ATEST JAKoŚCIowY nr 4477 12013

Transkrypt

ATEST JAKoŚCIowY nr 4477 12013
&r-nH +
NIP: 63t-23-296O6 REGON: 2776O6564
Numer KRS: 0000040836 sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapita| zakładowy 91 6 0oo zł
UNIFET 5p. z o.o. 44-l OO Gliwice, ul' Chorzowska 50
tel. +48 32 333 15 66 fax+48 32 333 15 60
www.unifet eu e-rnail: [email protected]'eu
ATEST JAKoŚCIowY
nr 447712013
Tfuszczkokosowydo popcornu20'5 kg
Żrodłopochodzenia:
Holandia
Dataprodukcji :
18'lf'2013
do spozycia:
Data przydatności
18.|2.f014
Nrpartii48962911
Liczbajednostek:
5104'5 Ę
Wolne kwasy tłuszczowe
0,04oń
Barwa:
Pomarariczowa
Smakowitość:
Ępowa
Zapach:
treutralnY
nadtlenkÓw jako milirÓwnoważniki
Zawartość
tlenu aktywnego na 1 kg tfuszaz;tl.
Liczbakwasowa osnowy ttuszczowej mg KOH
na.1 g produktu:
0,3
wody:
Zawattość
nb.
do uzycia:
okres przydatności
12 miesięcy
Gliwice 18.12.2013t
P?'4
Ar2
(nazwiśtt|podpts1
DziałKontro|iJakoŚci:
tel. (032)333 15 64 e-m ail. [email protected]'eu
X WG

Podobne dokumenty