Prawo europejskie - Urząd Transportu Kolejowego

Komentarze

Transkrypt

Prawo europejskie - Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło:
http://www.utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kolejowe-faq/akty-prawne/prawo-europejskie/8406,Prawo-europejskie.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 09:15
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.
Kliknij tutaj, aby przejść dalej »
Prawo europejskie
Poniżej znajdują się obowiązujące akty prawa Unii Europejskiej oraz rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju dotyczące wyłączeń z prawa europejskiego.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
[pdf] Rozporządzenie nr 1371/2007/WE dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
(374.3 KB)
[pdf] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia
ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia nr 1371/2007/WE dotyczącego praw i obowiązków
pasażerów w ruchu kolejowym (699.98 KB)
[pdf] Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania si (993.29 KB)

Podobne dokumenty