Program/Programme

Transkrypt

Program/Programme
“Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) jako narzędzie profesjonalnej opieki”
“International Classification for Nursing Practice® as Professional Health Care Tool”
PROGRAM/ PROGRAMME 29.09.2009r.
28.09.2009r.
CZAS/TIME
PROWADZĄCY i MIEJSCE/Session
Committee and place
Rejestracja/ Registration
17.00 – 19.00
Hol A/Hall A
PROGRAM/ PROGRAMME - 29.09.2009r.
CZAS/TIME
PROWADZĄCY/Session Committee
Rejestracja/ Registration
7.30-9.30
Hol A/Hall A
Rozpoczęcie Konferencji/ Opening Conference
9.30 – 10.00
D. Kilańska/ B.Cholewka
/A.Doboszyńska/ E.
Buczkowska/B.Sońta
Sesja Plenarna/ Plenary Session
10.00 – 13.40
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®: Wprowadzenie. International Classification for
Nursing Practice (ICNP®): Introduction. Amy Coenen PhD, RN, FAAN, ICNP® Project Director; Claudia
Bartz PhD, RN, FAAN, Project Coordinator.
10.00 – 11.00
Rola kodów i słownika systemów informacyjnych dla procesów systemu ochrony zdrowia. The role of codes and
information systems’ dictionary in health care processes. Leszek Sikorski. Dyrektor Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Director National Centre for Health Information, Poland)
11.00 – 11.20
Przerwa kawowa/ Coffee break
11.20 – 11.40
Amy Coenen/ Jolanta GórajekJóźwik/ Aleksandra GaworskaKrzemińska
(Hol A/B/ Hall A/B)
PROMOCJA KSIĄŻKI: Sara T. Fry: Etyka w praktyce pielęgniarskiej/ Promotion of book – Sara T. Fry: Ethics In Nursing Practice
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®: Program. International Classification for
Nursing Practice (ICNP®): Programme. Amy Coenen PhD, RN, FAAN ICNP® Project Director; Claudia Bartz
PhD, RN, FAAN, ICNP® Project Coordinator.
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®: Katalogi. International Classification for
Nursing Practice (ICNP®): Catalogues. Amy Coenen PhD, RN, FAAN, ICNP® Project Director; Claudia Bartz
PhD, RN, FAAN; ICNP® Project Coordinator.
PRZERWA OBIADOWA/ LUNCH
Praktyczne wprowadzenie ICNP® w dwóch szpitalach w Austrii. Practical Implementation of ICNP® in two
Austrian Hospitals. Franziska Perhab RN, Lider Projektu elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej (Project
leader for electronically nursing documentation), K.I.S. GmbH, Wiedeń, Austria
11.40 – 12.40
12.40 – 13.40
13.40 – 14.20
14.20 – 14.50
Amy Coenen/ Jolanta GórajekJóźwik/ Aleksandra GaworskaKrzemińska
(Hol A/B/ Hall A/B)
Claudia Bartz/ Michał
Grzegorczyk/Jolanta Lewko
PROGRAM/ PROGRAMME - 29.09.2009r.
CZAS/TIME
Walidacja i implementacja ICNP®. Doświadczenie Portugalii dla rozwoju w przyszłości. Validation And
Implementation of ICNP The Portuguese Experience toward the Future.. Raul Cordeiro RN. Associate Professor
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalia) ICNP® Group
14.50 – 15.10
Znaczenie ICNP w zarządzaniu pielęgniarstwem. The importance of ICNP® in nursing leadership. Gale S. Pollock
Major General (Ret), CRNA, FACHE, FAAN Executive Director Louis J. Fox Center for Vision Restoration
University of Pittsburgh Medical Center, UPMC Eye Center, The McGowan Institute & the University of Pittsburgh
15.10 – 15.30
PROWADZĄCY/Session Committee
Claudia Bartz/ Michał
Grzegorczyk/Jolanta Lewko
Przerwa kawowa/ Coffee break
15.30 – 15.50
(Hol A/B/ Hall A/B)
Sesja tematyczna/ Thematic session
15.50 – 17.50
AULA B (Session)
Nowoczesne metody leczenia ran trudnych z zastosowaniem podciśnienia – V.A.C. THERAPY” Modern therapy of
wound-healing. Marek Zdzieszyński, Monika Cąkała
15.50 – 16.10
Znaczenie badania fizykalnego w stawianiu diagnozy pielęgniarskiej z zastosowaniem ICNP . The role
of physical examination in the practice of ICNP®. dr n med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, mgr Michał
Grzegorczyk, mgr Hanna Grabowska – Zespół ICNP PTP/GUM Gdańsk.
16.10 – 16.30
Proces pielęgnowania – wiedza i doświadczenia zawodowe pielęgniarek a wymagania ICNP®. Nursing process –
knowledge and professional experience vs. ICNP® requirements. dr n. hum. Jolanta Górajek-Jóźwik – Zespół ICNP
PTP/ UM Lublin
16.30 – 16.40
Znaczenie różnych klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej w komunikacji zawodowej pielęgniarki. The role of
different classifications of nursing practice in professional nursing communication. dr n. med. Jolanta Lewko Zespół ICNP PTP/UM Białystok
ICNP® jako narzędzie zarządzania procesami informacyjnymi w opiece pielęgniarskiej. ICNP® as a tool of
management of information processes in nursing care. dr n. hum. Małgorzata Kisilowska - Zespół ICNP PTP/ UW
Warszawa
Teoria i praktyka profesjonalnej komunikacji w procesach leczenia i opieki. Theory and practice of professional
communication in therapy and care processes. dr hab. med. Mirosław Jarosz, dr n med. Anna Włoszczak-Szubzda Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Lublin
Dyskusja/ Discussion
Kolacja dla uczestników Konferencji (Hol Główny WUM przy Auli A/B)
Dinner – Hall A/B
16.40 – 17.00
Maria Cisek/ Hanna
Grabowska/Jolanta Glińska
17.00 – 17.20
17.20 – 17.35
17.35 – 17.55
18.00
(Hol A/B/ Hall A/B)
Dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Al. Reymonta 8 lok 12; 01-842 Warszawa - KRS "0000065610"