thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
1ST Sunday of Advent
Pierwsza Niedziela Adwentu
December 2, 2012 - 2 grudnia 2012
Saturday, December 1
8AM(Eng.) For Cherry Manion
7PM (Pol.) † Jan Bujak
1st Sunday of Advent, December 2
9AM (Eng.) † Helena Łuczycka
11AM (Pol.) † Barbara Kolińska
12:30PM (Cro.) † Budimir Simic
7PM (Eng.) Dziękczynne w int. Doroty
Monday, December 3
8AM (Eng.) For parishioners
Tuesday, December 4
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Barbara and Wes
Wednesay, December 5
8AM (Eng.) For all Souls in Purgatory
Friday, December 7 All - Day Adoration
8:00AM (Eng.) W int. Barbary K.
7:00PM (Pol.) O powołanie z naszych rodzin
Saturday, December 8 - Immaculate Conception
8AM(Eng.) † Zenon, Michał Dzikowski
5PM (Cro.)
7PM (Pol.) Dziękczynne za Ewę
2nd Sunday of Advent, December 9
9AM (Eng.) † Helena Łuczycka
11AM (Pol.) † Helena Hojda
7PM (Eng.) † Maria Paluch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludvig.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Dec. 7
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IMMACULATE CONCEPTION – December 8
Holy Day of Obligation
The Bishops of the United States in 1847 petitioned
Pope Pius IX that the Blessed Virgin Mary be
declared patroness of the United States under the
title of the Immaculate Conception. On Saturday,
December 8th, Masses will be at 8AM (Eng.), 5PM
(Cro.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MEETING WITH SAINT NICHOLAS
December 9th after the Polish Mass
In the Parish Hall
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
In your prayers, please remember Helena Łuczycka
who entered Eternal Life on November 20th at age 97.
Our condolences are offered to her daughter,
Anna Mack, her family and friends. In this time of
sadness, may they know God’s consolation. The
funeral Mass was held at St. Stanislaus Church on
Saturday, November 24th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADVENT DONATIONS TO BUILD A NEW
CATHOLIC CHURCH IN SIBERIA
A new Catholic church is being built in Krasnojarsk
(Siberia) and will be called Holy Family of
Nazareth. The parish was established in 1999.
Envelopes can be found at the back of the church.
We would like to help in this project by our
donations. May God reward you for your
generosity.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN ATTENDANCE CENSUS
This year the attendance will be taken on the
weekends of December 1 and 2 and December 8
and 9. We ask our ushers to be ready for this
count on the first two weekends in December.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS
December 14 5PM to 9PM
Confession is a very important part of our preparation
for Christmas celebration. Special occasion for
confession in our parish will be Friday, December
14 from 5PM until 9PM. Fr. Stanley Zak will be
hearing confessions.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS WAFERS – OPŁATKI
Christmas wafers are available for purchase in the
parish office or after Mass in the parish hall. Price is
$3 per envelope. Polish Christmas cards are also
available.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Nov. 25
Envelopes
1363.00
Loose Cash
325.00
Christmas flowers
90.00
In Helen Łuczycka’s memory
1505.00
Literature
68.00
Coffee/cake
77.00
Candles
99.01
TOTAL
3527.01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok Wiary
zakończy
uroczystość
Chrystusa
Króla
Wszechświata 24 listopada 2013 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA GRUDZIEŃ
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani,
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z
wielkodusznością i autentyczną miłością.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 7 grudnia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.).
Prosimy wpisywać się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA - 8 grudnia
Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
Niepokalana Dziewica jest dla Kościoła wzorem
wiary i miłości. W sobotę, 8 grudnia, msze święte
o 8:00 (ang.), o 17:00 (chor.), 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
9 grudnia po Mszy Św. w Sali Parafialnej
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOWIEDŹ PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Piątek, 14 grudnia w godz. 17:00-21:00
Spowiedź jest istotnym elementem naszego
przygotowania do Świąt Narodzin Chrystusa.
Specjalna okazja do spowiedzi będzie w piątek, 14
grudnia od godz. 17:00 do 21:00. Ksiądz Stanisław
Żak będzie służył w konfesjonale.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stan Wojenny w Polsce 1981-1983
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu
wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania
znalazło się ok. 5.000 osób. Ogółem, w okresie
trwania stanu wojennego, zostało internowanych
ok. 10.000 osób w 49 ośrodkach internowania na
terenie całego kraju. Instytut Pamięci Narodowej
oszacował (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca
1983), liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego,
które poniosły śmierć (głównie śmiertelne
postrzały i pobicia) podczas strajków i
manifestacji na 56 osób. Całkowita liczba ofiar
stanu wojennego w latach 1981-1989 wynosi 91
osób, co ustaliła badająca zbrodnie stanu wojennego
Nadzwyczajna Komisja Sejmowa w latach 19891991.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA OFIARA NA NOWY
KOŚCIÓŁ W KRASNOJARSKU NA SYBERII
Parafia Świętej Rodziny z Nazaretu była erygowana
w 1999 r. Teraz wspólnota parafialna jest w trakcie
budowy kościoła. Pragniemy naszymi ofiarami
wspomóc dzieło budowy nowej świątyni. Broszurki
i kopertki na ofiary są z tyłu kościoła. Bóg zapłać za
donacje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
50 lat po Soborze: kraj wciąż katolicki,
ale bez praktykujących
W 1962 r. Francja była krajem zdecydowanie
katolickim – przypomina La Croix. Co trzeci
Francuz w każda niedzielę chodził do kościoła.
Dziś praktykujących, w szerokim tego słowa
znaczeniu, jest zaledwie 6 procent mieszkańców
Francji. Natomiast grono tych, którzy do kościoła
nie chodzą w ogóle, zwiększyła się z 32 do 66
procent. Nominalnie obecność katolików we Francji
skurczyła się tylko do 10 procent; z 90 do 80 procent.
Jednakże statystyki pogarszają się wraz z wiekiem,
Wśród młodych poniżej 35 roku życia ochrzczeni
w Kościele katolickim stanowią juz tyko 2/3
społeczeństwa. Co więcej, co czwarty z katolików
deklaruje, że nie ochrzcił bądź nie ochrzci swoich
dzieci. Przed 50 laty deklarowało to jedynie 4 procent
katolików.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grudzień
Lektorzy
Grudzień 2 – Jadzia i Piotr Pomykała
Grudzień 9 – Jadzia Witkowska, Stanisław Wielgosz
Grudzień 16 – Tomek i Renata Wolak
Grudzień 23 - Jadzia Pomykała, Krzysztof Ostrowski
Pasterka – Marek Grzelak, Teresa Mazurek
Kawa i ciasto
Grudzień 2 – Kasia Gawrońska, Nancy Kearney
Grudzień 9 – Basia Rogoz, Władzia Drozdowska
Grudzień 16 – kawa i ciasto
Grudzień 23 – kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI, KARTKI ŚWIĄTECZNE I
KSIĄŻKI
Opłatki, kartki świąteczne i książki (Katechizm
Kościoła Katolickiego, Pismo Święte) są na
sprzedaż w Sali Parafialnej po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~