Imię i nazwisko

Transkrypt

Imię i nazwisko
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….klasa…………..
1. Wytłumacz pojęcia: (0-4)
•
Polis-…………………………………………………………………………………………………………………..
•
Hellada-……………………………………………………………………………………………………………….
•
Agora-…………………………………………………………………………………………………………………
•
Dramat-………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wymień pięciu bogów greckich (0-5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Diagram przedstawia ukształtowanie terenu Grecji. Wyjaśnij związek pomiędzy ukształtowaniem terenu, a powstaniem
na obszarze Grecji miasta- państw (0-2)
……………………………………………………………………………………….
4. Podane wyrażenia przyporządkuj odpowiednio do tabeli (0-7): maska, koturny, scena „pudełkowa”, kurtyna, grali
wyłączni mężczyźni, aktorzy, efekty świetlne i dźwiękowe.
TEATR GRECKI
CECHY WSPÓLNE
TEATR WSPÓŁCZESNY
5. Polis grecki były w starożytności rządzone na różne sposoby. Uzupełnij znajdujące się pod rysunkami podpisy
dotyczące form rządów. (0-3)
6. Przeczytaj tekst na temat bitwy pod Termopilami. Wykonaj polecenia. (0-3)
(…) Nieliczne były (…) te wojny, które rozsławiła przede wszystkim dzielność jednego człowieka. Jak na przykład Achilles
okrył się chwałą pod [Troją], a Militiades pod Maratonem. Ale wzniosły syn Leonidasa przewyższył, moim zdaniem,
wszystko, co się zdarzyło potem i kiedykolwiek przedtem. Leonidas bowiem z garstką zaledwie wojowników, których
powiódł pod Termopile, przeciwstawił się Kserksesowi, ze wszystkich królów (…) perskich najwybitniejszemu pod
względem (…) wspaniałości czynów, dokonanych w czasie swej wyprawy. Leonidas stawił tak silny opór, że (…) Kserkses
nie ujrzałby w ogóle Hellady, a następnie nie spalił stolicy Ateńczyków, gdyby pewien mieszkaniec [Grecji} nie
przeprowadził armii [perskiej] ścieżką biegnącą przez górę i nie pozwolił im przez to okrążyć Hellenów. Dopiero to
zgubiło Leonidasa. Barbarzyńcy wkroczył do Hellady.
Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, W świątyni i micie, Wrocław 1973, s.280
•
Jak nazywał się władca Persji-………………………………………………………………………………………..
• Dlaczego Persom udało się pokonać Greków pod Termopilami-………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………….
•
Jakie miasto spalili Persowie po bitwie pod Termopilami-…………………………………………………………...
7. Rozwiąż rebus i wytłumacz pojęcie (0-2)
…………………………………………………………………….
8. Podane wyrażenia z historii Wielkiej Kolonizacji Greckiej uporządkuj tak, aby przyczyny poprzedzały skutek
wstawiając cyfry od 1 do 3 przy czy cyfra 1 oznacza wydarzenie najwcześniejsze. Ostatni skutek otrzymał cyfrę 4. (0-3)
Zakładanie kolonii poza Grecją ……
niewystarczające ilości pożywienia ……
mało ziemi uprawnej w Grecji ……
Rozwój wymiany handlowej między koloniami a Grecją- 4
9. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania znajdujące się poniżej podkreślając prawidłową odpowiedź. (0-4)
Widowiska teatralne narodziły się w starożytnej Grecji z obrzędów ku czci boga Dionizosa. Do wielkiej świetności doszły w
Atenach w V wieku p.n.e.. Odbywały się tylko raz w roku i trwały cztery dni. Przez trzy dni wystawiano tragedie, czyli
sztuki o tematyce poważnej. W czwartym dniu grano komedie- sztuki o charakterze wesołym, ukazujące zabawne sytuacje.
•
•
Powyższy tekst można zatytułować:
teatr współczesny
obrzędy religijne
•
sztuka teatralna
Ojczyzną teatru jest:
Egipt
•
teatr starożytny
Rzym
Grecja
Mezopotamia
Widowiska teatralne narodziły się z obrzędów ku czci boga:
Zeusa
Posejdona
Hermesa
Widowiska odbywały się:
raz w roku
co dwa lata
Dionizosa
co trzy lata
co cztery lata
10. Uzupełnij tabelkę wojen grecko- perskich (0-8)
MIEJSCE
Maraton
Termopile
ROK
480 p.n.e.
480 p.n.e.
DOWÓDCA GRECKI
Temistokles
Pauzaniasz
WYNIK (dla Grecji)
+
+
11. Wyobraź sobie, że jesteś greckim kupcem; ówczesny kurs wymiany towarów masz przedstawiony na rysunku. Oblicz,
ile sznurów paciorków potrzeba, aby je wymienić na monetę. (0-3)
12. Do podanych niżej osób przyporządkuj określenia: (0-4) władca Persji, król Macedonii, cesarz rzymski, dowódca
wojsk ateńskich.
•
Perykles-………………………………………………………………………………………………………………
•
Dariusz I -……………………………………………………………………………………………………………..
•
Filip II -………………………………………………………………………………………………………………..
•
Teodozjusz Wielki-…………………………………………………………………………………………………...
13. Zaznacz literą F zdanie fałszywe, a literą P zdanie prawdziwe (0-5)
•
•
•
•
•
Sparta leży w Lakonii [……]
Bogowie greccy mieszkali na górze Olimp [……]
Trzygłowy pies to Cerber [……]
Najsłynniejsza wyrocznia grecka znajdowała się w Atenach [……]
Autorem Iliady jest Perykles [……]
14. Podpisz, jacy bogowie greccy widnieją na ilustracjach poniżej (0-2)
15. Podane wydarzenia z historii Macedonii uszereguj chronologicznie wstawiając cyfry od 1 do 4 przy czym cyfra 1
oznacza wydarzenie najstarsze. (0-4)
- bitwa pod Cheroneją …… - panowanie Filipa II…… - wojna peloponeska……
- śmierć Aleksandra Wielkiego……
16. Podpisz odpowiednio podane niżej style architektoniczne: (0-3)
…………………………
………………………..
…………………………………
17. Podpisz odpowiednio ilustracje: (0-2) hoplita grecki, żołnierz perski
18. Wytłumacz dlaczego metalowy pieniądz był wygodniejszą formą zapłaty niż wymiana „towar za towar” (0-3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Z podanej niżej mapy wypisz trzy miejsca bitew Aleksandra Macedońskiego oraz zamaluj dowolnym kolorem państwo
Aleksandra Wielkiego uzupełniając także legendę i podkreśl stolicę Imperium Aleksandra (0-6)
Źródla:
1. Michał Błaut, Moja historia 5, Rożak/Nowa Era 2004
2. Anna Wołosik, Historia- zeszyt ćwiczeń klasa 4, Żak Warszawa 2005
3. Renata Adamczyk, Krystyna Polacka, Danuta Musiał, Stanisław Roszak, zeszyt ćwiczeń historia i społeczeństwo
klasa 5, Rożak Gdańsk 2000.
4. Renata Poźnikiewicz, Ćwiczenia ze źródłami historia i społeczeństwo 5, Nowa Era Warszawa 2003
5. Mariusz Kliszewski, Jolanta Węgiel, Moja historia 5- zeszyt ćwiczeń, Rożak/Nowa Era 2004
6. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, W świątyni i micie, Wrocław 1973, s.280