Otwarcie lekkoatletycznego Orlika w Olsztynku

Komentarze

Transkrypt

Otwarcie lekkoatletycznego Orlika w Olsztynku
Otwarcie lekkoatletycznego Orlika w Olsztynku
Boisko piłkarskie i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, skocznia do skoku w dal i skoku
wzwyż, murowane zaplecze sanitarno-szatniowe, a wszystko ładnie wkomponowane w teren
przyzamcza w Olsztynku – tak wygląda jeden z najładniejszych Orlików w kraju, który
został uroczyście otwarty w czwartek 24 maja. Powiat Olsztyński współfinansował inwestycję.
Chociaż oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek 24 maja, to kompleks sportowy „Orlik 2012" w Olsztynku
działał pełna parą już od kwietnia.
- Użytkownicy chwalą obiekt i nie wyobrażają sobie, że mógłby nie powstać – mówi Monika
Wadowska, sekretarz Olsztynka.
Kompleks sportowy, który został wybudowany na terenie tzw. przyzamcza pomiędzy powiatowym
Zespołem Szkół i Szkołą Podstawową został rozbudowany o część lekkoatletyczną. Orlim w Olsztynku
obejmuje: boiska piłkarskie i wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny) oraz bieżni okólnej
3-torowej i prostej 6-torowej. Jest też skocznia do skoku w dal i miejsce na skok wzwyż. Wykonano
odpowiednie oświetlenie i ogrodzenie terenu, są ławeczki, podium a nawet znicz olimpijski. Zaplecze
sanitarno-szatniowe nie jest z drewna, a murowane z dodatkowym magazynkiem.
- To bez wątpienia jeden z ładniejszych obiektów w regionie, a może i nawet w kraju – komentuje
Izabela Smolińska-Letza, która przecinała wstęgę w czasie otwarcia obiektu. – Cieszy fakt, że
uczniowie naszego Zespołu Szkół mogą korzystać z tak profesjonalnego zaplecza sportowego. Całkowity
koszt inwestycji w Olsztynku wyniósł blisko 2 mln złotych. Połowę środków zapewniła Gmina Olsztynek,
natomiast pozostałą część współfinansowały: Powiat Olsztyński, Samorząd Wojewódzki oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Powiat dofinansował budowę Orlika w Olsztynku kwotą 350 tys. zł. Po uruchomieniu
kompleksu zdecydowanej poprawie uległy warunki na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych
dla uczniów szkoły podstawowej oraz powiatowego Zespołu Szkół. Z „Orlika" korzystają również
uczniowskie kluby sportowe „Aviator", Top-Spin", "Basket" i „Perły Olsztynek Warmia-Mazury", MKS
„Olimpia" Olsztynek i liczni mieszkańcy. W związku z uruchomieniem kompleksu szkoła zatrudniła
konserwatora, a Urząd Miejski animatorów sportu dofinansowywanych również z programu rządowego.Ważne, że po wielu latach teren przyzamcza znów jest kojarzony ze sportem i rekreacją – mówi
Monika Wadowska. - Budowa „Orlika" jest pierwszym z etapów zagospodarowania przyzamcza –
atrakcyjnego terenu dla mieszkańców i turystów odwiedzających Olsztynek.
Fot: Archiwum UM Olsztynek
Drukuj

Podobne dokumenty