wycena wartości rynkowej przyczepy z urawikiem do zrywki drewna

Transkrypt

wycena wartości rynkowej przyczepy z urawikiem do zrywki drewna
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
JÓZEF KORZEKWA
54-436 WROCŁAW, ul. Komorowska 8/4
tel. 71 79 157 24 tel. kom. 501 472 440
Zleceniodawca: IDEA POLSKA S.A. we Wrocławiu ul. Strzegomska 42b
WYCENA
WARTOŚCI RYNKOWEJ
PRZYCZEPY Z ŻURAWIKIEM DO ZRYWKI DREWNA
Opracowanie wykonał
Józef Korzekwa
WROCŁAW
Grudzień 2014 r.
2
WYCENA
WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZYCZEPY Z
ŻURAWIEM
1.Podstawa formalna
Podstawą opracowania opinii technicznej jest zlecenie IDEA POLSKA S.A. we
Wrocławiu ul. Strzegomska 42b.
2.Podstawa merytoryczna
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:
- Oferty Tech Forest
- Informacje o wyposażeniu i cenach strony internetowe
3.Cel opracowania
Celem opracowania jest określenie stanu technicznego i ustalenie aktualnej
wartości rynkowej przyczepy do zrywki drewna w związku z zamiarem zbycia.
4.Wizja lokalna
W dniu 02.12.2014 r. dokonano oględzin oraz wykonano zdjęcia przyczepy w
miejscu jej postoju t.j. na placu postojowym w magazynie składowym Idea
Leasing we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55. Informacji oraz pomocy przy
oględzinach i próbach udzielili przedstawiciele VB Leasing, który udostępnił
także posiadane dokumenty.
5. Analiza wyników oględzin
W wyniku oględzin ustalono następujące dane:
5.1. Przyczepa leśna PALMS z ładowaczem
Producent –Estonia
Typ M 122, cztery pary kłonic
Nr 0622 (wg dokumentów, brak tabliczki znamionowej)
Rok produkcji 2012
Ładowność 12 t
Ogumienie szt. 4 o rozmiarze 520/50 – 17 stopień zużycia 30%
Żuraw hydrauliczny
Producent – Estonia
Typ PALMS 700
Seria nr 11185
Udźwig na czterech metrach 1150 kg, zasięg maksymalny 7 m.
3
Żuraw hydrauliczny sterowany z pulpitu zawieszonego w ciągniku, służy do
samozaładunku, napęd otrzymuje od holującego ciągnika. Wymagana minimalna
moc ciągnika 45 KM
Przedstawiony do wyceny zestaw przyczepa z ładowaczem sprawdzony wizualnie
jest kompletny i sprawny w stanie technicznym dobrym.
6. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej
Model wycenianej przyczepy jest nadal produkowany w tej samej wersji. Do
ustalenia aktualnej wartości zastosowano podejście kosztowe zdefiniowane
następującym wzorem określającym wartość odtworzeniową:
W = C ( 1 - s/100 ) x n x k x r
W – wartość aktualna rynkowa urządzenia
C - wartość nowego urządzenia identycznego lub podobnego
s - stopień zużycia technicznego
n - wskaźnik podobieństwa maszyny wycenianej do maszyny
stanowiącej podstawę wyceny
k - wskaźnik nowoczesności, określony przy pomocy wzoru:
k = 1 - α (Te - 1 )
gdzie: α - wskaźnik empiryczny, Te - ilość lat eksploatacji
r – wskaźnik równowagi rynkowej
Na podstawie zasad wycen Państwowej Komisji Cen /Zarządzenie nr
308/72/ i przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz posiadanego
doświadczenia ustalono wartości wskaźników urynkowienia.
Przyczepa leśna PALMS 122 z ładowaczem PALMS 700
C – za podstawę przyjęto wartość nowego zestawu według oferty Tech Forest,
która wynosi 82 000 zł netto
n - wskaźnik podobieństwa wynosi 1,0
s – stopień zużycia technicznego przyczepy i ładowacza ustalono na – 30%
k – wskaźnik nowoczesności 0,99 przy α = 0,01 i Te =dwa lata
r – wskaźnik równowagi rynkowej = 0,8
W = C ( 1 - s/100 ) x n x k x r = 82 000 (1-30/100) x 1,0 x 0,99 x 0,8 =
45 460 zł.
Wartość rynkową zestawu oszacowano na 45 500 PLN (netto)
Słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset zł.

Podobne dokumenty