Raport Adzuna – Czerwiec 2016

Komentarze

Transkrypt

Raport Adzuna – Czerwiec 2016
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
Raport Adzuna, 2 Czerwca 2016
Płace i koszty utrzymania
Gdzie praca przekłada się na standard życia? Badanie przeprowadzone przez wyszukiwarkę ofert pracy Adzuna.pl, obliczyło siłę nabywczą pracowników w 55 miastach 11 krajów, w których Adzuna prowadzi działalność. Wskaźnik siły nabywczej został obliczony w oparciu o dane dot. średnich zarobków i kosztów utrzymania w poszczególnych miastach. Punktem odniesienia dla wskaźnika kosztów utrzymania jest Warszawa, której wskaźnik kosztów utrzymania i siły nabywczej to 100. Wskaźnik siły nabywczej pokazuje względną siłę nabywczą w zakupie towarów i usług w danym mieście (z kosztem zamieszkania włącznie) dla osoby o przeciętnym wynagrodzeniu1. 1. Polska -­‐ gdzie ciężka praca popłaca? W klasyfikacji Europejskiej Polskie miasta wypadły lepiej tylko od Rosji, a w generalnej również plasują się bliżej końca rankingu. W rankingu polskich miast Wrocław jest liderem pod względem siły nabywczej oraz średniej rocznej pensji, wyprzedzając stolicę. Wrocław pozostaje również na pierwszym miejscu pod względem siły nabywczej. W Bydgoszczy, gdzie przeciętne zarobki są najniższe pośród badanych miast, koszt utrzymania jest o 14,5% niższy niż w Warszawie, a siła nabywcza o blisko 10%. #
Miasto
Średnia roczna pensja (PLN) Koszt utrzymania Siła nabywcza
1 Wrocław
54,488
91.8
101.3
2 Warszawa
46,879
100
100.00
3 Kraków
59,139
90.6
98.1
4 Gdańsk
52,932
90.3
94.1
5 Bydgoszcz
36,710
85.5
91.4
6 Poznań
44,498
88
87.5
7
53,593
83.2
81.2
Łódź
1
Na przykład, jeżeli siła nabywcza jest równa 40, oznacza to, że mieszkańcy tego miasta z przeciętnego wynagrodzenia może sobie pozwolić na zakup 60% mniej typowych towarów i usług niż mieszkańcy m. st. Warszawy z przeciętnego wynagrodzenia. Raport Adzuna – Czerwiec 2016
2) Niemcy
Według raportu Niemcy to lider rankingu pod względem zarobków i siły nabywczej. Spośród wszystkich analizowanych przez Adzunę miast w Europie, Frankfurt, Hamburg i Berlin znalazły się w ścisłej czołówce (indeks kolejno 180.8, 166.8, 159.4) wyprzedzając Wielką Brytanię, Australie, czy Francję. Mieszkańcy Frankfurtu z przeciętnym rocznym wynagrodzeniem szacowanym na 269,006zł i niemal dwukrotnie wyższym kosztem utrzymania w porównaniu do m. st. Warszawy są na szczycie rankingu badanych miast w Europie.
#
Kraj
Miasto
Średnia roczna pensja (PLN)
Koszt utrzymania
Siła nabywcza
1 Niemcy Frankfurt
269006
180.1
180.8
2 Niemcy Hamburg
255354
179.2
166.8
3 Niemcy
255529
154
159.4
Berlin
3) Stolice Europy Mobilność i podążanie za pracą zagranicę to trend który obserwujemy w Polsce od dawna. Pracownicy na każdym szczeblu kariery nie boją się rozważać możliwości pracy w innych miastach, czy krajach. Adzuna, bedąc wyjątkowo międzynarodową i wielokulturową firmą widzi mobilność jako szanse dla osób poszukujących pracy i zachęca do rozważania szerszej puli możliwości, oferując swoje usługi w 11 krajach na całym świecie. Przed podjęciem takiej decyzji konieczne jest jednak uświadomoć sobie jakie wiąrzą się z tym koszty utrzymania. Szczególnie ważne jest oszacować swoją potencjalną siłę nabywczą w danym mieście, czy kraju, aby uniknąć dużego rozczarowania na miejscu. -­‐ komentuje Maria Woncisz, Manager Adzuna Polska
• Ceny konsumpcyjne w Londynie są o 132,99% wyższe niż w Warszawie (o 197,64% włączając czynsz). • Siła nabywcza w Londynie jest o 11.51% wyższa niż w Warszawie • W skali kraju sytuacja Polski wygląda znacznie gorzej -­‐ siła nabywcza w Wielkiej Brytanii jest o 45% wyższa, niż w Polsce, pomimo znacznie wyższych cen konsumpcyjnych, spożywczych oraz wynajmu. Miasta Wielkiej Brytanii wg kosztu utrzymania #
Kraj
1 Wielka Brytania
Miasto
Londyn
Średnia roczna pensja (PLN) Koszt utrzymania Siła nabywcza
223,100
297.6
112.1
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
2 Wielka Brytania Edynburg
196,319
191.9
138.9
3 Wielka Brytania Manchester
180,437
185
146.9
4 Wielka Brytania
Glasgow
174,083
181.7
156.3
5 Wielka Brytania Liverpool
161,801
177.8
137.3
6 Wielka Brytania
177,862
172.4
158.3
Leeds
TABELE STATYSTYCZNE
Tabela 1. Ranking stolic Europy
#
Kraj
Miasto
1
Niemcy
Berlin
255,529
154
159.42
2
Holandia
Amsterdam
198,024
211.3
143.49
3
Francja
Paryż
191,388
218.8
127.23
Londyn
223,100
297.6
112.10
4 Wielka Brytania
Średnia roczna pensja (PLN) Koszt utrzymania Siła nabywcza
5
Polska
Warszawa
46,879
100
100
6
Rosja
Moskwa
28,648
114.6
77.9
Tabela 2. Ranking europejskich miast #
Kraj
Miasto
Średnia roczna pensja (PLN)
Koszt utrzymania
Siła nabywcza
1
Niemcy
Frankfurt
269,006
180.1
180.8
2
Holandia
Haga
198,580
181.5
180.2
3
Niemcy
Hambourg
255,354
179.2
166.8
4
Holandia
Eindhoven
162,989
169.3
161.7
5
Niemcy
Berlin
255,529
154
159.4
6
Wielka Brytania
Leeds
177,862
172.4
158.3
7
Wielka Brytania
Glasgow
174,083
181.7
156.3
8
Francja
Toulouse
146,568
170.1
155.6
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
9
Holandia
Utrecht
180,947
180.7
150.6
10
Wielka Brytania
Manchester
180,437
185
146.9
11
Holandia
Rotterdam
171,249
165.7
146.3
12
Holandia
Amsterdam
198,024
211.3
143.5
13
Francja
Lille
149,305
167.7
139.8
14
Wielka Brytania
Edynburg
196,319
191.9
138.9
15
Wielka Brytania
Liverpool
161,801
177.8
137.3
16
Francja
Paryż
191,388
218.8
127.2
17
Wielka Brytania
Londyn
223,100
297.6
112.1
18
Polska
Wrocław
544,88
91.8
101.3
19
Polska
Warszawa
46,879
100
100
20
Polska
Kraków
59,139
90.6
98.1
21
Polska
Gdańsk
52,932
90.3
94.1
22
Polska
Bydgoszcz
36,710
85.5
91.4
23
Polska
Poznań
44,498
88
87.5
24
Polska
Łódź
53,593
83.2
81.2
25
Rosja
Moskwa
28,648
114.6
77.9
26
Rosja
Petersburg
23,602
94.1
67.9
27
Rosja
Jekaterynburg
22,306
76.8
66.3
28
Rosja
Nowosybirsk
21,046
72.5
65.9
29
Rosja
Kazan
20,551
70.6
60.5
Tabela 3. Klasyfikacja ogólna
#
Kraj
Miasto
Średnia roczna pensja (PLN) Koszt utrzymania Siła nabywcza
1
Australia
Adelaide
232,336
184.3
185.2
2
Australia
Melbourne
260,987
191.7
184.9
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
3
Niemcy
Frankfurt
269,006
180.1
180.8
4
Holandia
Haga
198,580
181.5
180.2
5
RPA
Pretoria
78,970
81.4
176.6
6
Kanada
Calgary
208,703
184.7
176.6
7
Kanada
Ottawa
161,580
162.4
170.2
8
Australia
Brisbane
266,306
200.3
167.4
9
Niemcy
Hamburg
255,354
179.2
166.8
10
Australia
Perth
252,183
207.7
166.5
11
Kanada
Toronto
182,080
180.4
164.3
12
Holandia
Eindhoven
162,989
169.3
161.7
13
Australia
Sydney
277,273
235.4
161.6
14
Niemcy
Berlin
255,529
154
159.4
Leeds
177,862
172.4
158.3
Québec
133,323
147.8
156.6
17 Wielka Brytania
Glasgow
174,083
181.7
156.3
18
Francja
Toulouse
146,568
170.1
155.6
19
RPA
Johannesburg
105,750
88.4
154.0
20
Kanada
Montreal
121,283
152.7
153.4
21
Holandia
Utrecht
180,947
180.7
150.6
22
RPA
Kapsztad
88,508
89.5
149
23 Wielka Brytania Manchester
180,437
185
146.9
24
Holandia
Rotterdam
171,249
165.7
146.3
25
Holandia
Amsterdam
198,024
211.3
143.5
26
Francja
Lille
149,305
167.7
139.8
Edynburg
196,319
191.9
138.9
Durban
84,677
78.6
137.8
29 Wielka Brytania
Liverpool
161,801
177.8
137.3
30
Kanada
Vancouver
172,704
190.4
133.2
31
Indie
Bangalore
40,934
57.4
131.7
32
Francja
Paryż
191,388
218.8
127.2
15 Wielka Brytania
16
Kanada
27 Wielka Brytania
28
RPA
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
33 Wielka Brytania
Londyn
223,100
297.6
112.1
34
Indie
Chennai
32,030
53.7
107.6
35
Indie
Mumbai
36,887
80
104.2
36
Polska
Wrocław
54,488
91.8
101.3
37
Polska
Warszawa
46,879
100
100
38
Polska
Kraków
59,139
90.6
98.1
39
RPA
Port Elizabeth
73,748
78.4
97.5
40
Polska
Gdańsk
52,932
90.3
94.1
41
Polska
Bydgoszcz
36,710
85.5
91.4
42
Polska
Poznań
44,498
88
87.5
43
Indie
Kalkuta
21,681
52.8
87.5
44
Polska
Łódź
53,593
83.2
81.2
45
Rosja
Moskwa
28,648
114.6
77.9
46
Brazylia
Curitiba
22,548
89.9
68
47
Rosja
Petersburg
23,602
94.1
67.9
48
Rosja
Jekaterinburg
22,306
76.8
66.3
49
Rosja
Nowosybirsk
21,046
72.5
65.9
50
Brazylia
Rio De Janeiro
19,350
116.9
62
51
Rosja
Kazan
20,551
70.6
60.5
52
Brazylia
Belo Horizonte
20,712
89.6
60
53
Brazylia
São Paulo
22,933
113.8
56.4
54
Indie
Delhi
22,086
62.6
51.7
55
Brazylia
Fortaleza
18,015
83.2
50.8
Metodologia badania
Adzuna prowadzi działalność w Afryce Południowej, Niemczech, Australii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Indiach, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Rosji. Dane na temat przeciętnych wynagrodzeń pozyskano z bazy danych Adzuna na podstawie wakatów dostępnych w Maju 2016 r. Kwoty zostały przeliczone na złotówki według kursu na dzień 31 Maja 2016 r.
Raport Adzuna – Czerwiec 2016
Adzuna następnie obliczyła indeks siły nabywczej dla każdego miasta, w oparciu o indeks "Cost of Living With Rent Index (Current)" internetowej bazy danych Numbeo. Dane pobrano 31 Maja 2016r. Punktem odniesienia dla wskaźnika kosztów utrzymania jest Warszawa, której wskażnik kosztów utrzymania i siły nabywczej to 100. Wskaźnik siły nabywczej pokazuje względną siłę nabywczą w zakupie towarów i usług w danym mieście dla osoby o przeciętnym wynagrodzeniu. Na przykład, jeżeli siła nabywcza jest równa 40, oznacza to, że mieszkańcy tego miasta z przeciętnego wynagrodzenia może sobie pozwolić na zakup 60% mniej typowych towarów i usług niż mieszkańcy m. st. Warszawy z przeciętnego wynagrodzenia.
-­‐KONIEC-­‐
O Adzunie
ADZUNA, tzw. ‘Google dla ofert pracy’ działa w 11 krajach na świecie i obsługuje średnio 9 milionów użytkowników miesięcznie. Chcemy wyświetlać każdą ofertę pracy, wszędzie. Przeszukujemy tysiące stron z wakatami, dzięki czemu nasi użytkownicy nie muszą tego robić – zbieramy miliony ofert pracy na jednym portalu. Udostępniamy wiele opcji wyszukiwania oraz dane dotyczące rynku pracy, dzięki czemu poszukujący pracy mają dostęp do wartościowych informacji i mogą przejąć kontrolę nad własną karierą.
Adzuna została założona w 2011 roku przez Andrew Hunter’a oraz Doug’a Monro, którzy uprzednio związani byli z eBay, Qype oraz Zoopla. W 2015, dotychczas wspierany przez wiodące firmy venture capital (m.in. Index Ventures, Passion Capital i Crowdcube, start-­‐up zebrał fundusze wysokości 3 milionów Euro, w celu wsparcia międzynarodowego rozwoju firmy oraz pracy nad dalszym rozwojem produktu, pozwalając na wzmożoną ekspansję w Polsce i kontynuację rewolucji w poszukiwaniu zatrudnienia na polskim rynku pracy.
Chcemy być najlepszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań pracy online. Cieszymy się, że możemy wykorzystywać możliwości technologiczne, aby pomagać w znalezieniu pracy lub łączyć z lepszymi, bardziej satysfakcjonującymi możliwościami rozwoju kariery. Kontakt
Dla uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Marią Woncisz.
Maria Woncisz Manager Adzuna Polska Tel. +44 7 539 227 276 e-­‐mail: [email protected]

Podobne dokumenty