Wydanie z 13 lutego 2015 r. - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Wydanie z 13 lutego 2015 r. - Wiadomości Gubińskie
W iadomości
_ Gubińskie
.
.
.
ROK XXII nr 3/2015 (522) ISSN 1425-1558 DWUTYGODNIK
[email protected] | 13 lutego 2015 | Gazeta bezpłatna
czytaj str. 15
Nasze śmieci trafią do Marszowa
29 stycznia oficjalnie do
użytku oddano nowoczesny
i robiący ogromne wrażenie zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie.
Przypomnijmy, że jednym z
udziałowców w tej potężnej
i potrzebnej inwestycji jest
nasze miasto.
Budowa instalacji trwała dwa
lata, ale zabiegi o stworzenie zakładu rozpoczęły się już kilkanaście lat temu. Dzisiaj jest pewne, że
to właśnie w Marszowie będą przetwarzane odpady z 22 gmin powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego. To także tam będzie
odzyskiwana makulatura, szkło,
tworzywa sztuczne i metale odebrane od 200 tysięcy mieszkańców
naszego regionu. ­– Muszę przypomnieć, że udział naszego miasta w
tym projekcie był przysłowiowym
„języczkiem uwagi”. Gdyby nie
Gubin i liczba jego mieszkańców
cały projekt nie otrzymałby dofinansowania z Unii Europejskiej
– tłumacz burmistrz Bartłomiej
Bartczak. – Dzisiaj patrząc na
ten ogromny zakład mam pewność, że to była dobra decyzja.
Tym bardziej, że nasze udziały,
wykupione za milion złotych, są
dziś warte blisko 20 mln zł.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali samorządowcy (w tym burmistrz Gubina - pierwszy z lewej) oraz zaproszeni goście
Całkowita wartość projektu to
128,1 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 59,35 mln zł. Jak
widać kwoty są ogromne, ale zaznaczmy, że w ramach tych pieniędzy wykonano także inne przedsięwzięcia. Wśród nich należy wymienić budowę stacji przeładunkowej w Lubsku (to tam będzie
trafiał strumień śmieci z Gubina)
oraz rekultywację naszego składowiska odpadów w Drzeńsku
Małym. - Koszt inwestycji, czyli
około 3 milionów złotych, został
całkowicie pokryty ze środków
projektowych. Miasto Gubin nie
wyłożyło na ten cel ani złotówki
– zauważa prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie Jacek Połomka.
Na uroczystym otwarciu pojawiło się wielu oficjeli. Między
innymi Waldemar Sługocki
sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek województwa lubuskiego, a
także wielu przedstawicieli samorządów, którzy mieli swój wkład
w powstanie nowoczesnego zakładu. ­– O „namacalnych” plusach
udziału w tym przedsięwzięciu powiedziano już wiele – ocenia B.
Bartczak. – Jednak z mojej perspektywy najważniejszy jest fakt,
że akcjonariusze, czyli włodarze
poszczególnych gmin, będą mieli
realny wpływy na politykę śmieciową w regionie i na wysokość
opłat. Tym samym nie zostaniemy zaskoczeni podwyżkami.
Po symbolicznym przecięciu
wstęgi wszyscy zebrani wyruszyli na zwiedzanie zakładu. Jedno
jest pewne – cała inwestycja została przeprowadzana w przemyślany sposób. Wszystko jest świetnie zorganizowane i nowoczesne,
dzięki czemu cała instalacja powinna spełniać swoje zadania przez
wiele lat. Dodajmy, ze ZZO w Marszowie przyczyni się do uporządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, co
w efekcie będzie miało duży wpływ
na poprawienie warunków życia
mieszkańców oraz na podniesienie
jakości środowiska naturalnego.
Komentarz Edwarda Patka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gubinie: Widząc tak profesjonalny zakład zastanawiam
się nad sensem segregacji śmieci
w domu w taki sposób jak to dzisiaj robimy. Mam wrażenie, że
segregacja jest po to, by ułatwić
robotę pracownikom w Marszowie i jedynie pokazać, że jesteśmy proekologiczni.
Krzysztof Kaciunka
W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli
Zbliża się czas pierwszej poważnej edukacyjnej decyzji. W
marcu ruszają zapisy do przedszkoli. Zanim jednak dzieci
zaczną poznawać cyfry, literki, czy nowe piosenki – zadanie dla rodziców, czyli formalności związane z rekrutacją.
Wkrótce ukażą się rozporządzenia dyrektorów przedszkoli miejskich w Gubinie na temat ustalenia
zasad i kryteriów naboru do przedszkoli oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny
2015/16. W tym roku do przedszkoli
pójdą dzieci z rocznika 2012. Warto
zaznaczyć, że rodzic będzie musiał
wpisać we wniosku nazwy wszystkich trzech miejskich przedszkoli,
ale w pierwszej kolejności wpisując
placówkę najbardziej preferowaną,
a na końcu najmniej. Dokumenty
będą dostępne w placówkach przedszkolnych lub do pobrania na stronach internetowych. Rekrutacja zacznie się na początku marca i potrwa
do końca miesiąca, a jej wyniki pojawią się już w kwietniu. Ostatnim
etapem będzie zawarcie umowy z
dyrektorem przedszkola. Będzie to
trzeba zrobić najpóźniej do połowy
września. Jeżeli ktoś tego nie zrobi,
dziecko będzie usunięte z listy przyjętych, a w jej miejsce zostanie wpisany maluch, który był na rezerwowej liście oczekujących.
Andrzej Matłacki
2
W iadomości
__Gubińskie
Nr 3 z 13.02.2015
Aktualności miejskie
Z magistratu
Promocja na ogromną skalę
Słowa zawarte w tytule artykułu w idealny sposób opisują założenia projektu gospodarczego, które realizują wspólnie cztery gminy
województwa lubuskiego –
miasto Gubin, Krosno Odrzańskie, Kargowa i Skwierzyna. Przypomnijmy, że
wartość przedsięwzięcia to
2 miliony złotych!
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Gubinie (6 lutego) pojawili się
przedstawiciele lidera projektu – Marek Cebula (burmistrz
Krosna Odrzańskiego) oraz Anna
Januszkiewicz (naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego). Goście złożyli wszystkim zgromadzonym sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięcia, ponadto odpowiadali
na pytania naszych radnych.
- Czym różni się nasz projekt od
innych inicjatyw mających na
celu promocję? Przede wszystkim zasięgiem i nakładami finansowymi, ponieważ będzie to
reklama czterech gmin na niespotykaną dotychczas skalę – zaznaczył M. Cebula. – W ramach
projektu zorganizujemy misje
gospodarcze, spotkania dla
grup przedsiębiorców z Polski i
z zagranicy oraz kompleksową
i nowoczesną kampanię informacyjno-promocyjną.
Co będzie zrealizowane w
ramach wspólnego przedsięwzięcia czterech gmin? Wykonane zostały profesjonalne stoiska wystawiennicze i katalogi ofertowe,
które będą prezentowały wymienione samorządy podczas dużych
zagranicznych targów gospodarczych (m. in. we francuskim
Cannes). Zorganizowane zostaną misje gospodarcze, powstaną
nowe witacze, a w największych
miastach regionu pojawią się wielkoformatowe reklamy. Trzeba też
powiedzieć o stronie internetowej (investhere.pl) oraz aplikacji
na urządzenia mobilne (asystent
inwestora). - Do tej pory naszych
gmin nie było stać na przedsięwzięcia, które zostaną przeprowadzone w ciągu kilku najbliższych miesięcy – zauważyła A. Januszkiewicz. – Naszym celem jest
to, żeby Gubin, Kargowa, Skwierzyna i Krosno Odrzańskie rozwijały się szybko i równomiernie.
W czasach, gdy wśród samorządów trwa konkurencja o pozyskanie inwestora, a poszczególne
oferty są do siebie bardzo zbliżone, konieczna jest forma promocji,
Goście z Krosna Odrzańskiego przedstawili na sesji sprawozdanie z realizacji projektu promocyjnego
która wybije się ponad przeciętność. Obowiązkowe jest także położenie ogromnego nacisku na bezpośredni kontakt z potencjalnym
inwestorem. Przecież nie od dziś
wiadomo, że „reklama jest dźwignią handlu”, co może sprawdzić
się także i w tym przypadku.
Komentarz Burmistrza Bartłomieja Bartczaka: Prawda jest
tak, że nasze cztery samorządy
mają wspólnie ogromny potencjał, ale musimy się przebić. Dzięki
temu projektowi będzie głośno o
naszych gminach w całej Polsce,
a nawet Europie. Niewiele jest
samorządów tej wielkości, które
mogą sobie pozwolić na taką akcję
promocyjną, co z pewnością przyniesie wymierne skutki.
Krzysztof Kaciunka
Świątecznej Pomocy. - Udziela
bezinteresownej pomocy dostarczając odzież i żywność, bierze
udział w organizacji turniejów
sportowych, których celem jest
zebranie środków dla potrzebujących. Pomaga też dzieciom,
czego przykładem jest zorganizowanie w roku 2014 dla dzieci
wyjazdu kolonijnego, na który pojechał jako opiekun nie pobierając
za to wynagrodzenia – odczytał
B. Bartczak. Dodać trzeba, że za
swoją bezinteresowną działalność
został nominowany do plebiscytu „Lubuski Anioł Roku 2014„ organizowanego na łamach „Gazety
Lubuskiej” przez Stowarzyszenie „Warto pomagać”, w kategorii
„Osoba”. W plebiscycie tym zajął
drugie miejsce.
List gratulacyjny otrzymał także
Michał Wysocki, wychowanek
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „AQUATIC” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Gubinie. Jest wielokrotnym
medalistą Mistrzostw Polski w
Pływaniu „Sprawni - Razem”
oraz złotym medalistą ogólnopolskich zawodów rozgrywanych w
ramach Olimpiad Specjalnych.
- Był jedynym reprezentantem
województwa lubuskiego na Europejskich Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych, które
odbyły się w dniach we wrześniu
poprzedniego roku w Antwerpii.
Zdobył tam złoty medal na 100
m stylem dowolnym, brązowy
medal na 100 m stylem klasycznym oraz 4 miejsce w sztafecie
4x50 m stylem dowolnym. Jego
trenerem jest Ziemowit Patek
– streścił osiągnięcia sportowca
burmistrz naszego miasta.
Dodajmy, że podczas sesji mieli
zostać uhonorowani także wyróżniający się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia,
ale ostatecznie zdecydowano, że
odbędzie się to podczas obchodów jubileuszu 50-lecia placówki.
Krzysztof Kaciunka
Wyróżnieni na sesji
Piątkowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wręczenia listów gratulacyjnych
i podziękowań osobom,
których działalność budzi
podziw i jest godna naśladowania. Wyróżnienia wręczyli burmistrz Bartłomiej
Bartczak i Przewodniczący
Rady Edward Patek.
Jako pierwszym podziękowania
złożono funkcjonariuszom Policji
Monice Mojsiejonek i Adamowi
Osękowskiemu oraz funkcjonariuszowi Straży Miejskiej Piotrowi
Leczyckiemu za podjęcie działań,
w wyniku których zostało uratowane życie drugiej osoby. – Drugiego stycznia podczas wspólnej
służby funkcjonariusze udali się
na ul. Żymierskiego, gdzie zgłoszono pożar mieszkania – przedstawił osiągnięcia wymienionej
trójki burmistrz. - Po przybyciu
na miejsce zauważyli wydobywające się przez okno płomienie
z mieszkania znajdującego się na
Na sesji, za bohaterską postawę, wyróżniono funkcjonariuszy policji i straży miejskiej
pierwszym piętrze. Bez chwili
wahania wbiegli na klatkę schodową i w pierwszej kolejności
ewakuowali osoby z mieszkania znajdującego się na parterze. Z palącego się mieszkania
dochodziło wołanie o pomoc. Nie
zważając na zagrożenie własnego życia i zdrowia funkcjonariusze odnaleźli leżącą na podłodze,
półprzytomną 83-letnią kobietę,
którą wyniesiono z mieszkania.
Kolejnym wyróżnionym jest
Adam Kokoszka, którego doceniono za ogromne zaangażowanie w działalność społeczną
na rzecz mieszkańców naszego
miasta. Działa on aktywnie w Stowarzyszeniu Esquadra Gubin, w
Polskim Czerwonym Krzyżu, Gubińskim Domu Kultury, jest członkiem sztabu Wielkiej Orkiestry
W iadomości
__Gubińskie
Aktualności miejskie
Nr 3 z 13.02.2015
3
Jakie były opinie mieszkańców?
3 lutego w magistracie
zorganizowano konsultacje społeczne, gdzie każdy
mógł wyrazić swoją opinię
na temat „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019”.
Zaznaczmy, że wspomniany
projekt przygotowało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich, a
konsultacje przeprowadzono w
formie otwartego spotkania dla
mieszkańców, na którym pojawiło się kilkadziesiąt osób.
Na samym początku Grzegorz Działkowski mistrz Zakładu Obsługi Urządzeń Miejskich w PUM przedstawił stan
lokalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. – Dzięki nowinkom
technologicznych możliwe jest
wykorzystanie kamery do sfilmowania stanu rur – zauważył.
Na materiale filmowym przedstawiono między innymi instalacje
na ul. Zwycięstwa (zablokowana
przez korzenie drzew), Kujawskiej
(dziurawa i mocno zniszczona) i
Budziszyńskiej (stworzono tam
nowy odcinek kanalizacji). – Jak
widać inwestycje są potrzebne,
Na spotkaniu pojawiło się kilkudziesięciu mieszkańców Gubina
gdyż tylko w ten sposób poprawimy jakość usług i zmniejszymy ilość awarii, a co za tym idzie
przerw w dostawie wody.
Co zakłada plan modernizacji
tych urządzeń? Inwestowanie, inwestowanie i jeszcze raz inwestowanie. Jeszcze w tym roku wymieniona zostanie sieć na ul. Wrońskiego i ul. Kujawskiej, a wyczyszczą rurociągi na ul. Kaliskiej i Łukowej. W następnych latach modernizacji zostaną poddane kolejne sieci (m.in. ul. Słowackiego,
Barlickiego, Kresowa, Aleje Łużyckie, Lubelska oraz Budziszyńska).
– Chcemy działać i zamierzamy
Plan PUMu przyjęty
Program modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej został przyjęty głosami 14 radnych
Pokłosiem konsultacji społecznych było głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu” opracowanego
przez PUM.
Głosowanie odbyło się podczas
sesji 6 lutego. Procedowanie nad
tym dokumentem rozpoczęło się
od przedstawienia protokołu z
konsultacji, który odczytał burmistrz Bartłomiej Bartczak.
Gdy wszyscy zgromadzeni w sali
narad usłyszeli wnioski rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos
zabrał Przewodniczący Edward
Patek. – Trzeba zauważyć, że
uchwała została przygotowana
w profesjonalny sposób, a wszyscy radni merytorycznie pracowali nad tym projektem – ocenił.
Z kolei Tomasz Juskowiak
poprosił o przedstawienie corocznych sprawozdań z prowadzonych
inwestycji. – Plan obejmuje tylko 5
lat, ale stawki wciąż będą podwyższone. Co w takim razie z pieniędzmi, które wpłyną do PUM po 2019
roku? – pytał radny. Otrzymał odpowiedź, że środki pozyskane na realizację założeń są „znaczone” i będą
przeznaczane wyłącznie na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej. –
Uważam, że za 5 lat będzie trzeba
wprowadzić w życie kolejny plan,
w którym zawrzemy kolejne inwestycje na innych ulicach – stwierdził prezes Przedsiębiorstwa Usług
Miejskich Leszek Linda.
Po dyskusji przystąpiono do
głosowania. Na pytanie – kto jest
za przyjęciem projektu uchwały?
– 14 obecnych na obradach radnych (nie było Urszuli Kondracik) podniosło rękę. Tym samym
dokument został ustanowiony
jednogłośnie.
Krzysztof Kaciunka
robić to bez kredytów, dlatego potrzebna jest aktualizacja taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków – wyjaśnił prezes Przedsiębiorstwa Leszek Linda.
Jak w tej chwili wyglądają
stawki, o których mowa? Dzisiaj
za dostarczoną wodę płacimy 4,41
zł brutto za m3, a m3 odebranych
ścieków kosztuje 5,70 zł brutto.
Łącznie daje to 10,11 zł brutto za
tzw. wodościek. – Stawka ta sytuuje miasto Gubin na 19 miejscu w województwie – ocenił
Edward Patek Przewodniczący
Rady Miejskiej. – Droższe od nas
są porównywalne gminy takie
jak Krosno Odrzańskie, Lubsko,
Świebodzin czy Międzyrzecz.
Podwyżka stawek ma wynieść
76 groszy brutto na wodościeku
w pierwszym roku. Przez kolejne
cztery lata opłata pójdzie w górę
o 0,38 zł w każdym roku. - Dzięki
tej aktualizacji będziemy mieli
pokaźne sumy na inwestowanie
w sieci. Dodam, że będą to znaczone pieniądze, skierowane na
ten jeden konkretny cel, z którego będziemy się rzetelnie rozliczać – dodał L. Linda.
W trakcie dyskusji poruszono
kilka wartych uwagi zagadnień
oraz wyrażono parę ciekawych
opinii. Radny Janusz Jażdżewski zabiegał o ujęcie w planie modernizacji wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej łącznie z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
dla całego osiedla Komorów, a nie
tylko dla ul. Barlickiego. Tadeusz Dziewierski prosił o zwrócenie uwagi na jakość wykonywanych prac remontowych urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Edward Markowski poruszył
kwestię stanu technicznego hydrantów. Ponadto wypowiadano się w
kwestii uciążliwego zapachu wydobywającego się z sieci kanalizacyjnej na ul. Morskiej oraz sprawdzania możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogłyby
zostać wykorzystane na sfinansowanie „Wieloletniego planu”.
Jak ocenić konsultacje społeczne? Z pewnością na plus, gdyż w
trakcie spotkania padło wiele celnych i konkretnych uwag. Co ciekawe stawki nie wzbudziły kontrowersji, wręcz spotkały się ze
zrozumienie, zarówno radnych,
jak i mieszkańców.
Krzysztof Kaciunka
Komentarz E. Patka: Pierwszy
raz mieszkańcy dowiedzieli się na
co konkretnie zostaną wydane ich
pieniądze. Niewątpliwie skontrolujemy każdą wydaną złotówkę
przy realizacji założeń tego planu.
O co pytają radni?
Jednym z najważniejszych
punktów każdej sesji jest
punkt, w który radni mogą
zgłaszać swoje interpelacje
i wnioski. Poniżej przedstawiamy zestawianie spraw,
które zostały poruszone na
ostatnich obradach.
Wojciech Sendera poruszył
temat oświetlenia miasta. Pytał o
możliwości renegocjacji postanowień umowy, a także o tryb zgłaszania awarii i terminowość wykonywania napraw. Mariusz
Ochotny prosił o wzmożenie patroli Straży Miejskiej w budynkach po Carinie oraz zaproponował zakup nowych iluminacji świątecznych. Teresa Opara zwróciła
się z prośbą o remont ulicy Matejki, a Ziemowit Patek o naprawę
nawierzchni ulicy Wyczółkowskiego oraz postawienie zakazu parkowania dla pojazdów powyżej 3,5
tony na placu przy ul. Królewskiej.
Mirosław Rogiński pytał o koncepcję zabezpieczenia miasta przed
powodzią, przyszłość Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, apelował o uprzątnięcie działki
należącej do RTBS przy ul. Sportowej oraz zwiększenie patroli w
okolicy os. Emilii Plater. Halina
Wojnicz zwróciła uwagę na stan
techniczny budynku GDK, pytała
T. Romanowski (w środku) interpelował w sprawie remontu ul. Wieniawskiego i Legnickiej
o pieniądze na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kwotę zadłużenia z tytułu najmu mieszkań
w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych i o to ile osób odpracowuje swój dług. Ponadto radna
prosiła o rozszerzenie miejskiego
programu mammografii, zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 1 i uporządkowanie lokalizacji pojemników na odzież.
Janusz Jażdżewski wnioskował o poprawienie harmonogramu
odbioru odpadów, gdyż jego zdaniem śmieci są odbierane według
potrzeb, a nie tylko w wyznaczone
dni. Dodatkowo zwrócił uwagę na
zniszczoną nawierzchnię ulicy Poleskiej, stworzenie tablic informujących o terenach inwestycyjnych,
a także dodatkowe oświetlenie na
Orlikach. Tomasz Romanowski zabiegał o remont ulic Legnickiej i Wieniawskiego, ponadto domagał się uprzątnięcia terenu tzw.
„końskiego targu”. Ponadto poruszył problem stworzenia progów
zwalniających na ul. Piastowskiej.
Jan Skóra prosił o wykonanie
polskich i niemieckich flag, stworzenia funduszy reprezentacyjnego
dla radnych oraz pytał o możliwości i warunki korzystania z opieki
medycznej w Guben. Edward
Patek apelował o postawienie dodatkowych lamp na ul. Morskiej i
ul. Sobieskiego oraz zaproponował
zorganizowanie miejskich uroczystych obchodów 25-lecia samorządu. Krzysztof Zdobylak prosił o
scalenie stron miejskich.
Krzysztof Kaciunka
4
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Wkurza mnie
Nr 3 z 13.02.2015
Smukły Gubin?
Kaśka Janina Izdebska
Próżnia socjologiczna
Czy w roku wyborczym 2015,
kiedy to Polacy będą wybierać
nowego prezydenta i nowy parlament, możemy mówić o społeczeństwie obywatelskim?
Socjolodzy coraz częściej
mówią o próżni socjologicznej. Ba! Nawet niektórzy z nich
(np. socjolog, prof. Stefan
Nowak) na podstawie badań
pokazuje, że choć Polska rośnie
w siłę, a ludziom żyje się lepiej żyją w próżni społecznej.
Co to znaczy? Ni mniej, ni
więcej, tylko to, że między Polakami organizującymi się w podstawowe rodzinne wspólnoty, a
wspólnoty nadrzędne narodowe, zorganizowane w państwo
- nie istnieją struktury pośrednie zwane społeczeństwem.
Wyłania się obraz Polaka jako
istoty sprywatyzowanej i doskonale odspołecznionej, dla której
najważniejsze jest własne zdrowie i rodzina. I to rodzina rozumiana jako „maszynka do życia”,
bo do uczuć takich jak miłość
Polak specjalnie uwagi nie przywiązuje. Podobnie jak nie wzbudzają w nim emocji cnoty i powinności obywatelskie.
Słynne stwierdzenie Margaret Thatcher, że coś takiego
jak społeczeństwo nie istnieje,
bo są tylko pojedynczy mężczyźni i pojedyncze kobiety, doskonale nadaje się do opisu Polaków wkraczających w 2015 rok.
Tradycyjne społeczeństwo nie
istnieje, jednocześnie jesteśmy
razem dzięki nieustannej komunikacji. O skuteczności tej komunikacji decydują nie tylko
same media, lecz znaczenie
symboli. Ujawniły to ostatnie
wybory samorządowe, odkrywając głęboką przemianę ram
symbolicznych, jakimi posługują się Polacy, czyli dynamicznie
kształtują swoją tożsamość, w
której mieści się zarówno przywiązanie do niedzielnej mszy
świętej, jak i akceptacja dla prezydenta geja.
Polska próżnia socjologiczna
kipi różnorodnymi sprzecznymi zjawiskami. To doskonały
czas dla nowych liderów politycznych, to także czas dla istniejących partii, by zrekonstruować polityczną ofertę. I to może
się zdarzyć w 2015 roku.
Kaśka Janina Izdebska
Dyżury pracowników
Urzędu Skarbowego
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim
informuje, że w każdą środę od 11 lutego 2015 r. do 29
kwietnia 2015 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Gubinie zostaną zorganizowane dyżury
pracowników Urzędu Skarbowego.
Wzorem lat poprzednich podczas dyżurów mieszkańcy
Gubina będą mogli pobrać formularze zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz uzyskać podstawowe informacje dotyczące rozliczeń w podatku dochodowym od osób
fizycznych za 2014 r.
Gubińska Grupa Nordic Walkingu, którą prowadzi Ireneusz Lubiatowski - Mistrz Świata i Mistrz Polski w tej dyscyplinie
Chyba każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że
nadwaga i otyłość stały się
jednym z podstawowych
problemów cywilizacyjnych.
Z każdym rokiem przybywa dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych tą przypadłością. Przyczyn jest wiele,
ale najważniejsze z nich to złe
nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej. Przyszedł
czas, żeby to zmienić!
Rozwiązanie powyższych problemów? Łatwo się mówi, ale wystarczy zmienić swoje nieprawidłowe
przyzwyczajenia. A od dawna wiadomo, że najlepsze wyniki osiąga
się w zespole pod okiem specjalistów. Stąd pomysł stworzenia
swego rodzaju „gubińskiej strefy
fit”. – Pomysł pojawił się podczas
rozmowy z dietetyczką Katarzyną Zienkiewicz, która zaraziła mnie ideą „leczenia” naszej
społeczności – wyjaśnia organizator przedsięwzięcia Ziemowit
Patek, radny, ale przede wszystkim promotor sportu i zdrowego trybu życia. – Kilka tygodni
temu na facebooku zamieściłem
szczegóły swojej koncepcji. Okazuje się, że zainteresowanie tego
typu działaniem jest ogromne.
Szczegóły? Główną osią przedsięwzięcia byłoby wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla
rodzin z nadwagą. Polegałoby to
na konsultacjach z dietetykiem,
szkole zdrowego gotowania i zajęciach fizycznych ukierunkowanych na utratę zbędnych kilogramów. Warsztaty kulinarne mają
odbywać się w soboty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, a
treningi będą oparte o funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka
Sportu i lokalnych grup działających w tej dziedzinie. – Mowa
tutaj przede wszystkim o nauce
pływania dla dorosłych, gimnastyce w wodzie, ale także o nordic
walkingu, biegach i jeździe na rowerach – dodaje Z. Patek. – Nie
zamykamy się na nikogo i chętnie będziemy współpracować z
każdym, kto pomoże nam osiągnąć zamierzony cel.
Wydaje się, że wszystko jest
dobrze przemyślane i zorganizowane. Jednak nie zapominajmy o
kosztach, które trzeba byłoby ponieść w związku z uczestnictwem
w tym programie. Wstępnie szacuje się, że każdy zainteresowany musiałby wyłożyć między 25
a 100 zł za miesiąc, co nie wydaje
się wygórowaną kwotą przy tak
szerokiej ofercie. – Wciąż szukamy chętnych, którzy chcą w
pewien sposób odmienić swoje
życie. W tym celu stworzyłem ankietę składającą się z kilku pytań,
a odpowiedzi w prosty sposób pozwolą poznać nam grupę docelową inicjatywy oraz oczekiwania mieszkańców Gubina – tłumaczy organizator przedsięwzięcia. – Pod koniec lutego zamierzamy zwołać pierwsze zebranie uczestników. O dokładnym
terminie powiadomimy wszystkich zainteresowanych.
Wspomnianą ankietę można
wypełnić on-line i wysłać bezpośrednio do koordynatora akcji.
Ankieta znajduje się na facebookowej stronie „Ziemowit Patek
- Radny Miasta Gubina w artykule „UWAGA NADWAGA”. Ponadto można ją wyciąć z gazety
(jest zamieszczona na stronie
obok), wypełnić i zanieść do
18 lutego na lokalną krytą pływalnię. Zapraszamy do udziały w programie „odchudzania
Gubina” i walki o swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie!
Krzysztof Kaciunka
Poszerzona oferta Punktu Pierwszego Kontaktu
Jednym z elementów działalności Pełnomocnika Burmistrza do spraw Uzależnień
jest koordynowanie Punktu
Pierwszego Kontaktu, który
mieści się w budynku przychodni przy ul. Gdańskiej 17.
To właśnie tam, wielu z nas
może znaleźć rozwiązanie
swoich problemów.
O jakich problemach mowa?
–Spektrum, dzięki rozszerzeniu
naszej oferty, jest bardzo szerokie – tłumaczy Izabela Ratajczyk. – Zamierzamy pomagać
ludziom uzależnionym od rozmaitych używek, osobom dotkniętym przemocą oraz rodzicom dzieci, które mają między
innymi trudności w szkole.
W poniedziałki w godzinach
9: 00 – 13:00, można zgłaszać
się do osoby odpowiedzialnej
za pierwszy kontakt w sprawie
uzależnień. We wtorek, od 15:00
do 17:00, dyżuruje prawnik, który
będzie służył pomocą osobom
pozostającym w trudnej sytuacji życiowej takiej przemocy
i uzależnienia. Dzień później, w
środę (od 10:00 do 12:00 oraz od
16:00 do 18:00) będzie trwał dyżur
pedagoga, z którym można rozwiązać problemy szkolne i wychowawcze dotyczące dzieci. W czwartek (między 16:00 a 18:15) będzie
można odwiedzić konsultanta do
spraw przeciwdziałania przemocy. To tutaj powinny zgłaszać się
osoby stosujące i doświadczające
przemocy. Z kolei w ostatni dzień
tygodnia, w piątek, odbędą się aż
dwa dyżury. Najpierw od 8:00 do
11:00 ponownie pracować będzie
pedagog, a od 16:00 do 18:00 planowane są dyżury przedstawiciela Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ponadto codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach
7:30 – 15:30 w magistracie w
biurze Pełnomocnika Burmistrza
ds. Uzależnień można otrzymać
specjalistyczne wsparcie. Reasumując należy zauważyć, że w Gubinie jest z kim porozmawiać na
temat dręczących nas problemów,
dlatego nie obawiajmy się zgłaszać
po porady, gdy ich potrzebujemy.
Krzysztof Kaciunka
Społeczeństwo
Nr 3 z 13.02.2015
Pogadanki o bezpiecznych feriach
W iadomości
__Gubińskie
5
Aktywni zawodowo
Redaguje Andrzej Matłacki
Pod koniec stycznia policjanci z Gubina rozpoczęli
cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, aby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz
zagrożeń, jakie mogą pojawić
się w okresie ferii zimowych,
które właśnie się zaczęły.
Niestety, nie każdy uczeń wyjedzie w tym czasie w góry lub na
inną atrakcyjną wycieczkę. Wiadomo, wszystko rozbija się o grubość portfeli rodziców. Spore
grono dzieci najbliższe dwa tygodnie spędzi więc w domu. A tu też
czyhają na nie różnorodne niebezpieczeństwa. Aby ich uniknąć, funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat spędzania wolnego czasu w domu, a także na temat
tego, co zrobić, gdy jesteśmy w sytuacji zagrażającej naszemu życiu,
bądź zdrowiu oraz jak najbezpieczniej korzystać z uroków zimy. Poruszono także istotne zagadnienie związane z bezpieczeństwem
w sieci. W tym celu policjanci zorganizowali warsztaty, podczas których uczniowie wcielali się w rolę
ofiary cyberprzemocy.
Andrzej Matłacki
Elektryk, szwaczka, fryzjer, tapicer... praca
czeka!
Oferty pracy - stan na 06.02.2015 r. PUP Krosno Odrzańskie Filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20 (pokój
nr 6, tel. 68 455 82 12 i pokój nr 9, tel. 68 - 455 22 72,
pokój nr 8 tel. 68 455 82 93):
kelner-recepcjonista, wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, książeczka sanepidowska mile widziana, pracownik biurowy, wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, dobra znajomość języka niemieckiego, szlifierz-polernik, wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe
mile widziane, malarz proszkowy, wykształcenie min.
zawodowe, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętność malowania proszkowego, kierownik sklepu
spożywczego, wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie zawodowe w handlu, umiejętność zarządzania sprzedażą i zespołem pracowników, pracownik biurowy, wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, obsługa komputera (MS
OFFICE, WORD, EXCEL), mile widziana biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, brygadzista, wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętność zarządzania zespołem
pracowników i pracy w zespole, znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana, kontroler
jakości, wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość systemów HACCP,
IFS, BRC mile widziana, znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana, elektryk, wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie
zawodowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV, tapicer,
wymagane doświadczenie zawodowe, istnieje możliwość przyuczenia do zawodu, pracownik produkcyjny, wykształcenie min. podstawowe, doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętności manualne,
płytkarz, doświadczenie zawodowe min. 1 rok, prawo
jazdy kat. B mile widziane, wykonywanie pracy w delegacji na terenie kraju, robotnik budowlany – wykończenie wnętrz, prawo jazdy kat. B mile widziane,
wykonywanie pracy w delegacji na terenie kraju, pracownik biurowy, wykształcenie średnie, dobra znajomość języka niemieckiego, szwaczka, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętność szycia, kierowca
C+E, wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe mile widziane, uprawnienia na przewóz rzeczy,
karta kierowcy, fryzjer, wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 2 lata, umiejętności fryzjerskie,
stolarz meblowy, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności manualne, pomoc kuchenna, wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe
min 1 rok, operator wózka widłowego, uprawnienia na wózki widłowe (możliwość przeszkolenia u pracodawcy), mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, referent ds. księgowości, wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe mile widziane,
wiedza teoretyczna z zakresu księgowości, intendent,
wykształcenie średnie kierunkowe, znajomość programu komputerowego „INTENDENT”- ½ etatu
Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poinformował o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów w Niemczech. Chodzi o okres tegorocznej letniej przerwy wakacyjnej. Do 5 marca br. Wojewódzki
Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. prowadzi zapisy chętnych
studentów. Więcej szczegółowych informacji na: www.
pup.krosno-odrz.pl
6
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Duże zainteresowanie
Wielkimi krokami zbliża się III Ogólnopolski Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym“. U
nas zawody odbędą się 1 marca leśnymi ścieżkami w
Dzikowie i będą połączone z obchodami 70-lecia Administracji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Niezdecydowani mają czas do 27 lutego, aby podjąć
decyzję o zapisaniu się na bieg.
Przypomnijmy, że celem akcji jest upamiętnienie bohaterów, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli na
terenie Polski z sowiecką okupacją oraz promowanie i popularyzacja biegania jako ciekawej formy aktywnego spędzania
czasu. Organizatorami imprezy będą: Fundacja Wolność i
Demokracja, Stowarzyszenie BiegamBoLubię Gubin, Nadleśnictwo Gubin, Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie oraz
LLKS Gubin. Zapisy do biegu dostępne pod linkiem: www.
sts-timing.pl/bieggubin. Zainteresowanie jest naprawdę
spore. Na liście startowej jest już ponad 300 osób z wielu
miejscowości! Znany jest już dokładny program zawodów.
Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:00. Od 10:00
zaczną się prezentacje w budynku Edukacji Ekologicznej.
Uroczyste otwarcie zawodów rozpocznie się o godzinie 11:00.
Kwadrans później nastąpi start biegu na 1963 metry. Z kolei
o 11:30 każdy będzie mógł podziwiać inscenizacje historyczne. O 12:15 wystartują zawodnicy biorący udział w biegu na
5000 metrów. Na koniec zostaną wręczone nagrody oraz
puchary. Więcej informacji udzielają: Adam Kaczmarek
(tel. 696 239 735) oraz Roman Kwapich (693 346 711).
Andrzej Matłacki
Nr 3 z 13.02.2015
Opóźnienia przy budowie
„Czerwonej Torebki“
Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że w pierwszym kwartale 2015 roku zostanie otwarty
przy ulicy Roosevelta market Czerwona Torebka. Dowiedzieliśmy się
jednak, że pierwotny termin na
pewno nie zostanie dotrzymany.
Choć gołym okiem widać postępujące prace przy budowie marketu, to jednak na zakupy prędko
się tam nie wybierzemy. - Otwarcie Dyskontu Czerwona Torebka
w Gubinie zostało przesunięte
na maj lub czerwiec. Z powodu
niesprzyjających warunków pogodowych prace budowlane w
obiekcie uległy nieznacznemu
opóźnieniu - informuje Maciej
Bartosik z biura prasowego
spółki Czerwona Torebka.
Andrzej Matłacki
Dewastował park
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na
okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie
miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste, najmu i dzierżawy.
„Wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”
Józefowi Saganowi
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
Matki
składają
Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
oraz koleżanki i koledzy z pracy
Zniszczone dwa kosze
na śmieci oraz ławka - oto
wynik bezsensownego zachowania mężczyzny, który
w niedzielę, 1 lutego, agresywnie zachowywał się w
miejskim parku w Gubinie.
W chwili zatrzymania przez
funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego miał ponad
2,5 promila alkoholu w organizmie. Ławkę zniszczył młotkiem
murarskim, a z ziemi wyrwał dwa
kosze na śmieci. 32-latka zatrzymano i doprowadzono do komisariatu w Gubinie. Urząd Miejski
w Gubinie wyliczył straty chuligańskiego wybryku na 1600 złotych. Mężczyzna po wytrzeźwieniu wyraził skruchę, ale w
rozmowie z policjantami nie wytłumaczył się, co było przyczyną
takiego zachowania. Dobrowolnie poddał się karze: 30 stawek
po 40 złotych za każdą stawkę,
naprawienie szkody w całości
oraz przepadek zabezpieczonego narzędzia.
(am)
Na sesji powiatowej o Gubinie
W sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, 29 stycznia odbyła
się sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Najważniejszym jej punktem było podjęcie uchwały budżetowej powiatu krośnieńskiego na rok
2015. Sporo czasu poświęcono
także sprawom związanym z
Gubinem.
Radny Lech Kiertyczak poruszył temat inicjatywy, której
celem jest zmiana nazwy Powiat
Krośnieński na Powiat Krośnieńsko-Gubiński. Natomiast Jacek
Kurzępa wywołał dyskusję o
planach odnośnie kopalni Gubin-Brody oraz współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z
departamentem le Lot-Lubuskie.
Radni powiatu zdecydowali o
przyznaniu pomocy finansowej
Województwu Lubuskiemu w wysokości 5 tys. zł. z przeznaczeniem
na opracowanie aktualizacji koncepcji zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin
w km 14+900 – 16+000 rz. Nysy
Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy”. (źródło: pow.
krosno-odrz.pl).
Andrzej Matłacki
Nr 3 z 13.02.2015
Nie można zapomnieć
„Człek wolny-emeryt” - tak na
swojej wizytówce określa się ppłk
rezerwy Mirosław Szyłkowski.
- Dlaczego taka oryginalna wizytówka? - pytam, kiedy spotykamy
się w Bibliotece Miejskiej w Gubinie przed prezentacją publiczną na
temat działalności Wojsk Ochrony Pogranicza (na naszych terenach) w latach 1945-1991.
Książka o tematyce pogranicza
właściwie jest już na ukończeniu,
pan Mirek chce ją zaprezentować
i poprosić słuchaczy o ewentualne
uzupełnienie.
- Po 28 latach, 6 miesiącach i
10 dniach służby odszedłem do
rezerwy, a ściślej na emeryturę. Miałem 48 lat, dużo sił witalnych i pomysłów. Wymyśliłem
więc pisanie o wojsku do internetowej Wikipedii, a że sercem
jestem związany z Gubinem, tu
się uczyłem, tu służyłem i pracowałem w wojsku, to postanowiłem wykorzystać moją wiedzę i
napisać o wojsku ochrony pogranicza, o strażnicach, które już
nie istnieją. Przy tym byłem już
człowiekiem wolnym i tak prezentuję się na wizytówce - szeroko odpowiada na moje pytanie pan Mirek.
- A dlaczego WOP? Przecież służył
pan w MON, był pan dowódcą 2.
kompanii rozpoznawczej, 2. Batalionu Rozpoznawczego, a następnie dowódcą tej kompanii. Potem
były inne miasta i funkcje, a pisze
pan o Gubinie - prowokuję.
- Jestem wnukiem pioniera i stąd
jest mi bliska historia Gubina. Ponieważ mieszkamy przy granicy,
trzeba uwiecznić nazwiska tych,
którzy w trudnych powojennych
warunkach musieli jej strzec.
Początkowo myślałem, że
pokażę tylko jej struktury, a
potem w rozmowach z ludźmi
zorientowałem się, że spisując
dzieje strażnic i podając nazwiska osób tam służących, honoruje się ich samych. Szukając w archiwach, m.in. w Szczecinie, znalazłem wiele gubińskich nazwisk,
np. Stefan Chlebny - nieżyjący
już były dyrektor banku, petetekowiec - bardzo barwna postać
- służył w WOP i uzupełniał
W iadomości
__Gubińskie
Kultura I Społeczeństwo
wykształcenie w gimnazjum, a
potem w liceum. Jest meldunek
o promocji do następnej klasy. W
ogóle meldunki są jakąś cząstką
rzeczywistości tamtego okresu.
Np.”Obywatel Marian Czajka
s. Jana z Żytowania, schwytał gołębia pocztowego z obrączką. Doniósł też na sąsiada ob. Kazimierza Łapkowskiego, posiadającego też zaobrączkowanego gołębia. Ptaki przekazano do 7. sekcji
BOP. Sprawozdanie z dnia 9 września 1948r.”
Albo: ”W październiku 1947r.
w czasie pobytu na zabawie
oficer łączności Ryszard Wolfran w trakcie szamotaniny spowodował wystrzał i pocisk zranił
żonę. Potraktowano to jako nieszczęśliwy wypadek i skierowano
do ukarania do dowódcy. Za postrzelenie żony ukarano oficera
10 dniami aresztu domowego.”
Przeglądając maszynopis, natrafiłam na wzmiankę, że w 1947r. w
gromadzie Łomy zamordowano
przez zastrzelenie żołnierza WOP.
- Tak, jest taki meldunek sprawcy nie wskazano. Wiadomo natomiast, że w latach
1945-47 mieszkańcy wsi Łomy
byli nieprzychylni żołnierzom
WOP (strażnica była w Kosarzynie i Żytowaniu), do tego stopnia, że spluwali na widok żołnierza. Wiadomo, że żołnierz został
zastrzelony, a żołnierze znaleźli
go przy wiosce Łomy. Również
z meldunków wynika, że mieszkańcy Łomów byli negatywnie
nastawieni do systemu. Nie chcieli też współpracować z WOPem.
Tym bardziej budzi zdziwienie to,
że w Referendum „3 X Tak”, na
Tak zagłosowała większość - informuje podpułkownik.
W maju 1991r. rozwiązano WOP,
a w jego miejsce powstała Straż
Graniczna.
Pan Mirek na zebranie materiału do przyszłej książki poświęcił trzy lata i uważa, że doszedł do
kresu swoich możliwości, więc
teraz liczy, że sami zainteresowani, ich dzieci i wnuki pomogą
w szukaniu nazwisk pograniczników. I między innymi dlatego
wraz z kolegami postanowił powołać Stowarzyszenie Granica
(nazwa robocza), które skupi nie
tylko wopistów, ale i straż graniczną, celników, ich rodziny i sympatyków.
Stowarzyszenie będzie miało na
celu kultywowanie historii pogranicza, szczególnie dawnego powiatu gubińskiego i obecnego krośnieńskiego. Będzie też integrowało środowisko dawnych funkcjonariuszy pogranicza. W perspektywie
- poszerzenie działania o zainteresowanych z drugiej strony Nysy.
Kaśka Janina Izdebska
7
Rządził rock!
23 stycznia br. w klubie
„Iskra“ przez kilka godzin
rządził energetyczny rock!
Wszystko za sprawą dwóch
kapel: legendarnego Proletaryatu oraz naszego Dobrego Piwa.
Jako pierwszy zagrał Proletaryat. Kultowy zespół punkowo-metalowy, który podbijał serca, duszę
i umysły młodych ludzi w latach
dziewięćdziesiątych, zagrał blisko
półtoragodzinny set. W dużej
mierze prehistoryczny. Na początku koncertu Oley zaznaczył,
że zaczną od nowości, a potem
będą cofać się do przeszłości. Bisowali trzy razy. Wszyscy włożyli w ten gig całe serce. Dzięki prostej muzyce gitarowej mocno osadzonej w tradycji punk rocka oraz
tekstom opisującym problemy, z
jakimi na co dzień borykają się
szarzy, zwyczajni ludzie, grupa
szybko zdobyła zaufanie publiki.
Podobnie było z występem zespołu „Dobre Piwo”, na którym
było wszystko, co najistotniejsze
w rocku: żywioł, energia, spontaniczność i dobra zabawa - zarówno samych muzyków, jak i licznej
grupy fanów pod sceną.
Andrzej Matłacki
Droga benzyna
Wielu czytelników informuje nas, że benzyna w Gubinie
jest najdroższa w województwie, a być może i w kraju.
Jednak zauważają, że najtańsza choćby o jeden grosz jest
zawsze na stacjach Horexu. W
niezbyt odległym Dąbiu można
już kupić benzynę tańszą o
10 groszy na litrze. W Zielonej Górze, dla przykładu w
stacji Auchan, bywa tańsza o
18 groszy. Może zakupy benzyny w Gubinie chwalą sobie
zagraniczni klienci, ale czy rekompensuje to straty wynikłe
z oszczędności na mieszkańcach, trudno powiedzieć. Wiadomo od dawna, że gubinianin udając się w trasę, nie tankuje tutaj, tylko stara się dojechać chociażby do Dąbia, czy
Krosna, a najlepiej do Zielonej Góry.
Ols
8
W iadomości
__Gubińskie
Historia
„Kalendarium Gubina 1945-2009”
1999 cd.
- 29 kwietnia - rada miejska
nadała Januszowi Jansowi, emerytowanemu nauczycielowi Liceum
Ogólnokształcącego, wiceprezesowi
Stowarzyszenia Pionierów Miasta
Gubina, tytuł Honorowego Obywatela Miasta,
- 30 kwietnia - Włodzimierz
Rogowski, były dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego, wiceprezes Gubińskiego Towarzystwa Kultury, od
wojewody zielonogórskiego Zbyszka Piwońskiego otrzymał „Lubuską Nagrodę Kulturalną” za działalność w regionalnym ruchu kulturalnym,
- kwiecień - w wyniku restrukturyzacji gubińskiej służby zdrowia
Redaguje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
składzie: Magdalena Adamczyk,
Anna Paszkowska, Paweł Ozierski; II miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w składzie: Edyta Bartkiewicz, Aleksandra Gruszecka, Sławomir
Francuz; III miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w
składzie: Michał Szuber, Piotr
Wieszczyk, Bogdan Wójcik.
- 12 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Julianem Kawalcem - prozaikiem, publicystą, poetą,
- 20 maja - w śródmieściu zakończyły się prace związane z wymianą
rur kanalizacyjnych. Zakład Instalacji Sanitarnych „Hydrogaz” z Niedoradza zaczął wymieniać zużyte,
kilkudziesięcioletnie rury gazowe
- maj – odbyła się „IV Gubińska
Mila”,
- maj - w rejonie Strzegowa odbyła
się uroczystość otwarcia kolejnej dostrzegalni wybudowanej w ramach
projektu „Eurolas” Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr. Koszt budowy
wyniósł 202.866 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej przekazano
181.287 zł. Stalowa wieża ma wysokość 33 m. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali dyrektor regionalnej
dyrekcji LP w Zielonej Górze, Leszek
Banach oraz wicestarosta powiatu
krośnieńskiego Regina Olek, a jej
poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz Paweł Tokarczuk.
- 28 czerwca - powstało Gubińskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego
w Gubinie, szósty już, samodzielny,
1999 rok. Pierwszym laureatem Gubińskiej Nagrody Kulturalnej został akordeonista, absolwent Poznańskiej Akademii Muzycznej, Jarosław Buczkowski.
zwolniono 62 osoby,
- kwiecień - satyryczną działalność wznowił (debiutował w 1984 r.)
gubiński rysownik Tomasz Wołoszyn „Tomson”, którego prace pojawiały się przed laty m.in. w „Kiszonych Ogórkach”, „Nie”, „Polityce”,
„Super Expresie”,
- 1 maja - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej nastąpiło otwarcie wystawy „Gubin w publikacji i fotografii”,
- 1-3 maja - miasto świętowało
XXXVIII „Wiosnę nad Nysą”,
- 2 maja - w trakcie obchodów
„WnN”, po zakończeniu korowodu,
na ul. 3 Maja odbyły się międzynarodowe pokazy ratownictwa drogowego z udziałem polskich i niemieckich
strażaków, wzbudzając duże zainteresowanie publiczności,
- 3 maja - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbył się finał konkursu
czytelniczego „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”. Laureatami zostali: I miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
w południowo-wschodniej części
miasta. W pierwszym etapie, do lipca,
wymieniano i uzupełniano podziemną instalację na długości 15 km.
- 21 maja - Zarząd Okręgu Związku
Nauczycielstwa Polskiego wyróżnił
Marię Dziewiałtowską tytułem
Honorowego Członka i Prezesa ZNP,
- 26 maja - kapituła nagrody pod
kierownictwem Ryszarda Pantkowskiego przyznała pierwszą Gubińską Nagrodę Kulturalną. Laureatami zostali: pierwsze miejsce - Jarosław Buczkowski - akordeon, drugie - Małgorzata Wlazeł
– poezja, i trzecie - Paweł Nodzak
- śpiew.
- 28 maja - hucznie otwarto nową
drogę do przejścia granicznego w
Gubinku (z kierunku Zielona Góra).
Miasto odetchnęło - tiry przestały jeździć przez centrum miasta. Droga ta
na odcinku Połupin-Gubin po kilku
latach zaczęła się „sypać”. W 2007
r. położono na tym odcinku nowy
dywan asfaltowy.
jednosekcyjny klub sportowy. Prezesem wybrano Wiesława Michnowicza, wiceprezesem Macieja
Rakitę, skarbnikiem Bożenę Rutkowską, sekretarzem Małgorzatę
Nadziejko. Honorowym członkiem
została Grażyna Sandecka, żona
przedwcześnie zmarłego tenisisty i
miłośnika tego sportu.
- 3 lipca - w pierwszą rocznicę
uruchomienia wspólnej oczyszczalni ścieków dla Gubina i Guben, burmistrz Włodzimierz Rogowski, w
obecności m.in. poprzedniego burmistrza, posła, Czesława Fiedorowicza, burmistrza Guben Gottfrieda Haina, prezesa „Hydrobudowy 9” wykonującej inwestycję Eugeniusza Szymańskiego, odsłonił tablicę pamiątkową ku czci osób,
dzięki którym budowanie wspólnej
Europy mogło być zrealizowane.
Oczyszczalnia przerabiała na dobę
9 tys. m3 nieczystości, wpływających
tu w prawie równych ilościach z obu
miast.
Nr 3 z 13.02.2015
Z Ziemi Gubińskiej
Rozrywka i kultura
W ostatnich dwóch odcinkach przyjrzeliśmy się ożywieniu budowlanemu miasta w
okresie międzywojennym oraz
handlowi i branży usługowej,
które podjęły się zadania zapewnienia około 43 000 mieszkańcom (rok 1930) wygodnego
życia miejskiego. Dziś skupimy się na ówczesnych ofertach
rozrywkowych i kulturalnych,
będącymi kolejnymi istotnymi elementami funkcjonowania tworu średniomiejskiego,
jakim był Gubin w okresie międzywojennym.
W dziedzinie rozrywki, oświaty i kultury lata międzywojenne
to okres owocnego rozwoju. Działał Teatr Miejski i boiska sportowe,
kina i knajpy, bractwo strzeleckie,
klub wioślarski, wędrowcy i śpiewacy, organizowano bale maskowe i festyny mocnego piwa, nie zabrakło też ogródków działkowych i
kabaretu.
Do ulubionych należały modne
tańce amerykańskie - charleston i
shimmy, tango i onestep (tak zwany
„posuwaniec”). Również w przedwojennym Gubinie niektóre obiegowe
szlagiery podbijały serca ludzi młodych i starych - „Serce swe w Heidelbergu utraciłem” (1925), „Pij, pij, pij,
bracie, pij” (1927), „Gdy znów zakwitną białe bzy” (1929), „Weroniko, wiosna przyszła” (1930) oraz
wiele, wiele, innych tworów „wiecznie żywych”.
W pamięci dawnych, i tych mniej
dawnych mieszkańców miasta do
dziś żyje długi budynek z wysokimi
oknami przy dzisiejszej ulicy Różanej, który po roku 1945 przez długie
lata służył powojennemu Gubinowi
jako dom kultury. Dziś po budynku
nie ma już śladu, a na jego miejscu
znajduje się duży parking. Zanim
go rozebrano, przez spory czas stał
niewykorzystany - popękane szyby,
ciemne wnętrza i zdziczały ogródek.
Mówimy o przedwojennym wspaniałym lokalu rozrywkowym, nazywanym do roku 1945 „Kaisergarten” („Ogród Cesarski”) przy dawnej
ulicy Breiter Steig, czyli dzisiejszej
ulicy Różanej w Gubinie. Niegdyś
lokal był ulubionym miejscem spotkań, koncertów, tańców, uroczystości i imprez politycznych wszelakiego rodzaju.
Tu zgromadzali się członkowie
partii SPD i KPD (projekcja znanego filmu „Pancernik Potiomkin”,
1927), a później NSDAP i organizacji
Stahlhelm. Tu przemawiał w maju
1932 Poseł Prowincji Brandenburg,
Gauleiter Kube.
W październiku 1926 roku gazeta
SPD „Märkische Stimme” („Głos
Brandenburski”) zapowiedziała
koncert skrzypcowy w wykonaniu
Virginii Tschaikowsky’ej Soermus, tak samo miejscowa „Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeńska”).
Krytyk „MS” oświadczył, że nie zna
lepszego sposobu przedstawienia
muzyki klasycznej szerokim masom
społeczeństwa. Słowa artystki Soermus o Bachu, Händlu i Beethovenie były jakże trafne i prawdziwe, to
było piękne, odważne i przekonujące - powiedział krytyk.
Łotewski skrzypek w grudniu wystąpił ponownie w sali lokalu „Kaisergarten”, wypełnionej aż po ostatnie miejsce, prezentując dzieła Mendelssohna i Schuberta, własne kompozycje i rosyjskie piosenki ludowe.
Do niezapomnianych prezentacji
scenicznych tamtego okresu należy
wspólny występ Wolnego Chóru Ludowego Guben i Robotniczego Towarzystwa Śpiewaczego 7 marca
1930 roku, gdzie w programie występu figurowała „Pieśń Żałobna”
Brahmsa i 9. Symfonia Beethovena. Okazało się, że zorganizowana
klasa robotnicza ówczesnego miasta
szanuje wielkie wartości powstałe w
przeszłości.
Również inne instytucje w mieście
oferowały dzieła na wysokim poziomie oraz rozrywkę. Ważną rolę odgrywały lokale, a wśród nich restauracja na ówczesnym Wzgórzu Engelmanna, ponownie otwarta w lutym
1925 roku.
Tekst: Gerhard Gunia
Opr. I przekład: K. Freyer
Społeczeństwo
Nr 3 z 13.02.2015
W iadomości
__Gubińskie
9
Kochani dziadkowie
Zaczęły się wybory
Mimo, że styczeń jest
chłodnym miesiącem, to
jednak są takie dni, kiedy
każdemu robi się cieplej
na sercu. Tak, jak podczas
święta Babci i Dziadka. To
dni pełne uśmiechów, wzruszeń i radości. Tak też było
w Przedszkolu Miejskim nr
3 w Gubinie.
Grupa „Króliczków” przygotowała niespodziankę dla ukochanych dziadków, prezentując program artystyczny, w którym wyrazili swą wielką miłość do seniorów. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a goście
ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem.
Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upominki w postaci
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Tym samym znany jest harmonogram zebrań wiejskich, na których zostaną przeprowadzone wybory w
poszczególnych sołectwach naszej gminy.
Wybory odbędą się w 46 sołectwach gminy Gubin. Najszybciej - 6 lutego w Wałowicach. Z kolei mieszkańcy Dobrzynia jako
ostatni wybiorą się na głosowanie - 22 marca. Sołtys i rada sołecka są jednostkami pomocniczymi gminy. Kadencja sołtysa i rady
sołeckiej trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów i kończy się po
zakończonej kadencji rady gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych pełnoletnich mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Andrzej Matłacki
laurek-kwiatków. Atmosfera tej
uroczystości była wspaniała, a podziękowaniom ze strony gości nie
było końca. Spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze.
Taki dzień uczy wszystkie dzieci
sprawiania innym radości i wspólnego jej przeżywania. Istotne jest
też wyrażenie babciom i dziadkom
swoich uczuć za trud włożony w
ich wychowanie.
Andrzej Matłacki
Pozytywnie zakręceni
W Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie 5 lutego
odbyło się podsumowanie akcji „Pomagamy zwierzętom
w schroniskach”. Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w spotkaniu z Agnieszką Maternik, która pomaga bezdomnym i porzuconym zwierzętom
oraz Andrzejem Malinowskim, policjantem i jednocześnie
przewodnikiem psa. Spotkania poprowadziły uczennice
z grupy „Pozytywnie zakręceni” Wiktoria Ilnicka i Oliwia
Gawlik. Dużo radości u dzieci wywołała wizyta suczki Luny
oraz Borysa - owczarka niemieckiego „na służbie”. Celem
spotkań było uwrażliwienie młodych ludzi na los zwierząt,
pokazanie, jak wiele ról mogą pełnić psy w świecie ludzi
oraz że zawsze wobec nich należy zachowywać ostrożność.
Na koniec uczniom z klas, które zaangażowały się w akcję
zbierania karmy i innych akcesoriów dla zwierząt, zostały wręczone wyróżnienia, dyplomy oraz słodkie upominki.
(am)
Transgraniczna Choinka
9 stycznia br. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei” po raz szósty zorganizowało zabawę choinkową
dla dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia oraz Niemieckiego partnera projektowego Kinderhaus „DREIKĂSEHOCH”
z Grano. Program imprezy obejmował między innymi: Animacje Mikołajkowe, gry i zabawy dla uczestników, w tym malowanie twarzy, robótki ręczne, w których dzieciom pomagali
opiekunowie, dmuchanie i kształtowanie w różne wzory balonów itp. Ponadto Święty Mikołaj wręczał paczki dla każdego dziecka, a w międzyczasie dzieci i ich opiekunowie korzystali z bezpłatnego poczęstunku w postaci soków owocowych,
kawy, herbaty, owoców i słodyczy. Darczyńcami, bez pomocy
których impreza prezentowałaby się znacznie skromniej byli:
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei”,
Urząd Gminy Gubin o statusie miejskim, PUM, Horex A. i
E. Horoszkiewicz spółka jawna. Bawiące się dzieci i ich opiekunów odwiedzili zaproszeni goście w osobach: burmistrza
Gubina, Bartłomieja Bartczaka, wicestarosty krośnieńskiego, Grzegorza Świtalskiego (który podarował dzieciom przez ręce prezesa Stowarzyszenia pokaźny koszyk cukierków), prezes Sądu Rejonowego, Marii Nowak. Impreza została zorganizowana dla 40 dzieci ze strony polskiej i 30
niemieckiej. Bawiącymi się dziećmi opiekowało się około 30
opiekunów z obu stron granicy. Zabawę dzieciom zapewnił
Zespół Animatorów pani Barbary Jóźwiak z Krosna Odrzańskiego. Organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania przedstawicielowi Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – panu Mieczysławowi Kijewskiemu za
pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego oraz kierownictwu PUM Gubin za darowiznę i udostępnienie na preferencyjnych warunkach dla potrzeb imprezy Sali Balowej PUM.
red.
10
W iadomości
__Gubińskie
Tylko tyciu, tyciu…
Sprawa w nieprzewidzianym tyciu. Jak śpiewał Młynarski,
odnośnie tematu tyć, to trzeba mniej żryć… Jeść trzeba, jest to
konieczność życiowa. By nie ulec przytyciu, można jeść kilka
razy dziennie, ale tyciu, tyciu. Wszystko zaczyna się w dzieciństwie. Jeszcze łyżeczka za tatusia, za mamusię… Ciekawe,
że babcia sadystka hodująca dobrze wyglądające wnuki, najczęściej nie zachęca łyżeczkami za babcię, bo wierzy w zabobony, które mogą ją dosięgnąć. Rozepchany żołądeczek maluszka będzie niebawem sam się dopominał dokładki. Jakąż
sprawi tym babci radość. Będzie cieszył jej oko, bo dobrze
wygląda, nie jak jakiś tam biedaczek.
Dietetycy i lekarze biją na alarm, mówiąc o obżarstwie, złym
odżywianiu i braku ruchu. Te dzieci, które nawet bez obiadu
hasają na boisku, nawet zamiast obiadu są zdrowsze, wesołe,
czują się fajnie w grupie rówieśników i za żadne skarby nie
dadzą, by ich pozbawiono igraszek na lekcjach wychowania fizycznego. Można zaryzykować twierdzenie, że te dzieciaki, które nie uczestniczą w lekcjach ruchowych, w większości można uważać za pozbawione szczęśliwego nie tylko
dzieciństwa. Zapewne ich późniejsza wszechstronność i życiowa zaradność jest poważnie upośledzona.
Proszę zauważyć, że w rodzinach wielodzietnych, najczęściej o niskich dochodach, nie spotyka się dzieci otyłych. Są
one wybiegane, wesołe, mniej podatne na choroby, bo nikt im
nie zabrania przebywania na świeżym powietrzu. Codziennie,
niezależnie od pogody są w ruchu i hartują swój organizm.
Dzieci z tych rodzin jedzą proste potrawy, mało przetworzone, najczęściej bez konserwantów i innych ulepszaczy. Słodycze zjawiają się tu na stole od dużego święta.
Śmiem twierdzić, że najczęściej tuczone są jedynaki, a także
najmłodsze pociechy. Mądrzy konsumenci coraz częściej poszukują żywności beż konserwantów. Jednak większość producentów słodyczy i różnych potraw przetworzonych ma sposoby na uzależnienie tych, co kierują się instynktem zapachowo-smakowym. Dodają różne substancje, które przyciągają
swą wonią i zniewalają podświadomość.
Schemat jest prosty. Wzmożony zapach, skojarzony z jaskrawym, krzykliwym opakowaniem, no i ten niezapomniany smak.
W zasadzie człowiek je oczami, resztę załatwią pobudzone
soki trawienne, domagające się należnej im rozkoszy. Łaknienie, apetyt, zaspokojenie głodu to najmocniejszy instynkt
człowieka. Pierwszy, a zarazem najsilniejszy instynkt wymaga
natychmiastowego zaspokojenia. Pokonanie go siłą woli może
okazać się nieskuteczne. Najczęściej zresztą jest bezskuteczne. Jedzenie o określonych godzinach, tak zwane systematyczne, najczęściej 3-4 razy dziennie to rozpychanie żołądka
i zakwaszanie go zalegającym długo pokarmem. Nie należy
organizmu oszukiwać, a głównie nie rozpychać żołądka. Nikt
tego nie zrobi od zaraz. Musi znaleźć swój sposób na odchudzenie. Dobrze jest skorzystać z rad tych osób, którym to się
udało. Nie znaczy to, że każdą metodę można powielić i że
dla każdego da ten sam skutek. Są to często żmudne i długotrwałe poszukiwania. Wiedzą to ci, którym się udało. Jeśli
działamy konsekwentnie, to kiedyś uwierzymy, że chcieć to
móc, by schudnąć choć tyciu, tyciu. Najtrudniejszy do zrzucenia jest pierwszy kilogram. Potwierdza on przyjęcie skutecznej metody.
Oleg Sanocki
Społeczeństwo
Nr 3 z 13.02.2015
Z wypiekami na twarzy
W Przedszkolu Miejskim nr
2 w Gubinie 30 stycznia br.
odbyło się noworoczne spotkanie. Dzieci przygotowały dla rodziców wielką niespodziankę.
Maluchy z grupy 5-latków zaprezentowały wspaniały występ
artystyczny pod nazwą „Zimowe
przedstawienie”. Dzieci z wypiekami na twarzy dały pokaz
swoich umiejętności, a rodzice
nie kryli wzruszenia. W programie imprezy był także wspólny obiad noworoczny. Kilka dni
później (03.02.) do placówki zawitały przedszkolaki z Kitamu- „Zimowego przedstawienia” podczas których wykonały karsikspielhaus z Guben. Celem oraz wzięcie udziału we wspól- nawałowe serduszka.
ich wycieczki było obejrzenie nych warsztatach plastycznych,
Andrzej Matłacki
Walentynki w... wodzie
Basen to doskonałe miejsce na wypoczynek połączony z aktywnym sposobem
spędzenia wolnego czasu.
20:00 będzie można przyjść, pod
warunkiem, że ma się skończone 16 lat, na basen Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie,
aby spróbować swoich sił w
Aqua Bike. Jest to forma zajęć
o charakterze wytrzymałościowym, prowadzonych na specjalnie skonstruowanych rowerach
stacjonarnych zanurzonych w
wodzie. Wstęp na zajęcia to koszt
20 złotych od osoby. Spotkaniu
będzie towarzyszył wyjątkowy
klimat: podwodne oświetlenie
basenu, nastrojowa muzyka oraz
Może to być także ciekawe projekcja wideo. Można ze sobą
miejsce na spędzenie... wie- zabrać leżaki lub krzesełka tuczoru walentynkowego!
rystyczne.
W sobotę, 14 lutego, od godziny
Andrzej Matłacki
Pomagają zwierzętom
Uczniowie gimnazjum z
Zespołu Szkół im. M. Kopernika udali się 27 stycznia do
Zielonej Góry. Cel wycieczki? Bardzo szczytny i godny
naśladowania.
Młodzież odwiedziła Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie przekazali zebraną wcześniej w szkole
karmę i inne akcesoria w
ramach akcji „Pomagamy zwierzętom w schroniskach”. Ponadto uczniowie mieli okazję pójść
z psem na spacer do lasu, zwiedzić schronisko (m.in. kuchnię,
gdzie przygotowywane są posiłki dla zwierząt, gabinet weterynarii i pokój dla szczeniaków)
oraz przekonać się, na czym
polega praca wolontariuszy i
jak samemu nim zostać. Dowiedzieli się, że pracownicy schroniska to ludzie, którzy kochają
zwierzęta, mają do nich rękę, około 40 kotów. Każde z nich
ale przede wszystkim serce. czeka na adopcję, nawet tę wirW schronisku przebywa obec- tualną.
nie ponad 270 zwierząt, w tym
Andrzej Matłacki
Brązowy medal na Luboń Cup
PIŁKA NOŻNA Drużyna
młodzików Cariny Gubin
wzięła udział 7 lutego w turnieju Luboń Cup. Ze względu na choroby niektórych
zawodników, nasza drużyna
pojechała w „okrojonym”
siedmioosobowym składzie.
Mimo to, gubinianie spisali się doskonale, zajmując
w turnieju trzecie miejsce.
- Długa droga i poranne wstawanie (wyjazd o 6:00) opłaciła się! A nagrodą były wspaniałe brązowe medale. Należy
też wspomnieć o nagrodzie indywidualnej dla najlepszego
bramkarza turnieju, a został
nim nasz zawodnik Kuba Butowicz - nie krył zadowolenia
trener Patryk Sobolewski. W
fazie grupowej Carina zremisowała z Iras Czaplinek 2:2, pokonała Gwiazdę Bydgoszcz 3:0
oraz Gniewko Gniezno 2:0. W
ćwierćfinałowym meczu w regulaminowym czasie gry podopieczni P. Sobolewskiego zremisowali 2:2 z Orłem Piątkowisko. W konkursie rzutów karnych lepsi okazali się nasi zawodnicy (3:2). W meczu o finał
Carina uległa Astrze Krotoszyn 0:2. W spotkaniu o trzecie miejsce gubinianie okazali się lepsi od Lidera Swarzędz,
wygrywając 3:1. Klasyfikacja
końcowa Luboń Cup: 1. Astra
Krotoszyn, 2. Iras Czaplinek,
3. Carina Gubin, 4. Lider Swarzędz, 5. Mieszko Gniezno, 6.
Warta Poznań, 7. Gwiazda Bydgoszcz, 8. Orzeł Piątkowisko, 9.
Tarnowiak Tarnowo Podgórne,
10. Akademia Piłkarska Reissa,
11. Gniewko Gniezno, 12. Akademia Piłkarska Komorniki.
Andrzej Matłacki
Ogólnopolski turniej „dwójek”
i „trójek”
SIATKÓWKA W dniach
6-7 lutego na hali sportowej ZSLiT przy ulicy Krakowskiej odbył się I Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Chłopców o Puchar
Dyrektora SP3 w Gubinie.
Wzięło w nim udział aż 36
drużyn z całej Polski.
Organizatorem zawodów była
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie wraz z klubem MLKS Volley
Gubin. W turnieju zagrały drużyny składające się z chłopców z
rocznika 2004 i młodszych (kl.
IV) oraz chłopców rocznik 2003
i młodsi (kl. V).
Końcowa klasyfikacja
„trójek” chłopców:
1. PS11 Kędzierzyn-Koźle I,
2. UKS 3 Sulechów I, 3. SPS
Lębork, 4. UKS 3 Sulechów II,
5. Gubin VOLLEY SP 3 I, 6.
Gubin VOLLEY SP 2, 7. SP
TĘCZA Krosno Odrz., 8. Gubin
VOLLEY SP 1, 9. PS11 Kędzierzyn-Koźle II, 10. UKS PIAST
Krotoszyn, 11. UKS DWÓJKA
Milicz, 12. Gubin VOLLEY
SP3 II,
Końcowa klasyfikacja
„dwójek” chłopców:
1. KS PIAST Krotoszyn I, 2.
PS11 Kędzierzyn-Koźle I, 3. SP3
VOLLEY Gubin I, 4. UKS 3
W iadomości
__Gubińskie
Sport
Nr 3 z 13.02.2015
Sulechów III, 5. UKS DWÓJKA
Milicz I, 6. SP3 VOLLEY
Gubin II, 7. UKS 3 Sulechów
II, 8. SP1 Szprotawa I, 9. UKS
3 Sulechów I, 10. SP TĘCZA
Krosno Odrz., 11. UKS PIAST
Krotoszyn II, 12. SP3 VOLLEY
Gubin III, 13. SP 53/RATAJE
Poznań II, 14. SP 53/RATAJE
Poznań I, 15. SPS Lębork II,
16. UKS DWÓJKA Milicz II, 17.
SPS Lębork I, 18. UKS LIBERO
Łebień, 19. Gubin VOLLEY
SP3 IV, 20. Gubin VOLLEY
SP-2, 21. PS11 Kędzierzyn-Koźle II, 22. UKS PIAST Krotoszyn
III, 23. SP1 Szprotawa II, 24. SPS
Lębork III.
Podczas oficjalnego rozpoczęcia zawodów podpisano
Akt Inauguracyjny działalność
Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych przy szkole Patronackiej Gimnazjum nr 2 w
Gubinie. Swoje podpisy złożyli:
dyrektorzy szkół podstawowych
nr 1, nr 2 i nr 3 w Gubinie, dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej i koordynatorzy SOS Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Celem wspólnej inicjatywy są działania prowadzone w ramach ogólnopolskiego
programu szkolenia dzieci i młodzieży w minisiatkówce i siatkówce, a ich efektem ma być
zwiększenie u nich aktywności
fizycznej poprzez uczestnictwo
w sportowych zajęciach.
Andrzej Matłacki
11
Festiwal strzelecki
PIŁKA NOŻNA Juniorskie
drużyny Cariny Gubin wzięły
w styczniu udział w turniejach
w Guben. Najpierw 24.01. rozegrano Turniej Żaków. Zagrało w nim pięć zespołów.
Grał każdy z każdym, mecz
i rewanż. Wyniki spotkań
z udziałem naszej drużyny,
która urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki: Carina-JFV FUN II Guben 5:0
(Chojnacki-2, Witczak, Chryniewicz, Stępczyński), Carina-SV Dobern 1:0 (Stępczyński), Carina-FSV Union 1919
Fuerstenwalde 12:0 (Chojnacki-5, Witczak-2, Loret-2,
Gregorski- 2, Stępczyński),
Carina-JFV FUN III Guben
2:0 (Witczak-2), Carina-JFV
FUN II Guben 4:0 (Gregorski-2, Chojnacki, Loret), Carina-SV Dobern 5:0 (Chojnacki
3X, Gregorski, Śpiewak), Carina-FSV Union 1919 Fuerstenwalde 4:1 (Gregorski, Chojnacki, Stępczyński, Loret), Carina-JFV FUN III Guben 3:0
(Chojnacki-2, Loret). W Carinie Gubin zagrali: Michał
Loret, Bartek Chryniewicz, Kacper Stępczyński, Dominik Gregorski,
Ziemek Witczak, Jakub
Chojnacki, Jakub Śpiewak.
Królem strzelców turnieju
został J. Chojnacki - zdobywca
aż 14 bramek! - Strzeliliśmy 36
bramek, tracąc tylko jedną!
Ogromnie cieszę się, że chłopcy coraz więcej grają piłką.
Mniej jest w naszej grze przypadkowości, a więcej mądrych
i przemyślanych akcji. Jest się
z czego cieszyć! Z niecierpliwością czekamy na poprawę pogody i możliwość wyjścia na orliki, bo niestety nie
mamy możliwości trenowania
na hali - mówi Piotr Sobolewski, trener żaków Cariny.
Dzień później (25.01.) na tej
samej hali rozegrano Halowy
Turniej Młodzików. Carina
Gubin zajęła w nim drugie
miejsce. W finale nasza drużyna przegrała po rzutach karnych z JFV Fun 3:4. W regulaminowym czasie gry było
2:2. We wcześniejszych spotkaniach pokonali FWZ Oderkicker 1:0, FC Frankfurt 3:2,
FSV Union 1919 Fuerstenwalde 3:0, a w półfinale FC Union
Frankfurt 2:0. Jak twierdzi
trener Patryk Sobolewski:
- Turniej był bardzo mocno
obsadzony. Zespoły z Niemiec prezentowały typową
piłkę halową. Widać było u
nich bardzo dobre wyszkolenie techniczne i taktyczne.
Jestem bardzo zadowolony
z postawy chłopców. Mimo,
że przegrali w finale. A rzuty
karne to przecież loteria.
Andrzej Matłacki
12
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 3 z 13.02.2015
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej.
Lp.
1
Nr działki
Nieruchomość składająca się z
działek: 64/7, 64/8, 64/9, 64/10,
64/11, 64/12, 64/13, 64/14,
64/15, 64/16, 64/17.
Powierzchnia
(m²)
3704
Położenie
ul. Zygmunta
Starego
obręb 5
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
1.773.000,00
177.300,00
Termin przetargów odbytych
---------------
Uwagi
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu Śródmieścia miasta Gubin (1U, MW – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej).
Teren nieruchomości położony w zespole krajobrazowo – urbanistycznym
miasta Gubina, wpisany do rejestru zabytków pod nr 62 (3031). Nieruchomość stanowi kwartał pomiędzy ulicami Zygmunta Starego, Budziszyńską,
Kopernika oraz Chopina. W granicach działki nasadzenia drzew prawem
chronionych oraz teren zieleni. Działka z ograniczeniami w możliwości zabudowy, wynikającymi z wytycznych konserwatora zabytków, zawartych w
planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 3% płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata.
Nieruchomość stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 marca 2015 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota
wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium
lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.
Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 3 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać
przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy)
odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 16 stycznia 2015 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
Nr 3 z 13.02.2015
Społeczeństwo
Odszedł Mocny Człowiek
KORNEL KOLASIŃSKI
(1929 – 2015)
Urodził się 16 maja 1929 roku
w Poznaniu. Wskutek wojennego pomieszania ludzkich losów
od 1972 roku mieszkał w Gubinie. Tu tworzył i rozwijał swoje
możliwości artystyczne. Z przygotowania zawodowego lalkarz, z głębokiego zamiłowania
malarz akwarelista. Współpracował z Gubińskim Domem Kultury. Jego prace miłośnicy sztuk
plastycznych podziwiali na wystawach w kilkudziesięciu miastach w kraju i za granicą, na kilkudziesięciu prezentacjach indywidualnych i zbiorowych, w różnych placówkach kulturalnych.
Talent K. Kolasińskiego
wiele razy docenili Niemcy, na
przykład z Guben. K. Kolasiński swój jubileusz 50-lecia Pracy
Twórczej świętował m.in. w Gubinie Wystawą jego prac przygotowaną przez Klub Garnizonowy i Gubińskie Towarzystwo
Kultury, w marcu 1998 roku. W
kwietniu tego roku miał Wystawę w Guben. W kwietniu 2001
roku w Gubinie urządzono ekspozycję prac tego oryginalnego twórcy z okazji 40-lecia jego
pobytu i tworzenia w Gubinie.
Swoimi akwarelami proponował interesującą dokumentację
przyrodniczą i architektoniczną Gubina i kilku innych miast
Ziemi Lubuskiej. Warto podkreślić, że był członkiem Polskiego
Związku Głuchych. W początkowych latach rozwijającej się
bliskiej współpracy z sąsiadami
zza Nysy należał do nielicznego paroosobowego grona osób z
miejscowego środowiska biegle
posługujących się językiem niemieckim.
A więc osiągnął tak wiele, chociaż natura wyposażyła go w
ograniczone możliwości komunikowania się ze światem. W tej
sytuacji zachował się dzielnie,
mimo że przeciwności napotykał bardzo dużo. Dla niektórych
sama Jego obecność była już prowokująca. W uznaniu dla wkładu
Kornela Kolasińskiego w życie
społeczne i kulturalne naszego
miasta, z tytułu 80. rocznicy urodzin i 60-lecia aktywności twórczej, w roku 2009. uhonorowany został przez władze naszego
miasta Gubińską Nagrodą Kulturalną im. Corony Schroeter.
Kornel Kolasiński zmarł 22
stycznia 2015 roku. W uroczystości pogrzebowej i ostatniej
drodze, 26 stycznia, na Gubińskim Cmentarzu Komunalnym,
towarzyszyli Mu m.in. członkowie Rodziny, Władz Miasta oraz
Gubińskiego Towarzystwa Kultury i Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej.
S.T.
Znalezione w sieci
Nie ma kopert...
W tym odcinku „ZwS“ trochę
przyczepimy się do gubińskiego oddziału Poczty Polskiej, ale
jest ku temu powód... A nawet
dwa. Scenka numer 1: jedna z
klientek podchodzi do okienka
na poczcie, aby kupić zwykłą kopertę. Pani „z okienka“ odpowiada: - Niestety, nie mamy kopert.
Klientka robi wielkie oczy, reszta
osób ustawionych w kolejce zaczyna rechotać pod nosem i komentować komiczną (?) sytuację. Pani z „sąsiedniego okienka“ nieco ratuje sytuację i mówi
do klientki: - Ale niech pani
pójdzie do sklepu naprzeciwko
poczty, tam sprzedają koperty.
Trochę dziwna sytuacja. By nie
rzec kuriozalna.
...i znaczków też
Przynajmniej od ręki, w trochę
większej ilości. Przekonałem się
o tym na własnej skórze. Scenka
nr 2: podchodząc do okienka
byłem pewien, że za chwilę kupię
100 sztuk znaczków. Przeliczyłem się z moim optymizmem.
Uprzejma, młoda pani (z plakietką „uczę się“) poinformowała,
że nie kupię na raz tylu znaczków. - Proszę przyjść jutro po
południu - usłyszałem. Myślałem, że dla poczty sprzedaż 100
szt. znaczków to kropla w morzu.
Ale, jak zwykle, życie potrafi zaskoczyć.
Poczuć się jak Kiepski
Na naszym niezastąpionym Facebook’u pojawiła się stronka o
wiele mówiącej nazwie: W tym
kraju nie ma pracy dla ludzi z
moim wykształceniem. Ciekawe,
ilu mieszkańców naszego miasta
i okolic „polubi to“? Obawiamy
się, że całkiem sporo. Biorąc po
uwagę fakt, że zgodnie z danymi
Powiatowego Urzędu Pracy, na
koniec 2014 roku w rejonie gubińskim bez zatrudnienia pozostawało ponad 1800 osób. Nie
licząc tych niezarejestrowanych.
Okazało się, że był poszukiwany
Policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z
Gubina zatrzymali w środę,
4 lutego, do kontroli drogowej kierowcę Opla Astra. W
trakcie sprawdzenia danych
pasażera okazało się, że jest
on poszukiwany przez inną
jednostkę, aby odbył karę zastępczą pozbawienia wolności na okres kilkudziesięciu
dni. Mężczyznę zatrzymano i
doprowadzono do komisariatu
Policji w Gubinie. 37-latek skorzystał jednak z możliwości
uniknięcia kary aresztu, uiszczając grzywnę ustaloną przez
Sąd.
(am)
W iadomości
__Gubińskie
13
Wieści zza Nysy
Hübnerowi grozi kara w zawieszeniu
Guben. W procesie karnym przeciwko zawieszonemu
w czynnościach burmistrzowi Guben Klausowi-Dieterowi Hübnerowi, podejrzanemu o korupcję, strona
oskarżycielska zażądała dosadnej kary pozbawienia
wolności oraz kary grzywny. Wyrok w sprawie Hübnera ma zapaść dopiero w połowie lutego, informuje
południowo-brandenburski dziennik „Lausitzer Rundschau” („Przegląd Łużycki”).
Na koniec rozprawy oskarżonym nie pozostało nic innego, jak
tylko pokręcić głową. Sam Hübner sprawiał wrażenie widocznie
bardziej napiętego niż w trakcie trwającego rok procesu. Prokuratura w przemówieniu końcowym zażądała kary pozbawienia wolności na okres jednego roku i dziesięciu miesięcy z zawieszeniem na okres dwóch lat. Do tego Hübnerowi grozi kara
grzywny w wysokości 20 000 euro, które mają zostać wpłacone
do kasy landowej. Ponadto oskarżony ma zwrócić około 41 000
euro za świadczenia, których sobie zaoszczędził za sprawą swej
„mentalności brania ze sobą”.
„Jako osoba urzędowa czynów dopuścił się z czystej chciwości”, brzmiały końcowe słowa przemówienia prokuratorskiego.
Według prokuratury Hübner nigdy nie okazał skruchy i jeszcze w trakcie czynności dochodzeniowych działał „bez skrupułów”. Strona oskarżycielska uważa go za winnego w następujących przestępczych obszarach działania:
Koszty adwokackie
W kwestii zarzutu rozliczania prywatnych kosztów adwokackich poprzez kasę miejską Hübner przyznał się jeszcze w fazie
przesłuchań. W ten sposób w pięciu przypadkach dopuścił się
przestępstwa szczególnie ciężkiej defraudacji. Ten 63-letni polityk miejski, według wypowiedzi prokuratury, jako „motor władzy
i motor decyzyjny” intensywnie wpływał na procesy administracyjne. Prokuratura potwierdziła jego przestępczą energię, widoczną w realizacji fazy ukrywania, która nastąpiła po działaniach administracyjnych. Burmistrz do tej pory nie zwrócił kosztów miastu, ani nie dostał kary w postępowaniu dyscyplinarnym.
Garaż służbowy
Również da się udowodnić, że głowa miasta korzystała z publicznej własności miasta. Chodzi o wieloletnie korzystanie z
garażu miejskiego do przechowywania swych prywatnych samochodów sportowych - bez opłaty i umowy o najem. Świadkowie potwierdzają, że Hübner ciągle korzystał ze służbowego mercedesa.
Prezenty od FFK
Mniej klarowne są kwestie związane z firmą FFK z branży recyklingowej i gospodarki odpadami, która od pewnego czasu jest
już niewypłacalna. Zdaniem oskarżyciela, Hübner dostawał od
tej firmy prezenty i wino. Przysługa, za którą FFK otrzymywała
komunalne zlecenia rozbiórkowe. Zadania nie opiewały kwot
symbolicznych, gdyż za wygranymi przetargami na konto firmy
FFK popłynęło około 8 milionów euro. Tak więc dla prokuratury jest jasne, że FFK została faworyzowana w sposób niezgodny
z prawem. Jednak nie można było stwierdzić w sposób niedający się obalić, czy sam burmistrz Hübner rzeczywiście ingerował w kwestię rozdawania zleceń dla FFK, ponieważ zeznania
świadków są sprzeczne, a procedura scoringowa była podejrzana.
Działka letniskowa
Hübner sam określił swoją działkę weekendową nad niedalekim jeziorem Pinnower See jako „miejsce pielgrzymek” dla
mieszkańców Guben. Zdaniem oskarżyciela, przez całe lata
działką opiekowała się pewna firma ogrodnicza. W zamian za
to Hübner miał własnoręcznie przydzielać zlecenia komunalne
właśnie temu zakładowi i, niczym „równy Bogu”, nie zważać na
uchwały radnych miejskich. Nie ma rachunków ani dowodów
wpłaty na rzecz firmy ogrodniczej, a świadkowie obrony plątają się w sprzecznościach. Zdaniem prokuratury wszystko przemawia za tym, że oskarżony nie zapłacił ani centa za świadczenia o wartości ponad 30 000 euro.
Hübner zaprzecza wszystkim zarzutom od początku procesu.
Obrona nie chce komentować szczegółów oskarżenia. Zanim
w połowie lutego zapadnie wyrok, słowa końcowe wygłosić ma
obrona.
Opr. i przekład: K. Freyer
14
W iadomości
__Gubińskie
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie gazowe - 992
- Pogotowie energetyczne - 991
- Awarie wodne (PUM po godzinach
pracy) - 68 455 82 68
- Telefon zaufania (15.00-17.00) – 9288
SZPITALE, PORADNIE
Szpital Gubin
ul. Śląska 35
tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie
tel. 68 383-50-39
- Poradnia ul. Gdańska tel. 68 359-30-83
- WSPL
tel. 68 455-80-62
68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne
tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 68 455-82-52
KOŚCIOŁY- MSZE ŚW.
Kościół Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, tel. 68 359-68-00.
Niedziele i święta: godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 8.00, 17.00 (czas
letni godz. 18.00).
Kościół Parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, tel. 68 359-44-01.
Niedziele i święta: godz. 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – godz. 8.30.
Kościół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Komorowie, tel. 68 359-4327.
Niedziele i święta: godz. 9.00, 12.00.
Dni powszednie: godz. 17.00 (czas letni
godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: godz. 8.30
Dni powszednie: godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
ul. Kresowa
Niedziela: godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
ul. Stroma 9
tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
ul. Paderewskiego 13
tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 czwartek 18.00
TAXI
Euro Taxi
tel. 196-27
tel. 68 359 66 44 - obsługa całodobowa
Taxi Bis
tel. 68 359-33-31
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
INNE TELEFONY
Straż Miejska – tel. 68 455-81-11
Informacja PKS- tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- tel.
68 455-42-98
Biuro PCK ul. Gdańska 17
tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej w Gubinku
tel. 068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon zaufania do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania
tel. 0800 422 322
Pełnomocnik ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
poniedziałek – środa
tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-99
Usługi pogrzebowe – cmentarz
tel. 68 455-81-98
Społeczeństwo
Nr 3 z 13.02.2015
Historia lasów gubińskich
W 1286 r. miasto zawarło transakcję handlową, której wielkie
dobrodziejstwo wpływało przez
wieki na rozwój Gubina (12),
będąc jego głównym źródłem dochodu. Mieszkańcy Guben kupili
od Henryka Dostojnego wieś
Tholmer ze wszystkimi prawami
i przyległościami: lasami, łąkami.
Wieś ta rozłożona była w pobliżu miejscowości Heidekrug (dziś
Dzikowo), 8 km na wschód od
Gubina. Miejscowość ta prawdopodobnie zniszczona została całkowicie przez Husytów. Nabycie
tych terenów stanowiło dla miasta
wartość, która przez stulecia stale
rosła. Był to początek rozległego
boru miejskiego porastającego
malownicze wzgórza. Decyzja ta
była jakże uzasadniona, ponieważ miasto mogło myśleć wtedy
o rozwoju jedynie we wschodnim
kierunku, gdyż w kierunku północnym i zachodnim południowym gospodarzyły klasztory. W
1388 r. miastu udało się wspomniane tereny całkowicie uwolnić od zewnętrznej jurysdykcji
i związanych z nią obciążeń. W
1726 r. mieszkańcy Guben wnieśli zażalenie na władze miejskie, w
którym jeden z zarzutów mówił o
nieprawidłowym administrowaniu lasami miejskimi. Kwestionowano udostępnianie drewna wielu
wsiom. Dochody z tego boru wynosiły rocznie 30-40 talarów, a jak
szacowano mogły wynosić nawet
1000 talarów zysku. W 1787 r. do
remontu dzierżawionego młyna
miejskiego po szkodach powodziowych pozyskano drewno z
miejskiego lasu. W 1820 r. rząd
królewski ograniczył zbieranie
drewna do dwóch dni w tygodniu.
Rada Miejska uściśliła decyzję, że
dniami tymi będą środa i sobota.
zapisał się niekorzystnie jako rok
klęski, bo latem wylęgło się mnóstwo gąsienic z gatunku Barczatka sosnówka. Mieszkańcy Guben
zmobilizowani zostali do zbierania i niszczenia gąsienic. Następną klęskę owadzią odnotowano w
1864 r. Tym razem żarłoczne gąsienice Brudnica mniszka niszczyły las. Już 11 lipca 119 dzieci
szkolnych zbierało gąsienice. Pod
koniec sierpnia każda rodzina delegowała jedną osobę do zabijania
motyli. W latach 1887 – 1890 spustoszenia w lasach dokonała znów
brudnica, której zwalczanie kosztowało 60 tys. marek.
Do zbierania drewna uprawniono
tylko obywateli Gubina. W 1822 r.
do administrowania lasem miejskim powołano deputację leśniczą. W jej skład weszli burmistrz
Erich, jeden członek rady miejskiej i czterech reprezentantów
mieszkańców. Rząd królewski do
deputacji włączył swego przedstawiciela, którym był nadleśniczy
Kreth z Braschen (Brzózka). 25
maja 1830 r. przeszła nad miastem i lasem straszliwa burza.
Szkody w lesie miejskim widoczne były przez 10 lat. Nadleśniczy
Koch oszacował ilość przewróconych drzew na 140 tys. sztuk. Powalone drewno budowlane wykorzystano do odbudowy budynków uszkodzonych lub zniszczonych przez burzę.
W 1837 r. uściślono zasady korzystania z lasu przez obywateli
Gubina. W 1840 r. las nawiedziły wielkie pożary. Władze miasta
postanowiły sprzedać drewno ze
spalenisk w pierwszej kolejności
tym obywatelom, którzy budują
obiekty murowane.
W 1841 r. kronikarze odnotowują, że dzięki trafnym decyzjom burmistrza Bothmera rozwijają się wszystkie dzielnice. Burmistrz zwalczył nadużycia i gospodarka leśna stała się bardziej zyskowna. Wybudował nadleśnictwo w Dzikowie. Pierwszy urzędnik leśny uzyskał mieszkanie służbowe. Wspomniany burmistrz
rozpoczął procedurę pozbawienia praw do wyrębu mieszkańców pięciu okolicznych wsi. 1844
W 1888 r. prowadzono w lasach
odwierty poszukiwawcze węgla
brunatnego. Wykryto kilka nieopłacalnych stanowisk pokładów
węgla o miąższości zaledwie 2 m.
Biuro Miejskiego Nadleśnictwa
w Dzikowie działało do II wojny
światowej. Budynek wyburzono w 1999 r. w czasie modernizacji drogi krajowej w Dzikowie.
Powierzchnia ok. 6000 ha lasów
miejskich podzielona była na sześć
leśnictw:
Heidekrug – z siedzibą w obecnej leśniczówce Dzikowo,
Mückenberg I – z siedzibą w Komorowie przy ul. Kresowej 98,
Augustwalde z siedzibą obok
miejscowości Chojna – oddz. 200
obrębu Chlebowo,
Mückenberg II – z siedzibą przy
ul. Kresowej 265 – dawna leśniczówka Leśnictwa Komorów,
Panicke z siedzibą w nieistniejącej już osadzie śródleśnej oddz.
175 obrębu Chlebowo,
Tiefensee – nieistniejąca osada
przy poletku łowieckim w oddz.
95 obrębu Chlebowo.
Oleg Sanocki
Podsumowują i kontynuują współpracę
Delegacja z Francji gościła 22
stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie. Na
spotkanie przybyli: prezes Stowarzyszenia Francja-Polska, Lot – Lubuskie, Christian Gasquet oraz
Lesław Sidorowicz, wiceprezes, starosta powiatu krośnieńskiego Mirosław Glaz, wicestarosta
Grzegorz Świtalski oraz Jacek
Czerepko, członek zarządu Powiatu. Spotkanie zostało poświęcone
podsumowaniu blisko 25-letniej
współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ze Stowarzyszeniem i Francuskim Departamentem LOT, oraz perspektywom
jej dalszej kontynuacji. Obecnie
realizowany jest projekt zagranicznych staży, gdzie uczniowie nabierają doświadczenia i praktyki w zawodzie hotelarza oraz technika żywienia i usług gastronomicznych.
(am)
Harmonogram dyżurów aptek
01-05 każdego miesiąca
APTEKA „PRZY SZPITALU”
ul. Śląska 37 tel: 68 359 51 59
11-15 każdego miesiąca
APTEKA „NOWA”
ul. Kinowa tel: 68 359 49 75
06-10 każdego miesiąca
APTEKA „NASZA” (Przy Atolu)
ul. Kossaka 1 tel: 68 454 26 59
16-19 każdego miesiąca
APTEKA „FAMILIJNA”
ul. Śląska 39a tel: 68 359 38 32
20-23 każdego miesiąca
APTEKA „POD BASZTĄ”
ul. 3 Maja tel: 68 455 41 40
28-31 każdego miesiąca
APTEKA „CENTRUM”
ul. Chopina 4 tel: 68 359 39 52
24-27 każdego miesiąca
25.12.2015 I dzień Bożego
APTEKA „W GALERII”
Narodzenia – dyżur Apteka
ul. Wyspiańskiego 10 tel: 68 „Familijna” Śląska 39a
391 52 45
Nr 3 z 13.02.2015
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie jako zarządca cmentarza wyjaśnia, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 68A.2012 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 2 kwietnia 2012r. opłata cmentarna jest to jednorazowa (ryczałtowa) i obowiązkowa opłata w przypadku każdego
pochówku na terenie cmentarza, opłata eksploatacyjna obejmująca m.in. opłatę za
wodę, wywóz śmieci, utrzymanie cmentarza w czystości i porządku, prowadzenie
ksiąg cmentarnych. W przypadku pochówku w jednej trumnie, bądź urnie, zwłok
lub szczątków więcej niż jednej osoby, opłata będzie naliczana jak dla pochówku
pojedynczego. Opłata cmentarna nie dotyczy pochówku trumny, bądź urny ekshumowanej uprzednio z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kujawskiej 2 w Gubinie. Z opłaty cmentarnej ponadto zwolniona jest Gmina Gubin o statusie miejskim oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, jako zarządca Cmentarza Komunalnego w Gubinie pragnie zwrócić uwagę dysponentów grobów na konieczność pielęgnacji krzewów, drzew ozdobnych oraz innych roślin w obrębie miejsca pochówku, które należy tak dobierać i kształtować, aby ich nadmierny rozrost
nie kolidował z przejściami i dostępem do sąsiednich grobów.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu Cmentarza Komunalnego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr IX/64/2003 w sprawie zasad
i trybu korzystania z cmentarza komunalnego na prowadzenie prac, które mogą
wpłynąć na zmianę architektury cmentarza wymaga się uzyskania każdorazowej
zgody administracji cmentarza. W przypadku niezastosowania się do ww. zaleceń wszelkie elementy stanowiące przeszkodę w komunikacji, bądź inne zagrożenie dla osób przebywających na cmentarzu, mogą być usunięte na koszt dysponenta grobu. Nad grobami można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, w związku z czym obowiązkiem właściciela jest
również zadbanie o porządek, utrzymanie należytego szyku i wymiaru grobu. Dotyczy to przede wszystkim pomnika oraz wszelkiego rodzaju ogrodzeń i obramowań powierzchni tego miejsca .
Korzystając z okazji, przypominamy, iż w roku 2015 należy przedłużyć dzierżawę
grobów osób zmarłych w 1995 roku, dotyczy również rezerwacji.
Każde miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym jest wykupywane na 20 lat,
po tym okresie należy przedłużyć dzierżawę na kolejny 20-letni okres. W przypadku ograniczonej ilości miejsc grzebalnych, nieopłacone groby mogą być systematycznie likwidowane.
Przypominamy także, że osoby dokonujące ekshumacji zwłok z likwidowanego
cmentarza przy ul. Królewskiej są zwolnione z pobierania opłaty za wykup miejsca
na cmentarzu przy ul. Kujawskiej.
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie świadczy kompleksowe
usługi cmentarne i pogrzebowe, posiadamy pełen asortyment związany z pochówkiem, dysponujemy chłodnią, wykonujemy ekshumacje. Zakład posiada pozytywną
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i spełnia wszelkie wymagane przepisami normy. Ponadto proponujemy profesjonalną pomoc w opiece
nad grobami i utrzymaniu miejsc pochówku w należytym porządku.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania cmentarza i całodobowego zakładu pogrzebowego udziela Administracja Cmentarza Komunalnego w Gubinie, ul. Kujawska 2. Biuro na terenie cmentarza czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. tel. 684558198 lub telefon całodobowy: 512 200 582. Ponadto zapraszamy na naszą stronę www.pumgubin.pl .
w Wałowicach. Tanio. Tel. 68 359 45 55 lub
793 256 453.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do DO WYANJĘCIA kawalerka w bloku, przy
negocjacji. Tel. 791 127 765.
ul. Westerplatte. Tel. 68 359 31 21.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
DO WYNAJĘCIA pokój z dostępem do ła765.
zienki i kuchni. Tel. 723 889 128.
ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pokojowe na IV
SPRZEDAM mieszkanie 73 m2 w ścisłym
piętrze, na pokój z kuchnią do I piętra w
centrum Gubina. Tel. 512 086 188.
bloku. Tel. 571 427 091.
DO WYNAJĘCIA kawalerka w Gubinie, 37
SPRZEDAM w Gubinie mieszkanie (59,70 m kw, po kapitalnym remoncie. Tel. 781
m kw) w bloku z cegły, ul. Barlickiego 7/3 359 673.
(trzy pokoje, kuchnia, łazienka) na I pięSPRZEDAM tanio 3-pokojowe mieszkanie
trze, ocieplone, okna plastikowe, ogrze72 m kw oraz garaż. Cena do uzgodnienia.
wanie własne gazowe. Cena: 135 000 zł.
Tel. 888 465 199. Tel. 791 929 917.
SPRZEDAM dom z możliwością prowadze- SPRZEDAM działkę budowlaną w Jarominia każdej działalności gospodarczej. Gu- rowicach 15 arów. Tel. 881 631 327.
bin, ul. Lubelska 7a. Tel. 66 140 53 66.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach 30 arów. Tel. 881 631 327.
DO WYNAJĘCIA kawalerka 21 m2. Tanio.
Tel. 68 359 45 55 lub 793 256 453.
SPRZEDAM działkę w Gubinie 1,17 ha. Tel.
DO WYNAJĘCIA lub sprzedania kawalerka 517 245 043.
nieruchomości
W iadomości
__Gubińskie
Ogłoszenia I Społeczeństwo
15
POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIE WALENTYNKOWE
Przyjdź i puść w niebo swoje życzenia walentynkowe
PLAC JANA PAWŁA II, 14.02.2015, GODZ. 15:00
LOKAL użytkowo-handlowy do wynajęcia w Gubinie. Centrum, deptak. Tel. 51
72 450 43.
DO WYNAJĘCIA budynek po zakładzie fryzjerskim, przy ulicy Śląskiej. Tel. 507 108
742.
Usługi
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i
montaż. Tel. 609 351 799.
GLAZURA, hydraulika, regipsy, panele
ścienne, podłogowe, ścianki działkowe,
zabudowy, szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie i inne. Tel. 68 453 61 90 lub
509 437 397.
AGD-Service, naprawa pralek, zmywarek,
kuchenek elektrycznych. Gubin, ul. Kołłątaja 10. Tel. 68 359 46 54 lub 692 717 031.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne pojazdów, pon.-piątek
8.00-20.00, sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21,
Gubin - obok PKS-u. Tel.609 703 402/68
451 86 09.
KIEROWNIK budowy, projektowanie,
przeglądy techniczne, załatwianie spraw
w urzędach dotyczących budów. Doprowadzanie budynków do stanu zgodnego z prawem. Doradztwo budowlane. Tel.
504 352 015. różne
TTUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak,
ul. Obr. Pokoju 21,
Gubin, obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel.
609 703 402/68 451 86 09.
SPRZEDAM Mercedesa C 220 Kombi 1998
r. diesel, bogate wyposażenie, 8500 zł do
negocjacji. Tel. 514 677 084.
ODDAM w dobre ręce 7-tygodniowe szczeniaki, różnej rasy. Kontakt: warsztat stolarski, ul. Sikorskiego 16. Tel. 68 359 63
50.
praca
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 781 937
246.
WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00.
 Sebastian Bielski - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169 Andrzej Matłacki - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,
 Skład i grafika: GDK  Druk: Wydawnictwo Media Regionalne Sp. z o.o. w Zielonej Górze. | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
16
W iadomości
__Gubińskie
Urządź kuchnię z Horex-em
Nr 3 z 13.02.2015
Sklep Horex przy ulicy Żymierskiego specjalnie dla swoich klientów ponownie przygotował akcję lojalnościową, która
rozpocznie się już od 16.02.2015. Podobnie jak w poprzednich edycjach chcemy zaproponować Państwu zabawę, tym razem
pod nazwą „Urządź kuchnię z Horex-em”. W naszym programie może wziąć udział każdy klient który ukończył 18 lat.
Główną nagrodą jest KUCHENKA MIKROFALOWA.
Oraz bardzo dobrej jakości:
Blender, Krajalnicę do chleba, Sokowirówkę, Sztućce, Prostownicę do włosów
Aby wziąć udział wystarczy spełnić kilka prostych warunków:
zrobić zakupy za minimum 30zł jednorazowo, na odwrocie paragonu wpisać swoje dane kontaktowe oraz hasło promujące
zakupy w sklepach Horex. Z wylosowanych paragonów organizator wybierze najlepsze hasła, które wyłonią zwycięzców.
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 31.03.2015 o godzinie 16:00. Regulamin akcji dostępny jest u kierownika sklepu.