tutaj - Cozadzien

Transkrypt

tutaj - Cozadzien
TYGODNIK
BEZPŁATNY
DLA RADOMIA I REGIONU
NAKŁAD 10 000
ISSN 1895-8451
NR 510 PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
REKLA MA
Air Baltic odlatuje z Radomia
Od przyszłego tygodnia nie będziemy już latać z Sadkowa do Rygi. Air Baltic kończy współpracę z Radomiem.
W NUMERZE
Po pracy wolontariat
Międzynarodowe Centrum Wolontariatu powstaje w dawnym
Domu Pracy sióstr szarytek na
rogu ul. Kelles-Krauza i Niedziałkowskiego. Zabytkowy gmach
jest właśnie remontowany. Placówka, jedyna w Polsce, ma ruszyć wiosną przyszłego roku.
str. 3
Bulwary gotowe
na zimę
Bulwary nad Mleczną miały
być gotowe w czerwcu. Jednak dopiero w zeszłym miesiącu miasto podpisało porozumienie z działkowcami. Jak
zapowiada Dariusz Dębski,
rzecznik Miejskiego Zarządu
Dróg i Komunikacji, jeżeli pogoda dopisze, bulwar północno-zachodni będzie gotowy
do końca listopada.
str. 4
Czym popijać leki?
– Potwierdzamy wiadomość o odwołaniu przez Air Baltic połączenia do Rygi. Port Lotniczy Radom
został już o tym oficjalnie poinformowany. Powodem takiej decyzji
jest niewielka liczba pasażerów
udających się do i ze stolicy Łotwy.
Ostatni lot odbędzie się 18 listopa-
da. Pasażerowie, którzy zakupili bilety na loty po tym terminie, będą
poinformowani przez łotewskiego
przewoźnika o alternatywnym sposobie dotarcia do celu. Spółka czyni intensywne starania, aby w najbliższym czasie uruchomić nowe,
atrakcyjne i spełniające oczekiwa-
nia pasażerów kierunki – poinformował w czwartek rano Kajetan
Orzeł, rzecznik prasowy spółki Port
Lotniczy Radom.
– Nie będę komentował sprawy,
której nie znam – powiedział prezydent Radosław Witkowski. – Na
razie władze lotniska nie poinformo-
wały mnie o wycofaniu się Air Baltic
ze współpracy.
Chcieliśmy poprosić o komentarz
byłego prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, obecnie posła, ale do momentu
zamykania tego wydania „7 Dni” nie
udało się nam z nim skontaktować.
KD
Zażywając lekarstwa, chorzy
często popełniają błąd i popijają je, czym popadnie. Nie
zdajemy sobie sprawy z tego,
że może to być groźne dla
zdrowia.
str. 8
REKLA MA
STREFA
PRODUCENTÓW:
Pn. 8-16
Wt. 7-18
Śr. 7-18
Cz.
6-18
Pt. 6-20
So. 5-15
Nd. nieczynne
STREFA
HANDLOWO-USŁUGOWA:
Pn. – so. 6-21
Nd. 10-18
Wernera 10a/Szarych Szeregów
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
www.7dni.radom.pl
Kadencja
rozpoczęta
Eliza Moerke została marszałkiem Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.
Budynek astrobazy przy ul. Wierzbickiej już stoi. Teraz trwają prace wykończeniowe. Obiekt ma być gotowy
do 12 grudnia.
Astrobaza to projekt, który uzyskał
największe poparcie radomian w tegorocznym budżecie obywatelskim.
– Cieszę się, że są osoby, które potrafią tak nieszablonowo myśleć, bo
to dzięki ich inicjatywie już wkrótce
będziemy mogli cieszyć się nowym
obiektem – mówi wiceprezydent
Konrad Frysztak.
Astrobaza, czyli niewielkie obserwatorium astronomiczne powstaje na
placu Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 17 przy ul. Wierzbickiej. Dwukondygnacyjny obiekt z kopułą obserwacyjną będzie wyposażony m.in. w wysokiej klasy teleskop. Urządzana jest
także sala lekcyjna, w której nauczyciele będą mogli omawiać z uczniami
wyniki obserwacji.
Budowa trwa od trzech miesięcy. Wykonawca ocenia, że zostało już wykonanych ok. 70-80 proc. prac. – Cała
konstrukcja budynku jest gotowa. Teraz
układane są instalacje i trwają roboty
wykończeniowe. Pod koniec listopada
na górnym tarasie zostanie zamontowana kopuła obserwacyjna, w której
będzie główny teleskop – mówi Tomasz
Kuchcik z firmy, która buduje obiekt.
Wszystkie prace mają się zakończyć
do 12 grudnia. Po odbiorach technicznych obiekt zostanie oddany do
użytku. – Pierwsze obserwacje nieba
będzie można prowadzić już w styczniu. Chcemy, by astrobaza służyła nie
tylko dzieciom i młodzieży, ale także
wszystkim zainteresowanym – zapowiada wiceprezydent Frysztak.
Astrobazę buduje radomska firma Panelex, która w przetargu zaproponowała cenę nieco ponad 667 tys. zł.
CT
R E K L AM A
W poniedziałek na inauguracyjnym
posiedzeniu spotkali się wybrani
w szkolnych głosowaniach przedstawiciele wszystkich radomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
oficjalnie rozpoczynając XVI kadencję Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. Posłowie m.in. wybrali swojego marszałka. Tę funkcję objęła Eliza
Moerke – uczennica II klasy VI LO
im. Jana Kochanowskiego. – Przede
wszystkim zależy mi na zaangażowaniu młodzieży w życie społeczne. Dla
mnie i dla moich kolegów i koleżanek
będzie to okazja do zdobycia wiedzy
i umiejętności, które przydadzą się
w dorosłym życiu. Jednocześnie mam
nadzieję, że władzom miasta przyda
się nasze świeże spojrzenie – powiedziała tuż po wyborze Eliza Moerke.
Wiceprezydent Karol Semik zaproponował młodzieży, by w tej kadencji
zainteresowali się możliwością tworzenia rad szkół – ciała, w skład którego wchodzą przedstawiciele rady
pedagogicznej, rodziców i samych
CT
uczniów.
Święto
radomskiej książki
Prawie 30 stoisk i kilkunastu wydawców, nie tylko z Radomia – 19 i 20
listopada trwać będą V Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych.
Podczas nich poznamy laureata Nagrody Literackiej Miasta Radomia.
– Te targi zaistniały dziesięć lat
temu, kiedy zorientowaliśmy się
– jako pracownicy biblioteki, że pojawia się coraz więcej wydawnictw
regionalnych i warto, żeby jak najwięcej osób miało szansę się z nimi
zapoznać – przypomina Anna Skubisz-Szymanowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest
organizatorem konkursu. – W ciągu
dwóch lat ukazuje się, średnio, 250
wydawnictw; i jest w tej liczbie i bele-
wych. Spośród nich jury pod przewodnictwem dr. hab. Arkadiusza
Bagłajewskiego wyłoniło piątkę nominowanych. – Nominacje są nowością. W poprzednich edycjach
jurorzy decydowali, kto dostanie
nagrodę w kategoriach książka literacka i książka naukowa czy popularno-naukowa. Na podstawie tych
czterech edycji zwróciliśmy jednak
uwagę, że książek dobrych, ważnych
i znaczących zgłaszanych jest zdecy-
«
Nowością są
w tym roku
nominacje
do Nagrody
Literackiej
Miasta
Radomia
R E K L AM A
TWOJA
dyskretna pożyczka,
minimum formalności,
szybka decyzja
DaiGlob
 884 003 003
Fot. Michał Sołśnia
ASTROBAZA ZGODNIE Z PLANEM
Fot. Michał Sołśnia
2
trystyka, i książka naukowa, i poezja,
i książka popularno-naukowa. I to są
publikacje coraz lepiej przygotowane.
Piąta edycja Radomskich Targów
Regionalnych zgromadzi w foyer sali
Radomskiej Orkiestry Kameralnej
32 wystawców, nie tylko z powiatów
i gmin dawnego woj. radomskiego,
ale także z Warszawy, Lublina, Krakowa i Kielc.
– Targi to także dwa dni intensywnych spotkań z autorami; będzie okazja do rozmowy z Grzegorzem Bartosem, Krzysztofem Busse,
Wojciechem Krupą, Piotrem Mieśnikiem, Krystyną Barańską, Jarosławem Rabendą czy Ziemowitem
Szczerkiem – wylicza Anna Skubisz-Szymanowska. – Zainteresowani
mogą, jak zawsze, liczyć na autograf
ulubionego pisarza. Książki podpisywać będą m.in. Ewa Podsiadły-Natorska, Marcin Kępa, Jerzy Wlazło,
Katarzyna Posiadała, Robert Gong.
Pierwszego dnia targów poznamy
laureata Nagrody Literackiej Miasta
Radomia. W tym roku zgłoszono do
niej 43 pozycje – 24 literackie oraz
19 naukowych i popularno-nauko-
dowanie więcej. Stąd zmiany w regulaminie – tłumaczy dyrektor MBP.
Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury UM i członek jury
przyznaje, że nie było problemu
z wyłonieniem ośmiu, dziesięciu publikacji, które wśród zgłoszonych
wybijały się ponad przeciętność; co
do tego jurorzy byli zgodni. – Dopiero przy nominacjach rozgorzała walka na argumenty; dyskutowaliśmy
blisko cztery godziny – mówi.
Ostatecznie nominacje w kategorii
książka literacka przyznano „Kuratorowi” Zbigniewa Kruszyńskiego, książce „Pęknięte miasto. Biesłan” Zbigniewa Pawlaka i Jerzego Wlazło oraz
tomikowi wierszy „Madafakafares”
Pawła Podlipniaka. W kategorii książka naukowa i popularno-naukowa jurorzy wskazali na Ewy Kołodziejczyk
„Amerykańskie powojnie Czesława
Miłosza” i Sebastiana Piątkowskiego
„Okupację i propagandę”. Wręczenie
nagrody zaplanowano na czwartek, 19
listopada na godz. 17. Galę uświetni
koncert poezji śpiewanej w wykonaniu
grupy Wyspy Dobrej Nadziei.
NIKA
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Redaguje zespół
Projekt graficzny: 7 Dni
Skład: Anna Wróbel
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul.
Mechaniczna 12
ISSN 1895–8451
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama: tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
Po pracy wolontariat
Łączniki
pod lupą
Międzynarodowe Centrum Wolontariatu powstaje w dawnym Domu Pracy sióstr szarytek
na rogu ul. Kelles-Krauza i Niedziałkowskiego. Zabytkowy gmach jest właśnie remontowany.
Placówka, jedyna w Polsce, ma ruszyć wiosną przyszłego roku.
Inicjatorem powstania Międzynarodowego Centrum Wolontariatu
jest Centrum Młodzieży „Arka”. Budynek, w którym kiedyś mieścił się
Dom Pracy, a który od kilku lat stał
pusty, przekazała stowarzyszeniu
kuria biskupia. – Ksiądz biskup Tomasik chciał, aby w tym budynku
była kontynuowana działalność charytatywna i opiekuńczo-wychowawcza – mówi ks. Andrzej Tuszyński,
prezes Arki. – Towarzystwo Dobroczynności na początku XIX wieku
prowadziło tutaj fantastyczne dzieła
i my właśnie chcemy kontynuować
pracę dobroczynną, na skalę międzynarodową.
MIĘDZYNARODOWE ŻYCIE
Powstające centrum, jak podkreśla
ks. Tuszyński, ma być profesjonalną bazą dla wolontariuszy z różnych
krajów, miejscem spotkań, służącym
przede wszystkim wymianie doświadczeń. – Będzie tu około 50 miejsc
noclegowych. Pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami; tak, aby wolontariusze, którzy przyjadą, mieli
komfort. Bo do tej pory przyjezdni
wolontariusze zatrzymywali się w wynajmowanych mieszkaniach, najczęściej w blokach. Pozostawieni sami
sobie, nie znając języka, nie mogli
nawiązać relacji z sąsiadami i często
pojawiały się problemy. A tutaj w jednym miejscu zostanie skupione całe
środowisko wolontariackie. Myślę, że
zrodzą się ciekawe inicjatywy – mówi
ks. Tuszyński. – Do dyspozycji gości
MCW będzie także kuchnia.
Ponadto w budynku ma działać
centrum szkoleniowo-konferencyj-
«
ne i szkoła nauki języka polskiego.
– Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem międzynarodowym – przekonuje prezes Arki. – W tej chwili w Radomiu mamy ok. 200 osób z zagranicy,
które studiują albo są na programach
unijnych. Także oni będą mogli u nas
mieszkać, a jeśli zechcą, zagospodarujemy im czas wolny. Oprócz zdobywania wiedzy będą mogli działać na
rzecz radomskiego środowiska, np.
ucząc nasze dzieci języka obcego czy
pomagając różnym organizacjom pozarządowym.
Dawny Dom
Pracy został
wybudowany
w końcu XIX w.
Fot. Michał Sołśnia
 KATARZYNA OSIŃSKA
NOWA KLATKA I SZYB
Remont budynku przy ul. Kelles-Krauza rozpoczął się w lipcu;
prowadzony jest pod nadzorem
konserwatora, bo obiekt wpisany
jest do rejestru zabytków. Najpierw
osuszono i wzmocniono fundamenty, zrobiono drenaż w piwnicach
i wymieniono dach. Trzeba było
wybudować nową klatkę schodową
i szyb windy. Postawione zostały
także nowe ścianki działowe, zamontowano podwieszane sufity. Ponieważ zabytkowy mur otaczający
posesję od strony ul. Niedziałkowskiego mocno się przechylił i groził
zawaleniem, został rozebrany. Teraz
robotnicy stawiają ogrodzenie na
nowo. Wszystki prace muszą się zakończyć do końca roku.
Arka na inwestycję pozyskała,
dzięki wstawiennictwu premier Ewy
Kopacz, prawie 5 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Natomiast wkład własny stowarzyszenia to ok. 2 mln zł.
Wiosną, jak zapowiada ks. Tuszyński, można się w centrum spodziewać pierwszych zagranicznych
gości. – Poza tym chcemy przyjąć
dużą grupę, prawdopodobnie z Białorusi, w ramach Światowych Dni
Młodzieży. To będzie ok. 50 osób –
mówi prezes Arki.
DOM PRACY SIÓSTR SZARYTEK
Obiekt przy ówczesnej ul. Piaski
(Niedziałkowskiego) i Świeżej (Kelles-Krauza) wybudowało Radomskie Towarzystwo Dobroczynności.
Do użytku oddany został w grudniu
1898 roku. Dzięki staraniom prezesa RTD Konstantego Lubońskiego
w tym samym roku zostały sprowadzone do Radomia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego á Paulo, którym zostało
powierzone kierownictwo nad Domem Pracy.
Budynek to neogotycka, piętrowa
budowla z czerwonej cegły. Mieściło się w nim schronisko dla starców
i kalek, ochronka dla dziewcząt przygotowujących się do roli służących
oraz ochronka dla ok. 80 dzieci.
3
W 1934 roku siostry odkupiły budynek od RTD. W czasie okupacji, poza
działalnością statutową, zajmowały
się tajnym nauczaniem, udzielały
pomocy medycznej rannym i dożywiały jeńców. Mieścił się tu również
punkt kontaktowy AK.
Po wojnie, w 1945, siostry zakładają w budynku szkołę rzemieślniczą dla dziewcząt, dwa lata później
placówka przekształca się w Trzyletnie Żeńskie Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskie. Mieścił się tu też internat i bursa. W 1947 roku władze
PRL zlikwidowały kuchnię przygotowującą posiłki dla ok. 400 osób,
rok później zamknięto dom dziecka,
a w 1950 – gimnazjum i internat.
W zwolnionych pomieszczeniach
umieszczono szkołę podstawową.
W 1973 roku miejsce szkoły podstawowej zajęło LO dla dorosłych.
W latach 90. siostry odzyskały cały
budynek i zorganizowały w nim
przytulisko dla dziewcząt z rodzin
patologicznych.
REKLA MA
Prywatyzacja Fabryki Łączników odbyła się z naruszeniem prawa – twierdzi
Centralne Biuro Antykorupcyjne.
–
Ujawniono
nieprawidłowości
świadczące o podejrzeniu złamania
i naruszenia prawa. Dlatego też szef
CBA skierował do prokuratora generalnego zawiadomienie o podejrzeniu
popełniania przestępstwa. Wykazał
w nim, że istnieje podejrzenie działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej prania pieniędzy
w związku z działalnością na szkodę
spółki oraz wyłudzaniem kredytów
bankowych. Zawiadomieniem objęto
29 osób – informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy CBA.
Przypomnijmy: Fabryka Łączników
była przez wiele lat jednym z największych zakładów w Polsce, produkujących łączniki żeliwne. W 2010 roku
skarb państwa sprywatyzował zakład.
Sprzedaż tłumaczono kłopotami finansowymi przedsiębiorstwa. Nowy
inwestor po roku przeniósł siedzibę
firmy do Siedlec i ogłosił upadłość.
CT
Pracę straciło ok. 400 osób.
Nowy dyrektor
ZUK
Robert Rutkowski wygrał konkurs
i został dyrektorem Zakładu Usług
Komunalnych.
„Pan Robert Rutkowski posiada
kwalifikacje niezbędne do zajęcia
stanowiska dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego”
– możemy przeczytać w informacji
o wyniku naboru.
Warty podkreślenia jest fakt, że
w konkursie bardzo wysokie oceny
uzyskało dwóch kandydatów. Zwycięzca uzyskał minimalnie wyższy wynik od swego kontrkandydata – mówi
Dagmara Gac z biura prasowego UM.
Robert Rutkowski jest magistrem
etnografii, ukończył również studia
podyplomowe na kierunku prawo
zamówień publicznych. Był członkiem rad nadzorczych spółek skarbu
państwa, a w ostatnich latach pełnił
m.in. funkcję wójta gminy Jastrząb.
Wcześniej był także m.in. zastępcą
dyrektora departamentu organizacji
i nadzoru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
i starszym inspektorem wojewódzkim w radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Na konkurs zgłosiło się sześciu
kandydatów. Ze względów formalnych jedną ofertę odrzucono.
Przypomnijmy: poprzednim dyrektorem ZUK był Grzegorz Janduła. W październiku został prezesem
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
KO
REKLA MA
OPTION FINANCE
Kredyty dla firm przy wsparciu UE
 na otwarcie start-up
 na rozwój firmy
 od 10.000 do 100.000 zł
tel. 660 20 10 90,
660 20 20 90
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
www.7dni.radom.pl
Bulwary
gotowe na zimę
Bulwary nad Mleczną miały być gotowe w czerwcu. Jednak dopiero
w zeszłym miesiącu miasto podpisało porozumienie z działkowcami.
Jak zapowiada Dariusz Dębski, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji, jeżeli pogoda dopisze, bulwar północno-zachodni będzie gotowy do końca listopada.
«
Fot. Adam Hildebrandt
Bulwary mają
kosztować
3,5 mln zł
 KATARZYNA OSIŃSKA
– Dobiega końca budowa nowego
przedłużenia ul. Odrzańskiej, które
będzie stanowić bulwar północno-zachodni. Roboty trwają na ostatnim, 120-metrowym odcinku sąsiadującym z ogródkami działkowymi.
Drogowcy kończą tam układanie
podbudowy i zaczynają ustawianie
obrzeży i krawężników. Potem przystąpią do układania nawierzchni bitumicznej – mówi Dariusz Dębski.
Natomiast – jak informuje Janusz
Kalinowski z biura prasowego UM
– pod koniec października ogłoszono przetarg na wybór rzeczoznawcy,
który dokona wyceny majątku działek
położonych przy ul. Kostki Napierskiego. Oferty można było składać do
5 listopada. Zwycięzca przetargu będzie miał 28 dni od podpisania umowy na wykonanie wyceny.
Kiedy działkowcy otrzymają pieniądze? – W tej chwili jest za wcześnie, żeby określić dokładny termin.
Czy to się uda w tym roku? Zobaczymy. Chcemy to zrobić jak najszybciej
– wyjaśnia Janusz Kalinowski.
Przypomnijmy: prace przy budowie bulwarów ruszyły jesienią ubiegłego roku, a miały się zakończyć
w wakacje. Jednak data zakończenia
inwestycji była trzykrotnie zmieniana. W lipcu pojawiła się informacja,
że bulwary zostaną ukończone do
połowy wakacji. Jednak okazało się,
że miasto nie dogadało się z działkowcami, w związku z czym prace
zostały wstrzymane.
Spotkanie w sprawie ogródków
działkowych odbyło się 29 lipca,
ale dopiero niedawno, bo 15 października podpisano porozumienie
między PZD a gminą. Dokument
określa warunki likwidacji części
rodzinnego ogrodu działkowego
„Walter”; to w sumie 23 działki zarówno po lewej, jak i prawej
stronie pasa drogowego. „Gmina
Miasta Radomia na własny koszt
dokona wyceny majątku działkowców na poszczególnych działkach
rodzinnych podlegających likwidacji. Do składników majątkowych
podlegających wycenie zostanie
zaliczony wieloletni materiał roślinny, altany i urządzenia trwałe
znajdujące się na terenie likwidowanych działek” – możemy przeczytać w dokumencie.
Łączna długość obu bulwarów to
dokładnie 1614 metrów. Zgodnie
z dokumentacją jezdnie mają nawierzchnię z betonu asfaltowego, podobnie jak ścieżki rowerowe i tor dla
rolkarzy. Oba bulwary będą oświetlone energooszczędnymi lampami
typu LED. Koszt inwestycji to 3 mln
565 tys. zł. Wykonawcą jest radomska Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana.
Partner dla spółki
Rewitalizacja poszukuje inwestora – w zamian za 30 mln zł będzie mógł objąć udziały w spółce. Jeśli
taki się znajdzie, dzięki tym pieniądzom powstaną trzy inwestycje.
260 do likwidacji
Ponad 1 mln zł otrzymało miasto, dodatkowo, na wymianę pieców
węglowych. Do końca listopada zostanie zlikwidowanych 167 palenisk.
W pierwszej turze z programu „Kawka” miasto otrzymało ponad 1,7 mln
zł, co pozwoliło dofinansować likwidację 260 pieców węglowych i montaż innych, ekologicznych źródeł ciepła. Zainteresowanie radomian było
ogromne. Druga decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opiewa na 1,1 mln zł. Umowy
z wnioskodawcami już są podpisywane. Do końca listopada ma zostać
zlikwidowanych 167 palenisk.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z realizacji programu. Jako pierwsze miasto na Mazowszu uzyskaliśmy finansowe wsparcie w ramach
rządowego programu i zamierzamy
zabiegać o kolejne pieniądze. Bo cel,
jaki nam przyświeca, to zdecydowane obniżenie niskiej emisji – mówi
wiceprezydent Rafał Rajkowski.
O dotację mogli ubiegać się mieszkańcy, którzy postanowili zmienić
ogrzewanie na elektryczne, gazowe
lub olejowe albo zdecydowali się na
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pieniądze były przyznawane na takich samych zasadach
jak w zeszłym roku, czyli: 800 zł za
każdy zlikwidowany piec i 400 zł za
każdy kilowat nowego źródła ciepła.
Łącznie w tym roku zostanie zlikwidowanych w Radomiu 427 pieców.
Ilość spalanego węgla zmniejszy się
o ponad 1,5 tys. ton. Dla osiągnięcia właściwych standardów jakości
powietrza konieczna jest likwidacja
ponad 3 tys. pieców i kotłowni węglowych. Dlatego miasto planuje złożyć
w przyszłym roku kolejny wniosek
o dofinansowanie.
KS
PO deklaruje
Nowo wybrani posłowie Platformy Obywatelskiej – Anna Maria
Białkowska i Leszek Ruszczyk dziękowali wyborcom za wynik, jaki
osiągnęła PO w mieście.
– zamierza pracować
w komisji zdrowia i w komisji senioralnej. Zadeklarowała również „ciężką i dobrą pracę”. Leszek
Ruszczyk w parlamencie
chce się zajmować infrastrukturą.
Priorytetem
w jego działaniach dla
Radomia będzie droga
S12 i kolejowa „ósemka”.
Wicemarszałek
zaproponował współpracę
wszystkim parlamentarzystom ziemi radomskiej. – Chcielibyśmy
zaproponować pierwsze spotkanie 16
listopada o godz. 13 w MCSW „Elektrownia” – mówił Leszek Ruszczyk.
– Zaproszeni zostaną indywidualnie
wszyscy posłowie i senatorowie ziemi
radomskiej.
Nowo wybrani posłowie zadeklarowali również współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w działaniach służących naszemu miastu.
Fot. Adam Hildebrandt
4
– Po raz pierwszy się zdarzyło, że
lepszy wynik miała Platforma Obywatelska w Radomiu niż w kraju. Uzyskaliśmy 26 proc. poparcia
mieszkańców miasta przy średniej
krajowej 24 proc. To dla nas wielki sukces i za to bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy nam zaufali – powiedział Leszek Ruszczyk.
Anna Białkowska zdradziła, czym
chciałaby się zajmować w sejmie
AH
REKLA MA
– W planach mamy trzy duże projekty. W dwóch przypadkach chodzi o remont kamienic i postawienie nowych
budynków, a w trzecim o zupełnie
nową zabudowę – wylicza Mariusz
Mróz, prezes spółki Rewitalizacja.
Wszystkie przedsięwzięcia mają
mieć charakter mieszkalno-usługowy.
W przypadku pierwszej inwestycji powstałyby cztery lokale usługowe i 10
mieszkań. Budowa i remont mogłyby
się zacząć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończyć do połowy
2017 roku. Koszt to nieco ponad 6,2
mln zł. Koszt drugiej inwestycji szacowany jest na 11,7 mln zł. Mogłaby się
zacząć w drugim kwartale przyszłego
roku, a zakończyć pod koniec 2019.
Trzeci projekt to trzykondygnacyjne
kamieniczki z 11 lokalami usługowymi
i 20 mieszkaniami oraz podziemnym
garażem. Przedsięwzięcie może pochłonąć prawie 11,5 mln zł.
– Do tego wszystkiego poszukujemy nowego udziałowca. Oczekujemy,
że wniesie do 30 mln zł, a w zamian
otrzyma – nowe – udziały w spółce.
Od razu jednak zaznaczamy, że nie
będzie mógł ich zatrzymać. Chcemy
je odkupić – w ciągu maksymalnie
trzech lat po zakończeniu poszczególnych inwestycji. Pieniądze na tę transakcję będą pochodziły ze sprzedaży
lokali w tej nowej i odrestaurowanej
zabudowie – tłumaczy Mariusz Mróz.
Na zainteresowanych spółka Rewitalizacja czeka do końca listopada. To
jednak dopiero pierwszy etap, dzięki
któremu – w trakcie rozmów i negocjacji – ustalone zostaną warunki
wyboru inwestora. Dopiero po zakończeniu tej fazy spółka zaprosi do skłaKD
dania konkretnych już ofert.
R E K L AM A
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
5
To ma być serce miasta
Sporo osób wybrało się w niedzielne popołudnie na rynek, by wziąć udział w festynie konsultacyjnym. Miał nie tylko zapewnić dobrą zabawę całym rodzinom, ale także umożliwić mieszkańców wyrażenie opinii na temat ożywienia
Miasta Kazimierzowskiego.
Fot. Joanna Gołąbek
Radomianie
wrzucili do urn
ponad 200
ankiet
 ANETA PAWŁOWSKA-KRAĆ
Przygrywała kapela Halniacy, wystąpili młodzi artyści z Resursy
Obywatelskiej; były gry i zabawy
integracyjne. Do planów organizatorów dostosowała się też pogoda
– było bardzo ciepło, jak na listopad
i słonecznie. Choć zbyt silny wiatr
pokrzyżował część planów – trze-
ba było zrezygnować z rozstawienia
ścianki wspinaczkowej. Imprezę zakończył pokaz tancerzy ognia.
Festyn był elementem konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego.
Chętni wypełniali ankietę, w której
mogli wypowiedzieć się m.in., jak
jest postrzegana ta część miasta
i co jest potrzebne, by ją przywróR E K L AM A
cić do życia. Organizatorzy byli
zadowoleni z przebiegu wydarzenia i frekwencji. – Chcemy przyzwyczaić radomian do tego, że na
rynku coś się dzieje. Mieszkańcy
chętnie wypełniali ankiety. Sporym
powodzeniem cieszyły się plansze,
na których można było zaznaczyć
miejsca, które są postrzegane jako
niebezpieczne, albo jako ulubione. Piknik, jako pierwszą imprezę
na rynku po dość długiej przerwie,
uznajemy za udany – podsumowała Marzena Kędra-Podlipniak,
szefowa zespołu ds. rewitalizacji
w magistracie.
W urnie znalazło się ponad 200
ankiet. Wśród nich ta, którą wypełniła Marzena, mieszkająca przy ul.
Mariackiej. Zaznaczyła, że chciałaby, żeby w okolicy była siłownia na
świeżym powietrzu. Z kolei Daniel
uważa, że najważniejszą sprawą jest,
żeby w tej części miasta dużo się
działo. – Kulturalnie, ale żeby były
też lokale gastronomiczne i ciekawe
wystawy, na które przyjeżdżaliby turyści spoza Radomia. Jak to na rynku – mówi uczestnik festynu.
Opinie zawarte w ankietach będą
brane pod uwagę przy tworzeniu
projektu, który Radom wyśle na
konkurs Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury „Modelowa rewitalizacja miast”.
Marzena Kędra-Podlipniak podkreśla znaczenie społecznego aspektu rewitalizacji. – Chcemy zaangażować wszystkich mieszkańców, którzy
chcą na rzecz rewitalizacji działać.
Zaprosić instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości do wspólnej pracy. Bo samo odnawianie budynków
to za mało. To powinno być tętniące
serce miasta – mówi szefowa miejskiego zespołu ds. rewitalizacji.
Dlatego zaplanowano kolejne
spotkania konsultacyjne. Najbliższe, z organizacjami pozarządowymi, odbędzie się w poniedziałek,
16 listopada (Sala Królewska przy
parafii św. Jana Chrzciciela, ul.
Rwańska 6; w godz. 16-18), kolej-
ne – 17 listopada, z podmiotami
prowadzącymi lub zamierzającymi
prowadzić działalność gospodarczą
lub społeczną na rynku (ul. Rwańska 8; godz. 16-18), a ostatnie 19
listopada – z właścicielami nieruchomości (PSP nr 7, ul. Tybla 7/11;
godz. 16-18).
Konsultacje potrwają do 2 grudnia.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?
Wypełnioną ankietę na temat rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego można
przesłać elektronicznie na adres [email protected]. Można też wypełnić papierowy formularz i złożyć podczas spotkań z mieszkańcami lub w punktach obsługujących konsultacje, czyli w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Moniuszki 9 (w godz. 7.30-15.30), Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kilińskiego
30 (w godz. 7.30-16.30), w Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) przy ul.
Żeromskiego 53 (w godz. 7.30-15.30) i w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Struga 1 (w godz. 7.30-19).
«
Festyn
konsultacyjny
był także
okazją do
świetnej
zabawy dla
najmłodszych
Fot. Joanna Gołąbek
«
REKLA MA
6
WOKÓŁ NAS
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
www.7dni.radom.pl
Czuję się i Ukraińcem, i Polakiem
Ma 23 lata. Pochodzi z Nowej Kachowki w obwodzie chersońskim. Na Ukrainie pracował jako choreograf. Pół roku temu przyjechał do Polski, do Radomia. O nowym życiu, o tańcu i tożsamości polsko-ukraińskiej z Cyrylem Prochonowem rozmawia Katarzyna Skowron.
Kiedy zdecydowałeś się na wyjazd, od
razu pomyślałeś o Radomiu?
– Tak. Patrzyłem na mapę Polski
i jeździłem po niej palcem. Wybór
padł na Radom. Pomyślałem, że to blisko stolicy i że to będzie fajne miasto.
I jak po pół roku oceniasz swoją decyzję?
– Myślę, że to był dobry wybór.
Niektórzy radomianie mówią, że
miasto jest biedne, że nic się tutaj
nie dzieje, ale ja tak nie uważam.
W moim rodzinnym mieście nic nie
ma – same postkomunistyczne budowle. Tutaj wszystko jest dużo ładniejsze. Zupełnie inna rzeczywistość.
Chociaż jeszcze słabo znam miasto.
Mieszkam w pobliżu centrum. Bardzo mi się podoba, że wszędzie jest
blisko.
Co musiałeś zrobić, by dostać się do
Polski?
– Mam narodowość ukraińską,
ale mam też polskie korzenie. Pomyślałem, że skoro moja babcia ze
strony mamy jest Polką, to mogę się
starać o Kartę Polaka. Oczywiście
wiązało się to ze zdaniem egzaminu
ze znajomości historii Polski, języka,
geografii. Chociaż Polska położona
jest niedaleko Ukrainy, to tak naprawdę mało wiedziałem na temat
polskich tradycji i w ogóle o Polsce.
Wszystkiego uczyłem się od początku i w pewnym momencie mnie to
wciągnęło, stało się interesujące. Egzamin nie był prosty. Po jego zdaniu
podpisałem dokument potwierdzający, że należę do narodu polskiego.
Dlaczego wyjechałeś?
– Jako człowiek sztuki jestem bardziej wrażliwy na to, co się dzieje wokół. A sytuacja na Ukrainie nie ułatwiała mi pracy. Pojawiły się problemy
finansowe; nie mogłem już płacić za
swoje mieszkanie. Kiedy w kraju trwa
wojna, ceny rosną. No i brakowało
mi klimatu do tańca. Pamiętam, jak
pewnego dnia musieliśmy się ukryć
w schronie przed nalotem. Zajęcia wyglądały tak, że sprzątaliśmy tam. Nie
chciałem żyć w takiej atmosferze.
Jak wyglądały twoje pierwsze kroki
w Radomiu?
– Następnego dnia po przyjeździe
poszedłem do szkoły, aby nauczyć się
języka. Nie mogę zrozumieć wszystkich odmian przez przypadki. W Polsce używa się „jest” i „są”, a w języku
ukraińskim tego rozróżnienia nie
ma. Jeszcze z Ukrainy, w trakcie ponadmiesięcznego oczekiwania na
Kartę Polaka, znalazłem mieszkanie; przez Internet. Pracę znalazłem
w szkole tańca, ale jeszcze nie mam
kompletnej grupy. Bardzo chciałbym
uczyć wiele osób, ale wiem, że jeszcze
nikt mnie nie zna i trudno mi znaleźć
chętnych na zajęcia. Nie wiem, co zrobić, żeby przyciągnąć więcej osób. Zapraszałem na bezpłatne kursy osoby,
które chciałyby się nauczyć tańczyć...
Skąd pasja do tańca? Zawsze chciałeś
tańczyć?
– W rodzinie każdy ma wykształcenie techniczne. Ja zacząłem tańczyć,
kiedy miałem 6 lat. Początkowo wcale
mnie to nie interesowało – tam bardzo
ważna była dyscyplina, odpowiedni
strój, a ja byłem dzieckiem i nie chciałem robić tego, co wszyscy. Tańczyłem
taniec klasyczny i ludowy do 13. roku
życia. Potem była roczna przerwa.
Kiedyś poszedłem na zajęcia z tańca
współczesnego... Zachwyciły mnie.
Zobaczyłem, że można tańczyć zupełnie coś innego. Po ukończeniu szkoły
przyszedł czas na wybranie college’u.
Rodzice namawiali mnie, żebym wybrał jakiś kierunek techniczny, poszedłem więc na studia związane z budową maszyn na Nowokachowskim
College’u Politechnicznym. Skończyłem je, ale przetrwałem tylko dzięki
tańcowi.
Fot. archiwum prywatne Cyryla Prochonowa
– Tak, pracowałem jako choreograf
w Miejskim Pałacu Kultury w Nowej
Kachowce i w Domu Kultury w Odradokamiance. Prowadziłem tam dwa
zespoły tańca współczesnego. Ukończyłem kurs i uzyskałem tytuł technika choreografa w college’u. Później
wstąpiłem na Chersoński Uniwersytet
Państwowy – na choreografię narodową, taniec ludowy i klasyczny. Jednak nie ukończyłem go, ze względu na
trudną sytuację na Ukrainie; obwód
chersoński graniczy z Krymem. Pół
roku temu przyjechałem do Polski.
Zostawiłem brata z rodzicami. Siostra
od 10 lat mieszka w Niemczech; zawsze chciała mieszkać na zachodzie.
Każdego wieczoru rozmawiamy przez
Skype’a i wspieramy siebie nawzajem.
Mama rozumie, że jest mi trudno być
tutaj samemu, a ja wiem, że im jest
trudno żyć bez syna. Na Ukrainie rodzina jest na pierwszym miejscu.
Myślisz, żeby otworzyć coś własnego?
– To moje marzenie. Chciałbym
pokazywać różne style tańca, ale
też mówić o tym, czym jest kultura
ukraińska. Uczyć, co to jest folk, modern, modern jazz i contemporary
albo połączyć różne style, na przykład folk z modernem. To nie byłby
tylko taniec ludowy, bo ten jest w jakiś sposób ograniczony.
Brałeś udział w konkursach?
– Na Ukrainie ze swoimi zespołami brałem udział w wielu konkursach
– krajowych i obwodowych; zdobyliśmy wiele nagród. Mój zespół zajął
trzecie miejsce w konkursie międzynarodowym. Sam też otrzymywałem
nagrody, za wkład w choreografię.
Bo ja jestem choreografem, a nie
tancerzem. Różnica jest ogromna.
Chcę tworzyć choreografię i uczyć,
a nie tańczyć. W wolnym czasie myślę
o choreografii, układam różne układy taneczne. Mam specjalne kartki,
gdzie wszystko zapisuję. Cały czas
przygotowuję się do tego, że zacznę
pracę w tym kierunku.
Tęsknisz za domem?
– Mam takie momenty, że aż za
bardzo. Nie jestem ze stali. Kiedy
ludzie nie chcą przychodzić do mnie
tańczyć i mam chwile zwątpienia,
że nic mi nie wychodzi, tym bardziej chcę zobaczyć mamę i wrócić
do domu. A potem pojawia się nadzieja i myśl, że przecież tutaj jest
mój drugi dom. Nie chcę zrezygnować z mojego marzenia. Chcę walczyć, by pracować jako choreograf.
Ponadto chcę korzystać z tego, co
mam, bo Polska jest naprawdę
piękna. Może wstyd to mówić, ale
po Polsce podróżowałem więcej
niż po Ukrainie. Byłem w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Toruniu
i Wrocławiu i mniejszych miastach,
jak Kazimierz Dolny. Byłem w Górach Świętokrzyskich i nad morzem.
W Polsce zobaczyłem budowle i widoki, których nigdy w życiu nie widziałem i nie wierzyłem, że mogę je
na własne oczy oglądać.
Chcesz w ogóle wrócić do domu? Czy to
był bilet w jedną stronę?
– Zawsze jest droga powrotna.
A gdybyś wrócił, miałbyś możliwość
przyjazdu do Polski ponownie?
– Ja tak zrobiłem, żeby zacząć tutaj
budować swoje życie od nowa. Wszystko, co mam tam... Tego już nie ma.
Fot. archiwum prywatne Cyryla Prochonowa
Na Ukrainie uczyłeś tańczyć?
Ale rodzina została.
– Tak, rodzina została. Ukraina
przeżywa teraz trudny okres, ale
wszyscy marzymy o tym, żeby weszła
do Unii Europejskiej. Moja rodzina planuje zostać w kraju, dlatego
chcemy, żeby granica między Ukrainą a Polską i innymi krajami została
otwarta, żeby można było bez problemu przejeżdżać. Bo w tej chwili jest to
bardzo trudne.
Gdybyś został w domu, trafiłbyś do
wojska?
– Pewnie tak.
Czy zatem to był powód, dla którego
chciałeś wyjechać?
– Poniekąd tak, ale na moją decyzję złożyło się kilka powodów. Nie
boję się tej wojny i nie bałem się iść
do wojska. Ale zrozumiałem, że to nie
jest moja wojna. Ludzie umierają, ale
nikt z nich nie rozumie, za co umiera.
Marzę, żeby Ukraina była zjednoczona, żeby ludzie nie ginęli. Kiedy byłem
już w Polsce, zadzwonili do mnie moi
przyjaciele i powiedzieli, że zabrali do
wojska mojego szkolnego kolegę. Za
dwa dni zadzwonili ponownie i dowiedziałem się, że wrócił martwy. I będzie
pogrzeb. Byłem w szoku. Kocham
swój kraj, ale nie chcę żyć w takim
kraju, gdzie w bezsensowny sposób
giną ludzie. Ta wojna jest nieprawdziwa, ale ludzie umierają naprawdę.
Zdarzają się ludzie, którzy patrzą na ciebie nieprzychylnie, bo jesteś Ukraińcem?
– Raz na Facebooku ktoś pod
moim postem, w którym zapraszałem
wszystkich na moje zajęcia, napisał:
„śmierć ukraińskim banderowcom”.
A przecież ja w połowie jestem Polakiem. Jedynie mówię dziwnie, ze
wschodnim akcentem. Jednak myślę,
że Polacy są otwarci i chętnie pomagają. Miałem szczęście, że trafiłem na
dobrych ludzi. Kiedy uczyłem się polskiego, moja nauczycielka odnosiła
się do mnie tak, jakbyśmy byli przyjaciółmi, pokazywała nam Radom.
Gdy tu przyjechałem, bałem się tego
pierwszego kontaktu, że nikt mnie
nie zrozumie, bo nie potrafiłem dobrze mówić po polsku.
A jak podoba ci się Radom?
– Kiedy pierwszy raz wyszedłem
na spacer, robiłem zdjęcia każdemu
domowi i wysyłałem mamie, żeby
zobaczyła, jakie tu są fajne budynki.
To trudny czas dla Polski, ale i Europy,
ponieważ cały czas napływają imigranci.
Nie boisz się, że niektórzy potraktują cię
jak takiego imigranta, który chce zabrać
Polakom pracę i przestrzeń?
– Polacy myślą, że Ukraińcy przyjeżdżają tutaj, by zabierać im pracę.
Ale Ukraińcy idą pracować tam, gdzie
nie chcą pracować Polacy. Na Ukrainie wysoka pensja wynosi 3 tys. hrywien, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 500 zł. Średnio zarabia się
na Ukrainie w granicach 200-300 zł.
Na co to wystarcza?
– Rok temu, przed wojną, to były
wielkie pieniądze. Wystarczało na jedzenie i opłaty za mieszkanie; można
było sobie coś kupić i jeszcze odłożyć.
Czego ci najbardziej brakuje?
– Ukraińskiej kuchni. Ale sam gotuję sobie na przykład barszcz ukraiński. W Krakowie poszedłem do
restauracji ukraińskiej i ucieszyłem
się, że wreszcie spróbuję domowego
jedzenia. Zamówiłem barszcz, ale się
rozczarowałem. Bo to nie był barszcz
ukraiński. My dodajemy kartofle, kapustę, dużo buraków i fasolę. Wychodzi z tego bardzo gęsta zupa. A tutaj
barszcz był rzadki i za słodki. Ale muszę powiedzieć, że smakuje mi polskie jedzenie. Tutaj bardzo popularny
jest majeranek, a my go nie używamy. W obu krajach je się pierogi, ale
bardzo się różnią. My nadziewamy
je samymi ziemniakami albo tylko
kapustą i wtedy nazywają się „wareniki”. Na pierogi z mięsem mówimy
„pielmieni”. Po wierzchu polewamy
śmietanę i sypiemy koperek.
Próbowałeś żurku?
– Bardzo mi smakuje. Poszedłem
do restauracji, żeby spróbować takiego prawdziwego żuru. Nie wyglądał
apetycznie. Nie mogłem zrozumieć,
że można dodać do zupy jajko i kiełbasę. Dziwne, ale naprawdę smaczne.
Widzisz jakieś różnice między Polakami
a Ukraińcami?
– Jesteśmy bardzo podobni. Tak
samo narzekamy. My widzimy,
jak żyją Polacy czy mieszkańcy innych krajów Europy i chcemy żyć
tak samo. A Polacy widzą, jak żyją
Niemcy, Anglicy, jednak nie widzą
już, jak żyje się na Ukrainie. Jak jechałem z Warszawy do Radomia,
widziałem drogę. Może zabrzmi to
śmiesznie, ale chciałem dotknąć
asfaltu, bo nie wierzyłem, że droga
może być tak równa. Byłem w szoku, że można tak dbać o swój kraj.
U nas, na Ukrainie są miasta, gdzie
nie ma nawet dróg, a jak są, to nieremontowane. W Polsce nie jest tak
źle, jak mówią Polacy. Przyjechałem z cywilizowanego kraju, gdzie
właściwie wszystko jest. Ukraina
to przecież nie Afryka, a mam wrażenie, jakbym właśnie przyjechał
z Afryki, gdzie nie ma dróg.
W Polsce czuję się jak w domu.
Chcę, żeby Polska przyjęła mnie jak
swojego człowieka. Tak naprawdę
nie różnię się od Polaków i nie chcę
się wstydzić tego, że jestem Ukraińcem. Jestem zarówno Polakiem, jak
i Ukraińcem.
WOKÓŁ NAS
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
7
Stare Miasto jak nowe
Rewitalizacja placu Stare Miasto dobiega końca. Jest już nowa nawierzchnia, miejsca parkingowe i alejki.
Prace wykonuje radomska spółka Interbud. Ich koszt to 836 tys. zł.
«»
Fot. Michał Sołśnia
Remont
placu Stare
Miasto ma się
zakończyć do
10 grudnia
Pierwszy etap prac na placu Stare Miasto miał miejsce w zeszłym
roku. Została wtedy zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna
i oświetlenie. Zamontowano łącznie
27 energooszczędnych lamp typu
LED oświetlających m.in. kościół
pw. Świętego Wacława.
Zakres tegorocznych prac objął
rozbiórkę istniejących fragmentów
ciągów pieszych i ułożenie nowych nawierzchni chodników, budowę miejsc
parkingowych
wzdłuż
północnej
i wschodniej strony placu oraz montaż
stylizowanych elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci.
Niebawem pojawią się także nowe
nasadzenia drzew i krzewów. Plac
Stare Miasto będzie zdobić 11 nowych
drzew, ponad tysiąc krzewów oraz
prawie 2 tys. innych roślin. Remont
placu uzgodniony był z konserwatorem zabytków, a prace prowadzone
były pod nadzorem archeologa.
Roboty mają potrwać jeszcze prawie
miesiąc, do 10 grudnia. Natomiast do
końca listopada przyszłego roku wykonawca remontu będzie systematycznie
prowadził prace pielęgnacyjne, m.in.
CZD
podlewanie i nawożenie roślin.
Fot. ze zbiorów Iwony Ponety
Spacerkiem w przeszłość
D worzec kolejow y od strony peronów; okres I wojny światowej. Litog rafia kolorowana.
Partnerem cyklu jest spółka
16
www.rewitalizacja.radom.pl
8
PORADNIKOWO
PRZEPIS
TYGODNIA
KREMOWE RISOTTO
Z GRZYBAMI
SKŁADNIKI
– 2 łyżki masła
– 2 małe szalotki
– 200 g kurek
– 50 ml białego
wytrawnego wina
– 100 g ryżu arborio
– 500 ml bulionu
warzywnego
– 200 g twarożku
– parmezan do posypania
– natka pietruszki
– sól i pieprz do smaku
PRZYGOTOWANIE
Kurki oczyścić i pokroić na
mniejsze kawałki. Na patelni
rozgrzać łyżkę masła. Dodać
posiekane szalotki, zeszklić.
Dodać kurki i smażyć kilka
minut na większym ogniu.
Dodać wino i dusić jeszcze
ok. 5 min., aż wino częściowo
odparuje. Przełożyć do innego
naczynia. Na patelni rozgrzać
drugą łyżkę masła, dodać ryż
i podsmażać chwilę, mieszając,
aż zrobi się przezroczysty.
Podlewać porcjami bulionu
aż do wchłonięcia. Gdy
ryż będzie miękki, dodać
uduszone kurki, chwilę razem
dusić, zdjąć z ognia. Dodać
serek i dokładnie wymieszać.
Doprawić solą i pieprzem.
Podawać risotto posypane
posiekaną natką pietruszki
i parmezanem.
Czym
popijać leki?
Zażywając lekarstwa, chorzy często popełniają błąd i popijają je,
czym popadnie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może to być
groźne dla zdrowia.
O TYM WARTO
WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ
Nie wszystkie płyny nadają się do
popijania leków. A to dlatego, że
o
skuteczności
medykamentów
– z czego wielu z nas nie zdaje sobie
kże to, czym je
sprawy – decyduje także
popijamy. Herbata, mleko, a nawet
zioła mogą zmniejszaćć działanie wiey, jakich leków
lu tabletek. O ile wiemy,
iedy mamy je
nie można łączyć i kiedy
brać: przed posiłkiem,, w trakcie czy
po, to z popijaniem mamy problem.
edzę możemy
I często przez niewiedzę
zrobić sobie krzywdę.
CZYM MOŻNA POPIJAĆ,
Ć, A CZYM NIE
Najbardziej uniwersalnym
rsalnym środóżnego rodzaju
kiem do popijania różnego
tabletek jest woda – bezpieczna,
rzystne dla ornie wchodzi w niekorzystne
ganizmu reakcje ze składnikami leków.
pijamy
 Żelaza nie popijamy
mocną herbatą, ponieważ osłabia ona
jego wchłanianie.
 Zioła wypłukują z organizmu
potas, więc są wykluczone przy lekach moczopędnych.
 Kawa, herbata, napoje energetyzujące z kofeiną i alkohol mogą powodować działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy i prowadzić np.
do bezsenności i rozdrażnienia.
 Mleko, kefiry, maślanki i jogurty pitne ograniczają wchłania-
nie leków zażywanych przy zakażeniach
dróg
oddechowych
i moczowych.
 Sokami kwaśnymi (cytrynowy, pomarańczowy, grejpfrutowy,
a także pomidorowy) nie powinno
popijać się leków na nadkwasotę
i nasercowych.

Przyjmowanie leków na czczo
oznacza,
że
od
ostatniego posiłku
musi upłynąć nie
mniej niż 12 godzin.
 Zapytaj w aptece, czy twoje lekarstwo nie osłabia
koncentracji i można po nim prowadzić samochód.
 Kapsułek nie
można
rozgryzać;
choć są duże, mają
specjalną powłokę,
która ułatwia połykanie.
 Nie łykaj tabletek na sucho; pij tyle
wody, ile musisz.
 Najłatwiej tabletki połyka się na
siedząco, lekko odchyllając głowę do tyłu.
 Sprawdzaj datę
produkcji lekarstw.
 Pilnuj dawkowania, które określił lekarz.
 Trzymaj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przechowuj je zgodnie z zaleceniami producenta (np. w ciemnym
fit.pl
miejscu czy w lodówce).
PENNE Z KURKAMI
I PRAWDZIWKAMI
SKŁADNIKI
– 1/2 opakowania
makaronu penne
– 2 duże garści
kurek
– 5 prawdziwków
– 1/2 cebuli
– 1 ząbek czosnku
– 1/2 papryczki chili
– parmezan, oliwa,
sól, pieprz
PRZYGOTOWANIE
Grzyby oczyść z piasku. Kurki
zostaw w całości, natomiast
prawdziwki pokrój na
kawałki. Cebulę posiekaj
w kosteczkę, a czosnek
i chili w plasterki. Na patelni
rozgrzej oliwę i podsmaż na
niej cebulę, czosnek i chili.
Po 5 min. dodaj grzyby
i smaż wszystko ok. 10 min.
Kiedy grzyby są gotowe,
dopraw i dolej szklankę
śmietany kremówki. Gdy się
zagotuje, wrzuć makaron
ugotowany al dente. Posyp
pietruszką i zamieszaj.
Makaron podaj posypany
parmezanem.
TEKSTY POWSTAJĄ
WE WSPÓŁPRACY
Z PORTALEM
REKLA MA
Dziecko i fitness
W zastraszającym tempie rośnie odsetek otyłych dzieci w Polsce.
Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy od najmłodszych lat wpajali
dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń.
W wieku 10-11 lat dochodzi do spadku spontanicznej aktywności ruchowej. Dlatego też bardzo ważna jest
rola rodziców, którzy powinni zachęcać dzieci do aktywności fizycznej,
zapobiegając wdrożeniu siedzącego
trybu spędzania wolnego czasu. Zabawy ruchowe z rówieśnikami naturalnie wspomagają rozwój dziecka.
Nie można tego zastąpić innymi formami zorganizowanej aktywności fizycznej, jak balet czy karate. Dlatego
też zachęcajmy nasze dzieci do spędzania czasu z rówieśnikami i zabaw
na świeżym powietrzu.
Dobrym sposobem dbania o rozwój fizyczny dziecka jest zapisanie
go na zajęcia fitness. Czym się one
charakteryzują? Zajęcia dla najmłodszych to najczęściej program
60 minut ćwiczeń, składający się
z części wzmacniającej i elementów choreograficznych. Dodatkowo
trenerzy fitness ciągłe obserwują
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
www.7dni.radom.pl
zachowania i umiejętności fizyczne
dzieci, ich słuch muzyczny i dynamikę ruchu. Zajęcia mają na celu
uczenie dzieci aktywnego i zdrowego stylu życia oraz poznania różnych form fitness, takich jak piłki,
step i taniec.
Dzieci mają dużą potrzebę ruchu,
uwielbiają szaleńczą zabawę i dobrze, bo ma ona doskonały wpływ na
rozwój maluchów. Regularna aktywność fizyczna – podobnie jak dieta
dostarczająca dziecku odpowiedniej
ilości wapnia i witaminy D – jest
niezbędna w procesie wzrostu i tworzenia się układu kostnego. Ruch
poprawia odporność kości i pomaga
w prawidłowym kształtowaniu się
młodych stawów. Aktywność malucha ma ponadto fundamentalne
znaczenie dla rozwoju prawidłowej
postawy ciała i ogólnej kondycji naszej pociechy.
fit.pl
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
9
PIĄTEK 13.11.2015
05:20 Klan
05:45 Telezakupy
06:20 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie – zdrowie
08:55 Ranczo 5
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Przepis dnia
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Z paleniska i z fajerki
15:50 Wspaniałe stulecie
16:45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Piłka nożna – studio
20:40 Piłka nożna – mecz towarzyski: Polska – Islandia
23:00 Homeland
00:05 Wałęsa. Człowiek z nadziei – Film biograficzny
02:20 Krucjata Bourne'a – Film thriller
04:10 Świat się kręci
04:55 Zakończenie programu
06:10 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:35 Anna Dymna – spotkajmy się:
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 4
22:20 Ghost Rider 2 – Film fantastyczny
05:20 Egzamin z życia
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Pełnosprawni społeczeństwo
07:00 Las Story edukacyjny
07:25 Dzień dobry w sobotę – porady
08:00 Rok w ogrodzie – porady
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Powstańcy czasu pokoju
09:35 Mistrz kierownicy ucieka – Film komediowy
05:30 Poszukiwaczka wiszących ogrodów
06:35 Sztuka codzienności
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady; 08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady; 09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
11:05 Program do czytania
11:10 Kultura, głupcze
11:50 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Aleksandra Miecznikowska
14:05 Na sygnale
14:35 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:05 WOK – Wszystko o Kulturze
16:25 Dwójka przedstawia. Książki na jesień
– dokumentalny
16:30 Niebo i inne hity kabaretu Neo-Nówka
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Rodzinka.pl
19:55 Zziajani
20:10 O mnie się nie martw 3
21:05 Rodzinka.pl
21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
22:50 Latający Klub 2. Tylko dla dorosłych
23:25 Gala French Touch 2015
00:30 Quantum of Solace – Film sensacyjny
02:25 Kill Bill – Film sensacyjny
04:15 BarON24
05:20 Zakończenie programu
Osiem lat pod wydarzeniach przedstawionych w filmie
"Ghost Rider" Johnny Blaze (Nicolas Cage) ukrywa się
w Europie. Mężczyzna wciąż próbuje zwalczyć klątwę,
która sprawia, że przemienia się w Ghost Ridera,
ognistego demona pożerającego dusze grzeszników.
Tymczasem we Francji katolicki mnich Moreau (Idris
Elba) dowiaduje się, że ciemne moce próbują opętać
chłopca o imieniu Danny (Fergus Riordan). Zakonnik
wraz z matką nastolatka, Nadyą (Violante Placido),
zwracają się o pomoc do Johnny'ego. W zamian za
wsparcie ich sprawy Moreau obiecuje mężczyźnie
pomoc w uwolnieniu się od klątwy. Johnny postanawia
podjąć się niebezpiecznej misji.
00:30 Tylko muzyka. Must be the music 10
02:35 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Małdyty, Zajazd pod Kłobukiem
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Nie chcę być zwykłym chłopakiem
– będę Rafałem Maślakiem!
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Człowiek ze stali – Film fantastyczny
Młody Clark Kent mieszka na farmie w Smallville wraz
z rodzicami, Marthą (Diane Lane) i Jonathanem (Kevin
Costner). Jego życie zmienia się, gdy chłopak odkrywa,
że posiada nadnaturalne zdolności. Potrafi szybować
w powietrzu, widzi poprzez ściany i bez trudu podnosi
nawet najcięższe przedmioty. W rzeczywistości Clark
nie jest zwykłym dzieckiem. Jako niemowlę został
odnaleziony przez Kentów, którzy następnie stworzyli
mu dom. Naprawdę ma na imię Kal-El i urodził się na
odległej planecie Krypton. Gdy jej mieszkańcom zagroziła zagłada, rodzice chłopca, wybitni naukowcy Lara
Lor-Van (Ayelet Zurer) i Jor-El (Russell Crowe), umieścili
syna na Ziemi, by ratować mu życie.
23:00 Drużyna potępionych – Film sensacyjny
01:05 Kuba Wojewódzki
02:05 Uwaga!
02:20 Sekrety magii
03:40 Rozmowy w toku
SOBOTA 14.11.2015
Zawodowy kierowca, zwany Bandziorem (Burt Reynolds), przyjmuje propozycję ekscentrycznego teksańskiego milionera. Za godziwą opłatą zgadza się w
rekordowo krótkim czasie 28 godzin przeszmuglować
400 kartonów piwa "Coors" z miasteczka Texarkana w
stanie Teksas do Atlanty w Georgii, gdzie panuje prohibicja. Wielką ciężarówkę poprowadzi doświadczony
kierowca, Cledus Snow (Jerry Reed).
11:20 Sprawa dla reportera – publicystyczny
12:15 Jak to działa?: Podatki
12:50 Natura w Jedynce
13:35 Okrasa łamie przepisy: Polskie steki po amerykańsku
14:10 Retromania
14:40 Downton Abbey 3
16:00 Dziewczyny ze Lwowa
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz 14
18:30 Rolnik szuka żony 2
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex 7
21:25 Hit na sobotę: Krucjata Bourne'a – Film thriller
23:15 Weekendowy magazyn filmowy
23:45 Transporter
00:40 Glina 2
01:35 Downton Abbey 3
02:55 Homeland
03:55 Zakończenie programu
W drodze do dżungli
12:25 Sztuka życia – porady
12:50 Paranienormalni Tonight: Tomson i Baron
13:45 Zziajani
14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
16:25 O mnie się nie martw 3
17:20 Kocham kino
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama; 18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion
20:05 The Voice of Poland 6. Live
22:25 Kill Bill – Film sensacyjny
00:25 Jarekus Singleton – Rawa Blues Festival 2015
01:30 WOK – Wszystko o Kulturze
02:00 Droga nr 9 – Film dramat
Policjanci Booth Parker (Kyle MacLachlan) i Earl Whitney (Wade Williams) dostają meldunek o zaginięciu
psa. W trakcie poszukiwań trafiają drogą nr 9 na
opuszczoną farmę, gdzie niedawno zakończyły się
mafijne porachunki. Funkcjonariusze odkrywają tam
nie tylko ciała zabitych gangsterów i narkotyki, ale też
półtora miliona dolarów w gotówce.
03:55 Było sobie kłamstwo – Film fantastyczny
05:35 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Scooby-Doo i brygada detektywów 2
09:05 Scooby-Doo i brygada detektywów 2
09:35 Scooby-Doo i brygada detektywów 2
10:05 Ewa gotuje kulinaria
10:40 Nasz nowy dom
11:40 Top Chef 5
13:15 Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia 4
15:10 Jaś Fasola
15:40 Trudne sprawy
16:40 Poznaj swoje prawa
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 SuperDzieciak
22:05 Aniołki Charliego – Film sensacyjny
Trzy nieprzciętnie atrakcyjne i równie inteligentne
dziewczyny - Dylan Sanders, Natalie Cook i Alex Munday
- pracują dla tajemniczego milionera Charliego, który
prowadzi agencję detektywistyczną specjalizującą się w
rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych.
Agentki nigdy nie spotkały swojego pracodawcy, z
którym porozumiewają się za pośrednictwem telefonu.
Jedyną osobą, która ma osobisty kontakt z szefem, jest
John Bosley. Wkrótce dziewczyny dostają kolejne zadanie. Tym razem Charlie zleca im misję uwolnienia z rąk
porywaczy Erica Knoksa, który opracował rewolucyjny
system komputerowy pozwalający na identyfikację
głosu. Dziewczyny nie mogą dopuścić, by przestępcy
wykorzystali jego wynalazek do swoich niecnych celów.
00:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 4
02:30 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Kobieta na krańcu świata
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Na Wspólnej
12:45 Ugotowani: Odcinek specjalny – gwiazdy internetu
13:50 MasterChef
15:30 Aplauz, Aplauz!
16:55 Top Model
18:00 Kuchenne rewolucje: Bielsko-Biała. Relaks
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Mam talent!
21:55 Kocha, lubi, szanuje – Film komediowy
00:20 Iron Man – Film przygodowy
Multimilioner i genialny konstruktor Tony Stark jest
właścicielem najnowocześniejszych na świecie zakładów
zbrojeniowych Stark Industries. Właśnie jedzie do
Afganistanu, aby zaprezentować najnowszy produkt.
Mimo ochrony zostaje uprowadzony przez oddział
bojowników, którzy żądają, by skonstruował dla nich
broń. W tajemnicy przed porywaczami Starkowi udaje
się stworzyć gigantyczny superkombinezon i uciec
z niewoli. Trzymiesięczny pobyt w obozie fanatyków
zmienia bogacza. Postanawia teraz powstrzymać zło,
które wcześniej wspierał swoimi działaniami. Ogłasza,
że jego zakłady przestaną produkować broń. Decyzja ta
wywołuje sprzeciw jego wspólnika, Obadiaha Stane'a.
Stark może jednak liczyć na wsparcie swojej lojalnej
współpracowniczki Pepper Potts. Jednocześnie Tony
w tajemnicy zaczyna pracę nad ulepszoną wersją
stworzonego w niewoli superkombinezonu. - pancernej,
kuloodopornej zbroi, wyposażonej w nowoczesną broń i
umożliwiającej mu latanie.
03:00 Uwaga!
03:20 Sekrety magii
REKLA MA
10
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
NIEDZIELA 15.11.2015
05:40 Egzamin z życia; 06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień – porady
08:25 Do zobaczenia w Krakowie
08:45 Tajemnice dzikich zwierząt: Zając
09:10 Ziarno: Fryderyk Chopin
09:40 Nie ma jak Polska
10:15 Na zdrowie – porady
10:45 Droga do zdrowia. – Magazyn biegacza
11:05 Pejzaż bez Ciebie – Marek Grechuta
11:55 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem – publicystyczny
13:00 BBC w Jedynce
14:00 Agent Cody Banks – Film komediowy
15:50 Groźny. Czeczeński tygrys Putina
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex 7
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości; 20:00 Sport
20:05 Szlachetna Paczka 2015; 20:10 Pogoda
20:25 Dziewczyny ze Lwowa
21:25 Rolnik szuka żony 2
22:20 Dwoje do poprawki – Film komediowy
00:05 Jaka to melodia?
00:55 1920. Wojna i miłość
02:40 Transporter; 03:40 Święta wojna
04:30 Zakończenie programu
05:55 Słowo na niedzielę religijny
06:05 Ostoja przyrodniczy
06:40 M jak miłość
07:40 Barwy szczęścia
08:10 Barwy szczęścia
08:45 Barwy szczęścia
09:15 Barwy szczęścia
09:50 Rodzinne oglądanie
10:40 Dwójka przedstawia. Książki na jesień
– dokumentalny
10:50 Podróże z historią
11:30 Makłowicz w podróży: Niemcy – Lubeka
12:05 Gwiazdy w południe: Fantomas kontra Scotland Yard
– Film komediowy
14:00 Familiada
14:40 The Voice of Poland 6. Live
16:50 Rodzinka.pl
17:25 Na sygnale 3
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
19:05 O mnie się nie martw 3
20:10 Quantum of Solace – Film sensacyjny
22:05 Paranienormalni Tonight: Ewa Farna
23:10 Historia jazzu
00:25 Było sobie kłamstwo – Film fantastyczny
02:10 Czas honoru 6
03:05 Czas honoru 6
04:05 Skandal 2
04:50 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:50 Przygody Tintina – Film animowany
11:05 Oz: Wielki i potężny – Film fantastyczny
13:45 SuperDzieciak
15:45 Aniołki Charliego – Film sensacyjny
17:45 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie – publicystyczny
20:05 Tylko muzyka. Must be the music 10
22:15 Zamachowiec – Film sensacyjny
Emerytowany agent CIA James Dial (Wesley Snipes)
wiedzie spokojne życie na swoim ranczu w Montanie.
Pewnego dnia jego były pracodawca Jeremy Collins
(Ralph Brown) daje mu szansę rehabilitacji za nieudaną misję. Kilka lat temu Dial miał schwytać szefa
komórki terrorystycznej Aliego Mahmuda Jahara
(Nikołaj Sotirow). Niestety, pozwolił przestępcy uciec,
doprowadzając do fiaska misji. Teraz Collins chce, by
Dial dokończył to zadanie i zlikwidował Jahara, który
obecnie przebywa w londyńskim więzieniu, czekając
na proces. James dostaje do pomocy Terry'ego
Mitchella (Richard Harrington).
00:25 Zdrady
01:25 Magazyn sportowy
03:25 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!; 05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie – porady
08:25 Akademia ogrodnika – porady
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Kobieta na krańcu świata
11:35 Co za tydzień
12:05 Aż po sufit!
13:05 Kto poślubi mojego syna?
14:05 Mam talent!
15:55 Maska – Film komediowy
Stanley Ipkiss (Jim Carrey), nudny i zakompleksiony
urzędnik bankowy, prowadzi monotonne życie.
Skrycie kocha się w pięknej klientce Tinie Carlyle (Cameron Diaz), nie ma jednak śmiałości jej poderwać.
Pewnego wieczoru widzi w rzece tonącego. Gdy skacze, by go uratować, zamiast ciała znajduje tajemniczą
maskę. Przymierza ją w domu. Nagle zmienia się w
przystojnego, pewnego siebie i szalonego uwodziciela. Postanawia wyjść z domu i zabawić się.
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Aplauz, Aplauz!
21:30 MasterChef
23:00 Człowiek ze stali – Film fantastyczny
02:00 Kuchenne rewolucje: Bielsko-Biała. Relaks
03:00 Uwaga!
03:15 Sekrety magii
PONIEDZIAŁEK 16.11.2015
05:30 Klan
05:50 Telezakupy
06:25 Natura w Jedynce: Chambord. Pałac Natury
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie
08:55 Ranczo 5
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Przepis dnia
12:50 BBC w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy: Polskie steki po amerykańsku
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji: Damy i huzary
22:10 Oto historia: List biskupów
23:15 Dwoje do poprawki – Film komediowy
01:00 Znak – Film fantastyczny
02:45 Notacje
03:10 Świat się kręci
04:00 Zagadkowa Jedynka
04:50 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
11:05 Barwy szczęścia
11:40 Postaw na milion
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Życie codzienne Indian
14:10 Na sygnale
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
15:55 Pogoda
16:00 Reporter polski
16:30 Rodzinka.pl
17:00 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" – dokumentalny
21:50 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
22:55 Czy świat oszalał?: Sieć strachu. Życie gejów w Rosji
23:55 Skandal 2
00:55 Czas honoru. Powstanie
01:50 Miasto ślepców – Film thriller
04:00 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
05:05 Sieć strachu. Życie gejów w Rosji
05:55 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Megahit: Avatar – Film fantastyczny
Rok 2154. Poruszający się na wózku inwalidzkim były
komandos, Jake Sully (Sam Worthington), zostaje wysłany na Pandorę - księżyc planety Polyphemus w układzie
Alfa Centauri. Celem misji jest uzyskanie dostępu do złóż
cennego minerału o nazwie unobtainium. Otaczające
je obszary zamieszkuje rasa humanoidalnych Na'vi. W
przeciwieństwie do ludzi żyją oni w wielkiej harmonii z
przyrodą. Za pomocą najnowszej technologii genetycy
tworzą zbudowane z DNA człowieka i mieszkańców Pandory awatary, których zachowaniem można kierować.
Jake wraz z naukowcami: dr Grace Augustine (Sigourney
Weaver), Normem Spellmanem (Joel Moore) i pilotem
Trudy Chacon (Michelle Rodriguez) ma zdobyć informacje o miejscowych i ich środowisku.
23:30 Mroczna prawda – Film thriller
01:50 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Chata Paprocańska, Tychy
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Zakochałam się, a on mnie okradł...
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
27-letni Sławomir bardzo cierpi i ledwo trzyma się
na nogach. Wkrótce na jaw wychodzi fakt, że pacjent
jest uzależniony od seksu. Ma wiele kochanek. Jedna
z kobiet odkrywa prawdę. Zaplanowała okrutną
zemstę, przez którą Sławomir trafił do szpitala.
Karetka przywozi 15-letniego Jakuba. Chłopak chciał
się popisać przed kolegami, wypróbowując paralotnię
ojca. Niestety, spadł na słup wysokiego napięcia i
został porażony prądem. Pacjent ma poparzone ręce,
jest też poobijany.
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
20:50 Ten moment
21:30 Top Model
22:30 Na językach
23:30 Skazany na śmierć
00:30 Mroczne zagadki Los Angeles
01:30 Co za tydzień
02:00 Uwaga!
02:25 Sekrety magii
03:45 Rozmowy w toku: Zakochałam się, a on mnie okradł...
WTOREK 17.11.2015
05:30 Klan; 05:55 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Historia dla ciebie – pamięć.pl – dokumentalny
08:55 Ranczo 5
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
11:45 Przepis dnia
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:30 Natura rzeczy: Poznaj swoją naturę – porady
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy: Jabłka ze Starych Jabłonek
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Piłka nożna – studio
20:40 Piłka nożna – mecz towarzyski: Polska – Czechy
23:05 Pątniczka
00:00 Znak – Film fantastyczny
01:40 List biskupów
02:40 Historia dla ciebie – pamięć.pl – dokumentalny
02:55 Notacje
03:10 Dekalog 1 – Film dramat
04:20 Świat się kręci
05:05 Zakończenie programu
06:35 Ekumeniczny jubileusz
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:55 Barwy szczęścia
11:30 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Męska rzecz
14:10 Na sygnale
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 M jak miłość
17:00 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:45 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" – dokumentalny
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Bruno Schulz – Film kultura/sztuka
00:05 Grimm
00:55 Instynkt
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Bruno Schulz – Film kultura/sztuka
04:05 Ekstradycja
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Salt – Film thriller
Evelyn Salt (Angelina Jolie), ceniona agentka CIA,
zostaje oskarżona przez rosyjskiego zdrajcę Orłowa
(Daniel Olbrychski) o bycie uśpionym szpiegiem FSB.
Mężczyzna zeznaje, że Salt bierze udział w wielkim
spisku, mającym na celu zniszczenie USA. Agentka
postanawia uciec, aby oczyścić swoje imię i udowodnić
oddanie dla kraju, w którym mieszka. Używając swoich
nieprzeciętnych umiejętności i wykorzystując lata doświadczeń w pracy tajnego agenta, próbuje za wszelką
cenę uniknąć schwytania.
22:05 Skazane
23:05 Zły porucznik – Film sensacyjny
01:45 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!; 06:20 Mango
07:25 Ten moment
07:55 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Tawerna, Warszawa
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Dlaczego moje dziecko nie chce
chodzić do kościoła?
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
Pacjentem doktora Roberta Szewczyka jest 18-latek z
urazem ręki. Chłopak dorabia sobie jako ogrodnik, jednocześnie uwodząc zamożne kobiety, które wykorzystuje finansowo. W szpitalu zjawia się jedna z kochanek
pacjenta. Zamierza porzucić dla niego męża. Jednak jej
syn ma wątpliwości dotyczące ukochanego matki.
19:00 Fakty
19:35 Sport; 19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
20:50 Ten moment
21:30 Aż po sufit!
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Goście 2
02:05 Uwaga!
02:30 Sekrety magii
03:50 Rozmowy w toku
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
11
ŚRODA 18.11.2015
05:20 Klan
05:45 Telezakupy
06:20 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie
08:55 Ranczo 5
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Przepis dnia
12:45 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Żołnierskie dzieje ziemniaka
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Kryptonim Szef
21:25 Syria, legiony świętej wojny
22:25 Firmowe ewolucje
23:00 Mocne kino: Zaginiony ląd – Film przygodowy
00:50 Pątniczka
01:40 Notacje
02:15 Świat się kręci
03:10 Zaginiony ląd – Film przygodowy
04:55 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 Tora dla łódzkiej gminy żydowskiej
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Rozum
14:10 Na sygnale
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 M jak miłość
17:00 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Na dobre i na złe
21:45 Na sygnale 3
22:25 Kino relaks: Ona to on – Film komediowy
00:20 O mnie się nie martw 3
01:15 Świat bez tajemnic
01:30 Świat bez tajemnic
02:05 Świat bez tajemnic: Kabul, gdzie córka jest chłopcem
03:10 Oficer
05:25 Apetyt na życie
05:50 Zakończenie programu
05:20 Klan
05:45 Telezakupy
06:20 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie
08:55 Ranczo 5
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Przepis dnia
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 14
21:20 Sprawa dla reportera – publicystyczny
22:20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem – Film kultura/sztuka
00:10 Wspomnienia niewidzialnego człowieka
06:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
11:00 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Znachor
14:05 Na sygnale
14:35 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:40 Paranienormalni Tonight: Maciej Kurzajewski
21:45 Kocham kino: Ida – Film dramat
23:15 Ona to on – Film komediowy
01:10 Władcy ognia – Film fantastyczny
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
20:40 A więc wojna – Film komediowy
Przyjaciele FDR Foster (Chris Pine) i Tuck Hansen (Tom
Hardy) są agentami CIA. Pewnego dnia rozwiedziony
Tuck postanawia skorzystać z serwisu randkowego.
W ten sposób poznaje uroczą Lauren Scott (Reese Witherspoon). Atrakcyjna dziewczyna wpada w oko także
Fosterowi, który niebawem umawia się z nią na randkę.
Kiedy sprawa wychodzi na jaw, kumple postanawiają,
że to Lauren zadecyduje, którego z nich woli. Wkrótce
jednak urażona duma i chęć zdobycia kobiety biorą
górę. Obaj agenci zaczynają szpiegować i sabotować
się nawzajem.
22:45 Parasol bezpieczeństwa – Film komediowy
00:30 Głupia i głupsza – Film komediowy
02:40 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Ten moment
07:55 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: One Way Restaurant, Straszyn
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Byliśmy jak dwa gołąbki, dopóki
nie zaszłam w ciążę...
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
20:50 Kto poślubi mojego syna?
21:50 Człowiek na krawędzi – Film thriller
00:00 Sliver – Film sensacyjny
Redaktorka Carly Norris (Sharon Stone) jest mężatką
od siedmiu lat. Jej związek przechodzi kryzys. Kobieta
decyduje się opuścić męża. Przeprowadza się do
luksusowego apartamentowca na Manhattanie. Liczy,
że tak znaczna zmiana pozwoli jej odzyskać wiarę w
siebie oraz zdobyć nowe doświadczenia. Ekskluzywny
wieżowiec zamieszkują niezwykli i zarazem intrygujący
lokatorzy. Szczególną uwagę Carly przykuwa zarządca
budynku, przystojny Zeke Hawkins (William Baldwin).
02:10 Uwaga!
02:35 Sekrety magii
03:55 Rozmowy w toku: Byliśmy jak dwa gołąbki, dopóki
nie zaszłam w ciążę...
CZWARTEK 19.11.2015
– Film fantastyczny
01:55 Sprawa dla reportera – publicystyczny
02:55 Naszaarmia.pl
03:20 Czas dla ciebie
03:35 Notacje
03:50 Świat się kręci
04:35 Zagadkowa Jedynka
05:05 Zakończenie programu
Przełom XX i XXI wieku. Podczas konstrukcji nowej
linii londyńskiego metra grupa robotników natrafia
na zahibernowanego smoka. Bestia budzi się do
życia i zabija wszystkich pracowników budowy, za
wyjątkiem małego Quinna Abercromby'ego (Ben
Thornton), który towarzyszył swojej matce i kierowniczce prac. W krótkim czasie smoki zaczynają
zaludniać Ziemię i siać na niej spustoszenie.
03:00 Ida – Film dramat
04:35 Art Noc: Zespół Zion 80
05:20 Zakończenie programu
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Zdrady
21:05 Przyjaciółki 6
22:05 Nigdy więcej – Film thriller
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest
przekonana, że to mężczyzna jej życia. Zakochuje
się w nim z wzajemnością i wkrótce biorą ślub.
Małżonkowie mieszkają w pięknym domu, a kiedy
rodzi im się dziecko, młoda matka czuje się bardzo
szczęśliwa. Jednak idylla nie trwa długo. Pewnego
dnia Slim odkrywa, że jej partner ma kochankę.
Początkowo próbuje ratować swoje małżeństwo,
ale Mitch staje się wobec niej coraz bardziej
brutalny. Na pozór idealny małżonek okazuje się
pozbawionym uczuć sadystą. Maltretowana przez
niego kobieta, bojąc się zarówno o siebie jak i o
swoją córkę Gracie, ucieka z domu.
01:00 Zakończenie programu (przerwa techniczna)
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
07:55 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Karczma Łebska Chata, Łeba
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
20:50 Kuchenne rewolucje: Gubin, Gospoda
21:50 Iron Man 2 – Film sensacyjny
Od kilku miesięcy cały świat wie, że superbohater
Iron Man to miliarder Tony Stark (Robert Downey Jr.)
- genialny wynalazca i szef Stark Industries, głównego
dostawcy broni dla rządu USA. Stark jest teraz sławny
jako człowiek, któremu udało się zagwarantować
światowy pokój. Chce wykorzystywać nowoczesną
technologię i swoje wynalazki do celów humanitarnych i zarazem skończyć z produkcją broni. Władze,
prasa i zwykli obywatele naciskają, by podzielił się
swoją technologią z armią. Tony obawia się jednak, że
tajne informacje dostaną się we wrogie ręce.
00:20 Ugotowani
01:20 Superwizjer
01:55 Uwaga!
02:20 Sekrety magii
03:40 Rozmowy w toku
REKLA MA
12
SPORT
PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 LISTOPADA 2015
www.7dni.radom.pl
Zabiegany Radom
Już po raz trzeci 11 listopada w Radomiu odbył się Bieg Niepodległości, który był tylko rozgrzewką przed końcówką
sezonu dla radomskich biegaczy.
Stowarzyszenie Biegiem Radom!
i władze miasta po raz trzeci postanowiły zorganizować Bieg Niepodległości. Trasa tradycyjnie mierzyła 1918
metrów i przebiegała sprzed pomnika
Czynu Legionów na plac przed gmachem Corazziego i ponownie na rynek.
Do biegu zgłosiło się kilkaset osób,
z których większość ubrana była
w biało-czerwone stroje. – Startuję
już po raz trzeci. Uczestnicząc w tym
biegu, chcę świętować ten ważny dla
wszystkich Polaków dzień – mówił
Tomasz, jeden ze startujących.
– To wspaniała inicjatywa i mam
nadzieję, że już na stałe wpisze się
do kalendarza biegów w naszym
mieście – zauważył Michał, kolejny
z uczestników biegu.
W Biegu Niepodległości nie mierzono czasu i nie prowadzono żadnych klasyfikacji na mecie. – Nie
jest ważne, kto jaki czas osiągnie
i które zajmie miejsce. Biegnąc,
chcemy uczcić rocznicę odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. To
w tym biegu jest najważniejsze – powiedział Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia Biegiem Radom!.
Na mecie wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale, ufundowane przez władze miasta. Zadowolone były również dzieci, które
przed rozpoczęciem biegu głównego
mogły zmierzyć się na krótszej trasie wokół rynku. Dla najmłodszych
organizatorzy przygotowali słodycze,
a najlepsi z nich otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki.
Bieg Niepodległości był dla niektórych rozgrzewką przed kolejną
imprezą biegową, która odbędzie się
w naszym mieście. Już w niedzielę, 15
listopada o godz. 10 rozpocznie się X
Maraton Trzeźwości. – To kameralna
impreza, która od dziesięciu lat ma
swoich stałych miłośników. W tym
biegu chcemy promować zdrowy tryb
życia i pokazać, że można radzić sobie bez używek. Znam wiele takich
przypadków, kiedy osoby uzależnione wyszły z nałogów i zaczęły biegać
– powiedział organizator
biegu Tadeusz Kraska.
Do startu w zawodach
zgłosiło się ponad 380
osób. – Na ten bieg ustaliliśmy limit 350 osób, ale
później postanowiliśmy
go minimalnie zwiększyć.
Ze zgłoszonych część
pobiegnie w maratonie,
a pozostali zmierzą się
z trasą półmaratonu.
Co roku liczba chętnych
na oba te biegi mocno
się zmienia, dlatego nie
chcemy ustalać limitu
na każdy z nich, tylko jeden wspólny na oba biegi
– wyjaśnił prezes stowarzyszenia Biegiem Radom!.
Oprócz długich biegów odbędzie
się również minimaraton na dystansie 4200 metrów.
Trasa X Maratonu Trzeźwości
przebiegać będzie wokół zalewu na
Borkach. – Pętla mierzy tylko 1800
metrów, dlatego wydłużyliśmy ją
Znakomita forma Cerradu
Cerrad Czarni Radom wygrali na wyjeździe z AZS Politechniką Warszawską 3:1. MVP pojedynku
wybrany został Bartłomiej Bołądź.
«
Czarni
znakomicie
rozpoczęli
ligowy sezon
Fot. Joanna Gołąbek
Mecz w Warszawie rozpoczął się od
dobrej gry Cerradu. Czarni już na
pierwszej przerwie technicznej prowadzili z przewagą trzech punktów,
która po chwili wzrosła do sześciu
„oczek”. „Wojskowi” grali na wysokiej skuteczności, a głównym egzekutorem ataków w naszym zespole
był Artur Szalpuk, który w pierwszym secie skończył aż siedem piłek.
Tę partię Cerrad wygrał 25:19.
W drugiej odsłonie meczu lepiej
zaprezentowali się gospodarze. Co
prawda na pierwszej przerwie technicznej minimalnie lepsi byli „wojskowi”, ale później do końca partii
zawsze na prowadzeniu utrzymywali
się podopieczni Jakuba Bednaruka.
O sukcesie warszawian w tym secie
w dużej mierze zdecydowała słabsza skuteczność radomian i dobra
dyspozycja Pawła Zagumnego, który
posyłał doskonałe piłki do niemal
wszystkich swoich zawodników.
W drugiej partii pewnie wygrała Politechnika i doprowadziła do remisu
w derbowym pojedynku.
Długo w trzecim secie utrzymywał się remisowy wynik. Dopiero
w okolicach drugiej przerwy technicznej kilka punktów przewagi
zdobyli goście. Błędy gospodarzy po-
zwoliły Cerradowi odskoczyć na pięć
„oczek”. I choć w końcówce warszawianie zerwali się do heroicznej
pogoni, to i tak po asie serwisowym
Bartłomieja Bołądzia Czarni wygrali
tego seta 25:22.
Czwarta partia to popis przyjezdnych. Radomianie już na pierwszej
przerwie technicznej wyraźnie prowa-
«
Biało-czerwoni
biegacze
startowali
w III Biegu
Niepodległości
Fot. Michał Sołśnia
 KRZYSZTOF DOMAGAŁA
o ul. Maratońską, Suchą i Bulwarową.
W ten sposób jedno okrążenie będzie
miało ponad 4 km. Maratończycy pokonają je dziesięciokrotnie. Trasa została ustalona w ten sposób, że nawet
przez moment biegacze nie wybiegną
na asfalt. Cały czas będą pokonywać
dystans chodnikami i ścieżkami rowerowymi – tłumaczy Tadeusz Kraska.
Maraton Trzeźwości to nie ostatni tegoroczny bieg organizowany przez stowarzyszenie Biegiem
Radom!. – Sezon zakończymy
6 grudnia Biegiem Mikołajkowym, w którym uczestnicy będą
musieli wystartować w strojach
świętego Mikołaja – zapowiada
Tadeusz Kraska.
Macedończycy
pokonani
W Święto Niepodległości ROSA Radom pokonała macedoński KK
Kumanovo w rozgrywkach FIBA Europe Cup 84:75.
Dla obydwu ekip był to bardzo ważny mecz, który może przesądzić
o awansie do dalszej fazy rozgrywek.
ROSA rozpoczęła go zdecydowanie
lepiej, choć od początku miała problem z zatrzymaniem rosłego centra
gości, Urosa Lukovicia (213 cm).
W miarę upływu czasu gra radomskiej ekipy wyglądała coraz lepiej.
Jej ciężar na swoje barki wzięli młodzi zawodnicy; wyróżniał się szczególnie Daniel Szymkiewicz. Po zmianie stron coś niedobrego przytrafiło
się radomianom, którzy z łatwością
roztrwonili 16-punktową przewagę
i pozwolili gościom uwierzyć, że ten
mecz nie jest jeszcze przegrany. Macedończycy wzięli się do odrabiania
strat i na osiem minut przed końcem
meczu przewaga ROSY wynosiła
tylko dwa punkty (64:62). Ostatnią
kwartę ROSA zagrała jednak bardzo
efektownie i skutecznie, co pozwoliło
jej triumfować 84:75.
ROSA Radom – KK Kumanovo
84:75 (23:14, 25:18, 14:24, 22:19)
ROSA: Thomas 20, Sokołowski
19, Harris 13, Szymkiewicz 13, Jeszke 6, Zajcew 5, Adams 4, Witka 2,
Bonarek 2, Hajrić.
KK
REKLA MA
dzili, a wraz z upływem czasu powiększali swoją przewagę. Cerrad wygrał
tego seta 25:15, a całe spotkanie 3:1.
Czarni zajmują czwarte miejsce
w tabeli PlusLigi. Już jutro (sobota,
14 listopada) o godz. 17 radomianie
zmierzą się na wyjeździe z AZS-em
Częstochowa.
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
R E K L AM A

Podobne dokumenty

tutaj - Cozadzien

tutaj - Cozadzien Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44 Reklama: tel. 519 119 513, 48 360 25 25 [email protected] [email protected] Dyrektor: Maciej Dobrowolski Kierownik redakcji: Iwona ...

Bardziej szczegółowo