I Runda

Transkrypt

I Runda
X Szkolny Konkurs Geograficzny „Ludy Afryki – Ŝycie, kultura, gospodarka”
Witam wszystkich uczestników naszego konkursu. Jak się zapewne zorientowaliście trochę
poszerzyłam zakres konkursu, by mieć moŜliwość układania pytania dotyczących całej ludności
Afryki nie tylko ludności murzyńskiej. Myślę, Ŝe równieŜ będzie ciekawie.
Odpowiedzi proszę przesyłać do 12.03 (pt) do godz. 12.00 na adres: [email protected] lub
oddawać do mnie.
Z pozdrowieniami Ewa Smak
I runda
1. Podaj aktualną liczbę ludności Afryki 1 pkt
2. Wymień nazwy najludniejszego kraju Afryki oraz krajów o największej
i najmniejszej gęstości zaludnienia w Afryce. 2 pkt
3. Wyjaśnij pojęcia „Afryka Czarna” i „Afryka Biała” 2 pkt
4. Dlaczego Afryka centralna jest słabo zaludniona? 1 pkt
5. Kogo i dlaczego nazywa się „błękitnymi ludźmi pustyni”? 2 pkt
6. Co oznacza w języku suahili nazwa KilimandŜaro? 1 pkt
7. W jakich krajach Afryki ludność posługuje się językiem:
a) kikuju,
b) hausa,
c) afrikaans,
d) ibo,
e) amharski,
e) mbundu,
f) mandingo,
g) suahili.
4pkt
8. Gdzie w Afryce odkryto najstarsze malowidła naskalne? 1pkt
9. Jak nazywa się jaskinia na pustyni Kalahari – miejsce kultowe Buszmenów? 1 pkt
10. Czarownicy z Konga rozmawiają z fetyszem. Wyjaśnij to pojęcie. 1 pkt
11. W 1997 r w Ruandzie doszło do ludobójstwa między najliczebniejszymi plemionami.
Jakimi? 2 pkt
12. Skąd wywodzi się nazwa państwa Togo, co ona oznacza? 2 pkt
razem 20 pkt

Podobne dokumenty