Programowanie (delphi)

Transkrypt

Programowanie (delphi)
STUDIA DZIENNE – Programowanie komputerowe
Geodezja i kartografia
Semestr 2
DELPHI - przykłady
Wprowadzenie do programowania, środowisko DELPHI
Program 1 – Równanie kwadratowe
opis
program 1
Program 2 – Średnia arytmetyczna
opis
program 2
Program 3 – Azymut ze współrzędnych
opis
program 3
Program 4 – Pole powierzchni (wzór Gaussa)
opis
program 4
Program 5 – Definiowanie funkcji i procedur
opis
program 5
Program 6 – Funkcje geodezyjne
opis
program 6
Program 7 –Tablice dwuwskaźnikowe (macierze)
opis
program 7
Program 8 – Pliki tekstowe
opis
program 8 wsp.txt
Program 9 – Pliki rekordowe
opis
program 9 plik.rec plik.txt
Test – samodzielnie wykonany program
Program 10 – Algebra macierzy
opis
program 10
Program 11 – Algebra macierzy (dane i wyniki z/do plików)
opis
program 11 dane.txt
wynik.txt
Programowanie obiektowe – zabawa z przyciskami
opis
program

Podobne dokumenty