INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI

Transkrypt

INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI
INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI
Opracowano na podstawie materiałów CDC oraz ECDC z dnia 18.11.2011 r.
Sytuacja epidemiologiczna
W okresie od 21 maja do 15 listopada na terenie Grecji zarejestrowano łącznie 63 przypadki
zachorowań na malarię. Zachorowania stwierdzono u:
- 33 osób, w tym 27 na terenie regionu Evrotas (Grecja południowa) i 6 w miastach: Attiki (2
przypadki), Evoia (2 przypadki) oraz Larissa (2 przypadki). Osoby te nie podróżowały do
krajów, gdzie malaria występuje endemicznie.
- 30 pracowników migracyjnych na terenie regionu Evrotas, pochodzących w większości z
krajów, w których malaria jest chorobą występującą endemicznie, tj. z Pakistanu oraz
Afganistanu. Zachorowania zarejestrowano również u osób pochodzących krajów, gdzie
choroba ta nie występuje (z Rumunii, Maroka oraz Polski).
Dokładną lokalizację ognisk choroby, na dzień 15 listopada 2011 r., przedstawia poniższa mapa.
Źródło:http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8e230-4424-a783-85742124029a&ID=523&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews
Ostatni przypadek zachorowania na malarię w Grecji u osoby, która nie podróżowała do
krajów, w których malaria występuje endemicznie, zarejestrowano 18 października br.
Natomiast wśród pracowników migracyjnych ostatnie zachorowanie zanotowano u osoby
pochodzącej z Pakistanu w tygodniu pomiędzy 31 października a 6 listopada.
Malaria (zimnica) wywoływana jest przez inwazję pierwotniaków z rodzaju Plasmodium,
które są przenoszone przez komary. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka, z
wyjątkiem przetoczeń krwi od osoby chorej lub sytuacji używania zanieczyszczonych krwią
strzykawek przez narkomanów.
Choroba rozwija się stopniowo. Pojawiają się najpierw objawy grypopodobne, takie jak ból
głowy i mięśni, znużenie, senność oraz objawy złego samopoczucia, które poprzedzają
wystąpienie gorączki. Gorączka ma charakter napadowy –powtarza się co 2 – 3 dni, niekiedy
codziennie. W przypadkach o ciężkim przebiegu obserwuje się: śpiączkę, niedokrwistość,
objawy niewydolności nerek, obrzęk płuc i zapaść, krwawienia z otworów naturalnych ciała
lub powtarzające się napady drgawek.
Śmiertelność w przypadkach ciężkich jest wysoka, natomiast w przypadkach nie powikłanych
zgony notuje się rzadko.
Zalecenia dla podróżnych
W chwili obecnej ocenia się, iż ryzyko zachorowania na malarię w Grecji jest ograniczone do
osób mieszkających lub pracujących na terenach, gdzie dotychczas wystąpiły przypadki
zachorowań
(region
Evrotas,
miasta:
Attiki,
Evoia
oraz
Larissa),
z
uwagi
na
charakterystyczne położenie geograficzne, małą liczbę ludzi oraz małe zainteresowanie
turystyczne. Dodatkowo, w oparciu o dostępne informacje epidemiologiczne oraz
entomologiczne, jak również mając na uwadze zbliżający się okres zimowy, ocenia się, iż
ryzyko rozprzestrzeniania się malarii na terenie regionu Evrotas w chwili obecnej jest
ograniczone.
Dlatego też osobom podróżującym do Grecji nie zaleca się stosowania chemioprofilaktyki,
natomiast niezwykle istotne jest stosowanie metod pozwalających na uniknięcie ukąszenia
przez komara, tj.:
- stosowanie ogólnie dostępnych środków odstraszających komary (repelenty),
- stosowanie mechanicznych barier przeciwko komarom w oknach i drzwiach (siatki na
owady lub moskitiery), które zmniejszają ryzyko przedostania się owadów do domów,
- stosowanie odzieży osłaniającą części ciała narażone na ukąszenia komarów (np. z długimi
nogawkami, długimi rękawami), szczególnie w porach dnia, w których aktywność komarów
jest największa (2-3 godziny po świcie, rankiem i późnym popołudniem).
Zastosowanie repelentów u kobiet w ciąży i dzieci w wieku poniżej 12 roku życia
każdorazowo należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc
lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww.
rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.
Należy pamiętać, że malaria nie jest jedyną chorobą zakaźną występującą na terenie
Grecji. W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach należy przed wyjazdem do
tego kraju skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny
chorób tropikalnych, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą.
Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w Grecji znajduje się na stronie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą”.