Generuj PDF - Szkoła Policji w Słupsku

Transkrypt

Generuj PDF - Szkoła Policji w Słupsku
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło:
http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/o-szkole/kierownictwo/75120,Zastepca-Komendanta-Szkoly-Policji-w-Slupsku.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 09:20
ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU
podinspektor Elżbieta KOTECKA
Podinsp. Elżbieta Kotecka pełni służbę od 20 listopada 1995 roku. Od początku służby związana jest z pionem
wspomagającym działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.
Przez wiele lat realizowała zadania na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za konsekwentną realizację zadań w
tym obszarze w 2001 roku wyróżniona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”. Zdobyte w służbie
doświadczenie, posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe stały się podstawą powierzenia podinsp. Elżbiecie Koteckiej
2 listopada 2004 roku obowiązków na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Gospodarki
Materiałowo-Technicznej i Transportu, a następnie 1 marca 2005 r. mianowania na to stanowisko.
Od 1 lipca 2010 roku - w wyniku zmian organizacyjno-etatowych - kierowana przez nią Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
stała się samodzielną komórką organizacyjną Szkoły. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Komendant Główny Policji powierzył podinsp.
Elżbiecie Koteckiej obowiązki na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion wspomagający.
Podinsp. Elżbieta Kotecka ukończyła zawodowe studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Koszalińskiej oraz studia magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomika i zarzadzanie przedsiębiorstwami na
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w 2002 roku
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W 2012 roku wyróżniona została brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty