Ogrodnictwo

Komentarze

Transkrypt

Ogrodnictwo
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
zaprasza na kierunek
Studia I stopnia (inżynierskie)
- stacjonarne (3,5 roku)
- niestacjonarne (4 lata)
Ogrodnictwo
Specjalności: Hortiterapia i dekoracje roślinne; Zielarstwo
Kwalifikacje absolwenta
Umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej,
organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje
wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów
ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji
dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i
wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy
jakości życia człowieka.
Szczegółowe
informacje
o rekrutacji
[email protected]
Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach
programu Erasmus,
wyjazdu na praktyki zagraniczne,
zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy
akademickiego ośrodka jeździeckiego.
na studia stacjonarne:
tel.: 91 449 62 52
na studia niestacjonarne:
tel.: 91 449 62 52
Szczegółowe
informacje
o wydziale:
www.agro.zut.edu.pl
www.zut.edu.pl
Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub
matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy
braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z
przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany
przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).
Zatrudnienie
Przedsiębiorstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się produkcją
owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół, zakłady zielarskie, centra
ogrodnicze, hurtownie i giełdy owocowo-warzywne, gospodarstwa
agroturystyczne, firmy zajmujące się projektowaniem i pielęgnacją
ogrodów, firmy florystyczne, placówki terapeutyczne, firmy
szkoleniowe i doradcze.
www.zut.edu.pl

Podobne dokumenty