Zakres prac na realizację zadania: „Wykonanie podłogi w

Transkrypt

Zakres prac na realizację zadania: „Wykonanie podłogi w
Zakres prac na realizację zadania:
„Wykonanie podłogi w aparatowni oraz instalacji detekcji gazu na
stacji gazowej Strzelce”.
1. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń urządzeń w porozumieniu z użytkownikiem.
2. Przekładka istniejących kabli elektrycznych polegająca na podniesieniu z poziomu
starej podłogi na poziom nowej podłogi.
3. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielni:
a) gniazdo sieciowe Legranda 004280 montowane na szynie
b) zawór CKMT
c) centralka detekcji gazu typ MD-4Z
d) detektor metanu DEX-12 / dwie sztuki
e) rurka impulsowa ø16 ze stali nierdzewnej 25 mb
4. Podłączenie w/w urządzeń do instalacji elektrycznej.
5. Skucie z posadzki wszelkich odparzeń i odspojeń o grubości 1 cm (22,68 m²).
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lepikami na zimno 2 razy, plus papa asfaltowa
izolacyjna 2 razy, plus 1 raz w pionie przy ścianach i belkach konstrukcyjnych
(22,68 m²).
7. Wykonanie podkładu betonowego grubości 13,7 cm – beton C20/25 z wytwórni
betonów.
8. Wykonanie wylewki samo poziomującej SOLOPLAN 30 – grubość do 10 mm.
9. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej z żywicy epoksydowej firmy 2K SYSTEM
(wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału).
10. Wykonanie podłączeń uziemiających każdego pola z odprowadzeniem do uziomu
zewnętrznego.
11. Wykonanie badań instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania.
12. Sprawdzenia i pomiary obwodów sygnalizacyjnych.
13. Wykonanie drobnych prac malarskich – 1,8 m².
14. Oczyszczenie terenu i utylizacja pozostałości po remoncie.
15. Odbiór robót
16. Dokumentacja powykonawcza
Załączniki:
Przedmiar robót
Kosztorys inwestorski.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52
Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06
Kapitał Zakładowy: 3 401 892 472 PLN Kapitał Wpłacony: 3 401 892 472 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl

Podobne dokumenty