Przetwornica napięcia 12V na 230V

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica napięcia 12V na 230V
MM305
Produktyarchiwalne
Przetwornicanapięcia12Vna230V
PrzetwornicanapięciaMM305tourządzenieniezbędnedla
każdego,ktopotrzebujezasilania230Vwsamochodzie.MM305
umożliwaprzemianęprądustałego12Vzgniazdkasamochodwej
zapalniczkiwprądzmienny230Vniezbędnydozasilania
standardowychurządzeńelektrycznych.Urządzeniewyposażone
jestwewszystkieniezbędnedobezpiecznejpracy
zabezpieczenia.Umożliwiapodłączenieurządzeńomocy150W
lubchwilowo300W.
MM305
Produktyarchiwalne
Specyfikacja
http://www.manta.com.pl/pl/mm305
EAN:5907642612965

Podobne dokumenty