Punkt informacyjny – usuwanie azbestu

Transkrypt

Punkt informacyjny – usuwanie azbestu
Gmina Subkowy
Punkt informacyjny – usuwanie azbestu
W urzędzie (pok. nr 12, I piętro) został utworzony punkt informacyjny, gdzie można uzyskać informacje w zakresie:
1. szkodliwości azbestu,
2. zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
3. możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest.
W powyższym punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem
dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Informacji udziela Adam Sobieraj –
inspektor ds. ochrony środowiska.
nr tel. 58 536 85 81 (wew. 51)
e-mail: [email protected]
1

Podobne dokumenty