TAK NIE - Comfort Logistics Sp. z oo

Transkrypt

TAK NIE - Comfort Logistics Sp. z oo
ZLECENIE SPEDYCYJNE
Nr ________ / 2016
na transport:
FCL
01. Zleceniodawca
□
LCL
□
drogowy
02. Eksporter
03. Importer
05. Płatnik
06. Odbiorca
□
lotniczy
□
(adres, telefon, e-mail, osoba kontaktowa)
04. Dostawca
(adres, telefon, e-mail, osoba kontaktowa)
(dane do faktury)
(adres, telefon, e-mail, osoba kontaktowa)
07. Miejsce załadunku
08. Miejsce wyładunku
09. Waga netto / brutto
10. Termin gotowości towaru
11. Opis ładunku.
(nazwa towaru wg kontraktu, oznakowanie, kod HS/CN)
13. Odprawa celna
12. Rodzaj i wymiary opakowań, ilość, objętość,
ilość numery i typy kontenerów
14. Warunki dostawy wg Incoterms 2010
Nr Urzędu Celnego ______________
Symbol
Procedura celna
Miejscowość ___________________
______________
15. Dodatkowe ubezpieczenie
_______
□
TAK
□
NIE
16. Dodatkowe informacje :
17. Wartość towaru / waluta
18. Stawka za usługę / waluta
Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się oraz akceptuję warunki OPWS 2010 na bazie których firma Comfort Logistics Sp. z o.o. realizować będzie w/w
zlecenie spedycyjne.
Zleceniodawca oświadcza, że towar nie podlega ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym (Dz. U. Nr 119, poz.1250).
19. Miejsce i data wystawienia:
20. Imię i Nazwisko zlecającego, pieczęć, podpis
______________, dnia ___ - ___ - _______ r.
21. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia:
Data:
____ - ____ - ________ r.
Podpis
___________________________
PRACUJEMY WEDŁUG „OGÓLNYCH POLSKICH WARUNKÓW SPEDYCYJNYCH” (OPWS), OSTATNIE WYDANIE.
KRS 0000591231; SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARDZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000,00 PLN
ul. Sandomierska 30 lok. 16
85-830 Bydgoszcz
NIP 554-29-33-854
REGON 363231066
www.comfortlogistics.pl
mail: [email protected]