OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA
SPRZEDAŻ MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec,
ul. Wschodnia 68, 51-513 Wrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
przedstawionych w poniższej tabeli maszyn i sprzętu rolniczego:
1. Maszyny i sprzęt przeznaczone do sprzedaży:
L.p.
Nazwa sprzętu
Rok pro- Numer
dukcji
inwentarzowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sieczkarnia E-281
Koparko-spycharka Białoruś
Opryskiwacz Pilmet 2000 l
Prasa Z-224 ( kostki )
Dmuchawa do słomy i siana
Przetrząsarko-zgrabiarka
1980
1988
1986
1995
b.d.
b.d
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Samochód Lublin DW8464X
Samochód Ford Transit DW9073V
Kosiarka rotacyjna
Deszczownia szpulowa
Piła tarczowa
Kultywator 3 m
Przyczepa samozbierająca TO-50
Dmuchawa do zboża
Kosiarka rotacyjna Z 001
Kultywator 3 m
Rozrzutnik do obornika
Spawarka transformatorowa
Wał pierścieniowy 3-sekcyjny
Kultywator 3m (rama)
Rozrzutnik do obornika
Pług 4-skibowy
Agregat uprawowy Forschritt
Szlifierka
1994
1999
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
1986
1986
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
b.d.
b.d.
b.d.
Wadium (zł)
PN-14
26/5/59/595
38/5/59/593
99/5/59/591
PN-87
PN-22
Cena
wywoławcza
(zł)
3 500
3 500
500
5 000
500
100
57/7/74/742
107/7/74/742
96/5/59/594
43/5/59/591
PN-33
PN-2
29/5/59/594
102/5/59/596
PN-75
PN-26
PN-17
PN-31
PN-34
PN-26
PN-88
b.d.
PN-9
PN-29
1 000
2 000
200
1 500
200
300
1 200
1 500
250
300
1 500
200
200
200
1 500
500
2 000
200
100
200
50
150
50
50
120
150
50
50
150
50
50
50
150
100
200
50
350
350
50
500
50
50
2. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2014 r. o godzinie 11-tej w budynku
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec ul. Wschodnia 68, 51-513 Wrocław,
sala nr 18.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaca wadium
określone w powyższej tabeli do dnia 15 lipca 2014r do godziny 10.30 w kasie
Zakładu (pokój nr 6 ).
4. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej
dowód wpłaty wadium.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia maszyny. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury
przetargowej.
6. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu rozstrzygnięcia
przetargu. Do ceny nabycia dolicza się 23 % podatku VAT zgodnie z art. 146a, pkt.1
ustawy o podatku VAT.
7. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i własnym staraniem w ciągu
3-dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Przeznaczone do sprzedaży maszyny znajdują się na terenie bazy mechanicznej
RZD Swojec przy ul. Wschodniej 68 we Wrocławiu i można je oglądać w dni robocze
w godzinach 7 – 15
telefon do kontaktu: 71 346 67 54 – Andrzej Gandurski
9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. W tym
przypadku wpłacone wcześniej wadium podlega zwrotowi.

Podobne dokumenty