PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW W ŁODZI

Komentarze

Transkrypt

PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW W ŁODZI
Historia parafii to również działalność charytatywno – oświatowa i kulturalna (m.in. w okresie międzywojennym działała 7-klasowa Szkoła
Powszechna). Funkcjonowała piekarnia, pracownia kołder, wytwórnia wód sodowych oraz drukarnia „Mariawity”. Oprócz tego istniał żłobek
dla dzieci porzuconych przez matki i kuchnia dla
biednych. Do lat siedemdziesiątych działało
przedszkole.
Pomimo
zmian
społecznogospodarczych, nadal nie tylko Kościół, ale i Parafia stara się uczestniczyć w życiu miasta. Istniejąca orkiestra dęta bierze udział poza uroczystościami kościelnymi, także w wydarzeniach społecznych, m.in. w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Co roku również i tutaj odbywają się
Nabożeństwa Ekumeniczne, Biblijne. Parafia
uczestniczy w organizowanej od kilku lat w
Łodzi Ekumenicznej Drodze Krzyżowej.
PARAFIA KOŚCIOŁA
STAROKATOLICKIEGO
MARIAWITÓW W ŁODZI
Plan dojazdu
Prowadzona jest także katecheza dzieci i młodzieży.
W roku 2001 powstało Forum Dyskusyjne
Inteligencji Mariawickiej. Skupia ono
zarówno studentów jak i absolwentów
wyższych uczelni i ma na celu wzajemną
integrację oraz przekazywanie obiektywnej wiedzy na temat naszego Kościoła.
( [email protected] )
Łódź z tradycją wielonarodową, wielowyznaniową jest miastem, które obchodzi Dni Tolerancji. Rokrocznie udzielane są informacje na temat
Kościoła dla zorganizowanych grup, prezentacja kościoła, w ramach zwiedzania miasta pojawiają się wycieczki pod przewodnictwem Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Łodzi.
Opracowanie RAJ
KONTAKT:
Kancelaria Parafii
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
ul. Franciszkańska 27, 91-433 Łódź
Tel./Fax.: (042) 657 19 90
[email protected]
http://www.mariawita.lodz.pl
Kościół, pod wezwaniem św. Franciszka z
Asyżu, został oddany do użytku w roku 1906, a
więc pochodzi z początku XX wieku. Jest najstarszym naszym kościołem i należy do jednych z
pierwszych świątyń miasta. Zlokalizowany jest
jednocześnie w najbardziej historycznej części
Łodzi – Bałutach. Wzniesiony w stylu neogotyckim, trzynawowy, ze strzelistą wieżą, która została
dobudowana w późniejszym okresie. Obecnie jest
jedynym kościołem mariawickim w Łodzi. Oprócz
kościoła przy ulicy Franciszkańskiej 27 na teranie
naszego miasta jest jeszcze jeden przy ulicy M.
Skłodowskiej-Curie 22, który zbudowali mariawici
i użytkowali do 1930 r.
Typowe wnętrze dla kościołów mariawickich z jednym ołtarzem umieszczonym w końcu
głównej
nawy.
Nad ołtarzem konfesja wzniesiona
na czterech filarach. W tylnej
części
kościoła
znajduje się chór,
na którym znajdują się organy
pneumatyczne
zbudowane w roku 1960. Kilkanaście lat później
budynek
przeszedł generalny
remont. W 1997 r.
położono przed
kościołem kostkę granitową. W roku 1998 zostało
wymienione ogrodzenie od strony ulicy, a rok później odnowiono elewację, dzięki czemu stał się
bardziej zauważalny i zdobi okoliczną zabudowę.
Czym jest Kościół Starokatolicki
Mariawitów?
Mariawityzm jest wyznaniem o polskim rodowodzie.
Powstał w Kościele rzymskokatolickim po Objawieniu miłosierdzia Bożego, które otrzymała bł. Maria Franciszka
Kozłowska [1862-1921]. Istotą tegoż Objawienia
[02.08.1893] jest kult Eucharystii i wzywanie pomocy
Matki Bożej. Błogosławiona M. Franciszka Kozłowska była Założycielką Zgromadzenia Sióstr Mariawitek i Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Mariawici wielokrotnie
próbowali zalegalizować swoją działalność [1903-1906].
Ostatecznie w 1906 roku ekskomunika papieska dotycząca
bł. M. Franciszki i ks. M. Michała Jana Kowalskiego przyczyniła się do powstania odrębnego Kościoła. Nazwa „Mariawita” pochodzi od łacińskich słów Mariae vitam imitans
– Maryi życie naśladujący. W latach 1909-1910 trzej księża mariawiccy, w tym ks. M. Andrzej Leon Gołębiowski pierwszy biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej, otrzymali sakrę
biskupią od biskupów starokatolickich z Holandii.
W 1914 r. została zbudowana katedra w Płocku,
która otrzymała nazwę Świątyni Miłosierdzia i Miłości.
Stanowi ona wraz z przylegającym do niej Klasztorem
centrum
duchowe
i
administracyjne
Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów.
Podstawą doktrynalną kościoła stanowią Księgi
kanoniczne Starego i Nowego Testamentu, Tradycja oraz
dogmaty ustanowione na pierwszych siedmiu soborach
powszechnych. Głównym powołaniem Kościoła jest
szerzenie czci Pana Jezusa, ukrytego w Przenajświętszym
Sakramencie i wskazywanie na potrzebę wzywania
nieustającej pomocy Matki Najświętszej.
Mariawici uznają siedem sakramentów świętych, a
spowiedź uszna obowiązuje dzieci i młodzież do 18 roku
życia. Począwszy od 1922 r. Komunia święta udzielana jest
pod dwiema postaciami. W liturgii od 1907 r. używany jest
język ojczysty. Celibat duchownych jest dobrowolny.
Mariawici, podobnie jak inni wyznawcy Chrystusa, nie
należący do Kościoła rzymskokatolickiego, odrzucają
dogmat z 1870 roku o prymacie i nieomylności papieża.
Obecnie Kościół liczy ponad 24.000 wiernych w
Polsce oraz około 5.000 wyznawców mariawityzmu
w Paryżu. Kościół był współorganizatorem Polskiej
Rady Ekumenicznej (PRE) i nadal bierze w niej
aktywny udział. Ponadto należy do Światowej Rady
Kościołów z siedzibą w Genewie oraz Konferencji
Kościołów Europejskich.
Parafia w Łodzi od 1910 r. jest siedzibą biskupa
diecezjalnego.
NABOŻENSTWA
Niedziela – Msza św. – godz. 800 i 1100
Czwartek, sobota – Msza św. – godz. 800
Adoracja miesięczna Przenajświętszego Sakramentu
pierwszego dnia każdego miesiąca o godz. 1800, w
okresie zimowym o godz. 1700
W wielkim Poście:
Piątek - godz. 1500 Droga Krzyżowa
Niedziela – zaraz po Sumie Gorzkie Żale
Nabożeństwo Majowe - godz. 1800
Różaniec św. - godz. 1700
AUDYCJE
Radio Łódź, na częstotliwości 99,2MHz,
emituje w każdą niedzielę o godz. 630 audycje
Kościołów należących do PRE – „Słowo”, w których
uczestniczy
także
Kościół
Starokatolicki
Mariawitów.
W ramach Redakcji Ekumenicznej w
Programie 2 Telewizji Polskiej nadawane są audycje
z życia Kościoła.