ANALIZA KREDYTOWA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

Transkrypt

ANALIZA KREDYTOWA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie:
ANALIZA KREDYTOWA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH
ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ
które odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2015 r. w Warszawie
w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia”
ul. Żurawia 47, (róg ul. Poznańskiej i ul Żurawiej)
www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-warszawa.htm
w godz. 9-16 (z przerwami kawowymi i obiadową).
ADRESACI
Specjaliści w zakresie: analizy kredytowej, windykacji i restrukturyzacji,
monitoringu jakości aktywów (w szczególności wartości zabezpieczeń), kontroli
wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
OPIS SZKOLENIA
Praktyczne warsztaty z analizy kredytowej kredytów i pożyczek
zabezpieczonych hipoteką. Trenerka przeprowadzi uczestników przez tajniki
analizy ryzyka kredytowego wniosków kredytowych z zabezpieczeniem na
nieruchomościach. Wieloletnia praktyka w analizie kredytowej wraz z
doświadczeniem pracy rzeczoznawcy gwarantuje idealną kombinację dla
przekazania wiedzy kompetentnej i wszechstronnej.
ZAKRES TEMATYCZNY:
Plan szkolenia z zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości i kredytami
mieszkaniowymi.
I dzień
1. Definicja nieruchomości, uwarunkowania w prawie polskim wg KC i wg
ustaw, rodzaje nieruchomości,
2. Wiązka praw dotyczących nieruchomości, rodzaje praw własności i
krótka charakterystyka,
3. Źródła danych o nieruchomościach, w szczególności księgi wieczyste,
4. Typ nieruchomości a zapisy w poszczególnych działach ksiąg
wieczystych,
5. Pojęcia hipoteka, hipoteka łączna.
6. Zmiany w księgach wieczystych od 28.lutego 2011r.
7. Sposoby finansowania celów związanych z nieruchomościami, różnica
między pożyczką hipoteczną a kredytem mieszkaniowym,
8. Checklist’a dokumentacji: kredytu mieszkaniowego/pożyczki hipotecznej
II dzień
1. Operat szacunkowy a oszacowanie wartości, różnice,
2. Metodologia stosowana dla określenia wartości rynkowej nieruchomości,
3. Stałe elementy, które powinny się pojawić w operacie szacunkowym
nieruchomości, ważne szczegóły,
4. Monitoring zabezpieczeń, ważność operatu, aktualizacja operatu,
5. Polisy ubezpieczeniowe sumy ubezpieczeniowe a cesje praw z polisy,
6. Podstawy pomniejszania rezerw obowiązkowych od udzielonych
kredytów/pożyczek,
7. Pytania od uczestników szkolenia.
Po każdym nowym zagadnieniu przewidziana jest krótka praca w grupach i/ lub
utrwalenie materiału na przykładach w oparciu o konkretne przypadki.
PROWADZACY - WYKŁADOWCA
ANNA BORYSZEWSKA, specjalista ds. analiz kredytowych, związana z
ruchem SKOK, doświadczona jako inspektor kredytowy w Wydziale Kredytów
w Big Banku Gdańskim, BRE Banku, PKO BP S.A; wycenia nieruchomości na
zlecenia banków, osób fizycznych i firm, specjalizuje się w wycenach: dla celu
zabezpieczenia wierzytelności, dla celu sprzedaży, dla celu rozliczenia z
urzędem skarbowym, dla innych celów.
ZGŁOSZENIA
Koszt szkolenia 900zl brutto obejmuje dwudniowe szkolenie w tym: lunch,
serwis konferencyjny oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia proszę przesyłać jak najszybciej (na podpisanym formularzu
zgłoszeniowym) na adres mailowy [email protected]
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Moniką Tarnowską tel. kom:
695 452 102
Serdecznie zapraszam,
Janusz Ossowski
Dyrektor Fundacji Edukacji Spółdzielczej

Podobne dokumenty