Pobierz informacje w PDF

Transkrypt

Pobierz informacje w PDF
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/
Data umieszczenia informacji: 2012-08-20 07:30:58
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W BRUDZOWICACH ZAKOŃCZONY
19 sierpnia w Brudzowicach, w ramach projektu: „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Brudzowic niezbędnego
podczas zorganizowanego Przeglądu Orkiestr Dętych z terenu LGD Brynica to nie granica zorganizowanego w Brudzowicach w
Gminie Siewierz”, zorganizowano Przegląd Orkiestr Dętych, w którym wzięło udział pięć orkiestr: z Siewierza, Brudzowic, Żelisławic, Tąpkowic
i Wojkowic Kościelnych.
Celem Przeglądu było stworzenie tradycji spotkań amatorskich orkiestr dętych z terenu objętego działaniem LGD i powiatu będzińskiego.
Stworzył on okazję do doskonalenia warsztatu uczestników projektu, porównania swojego poziomu z innymi uczestnikami, stworzenia klimatu
dla powstawania podobnych grup muzycznych i propagowania muzyki orkiestrowej.
Zgodnie z regulaminem, uczestniczące w nim orkiestry, wykonywały repertuar dowolny, z obowiązkiem wykonania jednego utworu
marszowego. Czas trwania prezentacji każdej z orkiestr nie mógł przekroczyć 20 minut.
Zmaganiom zespołów przysłuchiwali się przybyli goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz
Waluszczyk, asystentka Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, asystentka Posłanki na Sejm RP Anny Nemś, Dyrektor Biura
Senatora Zbigniewa Meresa, Radna Powiatu Będzińskiego Monika Pawłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek,
Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki Katarzyna Cofała, mieszkańcy Brudzowic oraz goście. Na prawidłowym przebiegiem Przeglądu czuwało
profesjonalne Jury w składzie:
■
■
■
Bernard Sołtysik – kompozytor, muzyk, aranżer, założyciel legendarnego zespołu Pro Contra oraz działającego obecnie przy MGOK
w Siewierzu zespołu Clipsy;
Wojciech Kruż – muzyk, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Będzinie;
Mariusz Torbus – nauczyciel muzyki.
Rywalizacja była zacięta a poziom wyrównany, przez co Jury miało trudny orzech do zgryzienia i burzliwie debatowało nad werdyktem. W końcu
ogłoszono wyniki:
■
■
■
I miejsce i nagrodę pieniężną 1000 zł otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Strażak” z Wojkowic Kościelnych
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł otrzymała Orkiestra Dęta OSP Tąpkowice
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymała Orkiestra Dęta OSP Siewierz
Wyróżnienia otrzymały: Orkiestra Dęta OSP Żelisławice i Orkiestra Dęta OSP Brudzowice.
Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Zdzisław Banaś i Katarzyna Wałek – asystentka Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik.
Pani Poseł ufundowała puchar dla zdobywców I miejsca.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a minioną uroczystość z pewnością można zaliczyć do udanych.
Podczas uroczystości Burmistrz Zdzisław Banaś, wręczył Orkiestrze Dętej OSP Brudzowice sprzęt zakupiony w ramach projektu:
■
■
■
■
■
■
Yamaha YTR-4335 G II Trąbka – 2 szt.
Eastman ETP-601 Puzon – 2szt.
Eastman EBHd-613 Sakshorn Barytonowy – 1 szt.
Bęben Marszowy Chester 26x12” biały – 1szt.v · Werbel Marszowy Chester 12x10” – 1szt.
Eastman ECL-501 Klarnet – 1szt.
K&M Pulpit do nut 101 z pokrowcem KM-10100-25 szt.
Życzył, by nowe instrumenty muzyczne służyły orkiestrze, przyczyniały się do jej muzycznego rozwoju , rozwijały talenty i pielęgnowały pasje.
Przegląd Orkiestr Dętych w Brudzowicach zakończyły popisowe występy Orkiestr. Mieszkańcy mogli spędzić miło czas bawiąc się na zabawie
tanecznej, która potrwała do późnego wieczora.
Zwycięzcom Przeglądu gratulujemy wygranej, a właścicielom nowego sprzętu muzycznego życzymy samych udanych występów na kolejnych
przeglądach.
Projekt „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Brudzowic niezbędnego podczas zorganizowanego Przeglądu Orkiestr Dętych
z terenu LGD Brynica to nie granica zorganizowanego w Brudzowicach w Gminie Siewierz” realizowany był z zakresu „Małych projektów” w
ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: [email protected]
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś