emolak stal żeliwo - Farby z Motylkiem

Transkrypt

emolak stal żeliwo - Farby z Motylkiem
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
EMOLAK STAL ŻELIWO
emalia chlorokauczukowa
Zakres stosowania:
Emolak Stal Żeliwo emalia chlorokauczukowa przeznaczona jest do wykonywania
pokryć ochronno-dekoracyjnych konstrukcji i urządzeń stalowych oraz żeliwnych
eksploatowanych w środowiskach przemysłowych o umiarkowanym działaniu
korozyjnym. Może być również stosowana do malowania tynków cementowowapiennych i betonu.
Charakterystyczne cechy:
Doskonała przyczepność do podłoża i farb podkładowych, tworzenie gładkich powłok
charakteryzujących się wysokim połyskiem, elastycznością, podwyższoną odpornością
na wodę oraz trudne warunki atmosferyczne.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych
zanieczyszczeń. Emalię należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane
wyrobami antykorozyjnymi (np. Emolak Podkład pod emalię chlorokauczkową). Przy
malowaniu podłoży innych niż stalowe i żeliwne, należy dobrać podkład wykazujący
dobrą
przyczepność
do
danego
podłoża.
Świeże
tynki
wymagają
3-4 tygodniowego okresu sezonowania. W przypadku malowania renowacyjnego
z podłoża należy usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże
przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.
Sposób użycia:
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać. W zależności
od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych,
doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej. Malować w temperaturze podłoża
i otoczenia od +100C do +300C. Nie malować w czasie deszczu lub mgły. Niska
temperatura lub zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki
oraz mogą być przyczyną powstawania jej wad. Zalecane jest nałożenie 2 lub 3 warstw.
Kolejne warstwy nakładać w odstępie co najmniej 18 h. Narzędzia po zakończeniu prac
malarskich
umyć
i poliwinylowych.
rozcieńczalnikiem
do
wyrobów
chlorokauczukowych
Parametry techniczne:
Wydajność:
Zawartość substancji stałych:
Sposób nanoszenia:
Czas schnięcia:
Zalecana ilość warstw:
Stopień połysku:
Temperatura zapłonu:
Okres gwarancji:
Ciężar właściwy:
Lepkość:
Norma:
7-12 m2/l
min. 65%
pędzel, wałek malarski, natrysk
I stopień (suchość dotykowa) – max 4 h;
III stopień (całkowite) – max 18 h
2-3
wysoki połysk
230C
18 miesięcy
najwyżej 1,2-1,3 g/cm3
umowna mierzona kubkiem Forda Φ4 – 60-110 s
PN-C-81608
Wskazówki BHP i przeciwpożarowe:
Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania,
kontaktu ze skórą i spożycia. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem
dzieci. Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od
otwartego ognia. Produkt zawiera ksylen.