacyjności i budowanie innowacyjnego środowiska pracy

Zespół kreujący innowacje – cechy, umiejętności, atuty, ograniczenia

Innowacyjność tworzona z partnerami biznesowymi – kolaboracyjne uczenie się

Platformy innowacyjne – crowdsourcing

Techniki i metody rozwoju kreatywności indywidualnej i zespołowej

Narzędzia wspierające innowacyjność firmy (social media, intranet, wikis, cloud computing etc.)

Wdrażanie innowacji – zarządzanie zmianą, koncepcja KAIZEN
v.18072016
| 41

Podobne dokumenty