tutaj - Cozadzien

Transkrypt

tutaj - Cozadzien
TYGODNIK
BEZPŁATNY
DLA RADOMIA I REGIONU
NAKŁAD 10 000
ISSN 1895-8451
NR 507 PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
REKLA MA
Pożegnanie z Czech Airlines?
Dariusz Grabowski:
– Trzeba wszystko
od nowa zaczynać!
Najpierw mówiło się, że Czesi zawieszają od 1 listopada loty z Sadkowa, teraz Czech Airlines rezygnuje z umowy z radomskim
lotniskiem. Tyle tylko, że spółka Port Lotniczy Radom nic o tej rezygnacji nie wie.
Pod koniec ubiegłego tygodnia okazało się, że lot do Pragi z Radomia
można zarezerwować tylko do 26
października. Czeski przewoźnik argumentował, że zawiesza jesienno-zimowe połączenia, ponieważ Sadków
nie ma odladzarki do samolotów.
Spółka twierdziła, że to nieprawda,
bo odladzarką już dysponuje. Na po-
czątku tego tygodnia rzecznik prasowy czeskich linii Daniel Šabik przekazał dziennikarce jednej z lokalnych
gazet, że „z komercyjnego punktu widzenia usługa pomiędzy Radomiem
i Pragą nie spełniła oczekiwań Czech
Airlines”, więc od 1 listopada rezygnują z tego połączenia. Decyzja ta
ma być ostateczna.
Ciekawe, że spółka Port Lotniczy
Radom nie ma na ten temat żadnych
informacji. W środę wydała oświadczenie, w którym czytamy: „Spółka
Port Lotniczy Radom oświadcza, że
nie otrzymała żadnego pisma w tej
sprawie, a o ewentualnym problemie
dowiedziała się z mediów. Lotnisko
jest przygotowane do obsługi samo-
lotów oraz odprawy pasażerów. Przeprowadzona analiza zawartej umowy
jednoznacznie wskazuje, że absolutnie
nie ma żadnych powodów do jej zerwania bądź wypowiedzenia. Umowa
jest ważna do września 2016 roku”.
Czesi z Sadkowa zaczęli latać 18
września.
AH
– Byłem radomskim posłem na
sejm i do europarlamentu – zawsze
w służbie Polski. Dziś posłem nie jestem, ale Polsce służę.
str. 4-5
REKLA MA
STREFA
PRODUCENTÓW:
Pn. 8-16
Wt. 7-18
Śr. 7-18
Cz.
6-18
Pt. 6-20
So. 5-15
Nd. nieczynne
STREFA
HANDLOWO-USŁUGOWA:
Pn. – so. 6-21
Nd. 10-18
Wernera 10a/Szarych Szeregów
AKTUALNOŚCI
Jak głosować
Więcej kursów
do cmentarzy
W niedzielę, 25 października mieszkańcy dawnego woj. radomskiego wybiorą spośród 173 kandydatów dziewięciu posłów
i dwóch senatorów, spośród ósemki.
W okręgu nr 17 swoje listy do Sejmu
RP zarejestrowali: PiS, PO, Partia
Razem, KW KORWiN, PSL, Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica
(SLD, TR, PPS, UP i Zieloni), KWW
Kukiz '15, Nowoczesna Ryszarda
Petru, KWW Zbigniewa Stonogi
i Kongres Nowej Prawicy. W okręgu nr 50 (Radom i powiaty: lipski,
radomski, szydłowiecki, zwoleński)
o miejsce w Senacie RP ostatecznie ubiega się sześciu kandydatów:
Adam Bielan (PiS), Wojciech Gęsiak
(PO), Dariusz Grabowski (Kukiz '15),
Waldemar Jan Rajca (KNP), Krzysztof Sońta (KWW Krzysztofa Sońty)
i Marzena Wróbel (KWW Marzeny
Wróbel). Wycofał się Daniel Pawłowiec z KW KORWiN. W okręgu nr
49 (powiaty: białobrzeski, grójecki,
kozienicki i przysuski) mamy dwóch
kandydatów: Stanisława Karczewskiego (PiS) i Leszka Przybytniaka
(PSL).
Lokale wyborcze otwarte będą
w godz. 7-21. Wybierając się na gło-
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w sobotę i niedzielę (24 i 25
października) zwiększa częstotliwość
kursowania linii 1, 4, 12, 13 i 17.
sowanie, musimy zabrać ze sobą
dokument ze zdjęciem – dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy,
legitymację szkolną. Otrzymamy
dwie karty wyborcze: białą do sejmu
i żółtą do senatu. Na każdej z nich
stawiamy znak „x” przy nazwisku
tylko jednego, wybranego przez nas
kandydata. Jeśli wskażemy większą ich liczbę, głos będzie nieważny. Za nieważną komisja wyborcza
uzna także kartę, na której wyborca
w kratce przy nazwisko kandydata
postawi kreskę, ptaszka lub narysuje
tzw. buźkę.
Prawo udziału w głosowaniu do
Sejmu RP i do Senatu RP ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat, nie został
pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie
został ubezwłasnowolniony i nie został pozbawiony praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
NIKA
DR MACIERZYŃSKA POPIERA MEJKĘ
W ostatni przed Wszystkimi Świętymi weekend zwykle znacznie więcej osób niż odwiedza nekropolię
przy ul. Limanowskiego i na Firleju.
Więcej kursów miejskich autobusów
ma ułatwić dojazd do cmentarzy.
W godzinach ok. 9.30-17.30 będą
obowiązywały częstotliwości: – linia 1 – co ok. 15 min. (w niedzielę
przed godz.13 co ok. 20 min.); linia
4 – co ok. 10 min. (w sobotę i niedzielę); linia 12 – co ok. 15 min.
(w sobotę i niedzielę); linia 13 – co
ok. 15 min. (w niedzielę przed godz.
13 co ok. 20 min.); linia 17 – co ok.
15 minut (w niedzielę przed godz. 13
co ok. 20 min.).
Dodatkowe kursy będą wykonywane między stałymi kursami rozkładowymi. Szczegółowe rozkłady
jazdy są na stronie MZDiK: www.
mzdik.pl.
CT
Brutalny rozbój
na 35-latku
Fot. archiwum Mariusza Mejki
Białobrzescy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn podejrzanych
o rozbój na 35-latku. Napastnicy pobili
mężczyznę i ukradli mu telefon.
Kilkadziesiąt osób zebrało się w środę
po południu w białobrzeskim Zajeździe Myśliwskim, na spotkaniu pod
hasłem „W trosce o nasze dzieci” z dr
Danutą Macierzyńską i kandydatem na
posła z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru – Mariuszem Mejką.
JSZ
CT
R E K L AM A
TWOJA
dyskretna pożyczka,
minimum formalności,
szybka decyzja
DaiGlob
 884 003 003
Aneks do listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wyżyny Lotniczej, czyli centrum lotnictwa wojskowego na łuku Łódź – Radom
– Dęblin podpisali w Radomiu marszałkowie woj. mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.
«
Aneks
podpisali trzej
marszałkowie
W lipcu, przypomnijmy, dziewięcioro
sygnatariuszy
podpisało
w Warszawie list intencyjny w sprawie utworzenia Wyżyny Lotniczej.
– Dzisiaj do tego aktu dołączą się
marszałkowie trzech województw.
Chodzi o to, aby wspólnie ściągać
tutaj inwestorów, tworzyć warunki dla tych inwestycji, szkolić kadrę
i wykorzystywać potencjał naukowo-badawczy. To jest zakres tematów
związany z tworzeniem Wyżyny Lotniczej – mówił prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.
Aneks do listu podpisali we wtorek wicemarszałek Mazowsza Leszek
Ruszczyk, marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, marszałek woj.
lubelskiego Sławomir Sosnowski,
przedstawiciele władz Łodzi i Dęblina, prezes PAIiIZ oraz prezydent Radosław Witkowski.
– Dla Mazowsza to bardzo ważny
dzień, a dla samego Radomia będzie
to kontynuacja tradycji. Spodziewamy się dostępu do nowoczesnych
technologii – mówił wicemarszałek
Leszek Ruszczyk.
Impulsem dla powstania Wyżyny
Lotniczej jest m.in. przetarg na helikoptery, w którym jako jedyna do
ostatniego etapu została zakwalifikowana oferta Airbusa. Airbus Helicopters planuje ulokowanie w Łodzi
linii montażowej śmigłowców i produkcji podzespołów w Radomiu. List
intencyjny zakłada połączenie i dalszą rozbudowę potencjału produkcyjnego, serwisowego, badawczego
i szkoleniowego trzech miast: Dęblina, Łodzi i Radomia. Wyżyna Lotnicza będzie także oferować kursy dla
polskich pilotów wojskowych i lotników z innych armii.
Prezydent Witkowski podkreśla,
że liczy zarówno na rozwój radomskich firm, jak i na pojawianie się
w Radomiu kolejnych inwestorów.
– Pomysł ten znakomicie wpisuje się
w lotnicze i gospodarcze tradycje naszego miasta. Jednocześnie ma szansę stać się impulsem do odbudowy
radomskiego przemysłu. W efekcie
powinno się to przyczynić do stworzenia wysokospecjalistycznych, dobrze płatnych miejsc pracy, a tym
samym zachęcać do pozostawania
i rozwijania się na miejscu. Wyżyna Lotnicza to również promocja
miasta. Takie inwestycje, jak planowana budowa fabryki Airbusa pokazują, że Radom jest bardzo dobrym
miejscem na lokowanie dużych, gospodarczych przedsięwzięć. Jestem
przekonany, że przyjazny klimat
w Radomiu docenią kolejni inwestorzy – mówi.
Przedstawiciele firmy Airbus zaprezentowali we wtorek element, który ma być produkowany w Radomiu.
To innowacyjny model wyciągarki,
który będzie mógł być wykorzystany
nie tylko w śmigłowcu. – Potwierdzamy realizowanie 250 miejsc pracy
w Radomiu przy konstrukcji elementów i wyposażenia śmigłowców – mówił Tomasz Krysiński, dyrektor do
badań naukowych i innowacji w Airbus Helicopters.
Równocześnie Airbus Helicopters
rozpoczyna z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym prace
nad nowym projektem – aktywnym
systemem do kontroli drgań w śmigłowcach. Pierwszy taki system znalazł zastosowanie w caracalu. Kody
źródłowe nowego systemu będą rozwijane w Radomiu.
CT
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama: tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Redaguje zespół
Projekt graficzny: 7 Dni
Skład: Anna Wróbel
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul.
Mechaniczna 12
ISSN 1895–8451
Dr Macierzyńska jest alergologiem, pulmonologiem i pediatrą, leczącym ok. 17
tys. pacjentów w Radomiu, Białobrzegach, Goszczynie i okolicy. – Przyjechałam tu, żeby wesprzeć Mariusza, jako
kandydata naszego regionu do sejmu.
To uczciwy, rodzinny człowiek, od lat
zaangażowany mocno w sprawy służby
zdrowia naszego regionu – przekonywała
zgromadzonych dr Danuta Macierzyńska.
Jej zdaniem ochrona zdrowia w naszym
kraju wymaga pilnych zmian, które pomogą przede wszystkim pacjentom, ale także
ułatwią życie lekarzom. Podstawowym
– nierozwiązanym, jak dotąd problemem
– są kolejki do lekarzy, głównie specjalistów. – Wszystko przez to, że poziom
finansowania z NFZ jest za niski. Szczególnie daje się to we znaki pacjentom
o tej porze roku, kiedy kończą się pieniądze z kontraktów. Lekarze mogliby przyjąć
znacznie więcej osób, ale jeśli zrobią to
wtedy, kiedy tzw. punkty się skończyły, to
Narodowy Fundusz Zdrowia im za to nie
zapłaci – mówiła dr. Macierzyńska.
Z kolei dla lekarzy męcząca jest biurokracja – w czasie kiedy powinni leczyć,
przyjmować pacjentów, zajmują się wypełnianiem druków. – Zaniedbana jest
u nas profilaktyka, zwłaszcza ta dotycząca szczepień ochronnych – przekonywała pediatra. – W ogóle szczególną opieką
objęte powinny być dzieci; chodzi tu
głównie o opiekę stomatologiczną.
Przybyli na spotkanie zadawali pytania
o sposoby zmiany tej sytuacji i naprawy
służby zdrowia.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Przybyszew w gminie Promna. Do siedzących i pijących przed
sklepem piwo mężczyzn podeszły
trzy osoby – chciały się do nich
dosiąść. Wszystko przebiegało
spokojnie do momentu pojawienia
się kwestii wymiany dolarów na
polską walutę. Kiedy jeden z mężczyzn wstał od stołu i oddalił się,
rozmawiając przez telefon, pobiegł za nim jeden ze sprawców.
Za chwilę dołączył do niego drugi.
Nagle jeden z nich kopnął 35-latka w twarz, potem zaczął okładać
zaatakowanego pięściami i kopać w głowę. Gdy mężczyzna był
jeszcze oszołomiony po kopnięciu
w głowę, został pozbawiony telefonu. Po czym sprawcy uciekli.
Policjanci natychmiast po przyjęciu zgłoszenia przystąpili do
ustalania sprawców i okoliczności całego zajścia. Efektem było
zatrzymanie, w kilka godzin po
zdarzeniu, dwóch podejrzanych
– obywateli Ukrainy. Trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani to
mężczyźni w wieku 26 i 29 lat, którzy przyjechali do Polski dwa tygodnie temu na zbiory jabłek. Teraz
mężczyźni odpowiedzą za rozbój,
za co grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.
Leszek Ruszczyk
podpisał
Fot. archiwum cozadzien.pl
2
Plac zabaw gotowy
Zakończyła się modernizacja – w ramach budżetu obywatelskiego
– placu zabaw w parku na osiedlu Południe.
Plac uzyskał nową, bezpieczną dla
dzieci, nawierzchnię i został wyposażony w wiele urządzeń do zabawy.
Wygospodarowano również miejsce
z trawiastą nawierzchnią dla małych
miłośników gry w piłkę nożną. Plac
zabaw różni się znacząco od innych
tego typu miejsc w Radomiu. – Poliuretanowa nawierzchnia ma oryginalną kolorystykę, przypominającą miasteczko ruchu drogowego.
Zamontowaliśmy także pierwszą
w Radomiu huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach – mówi wiceprezydent
Konrad Frysztak.
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
Autorzy projektu nie kryją, że są
zadowoleni z końcowego efektu prac.
– Docierają już do nas opinie mieszkańców, że plac się podoba. Chwalona jest m.in. kolorowa, bezpieczna
nawierzchnia i wyposażenie. Czujemy
dużą satysfakcję, bo jesteśmy grupą
osób, która stara się wychodzić poza
obręb własnych mieszkań, i walczy
o jak najlepszy wygląd i przyjazny
charakter najbliższego otoczenia
– mówią Joanna Szymańska, Karol
Klimowicz i Maciej Stępnikowski.
Modernizacja placu zabaw kosztowała ponad 288 tys. zł.
Ewa Kopacz
otwiera dom
Pierwszy na Mazowszu Dzienny Dom Senior-Wigor już działa. We wtorek radomską placówkę uroczyście otwierała premier Ewa Kopacz.
– Bardzo się cieszę, że seniorzy ziemi radomskiej będą mogli od rana
do późnych godzin popołudniowych spędzać tutaj czas – mówiła.
CT
Ciągniki z Radomia
szawskiemu holdingowi „dodatkowych argumentów ekonomicznych,
społecznych i innych” przemawiających za taką lokalizacją.
– Największa polska firma zajmująca się produkcją urządzeń rolniczych i wyposażenia dla wojska
zdecydowała o lokalizacji inwestycji
w Radomiu. Uważam, że tylko w ten
sposób można wyjść z impasu i odbudować tutaj przemysł – stwierdził.
„Gotowi jesteśmy do podjęcia bezzwłocznych rozmów z władzami samorządowymi celem uzgodnienia lokalizacji oraz zaangażowania władz
samorządowych w pomyśle rozstrzygnięcia, które zarówno dla Radomia i mieszkańców Radomia, jak
i Pol-Mot Holding powinny oznaczać
nową szansę rozwojową” – zakończył list intencyjny prezes Pol-Motu.
AH
R E K L AM A
Fot. Michał Sołśnia
Czy w Radomiu powstanie zakład produkujący części do ciągników?
Zainteresowany taką inwestycją jest warszawski holding Pol-Mot.
Pol-Mot w ostatnich dniach wystosował do władz miasta list intencyjny. „Nasz holding jest zainteresowany podjęciem produkcji
elementów do napędu ciągników,
samodzielnego
przedsiębiorstwa
napraw, remontów maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
w tym ciągników i pojazdów rolniczych oraz przedstawicielstwa handlowego oferującego pełną gamę
produktów naszych firm” – napisał
prezes Andrzej Zarajczyk.
O zainteresowaniu Pol-Motu Radomiem i „okolicami miasta” – „po
dokładnej analizie potencjalnych lokalizacji dla przyszłych inwestycji”
– poinformował dziennikarzy kandydat na senatora z listy Kukiz '15
Dariusz Grabowski. Jak się okazało,
to kierowany przez Grabowskiego
zespół ekspertów dostarczył war-
3
– Chcę wam życzyć, by czas spędzony w domu Senior-Wigor, był czasem wyjątkowym – mówiła premier
Ewa Kopacz.
 KATARZYNA SKOWRON
WOJCIECH WÓJCIKOWSKI
Na uroczystości w kamienicy przy ul.
Rwańskiej 7 – poza władzami miasta
i sejmiku oraz parlamentarzystami
– zaproszeni zostali także seniorzy.
– Radom ma szczególne miejsce
w moim sercu – przyznała szefowa
rządu. – Dzisiaj przyjechałam tutaj,
aby otworzyć dom Senior-Wigor.
Dom, który jeszcze kilka miesięcy
temu był tylko wizją, a dziś staje się
faktem.
Premier w swoim wystąpieniu podkreśliła, że to miejsce powstało dzięki
determinacji wielu osób, m.in. dyrektora placówki, jak również dzięki zaangażowaniu władz miasta.
– Będzie to dla was czas mile
spędzony – zwróciła się do senio-
rów. I dodała: – Bardzo się cieszę,
że dzisiaj seniorzy ziemi radomskiej będą mogli od rana do późnych godzin popołudniowych spędzać tutaj czas. Chcę wam życzyć,
żeby ten czas był czasem wyjątkowym. To zasługa władz miasta. Oni
potrafili bardzo szybko przekuć
teorię, tę wizję z papieru, w czyn.
Bo my już tacy jesteśmy – inni gadają, a my robimy.
Premier zapowiedziała, że do końca roku ma powstać w całej Polsce
ponad 100 domów dla seniorów.
I przypomniała, co udało się zrobić
na ich rzecz – m.in. ustanowiony został dzień parlamentu seniora, stała
komisja seniorów w sejmie czy bezpłatna pomoc, która zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2016. – Drodzy
seniorzy, niezależnie od tego, co się
wydarzy, chcę wam przypomnieć,
że jestem osobą, która dotrzymała
swoich obietnic. 25 października to
dzień wyboru, w jakim kraju będziemy żyć – zauważyła na zakończenie
Ewa Kopacz.
Przypomnijmy: dzienny Dom Senior-Wigor to placówka, której celem
jest zapewnienie wsparcia dla nieaktywnych zawodowo lub samotnych
mieszkańców Radomia w wieku 60+.
W domu znajdzie się miejsce dla 30
osób, które od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie będą
mogły korzystać z zajęć ruchowych,
sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno-oświatowych.
Ponadto zapewniony zostanie im gorący posiłek, a w ramach warsztatów
kulinarnych seniorzy będą mogli także
przygotowywać posiłki samodzielnie.
Na adaptację i wyposażenie pomieszczeń w kamienicy przy ul. Rwańskiej 7 miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w wysokości prawie 267 tys. zł.
– To jest dobry moment, żeby podziękować pani premier za to wszystko, co możemy dziś zrobić. Program
rządowy Senior-Wigor spowodował,
że Radom dołącza do grona miast,
gdzie zaczyna funkcjonować dom
dzienny. Wielokrotnie deklarowaliśmy, że polityka senioralna będzie
naszym sztandarowym działaniem.
Mając wsparcie pani premier, możemy powiedzieć, że nam się to udaje.
Rozpoczynamy dobrą drogę, jeżeli
chodzi o politykę senioralną – mówił
prezydent Radosław Witkowski.
Obecnie trwa nabór chętnych do
placówki.
Kiedy w 70 minut do Warszawy?
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły dwa przetargi na modernizację kolejowej „ósemki”. Po zakończeniu
wszystkich prac podróż między Warszawą a Radomiem najszybszym pociągiem zajmie ok. 70 minut.
Przetargi na ostatnie dwa fragmenty
linii kolejowej Warszawa – Radom,
czyli odcinek Czachówek – Warka i Warka – Radom zostały ogłoszone pod koniec ubiegłego tygodnia. W ramach tych postępowań
wybrani wykonawcy zaprojektują,
a następnie od podstaw zmodernizują „ósemkę”. Między Warką
a Radomiem zostanie wybudowany
drugi tor. Pierwsze miesiące realizacji kontraktu będą poświęcone
sporządzeniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń. Budowa na odcinku Warka
– Radom będzie prowadzona przy
całkowitym zamknięciu trasy.
– Polska kolej dynamicznie się
zmienia – przekonywała minister
infrastruktury Maria Wasiak, która
w ubiegły piątek przyjechała do Radomia. – W ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizację
infrastruktury wydamy 67 mld zł.
Wśród kilkudziesięciu projektów są
także prace na 100 km linii między
Radomiem a Warszawą. Projekt zdecydowanie poprawi jakość podróży
oraz ułatwi komunikację w całym
regionie. Bardzo się cieszę, że pod
koniec tej perspektywy finansowej
udało się ustawić ten projekt na
nowo i że teraz będzie on realizowany z twardo ustalonym harmonogramem. Cieszę się też, że udało nam
się praktycznie zakończyć trasę S7,
dzięki czemu standard przejezdności
między Warszawą a Radomiem jest
naprawdę wysoki. Dobrze, że w momencie, kiedy remontowana będzie
linia kolejowa nr 8, będzie już w pełni drożna „siódemka” do Warszawy.
Istnieje szansa, że roboty na trasie
kolejowej zakończą się w drugiej połowie 2019 roku. Natomiast jeśli firmy
nie będą wskazywać wcześniejszych
terminów realizacji inwestycji, to
przewidywanym terminem zakończenia prac jest rok 2020. Koszt tej inwestycji wyniesie 1 mld zł.
W grudniu zostanie oddane do
użytku przejście podziemne, które łączy dwie strony miasta. Będzie
wyposażone w windy, co ułatwi osobom niepełnosprawnym przejście
na perony.
KS, WW
4
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
Dariusz Grabowski: – Trzeba
Dariusz Grabowski, witam w studiu
Radia Rekord, na portalu cozadzien.pl
i w tygodniku „7 Dni”.
– Dzień dobry.
Panie pośle, posłem się bywa czy może
posłem jest się całe życie?
– Byłem radomskim posłem na
sejm i do europarlamentu – zawsze
w służbie Polski. Dziś posłem nie jestem, ale Polsce służę.
Rzeczywiście, CV ma pan bogate.
Kiedy czyta się o panu – co pan w życiu
osiągnął – to można tylko pozazdrościć.
To nie było łatwe życie dlatego, że urodził
się pan w trudnych czasach, tworzył
pan podwaliny polskiej opozycji. Działał
w niej w czasach zakazanych, co wtedy
było bohaterstwem, nie tak jak teraz.
– Widzi pan, ja pochodzę z bardzo
patriotycznej rodziny. Moja mama
była powstańcem warszawskim,
a tata był dwa razy pod murem do
rozstrzelania i przeżył cudem rzeź
Woli. Jego zeznania są w Instytucie
Pamięci Narodowej. Zginęła wtedy
cała jego rodzina. To wychowanie,
które odebrałem, zobowiązuje. Ja
z tym szedłem przez życie, najpierw
na studiach, potem jako pracownik
naukowy. Zakładałem Solidarność,
współpracowałem z podziemiem.
Zawsze trzymałem się jednego.
Uznawałem, że jeśli mam być politykiem, to tylko takim, który głosuje
zgodnie z sumieniem i nikt mu nie
powie „masz tak zrobić, bo ci za to
płacę”. Proszę mi dziś takich polityków pokazać.
Czy podziela pan zatem opinię, że
poważny polityk to ten, który najpierw
swą wiedzą i pracą osiągnął pozycję
zawodową i zabezpieczył byt materialny
rodzinie i sobie?
– Ma pan rację. Problem dzisiaj
polega na tym, że mamy partie wodzowskie. Jest wódz, nawet nie ma
generałów i oficerów. Są tylko sierżanci i szeregowcy. Potulnie wykonują polecenia wodza, wdzięczni za
dobrze płatną posadę posła. I to jest
dramat Polski.
Kogo pan ma na myśli?
– Mam na myśli praktycznie
wszystkie ugrupowania. W żadnej
z partii nie ma miejsca na wyrażenie
własnego sądu, wbrew stanowisku
przywódcy. Co gorsza, Polacy – nawet interesujący się polityką – z trudem wymienią nazwiska kilku polityków czołowych partii, co potwierdza,
że zarówno posłowie, jak i senatorowie są im całkowicie nieznani.
ma alternatywy dla
planu Balcerowicza”
przygotowałem najpierw analizę krytyczną, a później program
alternatywny.
Oba
dokumenty przekazałem Lechowi Wałęsie,
Tadeuszowi
Mazowieckiemu i czołowym
działaczom Solidarności. Pozostały bez
odzewu. Co gorsza,
ówczesne tygodniki –
takie, jak „Polityka”
odmówiły ich publikacji. Udało się to zrobić
dopiero po dwóch latach. Tak oto na sobie
doświadczyłem działania cenzury w nowej
postaci. Można by to
uznać za rzecz bez
znaczenia, gdyby nie
fakt, że wszystkie zagrożenia, które wskazywałem wtedy, dotyczące – na przykład
– prywatyzacji, systemu emerytalnego,
sektora bankowego i innych, niestety,
potwierdziły się po latach.
Łucznika w Radomiu i Warszawie.
Interweniowałem jako poseł. A dziś
trzeba wszystko od nowa zaczynać!
Bo Polsce potrzebna jest nowa industrializacja, a gdzie się ma ona skoncentrować, jak nie w Radomiu –
mieście o tak bogatej przemysłowej
tradycji?
Dariusz Grabowski w tamtych czasach
został poproszony o wsparcie przez kogoś, kogo wtedy radomianie bardzo cenili – obrońcę radomskich opozycjonistów
w procesach lat 80., mecenasa Jana
Olszewskiego, ówczesnego premiera…
– Tak. Byłem blisko związany
z Janem Olszewskim. Byłem jego
doradcą ekonomicznym. Dramat
polegał na tym, że jego rząd trwał
krótko, zaledwie kilka rzeczy się
udało. Ale przypomnę, że to ja
przekonałem do dewaluacji złotówki, co spowodowało, że mieliśmy
dodatnie saldo bilansu handlowego. Że byłem postacią wyjątkową,
niech świadczy fakt, że doradzając
premierowi Janowi Olszewskiemu
i związkowi zawodowemu, sam byłem przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca doradzający związkowi
zawodowemu?!
Mówiliśmy o tym, co robił pan w tamtych
latach, a przecież ugrupowania, z którymi pan współpracował, to były partie
prawicowe.
– Podział na prawicę i lewicę jest
w naszym społeczeństwie sztucznie
wyolbrzymiony. Najbogatsi Polacy mają rodowody komunistyczne,
a nie prawicowe. A prawie wszyscy
chodzą do kościoła i deklarują, że
wierzą w Boga. Nie szukajmy tego,
co nas dzieli, ale tego, co łączy. Legitymacją do władzy powinna być
mądrość i doświadczenie w naprawianiu gospodarki, ustroju państwa,
systemu zabezpieczeń społecznych
i bezpieczeństwa państwa.
A jak jest dzisiaj? Na dzień przed wyborami parlamentarnymi? Jest pan w ugrupowaniu Kukiz ‚15. To ugrupowanie to
dla Polaków wielka niewiadoma.
– Ale wielką wiadomą jest to,
że w Polsce dominuje i przygniata
partyjniactwo. Partie toczą walkę
o władzę, dzielą łupy, zawłaszczają
media i sumienia Polaków. Różnice programowe między nimi są
prawie żadne. W jednym potrafią
tylko działać zgodnie, a mianowicie w bezwzględnym niszczeniu
nowych, rodzących się środowisk
«
Dariusz
Grabowski
z wychowankiem, medalistą mistrzostw
świata w judo
– Krzysztofem
Wiłkomirskim
Trzeba przypomnieć, że to pan był jednym z pierwszych posłów w Polsce, który
nie pobierał wynagrodzenia z sejmu.
– Dokładnie tak. Ja przez dwie
kadencje, kiedy byłem posłem, nie
brałem ani grosza z sejmu. A to jest
absolutna rzadkość.
To z czego pan żył?
– Kiedy w 1989 roku odchodziłem
z uniwersytetu, bo byłem nauczycielem akademickim, powiedziałem
sobie, że moja wiedza, specjalizacja
ekonomiczna przyda się Polsce. Jako
doradca Solidarności świadomie zaangażowałem się w politykę. Ale też,
by nikt nie mógł powiedzieć, że „żyję
z polityki” bądź – co gorsza – że za
uprawianie polityki mi płaci i mam
potulnie wykonywać jego polecenia,
postanowiłem wpierw założyć firmę,
zarobić własne pieniądze, być materialnie niezależnym. To dzięki Bogu
się powiodło i tak trwa do dziś.
W takim razie jak pan tę firmę prowadzi? W obecnych czasach nie da się
prowadzić firmy z ludźmi zatrudnionymi
wyłącznie na umowy o pracę, bo przedsiębiorca nie udźwignie takiego ciężaru
finansowego.
– Widzi pan, ja szanuję ludzi
i prawo, więc wszystkich zatrudniłem na umowę o pracę. Mam stałą
załogę i chwalę to sobie. To wspaniali ludzie. Mam też bardzo odpowiedzialnego dyrektora, który rozumie,
jak ważne są dla mnie sprawy Polski
i pomaga mi zajmować się polityką.
Pozwala także uczestniczyć w życiu
publicznym, w działaniach społecznych. To jest moje szczęście.
Skutecznie wykorzystał pan moment
przemiany gospodarczej i politycznej
w 1989 roku, ale nie był pan do końca
zwolennikiem takich zmian, jakie zaproponował wtedy minister Balcerowicz.
– Powiem więcej – byłem jego zdecydowanym przeciwnikiem! Wobec
szalejącej wtedy propagandy, że „nie
Nie ma pan wrażenia, że w Radomiu jest
to wszystko jeszcze bardziej widoczne?
– Niestety tak. Upadły bez mała
wszystkie zakłady. Uczestniczyłem
w demonstracjach pracowników
– Widzi pan, ja uważam, że albo
będą mądrzy przedsiębiorcy i robotnicy, którzy znajdą porozumienie dla
wspólnego dobra, albo będziemy się
pogrążać w konfliktach.
politycznych. Paweł Kukiz uosabia
prawdę i nadzieję, co wielu Polaków świadomie bądź podświadomie
rozumie. On odrzuca układ partyjniactwa, on wzywa „Polsko, potraREKLA MA
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
5
wszystko od nowa zaczynać!
«
fisz!”. A Polacy rozumieją, że jeśli
chcą rozpocząć naprawę państwa,
to muszą zacząć od zmiany ustroju,
nowej konstytucji, nowej ordynacji
wyborczej i likwidacji finansowania
partii z naszych podatków.
Z zespołem
Lombard
w Brukseli;
na wózku
Marek Siwik,
wokalista
chory na
stwardnienie
rozsiane
Zero jedynkowo – Kukiz to partia lewicowa, prawicowa, liberalna, narodowa?
– To przede wszystkim ruch społeczny. Różni się od partii politycznej tym, że my nie chcemy być finansowani z podatków obywateli. To
ci, którzy odważnie i zdecydowanie
chcą dominacji polskiej własności
w gospodarce i opowiadają się za
wsparciem dla polskiej rodziny. To
ci, którzy obyczajowym modom mówią „nie”.
Kto jest autorytetem Dariusza Grabowskiego?
Więc jaki jest ten Kukiz?
Może dlatego, że to jest modne?
– Modne, a dla wielu wygodne
jest wdzięczenie się do mediów,
partii politycznych. Po komunistycznym zniewoleniu zachłysnęliśmy się wolnością, a triumfowało
powiedzenie „róbta, co chceta”.
Wielu nie słuchało przestróg Jana
Pawła II, że wolność, o którą tak
walczyliśmy, nie jest dana raz na
zawsze, a zadana. Dlatego potrzebni są odpowiedzialni politycy, którzy odrzucą prywatę i partyjniactwo. Kto wie, może właśnie Paweł
Kukiz – człowiek o z pewnością
wyjątkowej wrażliwości, odbuduje
wiarę Polaków, że politycy mogą
być uczciwi i działać dla wspólnego
dobra.
Słucham pana i brzmi to troszkę, jak
opowieści idealisty.
– Bez marzeń i ideałów nikt nie
zrobi kroku naprzód. A my, Polacy –
z naszą historią i tradycją – jesteśmy
skazani na idealizowanie, ale też,
szczególnie dziś, zimną analizę i dokładną kalkulację szans i zagrożeń.
A ja głęboko wierzę, że moja wiedza,
doświadczenie, pomysły i propozycje ekonomiczne są racjonalne i jako
polityk chcę je realizować. Nie spocznę, dopóki Bóg mi daje zdrowie
i wspaniałą rodzinę.
Czym dla pana jest rodzina?
To jest po prostu tradycyjna, polska rodzina. Żonę nazywam Promykiem; jest dla mnie wsparciem
na dobre i na złe, na chwile wesołe
i smutne.
Co jeszcze wypełnia pana życie?
– Sport. To było najpierw hobby,
a potem zawód. Byłem uniwersyteckim mistrzem Polski w judo. Później
trenerem. Pracując na uniwersytecie, uczyłem ekonomii, jednocześnie prowadząc treningi judo. Sport
wykształcił we mnie cechy bardzo
przydatne w polityce: umiejętność
koncentracji, konsekwencję w działaniu, odporność na agresję i szacunek dla przeciwników, którzy walczą
fair. A tak na marginesie dodam, że
studentem, który u mnie trenował
był kandydat PiS na premiera – prof.
Piotr Gliński.
– Uczyłem studentów, których
bardzo szanowałem, bo to często byli ludzie, którzy w nocy pracowali, rano byli zmęczeni, ale
chcieli się czegoś nauczyć i pójść
większa satysfakcja i nagroda, bo
mądre młode pokolenie Polaków
to gwarancja, że – jak mówi Kukiz
– „Polsko, potrafisz”, a ja dodaję
„Radom budzi się”.
«
To w takim razie ten kaskader, którym
był pan w swoim czasie, też się w panu
czasem odzywa?
– Zamiłowanie do ryzyka pozostało. Ja nadal jeżdżę do Cetniewa na zgrupowania judoków, po
prostu trenuję. A film i zawód kaskadera to była życiowa przygoda.
Grałem w wielu filmach. W „07
zgłoś się” dublowałem Bronisława Cieślaka, z którym spotkałem
się później w sejmie, jak poseł
z posłem, choć reprezentowaliśmy
przeciwne środowiska polityczne.
Później były „Polskie drogi” i tak
dalej. Pamiętam, jak skacząc z mostu w Modlinie z zabytkową szablą
w dłoni, którą przywiązałem do
przegubu, by nie zgubić, wypuściłem ją z dłoni, a ta wbiła mi się
w udo. To są sytuacje, które uczą
pokory. Trzeba starać się przewidzieć to, co jest naprawdę niebezpieczne. Kaskaderka nauczyła mnie
absolutnego skupienia na tym, co
się robi.
To jedna część pana życia, druga to wykładowca również w Radomiu, w Wyższej
Szkole Handlowej.
Jak każdy Polak powiem natychmiast – Jan Paweł II. Jak rzadko
uświadamiany sobie, że powinniśmy
być wdzięczni opatrzności, że żył
wśród nas, a wielu dostąpiło zaszczytu spotkania z Nim. Dla mnie pytanie brzmi – jak wskazać nam wszystkim, a w szczególności młodzieży,
prawdziwe autorytety zamiast fa
łszywych, podsuwanych przez media?
Są ludzie cudowni; ja ich spotkałem.
Wpadłem kiedyś na pomysł nagrody.
Nazwałem ją Nagrodą Bartosza. To
jest nagroda dla polskiego sportowca, który wyróżni się patriotyzmem.
Najpierw dostał ją
Bartosz Kizierowski, który odmóRazem z córką
wił zrzeczenia się
za milion dolarów
obywatelstwa polskiego i startu na
olimpiadzie w barwach Kataru. Zaproponowałem
Bartkowi, by nagrodę jego imienia
przyznawać
corocznie. Zgodził
się. W kolejnym
roku otrzymała ją
siatkarka
Agata
Mróz-Olszewska
– cudowna dziewczyna, która zaszła
w ciążę i jednocześnie dowiedziała
się, że jest chora na białaczkę.
Otrzymała
propozycję
tragiczną – albo usunie
ciążę i będzie miała szansę przeżyć,
albo urodzi dziecko i umrze. Ona
wiedziała, że musi
urodzić.
Spytałem, czy przyjmie
nagrodę. Zrobiła
to z radością. Na
koniec roku nagrodę wręczyłem jej mężowi; Agata już,
niestety, nie żyła. Mogę tylko dodać,
że to była jedyna nagroda, którą
oboje z mężem zaakceptowali. Ona
jest dla mnie – i oby dla młodych –
autorytetem, który mówi, że życie
trzeba przeżyć głęboko i dla kogoś,
a nie dla siebie.
Fot. archiwum prywatne Dariusza Grabowskiego
– Najkrócej, można go określić
– szczerze polski i patriotyczny.
Przy swoim pozornym, scenicznym
luzactwie Paweł Kukiz to z pewnością człowiek zasad, trzeźwo stąpający po ziemi. Proszę mi wskazać
postać z show biznesu, która tak,
jak Paweł Kukiz potrafiła zrezygnować z przywilejów celebryty. Więcej – obnażyć fałsz i powierzchowność tego środowiska i wezwać
Polaków do działania dla dobra
Polski.
przyjaciół w Radomiu czy Pionkach, którzy wyjeżdżali do Irlandii
i Niemiec za chlebem. Ja, Dariusz
Grabowski mówię – wszyscy, którzy chcą wrócić do Polski i – co
daj, Boże – podjąć działalność gospodarczą, inwestując tu swoje
oszczędności lub po prostu zaczynając z niczego, powinni być zwolnieni
z podatku dochodowego na co najmniej trzy lata. A jeśli w tym czasie
stworzą miejsca pracy dla więcej
niż dziesięciu osób, zwolnienie to
powinno być przedłużone. To jest
konkret i program Dariusza Grabowskiego.
do przodu. Spotykam ich w Radomiu i cieszę się, gdy mówią mi,
że na tyle dzięki mnie ogarnęli
ekonomię, że nie boją się myśleć
o założeniu firmy. Dla mnie to naj-
A jednak większość młodych ludzi myśli
o emigracji. Co pan na to?
– Z listy Kukiza w Radomiu kandyduje do sejmu pani, która dziewięć lat pracowała w Anglii. Mam
REKLA MA
Ostatnie zdanie – dla kogo pan żyje?
Dla siebie, gdy obdarowując innych bądź im pomagając, bądź
dzieląc się z nimi dobrym słowem,
żartem, na ich twarzach znajduję
uśmiech, radość i szczęście.
Sfinansowano z funduszy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz '15
6
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
Gaudeamus w WISBiOP
Ruszczyk
i chiński inwestor
Fot. WISBiOP
To już 14. inauguracja roku akademickiego w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. W ubiegłą sobotę ślubowanie złożyli studenci podejmujący kształcenie na kierunku
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo.
W swoim przemówieniu rektor uczelni dr Anna Sas-Badowska, prof. nadzwyczajny WISBiOP, podkreśliła,
że uczelnia prowadzi kształcenie na
studiach o profilu praktycznym, co
pozwala na praktyczne przygotowanie studentów do zawodu i zdobycie
umiejętności praktycznych, cenionych przez pracodawców na rynku
pracy. Rektor uczelni opowiedziała
o bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach Uczelnianej Akademii
BHP i Akademii Uprawnień Budowlanych oraz o innych programach realizowanych przez uczelnię.
– Uznając, że podstawą kształcenia na studiach technicznych są zajęcia praktyczne, uczelnia – jako jedna z nielicznych w kraju – wdrożyła
i realizuje Uczelniany System Kształcenia Praktycznego pn. MASTER.
Każdy student, biorący udział w programie, otrzymuje wraz z dyplomem
ukończenia studiów wyższych i suplementem dodatkowy dyplom potwierdzający udział w tym programie,
tj. nabycie dodatkowych kwalifikacji
i uprawnień wyróżniających go na
rynku pracy – mówiła rektor WISBiOP. – Nową inicjatywą uczelni
jest, realizowany od roku akademickiego 2015/2016, Program Rozwoju
Kierunków Technicznych TECHedu,
umożliwiający podjęcie dofinansowanych studiów inżynierskich na kierunku bhp i budownictwo.
Studenci rozpoczynający studia
na pierwszym semestrze, zapytani,
dlaczego wybrali studia w radomskiej WISBiOP, wskazywali m.in. na
takie zalety uczelni, jak możliwość
korzystania ze specjalistycznych laboratoriów w siedzibie szkoły, udział
w bezpłatnych kursach i szkoleniach,
dających możliwość zdobycia cer-
tyfikatów branżowych czy elastyczny
system opłat za studia.
Natomiast studenci podejmujący
studia w ramach programu TECHedu
zwracali uwagę na dofinansowanie
studiów i możliwość indywidualnej
organizacji studiów. – Podjęte studia dadzą mi szansę na pełne wykorzystanie możliwości zawodowych,
a dzięki zajęciom przez Internet mogę
pogodzić studia z obowiązkami rodzinnymi – powiedziała jedna ze studentek pierwszego semestru.
Studenci I roku złożyli uroczyste
ślubowanie i otrzymali indeksy.
Wicemarszałek Leszek Ruszczyk szuka
inwestorów dla radomskiego lotniska
w Państwie Środka. Przekazał w tej
sprawie listy intencyjne.
– Miałem okazję uczestniczyć w wizycie roboczej w Chinach; to była
taka misja gospodarcza z Agencją
Rozwoju Mazowsza, w której wzięli udział również przedsiębiorcy
z ziemi radomskiej. Pan prezydent
Radosław Witkowski dał mi listy
intencyjne; szukamy tam inwestora
strategicznego dla naszego lotniska
– mówi Ruszczyk. – Odwiedziliśmy dwie prowincje: 100-milionowe Szantung i 70-milionowe Hebei.
Przekazałem również list intencyjny
pani minister Iwanickiej; to radca
handlowy w Ambasadzie RP w Pekinie. Dla nas to sprawa honorowa, zwłaszcza, że mamy nieopodal,
w Lesznowoli, duży biznes chiński.
Wicemarszałek zaznacza, że jesteśmy w kręgu zainteresowań Chin.
– Dużo osób z Chin u nas studiuje,
a poza tym jest spore zainteresowanie biznesem. Gdyby nam się udało
znaleźć takiego strategicznego inwestora, z pewnością lotnisko by się
utrzymało. Tylko, co trzeba zaznaczyć, w Chinach nie dzieje się nic
szybko, tam te decyzje trwają. Ale
wierzę, że jest niesamowity potencjał i zainteresowanie – uważa. – To
przewoźnicy decydują, skąd i gdzie
będą latać. Jeżeli uda nam się zainteresować jakiekolwiek państwo
albo przewoźnika, to wtedy oni bardzo chętnie wejdą – mówi.
KS
REKLA MA
Nowo otwarta!
Radom
Paderewskiego 17
Staroopatowska 22A
obok Biedronki
obok Centrum Handlowego FENIKS
tel. 48 360-62-04
tel. 48 332-00-31
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
od 7:30 do 20:00
SOBOTA od 8:00 do 15:00
PONIEDZIAŁEK – SOBOTA
od 7:30 do 21:00
727-011-011
www.aptekacodzienna.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
REKLAMA
www.7dni.radom.pl
7
Oddział w Radomiu: ul. Traugutta 52 26-600 Radom
tel. (48) 340-49-00; e-mail: [email protected]
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa KOZIENICE istnieje już od 1992 roku, rozpoczynając swoją działalność na terenie Elektrowni
Kozienice jako jedna z pierwszych kas działających
w powojennej Polsce.
W Polsce w chwili obecnej działa na rynku finansowym 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych. Każda z nich jest niezależną organizacją,
posiadającą odrębny Zarząd i działającą wyłącznie
na swój rachunek. W związku z tym wypracowywane
zyski lub ewentualnie ponoszone straty mają wpływ
na wynik finansowy tylko danej kasy. Wszystkie kasy
łączy natomiast wspólne logo oraz jednolity nadzór
sprawowany przez Kasę Krajową. Od października
2012 roku nadzór państwowy nad wszystkimi kasami, w tym również nadzór nad Kasą Krajową, objęła
Komisja Nadzoru Finansowego.
Jesteśmy Kasą której zaufało blisko 11 tys. Członków, Kasą o stabilnej sytuacji finansowej i dobrych
wskaźnikach finansowych. Ta dobra sytuacja finansowa Kasy została potwierdzona przez inspekcję
przeprowadzoną przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w kwietniu br. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli KNF
oceniono, że sytuacja ekonomiczno – finansowa
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej KOZIENICE nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Kasie.
Kontrola KNF wykazała ponadto, iż jakość aktywów Kasy nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kasa za
rok 2014 wygenerowała zysk w wysokości 1 715 tys.
zł, a bieżąca działalność pozwala na wykazywanie
dodatnich wyników finansowych i tym samym budowanie stabilnej bazy kapitałowej.
Od początku roku 2015 Kasa generuje comiesięczne dodatnie wyniki finansowe. Na koniec sierpnia
2015 roku Kasa wykazała zysk w wysokości ponad
283 tys. zł, a aktywa osiągnęły poziom 73 750 tys.
zł. Główny współczynnik kapitałowy, stanowiący
miernik standingu finansowego instytucji finansowych ukształtował się w naszej SKOK dwukrotnie powyżej wymogów nadzorczych, osiągając
poziom 10,96%.
Poziom depozytów utrzymywanych w Kasie
świadczy o tym, iż Członkowie SKOK KOZIENICE
mają świadomośd dobrej sytuacji finansowej Kasy.
Depozyty na koniec sierpnia kształtowały się na
wysokim poziomie 65 920 tys. zł, co stanowiło
90% sumy aktywów. Depozyty naszych członków objęte są ochroną przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny w 100% do wysokości równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, co przy kursie
4,22 zł stanowi kwotę ponad 422 tys. zł.
SKOK KOZIENICE oparła się negatywnym doniesieniom medialnym, które dotyczyły słabej kondycji finansowej niektórych kas w Polsce. Był to prawdziwy test więzi członkowskiej i nasza Kasa ten test
zaliczyła.
Najlepszą dla nas wizytówką jest zadowolony Członek Kasy. Nasza działalnośd różni się od działalności
bankowej tym, że jesteśmy blisko ludzi i że każdy człowiek jest dla nas ważny. Dzięki lokalnemu charakterowi i długoletniej działalności zbudowaliśmy silną więź
z naszymi członkami. Dbamy o to by wszyscy czuli
się w SKOK-u jak u siebie. Każdy członek Kasy jest
jej współwłaścicielem, mogącym osobiście bądź
poprzez swoich przedstawicieli decydowad o jej
kształcie w przyszłości. Cenimy lojalność i dlatego staramy się premiować
wszystkich wieloletnich Członków SKOK
KOZIENICE. Sam fakt długoletniej przynależności do naszej SKOK pozwala na
uzyskanie korzyści w postaci m.in. obniżki z tytułu oprocentowania pożyczek.
Mając na uwadze dostępność do naszych usług dbamy o to by punkty kasowe lokalizować tam gdzie jesteśmy bliżej
społeczności członkowskiej. Nasi Członkowie mogą korzystać z usług Kasy w dziewięciu oddziałach (Kozienice, Pionki, Garbatka, Warka, Przysucha, Zwoleń, Radom,
Szydłowiec) zlokalizowanych na terenie
województwa mazowieckiego. SKOK KOZIENICE jest uczestnikiem sieci bankomatów SKOK24, z których członkowie mogą
bez żadnych opłat wypłacać swoje pieniądze i w każdej chwili mieć dostęp do swoich środków.
SKOK KOZIENICE to organizacja ludzi
a nie kapitału. Jesteśmy skokiem pokoleniowym. Często z naszych usług
korzystają całe rodziny, jak również ich
znajomi.
To dzięki naszym Członkom, korzystającym z usług pożyczkowo-kredytowych
czy też innych form aktywności finansowej, możemy funkcjonować w tak trudnych warunkach gospodarczych.
Nasza działalność nie koncentruje się
tylko na udzielaniu pożyczek czy przyjmowaniu lokat. Prowadzimy również
działalność o charakterze społecznym,
kulturalnooświatowym oraz charytatywnym.
Tradycją stało się już, systematyczne
współfinansowanie przez SKOK KO-
ZIENICE wielu imprez kulturalnych oraz dofinansowywanie w formie darowizn działalności instytucji
działających na rzecz lokalnej społeczności. W wyniku tej rzetelnej pracy, SKOK Kozienice jest dziś
dobrze rozpoznawalną, znaczącą oraz solidną instytucją spółdzielczą w lokalnej społeczności.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług wszystkich – Członków Kasy, Ich Rodziny i Znajomych, Przedsiębiorców, Organizacje
Pozarządowe.
SKOK KOZIENICE to Twoja KASA
Zarząd SKOK KOZIENICE
SPOŁECZEŃSTWO
www.7dni.radom.pl
Fot. archiwum prywatne Cezarego Brymory
Zawsze
dotrzymuję słowa
Z Cezarym Brymorą – prezesem firmy Brymorex,
założycielem i prezesem
stowarzyszenia Strefa Łucznik,
bezpartyjnym kandydatem do
Sejmu RP z listy .Nowoczesnej
rozmawia Katarzyna Skowron.
Jest pan zwolennikiem wolnego rynku,
przeciwnikiem zbędnej biurokracji.
Nigdy nie był pan człowiekiem żadnej
partii politycznej. Czy zatem identyfikuje się pan ze wszystkimi postulatami
.Nowoczesnej?
– Uważam, że mimo wszystko,
jeśli chodzi o Radom, powinna nastąpić reforma systemu administracyjnego. Po pierwsze: z powodów
finansowych, dotyczących dotacji
z UE, szczególnie dotacji regionalnych. Warszawa bardzo zawyża
nam statystyki. Z Warszawą jesteśmy bogaci, a bez niej już nie.
Gdyby Warszawa została wyłączona, wtedy bylibyśmy zupełnie inaczej kwalifikowani i klasyfikowani. Sama .Nowoczesna w sprawie
reformy administracyjnej kraju
i ewentualnych zmian nie zajmuje
stanowiska. Myślę, że ta reforma
jest dla Radomia ważna, chociażby z powodu podniesienia prestiżu
naszego miasta. Jeśli w dalszym
ciągu będziemy w mazowieckim,
to zawsze będziemy drugoplanowym miastem. Od wielu lat słyszę,
że to koszty, ale nie takie pieniądze
w minionym czasie zmarnowano
w zupełnie idiotyczny sposób. To
naprawdę nie jest żadna przeszkoda. To nie są jakieś gigantyczne
wydatki, żeby te rzeczy nie były
możliwe. Będę do końca namawiał kolegów z .Nowoczesnej, żeby
wspierali ten projekt. Coraz więcej
kandydatów na posłów z ziemi radomskiej zaczyna mówić o województwie radomskim i bardzo się
z tego cieszę. Natomiast pod pozo-
stałymi postulatami partii mogę się
zdecydowanie podpisać, a szczególnie tymi dotyczącymi gospodarki.
Polityka to chyba dość trudne zajęcie
i wymagające poświęcenia.
– W swoim życiu zajmowałem
się wieloma różnymi działaniami społecznymi, więc uznałem,
że teraz, kiedy mam poukładane
życie zawodowe i rodzinne, mogę
poświęcić więcej czasu na sprawy
społeczne. Odnoszę wrażenie, że
wielu ludzi – podobnie jak ja – ma
dosyć pewnych rzeczy. Na pewno nie mógłbym podpisać się pod
czymś takim, że Polska jest w ruinie; to absurd zupełny. Natomiast
wydaje mi się, że jest duży problem na styku obywatel – urząd.
Ten styk cały czas mi się nie podoba. Biurokracja jest ogromna
i widzimy to na każdym kroku. Nie
trzeba prowadzić firmy, żeby się
z tym non stop zderzać. Dla mnie
np. państwowa służba zdrowia to
też poniekąd urząd i to bardzo źle
zorganizowany. Nie podoba mi się
to wszystko; uważam, że można to
robić dużo sprawniej i lepiej, dlatego zdecydowałem się kandydować.
Żeby pokazać wyborcom, że do polityki mogą przyjść ludzie, którzy
tam jeszcze nie byli, i mają inne
spojrzenie – nowe. Świeższe spojrzenie jest nam potrzebne w polityce. Natomiast to, co do tej pory
widać, wielu ludziom zwyczajnie
się nie podoba.
Obiecał pan, że przekaże 100 tys. zł poselskiej pensji na cele charytatywne. To
odpowiedź na głosy internautów, którzy
zarzucali panu, że kandyduje dla kasy?
– Moje hasło to: „zawsze dotrzymuję słowa”. Ale na pierwszej konferencji prasowej, którą zrobiłem
w swoim sztabie, powiedziałem
m.in., że ci co mnie znają, wiedzą,
że nie kandyduję dla kasy. Potem
to się stało takim mottem. Jak wróciłem do domu i zacząłem przeglądać strony internetowe, to okazało
się, że we wszystkich artykułach
pojawił się tytuł, że „Brymora nie
kandyduje dla kasy”. Zauważyłem
później, że internauci zaczęli wypisywać m.in.: „wszyscy mówią, że
nie kandydują dla kasy”, „jak nie
kandyduje dla kasy, to niech to
udowodni”, „niech przekaże środki na cele dobroczynne, a jeszcze
lepiej, żeby to potwierdził rejentalnie”; jeszcze ktoś inny napisał,
że „chyba firma mu źle idzie, skoro
się pcha do polityki”. Jak sobie to
wszystko poczytałem, to uznałem
– dlaczego nie? Mam naprawdę
stabilną i dobrze zorganizowaną
firmę. Chciałem przerwać całą tę
dyskusję, więc poszedłem do notariusza i poprosiłem o sporządzenie
aktu, w którym zobowiązuję się
do przekazywania przez kolejnych
20 miesięcy z wynagrodzenia poselskiego kwoty 5 tys. zł. na cele
dobroczynne, np. dla wybitnie
uzdolnionych studentów, ale zgłaszanych przez uczelnie. Moim podstawowym hasłem jest to, że zawsze dotrzymuję słowa i tego słowa
również dotrzymam.
Jakie wartości powinien wyznawać
polityk?
– Tutaj można by dużo różnych
sloganów używać, ale powinien być
generalnie szczery i prawdomówny,
bo tego chyba w tej polityce najbardziej brakuje.
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
Pożegnanie
z Jazdą z Miasta!
To już ostatni raz w tym roku, kiedy miłośnicy dwukołowych eskapad zebrali się za mostem na Pacynce i wspólnie ruszyli w trasę.
Mimo przewrotnej, październikowej pogody, niedziela okazała się
łaskawa dla uczestników ostatniej
w tym sezonie Jazdy z Miasta! Brak
deszczu, brak wiatru i całkiem przyzwoita temperatura pozwoliły na
przeprowadzenie wycieczki bez konieczności zmiany terminu.
– Zapowiadało się fatalnie. Wyszło, jak w całym tym sezonie, kapitalnie – mówił, zapytany o pogodę
Paweł Matracki z Salonu Rowerowego „Rodex”. – Zmodyfikowaliśmy
odrobinę trasę – nie pojechaliśmy
tak, jak planowałem. Pominęliśmy
Jastrzębską Drogę, a to dlatego, że
była po prostu w kałużach i błocku.
Przejechaliśmy sobie lasem, wróciliśmy do szerokiego szutru Kozłów
– Kieszek… Fantastyczna wyprawa.
Na metę niedzielnej Jazdy!, czyli
do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego
w Jedlni-Letnisko dotarło ponad 30
uczestników. Wszyscy byli zadowoleni z trasy, a najbardziej podobał się
ostatni, lekko błotnisty odcinek.
– W tym roku zacząłem jeździć
od Królewskich Źródeł i od tamtej
pory właśnie jeżdżę i nie narzekam.
Bardzo fajne trasy, bardzo dobra
organizacja, wszystko jest super
– komplementował pan Piotr podczas posilania się po jeździe.
Na Jazdach! zawsze czeka na
uczestników ognisko z pieczeniem
kiełbasek, pysznym chlebem oraz
podarunki. Nie inaczej było w niedzielę. O pyszny poczęstunek, którym zachwycali się rowerzyści, zadbali sponsorzy Jazdy z Miasta!
– Zakłady Mięsne „Czapla” – regionalne wyroby z Jedlińska, piekarnia
„Rustykalna – pracownia rzemieślnicza”, a nagrody niespodzianki dla
kilkorga szczęśliwców przygotował
Salon Rowerowy „Rodex”.
– Drodzy państwo, dziękuję wam
za obecność w tym sezonie. Życzę
spokojnego powrotu i do zobaczenia
w przyszłym roku – powiedział na
zakończenie uczestnikom Paweł Matracki.
My również dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych wycieczkach i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku znów się spotkamy. I równie licznie będziecie
brać udział w organizowanych przez
nas rowerowych eskapadach. Do zobaczenia!
KRZYSZTOF WITEK
A pan taki jest?
– Ja taki jestem. Dlatego na
pewno nie będę ludziom obiecywał czegoś, czego nie będę w stanie
zrealizować albo do czego nie jestem przekonany i czego nie będę
mógł zrobić. Nie ma takiej siły,
która by mnie zmusiła, żebym podnosił rękę wtedy, kiedy nie będę
o tym przekonany, że będą to dobre ustawy. Mnie żadne dyscypliny
partyjne nie interesują.
Fot. Krzysztof Witek
8
W polityce szczerość chyba nie jest
zaletą?
– Ale czas na zmiany. Czas, żeby
zmienić oblicze polityków. Większość moich znajomych i ludzi, którzy mnie spotykają, mówi, że pcham
się do brudnej polityki. A ja bym
chciał, żeby ta polityka przestała być
brudna. Myślę, że to jest możliwe.
SPONSORZY
Jaki ma pan pomysł na życie, jeśli jednak
nie uda się dostać do sejmu? Czy wtedy
zrezygnuje pan z polityki?
– Na chwilę obecną, myślę, że tak.
Jeśli wyborcy nie uznają, że czas na
zmiany w polityce, żeby faktycznie
wymienić tych posłów, którzy od
dwudziestu kilku lat siedzą w sejmie,
i o których wszyscy dobrze wiemy, że
się wypalili, to myślę, że zrezygnuję.
Jeśli społeczeństwo nie zrozumiało,
że potrzeba nam zmian, to – niestety – ale uważam, że potem będzie
mogło mieć pretensje tylko do siebie i do nikogo więcej. Dlatego też
apeluję do wszystkich, żeby uczestniczyli w wyborach, bez względu na
to, na jaką opcję chcą zagłosować,
bo niepójście na wybory naprawdę
niczego nie rozwiązuje. Trzeba dać
szanse nowym i wyłącznie tym, którzy są związani z ziemią radomską.
Żadnych spadochroniarzy.
ORGANIZATORZY
106.2 FM
rodzime radio
WOKÓŁ NAS
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
9
Starówka modelowa?
Ma się stać wizytówką Radomia i przyciągnąć mieszkańców – władze miasta planują rewitalizację Miasta Kazimierzowskiego i ul. Żeromskiego. Fundusze na ten cel mają pochodzić z Unii Europejskiej oraz budżetu województwa
mazowieckiego. U ubiegłopiątkowym spotkaniu w Radomiu uczestniczyła minister infrastruktury Maria Wasiak.
Miasto, przypomnijmy, jest uczestnikiem – ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
– konkursu „Modelowa rewitalizacja
miast”, którego celem jest wsparcie
samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych
działań w zakresie rewitalizacji.
Spośród zgłoszonych w pierwszym
etapie 240 projektów do drugiego
wybrano 57, w tym Radom. Dzięki temu możemy pozyskać eksperckie i edukacyjne wsparcie ze
strony MiiR przy przygotowaniu
właściwego wniosku, a jeśli znajdziemy się w gronie 20 zwycięskich
samorządów z całej Polski – także rządowe fundusze. To kwota
do 5 mln zł, którą samorząd może
przeznaczyć m.in. na opracowanie
dokumentacji i działania społeczne. To z kolei może otworzyć miastu drogę do unijnych funduszy
przeznaczonych na rewitalizację.
Misto zresztą już próbuje, dodatkowo, pozyskać pieniądze z UE na
remont płyty rynku i Kamienicy
Deskurów. Te wszystkie działania
mogą sprawić, że centrum miasta
zyska nowy blask.
– Tu potrzebne jest niekonwencjonalne myślenie i niekonwencjonalne
działanie – mówiła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
Głównym
tematem
dyskusji,
w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta i architekci,
były trwające prace nad powstającym programem rewitalizacji.
– Mamy czas do lutego, by przedstawić nasze propozycje. Zdajemy
sobie sprawę, jak wielka praca przed
nami, ale będziemy konsekwentnie
walczyć o unijne pieniądze. Chcemy
przywrócić radomianom Miasto Kazimierzowskie, bo mieszkańcy tego
od nas oczekują – mówił prezydent
Radosław Witkowski.
Wśród pomysłów na ożywienie
Miasta Kazimierzowskiego jest
m.in. stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, rozwój budownictwa
mieszkaniowego, a także aktywizacja samych mieszkańców i organizacja jak największej liczby imprez
kulturalnych. Ma temu służyć m.in.
zorganizowanie Muzeum Historii
Miasta
Radomia. W planach
jest także budowa podziemnego parkingu pod
płytą rynku.
Zdaniem minister
Marii
Wasiak, powodzenie radomskiego projektu
w największym
stopniu będzie
zależało od pomysłowości jego
twórców. Ważna będzie także
kompleksowość
działań,
które nie mogą się
ograniczać
do
prac budowlanych, lecz muszą obejmować
także kwestie społeczne. – Miasto
Kazimierzowskie ma ogromny potencjał historyczny, który trzeba
jednak umiejętnie wyzwolić. Niezbędny jest tu m.in. rozwój funkcji
mieszkaniowej i kulturalnej, by było
«
– Miasto Kazimierzowskie
ma ogromny
potencjał
– zauważyła
minister
Wasiak
Fot. Joanna Gołąbek
 WOJCIECH WÓJCIKOWSKI
to miejsce chętnie odwiedzane przez
mieszkańców. Radom jest wręcz
stworzony do tego, by właśnie tu
przeprowadzić jeden z modelowych
procesów rewitalizacji, który później
będzie przykładem dla innych miast
– podsumowała minister Maria Wasiak. Przypomniała jednocześnie,
że w obecnej unijnej perspektywie
rewitalizacja jest jednym z priorytetów, co dla Radomia stanowi szansę
na znaczące finansowe wsparcie.
Fot. ze zbiorów Iwony Ponety
Spacerkiem w przeszłość
Budynek Resursy Oby watelskiej - litog rafia kolorowana z okresu pierwszej wojny światowej
Partnerem cyklu jest spółka
13
www.rewitalizacja.radom.pl
10
PORADNIKOWO
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
Mozesz być fit jesienią
Wydawać by się mogło, że jesień – z niską temperaturą i padającym często deszczem – to pora roku, która nie sprzyja
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Nic bardziej mylnego!
PODWIECZOREK W PLENERZE
Gdy tylko jesienna pogoda na to
pozwala, wyrusz w plener! Wybierz
się na długi spacer; nieważne, czy
będzie to spacer pieszy czy z kijami
do nordic walking. Ubierz się na cebulkę i wybierz do pobliskiego parku, by odkryć uroki jesieni. Jesienią
możesz zacząć uprawiać jogging albo
biegi przełajowe. Jeśli zdecydujesz
się na wycieczkę rowerową, pamiętaj
o kaskach dla wszystkich cyklistów
(nawet tych najmniejszych!). Warto
też wziąć z domu termos z herbatą
i kanapki – podwieczorek w plenerze
podnosi atrakcyjność wyprawy.
Spacery po parku czy lesie to
świetna rozrywka, która dostarcza nie tylko wrażeń estetycznych.
Spacer doskonale wpływa na nasze
zdrowie. Regularne maszerowanie
dodatkowo poprawia pracę serca,
wytrzymałość i znakomicie wpływa
na figurę. Podczas spacerów można zacząć jogging. Co pięć minut
trzeba biec kilka metrów, a w miarę
poprawiania kondycji wydłużać tę
odległość. To najprostsze ćwiczenie niesie ze sobą wiele korzystnych
zmian – oddech staje się głębszy,
a serce zdrowsze i bardziej dotlenione. Do komórek dociera więcej tlenu
i substancji odżywczych. Dotleniony
mózg to również lepsza sprawność
umysłowa.
NA PLOTKI NA ROLKACH
Jesienią w parku możesz również
jeździć na rolkach. Rolki są świetną rozrywką i relaksem dla każdego – niezależnie od wieku. Zamiast
siedzieć w domu, skorzystaj z możliwości, jakie dają rolki. Nie plotkuj
z koleżanką przy kawie – załóżcie
rolki i rozmawiajcie, jeżdżąc po parku. Korzyści: zgrabna sylwetka, dobra kondycja i zdrowy wygląd.
Jeśli przeraża cię niska temperatura, możesz się udać do fitness
klubu. Fitness kluby oferują wiele
ciekawych zajęć, które pozwolą ci
pracować nad wybraną częścią ciała, a przy tym zapewnią wspaniałą
zabawę. Codzienny stres możesz
odreagować np.
na zajęciach łączących aerobik
z boksem – solidne
walnięcie
pięścią w worek
potrafi poprawić
nastrój na wiele
godzin. Możesz
zapisać się na
jogę lub tai chi
albo
ćwiczenia
w wodzie, które są nie mniej
skuteczne niż te
na parkiecie, za
to znacznie przyjemniejsze, spokojniejsze i chyba
ciekawsze.
To
tylko kilka przykładów, bo wybór
jest ogromny, zwłaszcza w większych
miastach. Wiele klubów oferuje też
bezpłatne pierwsze zajęcia – można
bez ryzyka ocenić, czy dana forma
ruchu odpowiada naszym oczekiwaniom i czy dobrze się w niej czujemy.
PŁYWAĆ MOŻNA W KAŻDYM WIEKU
Jeżeli uwielbiasz tańczyć, zapisz
się na zajęcia z tańca. Obecnie nie
Popularne mity żywieniowe
W sieci pełno jest fałszywych informacji na tematy żywieniowe. Sprawdź, czy nie padłeś ofiarą nieprawdziwych rad na temat zdrowego żywienia.
«
Fot. flickr.com
Dużo
produktów
nie mających
tłuszczu,
zawiera
cukier, który
zmienia się
w tłuszcz
 Kaloria kalorii równa. To bardzo częste przekonanie – że przy redukcji masy ciała liczą się wyłącznie
kalorie dostarczone i spalone w ciągu dnia. Oczywiście, zapotrzebowanie kaloryczne ma znaczenie, jednak
jedzenie odpowiednich produktów
jest również istotne.
Oto kilka przykładów, które pokazują różnice, że kaloria kalorii nierówna:
– fruktoza bardziej pobudza ośrodek głodu, zwiększa otyłość brzuszną
i insulinooporność, w porównaniu
do tej samej ilości glukozy;
– jedzenie bogate w białko może
podnieść metabolizm spoczynkowy
i zredukować głód, w porównaniu do
tej samej ilości kalorii pochodzących
z węglowodanów czy tłuszczy;
– kwasy tłuszczowe o średniej długości (jak olej kokosowy) podnoszą
bardziej metabolizm i redukują głód
w porównaniu z długołańcuchowymi
kwasami tłuszczowymi, jak np. kwasy omega -3 zawarte w rybach.
Kaloria kalorii nie jest równa.
Różnego rodzaju jedzenie wpływa na
nasze ciało, stymulując głód i układ
hormonalny w różny sposób.
 Niskotłuszczowe jedzenie pomoże zgubić tłuszcz.
Niskotłuszczowe lub beztłuszczowe produkty wcale nie muszą być
niskokaloryczne. Dużo produktów
nie mających tłuszczu, zawiera cu-
kier, który zmienia się w tłuszcz.
Przy produktach niskotłuszczowych
sprawdzaj, skąd pochodzą kalorie
i jeśli pochodzą z cukrów, staraj się
ich wystrzegać.
 Jedzenie wysokokalorycznych rzeczy sprawi, że szybko
zwiększysz wagę. Proces nabierania wagi jest procesem powolnym. Potrzeba dodatkowych 7 tys.
kcal do nabrania ok. 1 kg tłuszczu.
Pół tabliczki czekolady nie sprawi,
że od razu przytyjesz kilogram lub
dwa. Dla długotrwałej kontroli wagi
zrównoważ spożywanie wysokokalorycznych produktów ze zdrowymi
produktami i aktywnością fizyczną.
 Suplementy mogą zastąpić
zbilansowaną dietę. Suplementy
nigdy nie zastąpią dobrej diety (bogatej w makroskładniki). Odżywki mogą
być dodatkiem do diety, ale nie mogą
jej zastąpić. Przyjmuje się, że 20-30
proc. dziennego zapotrzebowania
kalorycznego może być dostarczane
w postaci suplementów, 70 proc. powinno stanowić pełnowartościowe
jedzenie. Ciało preferuje naturalne
jedzenie, które jest lepiej przyswajalne niż suplementy. Szczególnie osoby zaczynające trenować powinny na
początku stosować odpowiednią dietę
i stopniowo wprowadzać suplementację. Połączenie dobrej diety z odpowiednią suplementacją jest rekomendowane i przynosi najlepsze rezultaty.
fit.pl
«
Gdy tylko
jesienna
pogoda na
to pozwala,
wybierz się na
długi spacer
Fot. flickr.com
Jesień nadaje się również do aktywnego wypoczynku i daje możliwość
każdemu, by zaczął ćwiczyć każdego
dnia. Możesz wybrać się do pobliskiego parku i tam wykonać kilka
prostych ćwiczeń, które pozwolą ci
zachować formę. W pluchę można
żyć aktywnie i to niekoniecznie dla
figury czy zdrowia, choć to oczywiście także. Wystarczy spróbować,
by przekonać się, że odrobina ruchu
wspaniale wpływa na samopoczucie,
samoocenę, dobry humor i przyjazne
postrzeganie świata.
ma miasta, w którym ktoś nie uczyłby tańca. I możesz tańczyć tańce
standardowe, towarzyskie, solo, latynoamerykańskie, a nawet clip dance,
na których uczysz się układów tanecznych rodem z teledysków.
Jesień to również doskonały
czas, by zapisać się na tenisa lub
squasha. Miłośnicy wszelakich
sportów wodnych powinni zapisać
się na basen. Nie zaszkodzi po-
prawić technikę i utrzymać dobrą
kondycję. Pływać można w każdym
wieku, nawet mając kłopoty z kręgosłupem czy stawami.
Jak widać, jesień wcale nie musi
okazać się czasem, gdy jesteśmy
zmuszeni do siedzenia w domu. Jest
wiele pomysłów na to, by być aktywnym. Ograniczeniem może być tylko
twoja wyobraźnia.
fit.pl
Masło orzechowe
powinien jeść każdy
Masło orzechowe to popularny produkt kuchni amerykańskiej i holenderskiej. Z czasem zawitało również do nas. Czy warto je jeść?
Masło orzechowe przygotowywane
jest z orzechów – najczęściej ziemnych – poddanych prażeniu, które
odbywa się w ponaddwustustopniowej temperaturze.
Orzechy ziemne, zwane też arachidowymi, to skarbnica kwasów
oleinowych, obniżających poziom
cholesterolu we krwi, a tym samym
zapobiegających miażdżycy i chorobom układu krwionośnego. Naukowcy z Harvard Medical School w USA
udowodnili, że podjadanie masła
orzechowego pięć razy w tygodniu
może prawie o połowę obniżyć ryzyko wystąpienie zawału serca. Orzechy ziemne są też bogate w roślinne
białko, potas, magnez, witaminę E
i błonnik. To wszystko powoduje, że
masło orzechowe powinien jeść każdy, a w szczególności wegetarianie
w celu uzupełniania niedoboru np.
białka, wynikającego z braku mięsa
w diecie. Dla dzieci produkt ten stanowi idealną propozycją na zdrowe,
energetyczne śniadanie czy przekąskę. Nie od dziś wiadomo, że orzechy
są najlepszym paliwem dla mózgu.
Specjaliści dowodzą, że regularne
spożywanie orzechów, w tym także
masła orzechowego, widocznie poprawi kondycję całego organizmu
i usprawni jego funkcjonowanie.
Orzechy pomagają też zwalczać infekcje w organizmie.
Masło orzechowe nadaje się do
smarowania pieczywa czy tostów,
stanowi smaczny dodatek do słodkich zapiekanek, lodów, ciastek, kremów, biszkoptów czy krakersów; doskonale komponuje się zarówno ze
słodkimi, jak i pikantnymi smakami.
Wybierając masło orzechowe, najlepiej sięgać po to pozbawione cukru
i z jak największą zawartością orzechów. Prawdziwe powinno składać
się wyłącznie z przetartych orzechów
i minimalnej ilości oleju roślinnego.
Można masło zrobić samemu, używając orzechów włoskich lub migdałów,
które są zdecydowanie bardziej pożądanym i wartościowym składnikiem
zdrowej diety.
PRZEPIS NA DOMOWE
MASŁO ORZECHOWE
Składniki: 200 g orzeszków
ziemnych niesolonych, 2 łyżki cukru
pudru, szczypta soli
Przygotowanie. Orzeszki przekładamy do malaksera i miksujemy na
gładką, tłustą masę . Dodajemy cukier
i sól do smaku. Przekładamy do słoiczka. Przechowujemy w lodówce.
fit.pl
DYNIOWE CIASTO
KORZENNE
SKŁADNIKI
– 250 g mleka
– 2 jajka
– 200 g cukru trzcinowego
– 90 g oleju roślinnego
– 250 g purée dyniowego
– 350 g mąki pszennej
– 2 łyżki przyprawy
korzennej
– 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
– 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Polewa: 250 g cukru do
polew, 25 ml wody
PRZYGOTOWANIE
W dużej misce zmiksować
mleko, jajka, cukier, olej i puree
dyniowe. Suche składniki
połączyć, dodać do mokrych
i wymieszać dokładnie
drewnianą łyżką. Ciasto przelać
do natłuszczonej tortownicy,
piec ok. 60 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni C.
Sprawdzić stopień upieczenia
patyczkiem. Gotowe ciasto
ostudzić. Przygotować polewę,
dokładnie ucierając cukier
z wodą. Śnieżnobiałym lukrem
ozdobić ciasto.
DROŻDŻÓWKI
Z SEREM I ŚLIWKAMI
SKŁADNIKI
– 12 śliwek
– 2 łyżki cukru trzcinowego
– 250 g mleka
– 20 g świeżych drożdży
– 100 g cukru
– 80 g miękkiego masła
– 500 g mąki
– 2 jajka
– 450 g twarożku
– opakowanie cukru
waniliowego
– szczypta soli, szczypta
mielonego kardamonu
PRZYGOTOWANIE
Drożdże rozpuścić w mleku
z cukrem. Dodać mąkę, sól,
masło i mleko. Dokładnie
wyrobić ciasto. Przełożyć do
miski, przykryć i odstawić
do wyrośnięcia w ciepłe
miejsce. Śliwki przekroić
na pół, wyrzucić pestki.
Owoce wrzucić na patelnię
i podgrzewać, aż puszczą
trochę soku. Dodać cukier
i kardamon, dusić, aż lekko
zmiękną. Ostudzić. Twarożek
utrzeć z żółtkami i cukrem
waniliowym. Wyrośnięte
ciasto podzielić na 12 równych
części. Z każdej uformować
kulkę, następnie ją spłaszczyć
i ułożyć w odstępach na
dwóch blachach wyłożonych
papierem do pieczenia.
Spodem małej szklanki
wycisnąć w drożdżówkach
wgłębienia. Brzegi
posmarować roztrzepanym
białkiem, wgłębienia napełnić
równomiernie twarożkiem. Na
serku układać po dwie połówki
śliwek, lekko dociskając. Piec
drożdżówki ok. 15-20 minut
w 190 stopniach C.
Bo do tanga
trzeba dwojga...
DYNIOWE BABECZKI
Z SERKIEM
KREMOWYM
CIASTO NA 15 SZTUK
Jeśli czujecie, że do waszego związku zaczyna wkradać się nuda, a czas
spędzony razem nie jest już tak ekscytujący jak na początku, nie odwlekajcie działania, myśląc, że to minie. Co można zrobić, by urozmaicić
wspólne chwile i nadać związkowi nieco pikanterii? Tańczyć!
Z czasem emocje opadają, przyzwyczajamy się do siebie, a nasz
związek powoli zaczyna wygasać.
Jeśli nie zawalczymy o pobudzenie
zmysłów i ciągłe podsycanie uczucia, rutyna może okazać się zabójcza
dla związku i szybko doprowadzić
do jego rozpadu. Jesienne, chłodne wieczory, kiedy oboje wracacie z pracy, może nie są najlepszą
porą na romantyczne spacery we
dwoje, ale to jeszcze nie powód,
żeby spędzić je przed telewizorem.
Warto znaleźć zajęcie, które będzie
wymagało zaangażowania obojga partnerów, a w dodatku rozpali
dawny ogień w związku. Dobrym
pomysłem może okazać się wyznaczenie przynajmniej jednego dnia
w tygodniu na randkę poza domem,
wspólny wypad do kina lub zapisanie się na lekcje tańca. Jaki styl
będzie najlepszy dla rozbudzenia
uczucia? Oczywiście tango!
Tango to argentyński taniec ulicy, wymagający przede wszystkim
bliskości partnerów. Pełen pasji
i intymności pobudza zmysły, jak
żaden inny. Wystarczy spojrzeć na
niezapomnianą scenę tańca z filmu
„Zapach kobiety”, gdzie Al Pacino
porywa młodą dziewczynę do tanga,
by przekonać się, ile temperamentu
tkwi w tym stylu. Już samo oglądanie tańczącej pary potrafi sprawić, że
robi się gorąco, a wspólny taniec wywoła emocje i pobudzi zmysły nawet
u par z wieloletnim stażem.
Tango zrodziło się na ulicach Buenos Aires i Montevideo. Dzięki
bliskości, możliwości improwizacji
i zmysłowym ruchom szybko stało
się charakterystycznym tańcem ukazującym pełne namiętności relacje
między kobietą a mężczyzną. Przez
«
Tango to
argentyński
taniec ulicy,
wymagający
przede
wszystkim
bliskości
partnerów.
napięcie i erotyzm, które rodzą się
między partnerami w czasie tańca,
tango miało nie lada problemy, gdy
przywędrowało z Argentyny do Europy. Nowy – frywolny, jak na ówczesne standardy – taniec oburzał
bywalców salonów, co tylko zwiększyło jego popularność. Obecnie
możemy podziwiać go w wykonaniu
profesjonalistów, jak również sami
dać się ponieść pobudzającej muzyce przenoszącej nas na ulice miast
Ameryki Południowej.
– W związku z ekspansją tanga na
cały świat pojawiały się co jakiś czas
nowe gatunki, często znacznie odbiegające od klasycznej formy. Piękno
charakteru prawdziwego tanga zostało zastąpione szybszym, pulsacyjnym rytmem i do wyboru mamy
teraz tango argentyńskie, tango de
salon, tango milonga czy wreszcie
bachatango, które jest połączeniem
zmysłowości tańca bachata i pasji
tanga w jeden energiczny i zmysłowy
styl – mówi Marta Nemś z jednego
z krakowskich centrów tańca.
Zapisując się na kurs, nie tylko
spędzicie czas razem i nauczycie się
czegoś nowego, ale dzięki aktywności fizycznej i opanowaniu zmysłowych ruchów charakterystycznych
dla tanga poczujecie się pewniej
i atrakcyjniej. Spróbujcie razem
wygospodarować chociaż jeden wieczór w tygodniu, w którym w rytm
muzyki nadacie pikanterii swojemu związkowi i na nowo odkryjecie
w sobie pasję.
fit.pl
Szyja nie musi boleć
Dzięki odpowiednim ćwiczeniom możesz zapobiec bólom szyi.
Ból szyi grozi każdemu z nas. Używamy jej przecież stale w ciągu dnia, ruszamy nią także w nocy. Często brak
ruchu, niewłaściwa postawa podczas
pracy, nadciągnięcia mięśni czy niewygodna pozycja w czasie snu powodują, że mamy problemy. Dlatego
ważne jest, aby odpowiednio wcześniej zadbać o szyję poprzez zmianę
trybu życia, właściwe ćwiczenia i przygotowanie dobrego miejsca do spania.
Ćwiczenia na mięśnie szyi i karku
 W pozycji siedzącej, z wyprostowaną głową, na przemian wysuwamy i cofamy podbródek. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy.
– 175 g cukru
– 85 g miękkiego masła
– 2 jajka
– 215 g puree z dyni
– 100 ml mleka
– 140 mąki pszennej
– 1/2 łyżeczki cynamonu
– szczypta gałki muszkatołowej
– 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
– 1/2 łyżeczki sody
oczyszczonej
– 1 łyżeczka ekstraktu
z wanilii
– szczypta soli
Krem:
– 200 g cukru pudru
– cukier kandyz kruszony
– 300 g serka Philadelphia
– 100 g miękkiego masła
– 1 łyżeczka ekstraktu
z wanilii
PRZYGOTOWANIE
Fot. flickr.com
TYGODNIA
Fot. internet
PRZEPIS
PORADNIKOWO
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
 Leżąc na plecach, zaplatamy palce obu rąk za głową, a przedramiona
układamy po bokach głowy. Następnie
próbując pokonać opór rąk, odginamy
głowę ku tyłowi. Po krótkim odpoczynku ćwiczenie powtarzamy 5 razy.
 Siedząc, splatamy dłonie za głową, na szyi lub potylicy. Naciskamy
na nie głową tak, aby wyraźne poczuć naciąganie się mięśni. Rozluźniamy się, powtarzamy ćwiczenie.
 Dłoń opieramy na skroni, po
czym staramy się obrócić głowę, nie
przesuwając ręki. Pojawi się nacisk
głowy na dłoń – wytrzymujemy go
przez chwilę, po czym się rozluźniamy. Powtarzamy w drugą stronę.
 Dłonie splatamy pod brodą
i stawiamy opór podczas skłonu głowy w przód.
Ćwiczenia należy wykonywać dwa,
trzy razy dziennie. Pamiętajmy także, że jeżeli w trakcie któregoś z ćwiczeń pojawi się ból, należy przerwać
jego wykonywanie.
fit.pl
Puree z dyni. Aby
przygotować domowe puree
z dyni, należy usunąć z jej
środka pestki i włókna tak,
aby pozostał sam miąższ.
Dynię można podzielić na
mniejsze kawałki, ułożyć na
folii aluminiowej skorupą do
góry i piec do miękkości w 200
stopniach C przez 40-60 min.
(w zależności od wielkości
kawałków). Upieczony miąższ
bardzo łatwo można oddzielić
od skórki łyżką; należy go
odsączyć z wody i zmiksować
na gładko blenderem. Gotowe
puree można przechowywać
w lodówce do tygodnia lub
zamrozić.
Przygotowujemy trzy
miseczki. W największej z nich
ucieramy masło z cukrem
na gładką masę. Dodajemy
po jednym jajku, po każdym
miksując do połączenia
składników. Do puree z dyni
dolewamy mleko, dodajemy
ekstrakt z wanilii. W osobnej
misce mieszamy wszystkie
pozostałe sypkie produkty
– mąkę, przyprawy, proszek
do pieczenia i sodę. Do
maślanej masy dodajemy
naprzemiennie małe
porcje mieszanki z puree
oraz suchych składników;
miksujemy do uzyskania
jednolitej konsystencji.
Papilotki napełniamy masą
do ok. 2/3 ich wysokości.
Pieczemy w 175 stopniach
C przez 20-30 min. Babeczki
z wierzchu pozostaną
nieco lepkie i wilgotne; nie
oceniajmy ich gotowości na
oko, ale metodą suchego
patyczka. Upieczone
należy od razu wyjąć
z piekarnika i zostawić do
całkowitego ostudzenia przed
przystąpieniem do dalszej
pracy.
Cukier puder, serek, masło
i ekstrakt z wanilii miksujemy
na gładką masę, przekładamy
do rękawa cukierniczego
i pozostawiamy na jakiś czas
do schłodzenia w lodówce.
Udekorowane kremem
babeczki posypujemy
drobinkami cukru kandyz
kruszony.
11
12
REKLAMA
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
WYNIKI SŁUCHALNOŚCI STACJI RADIOWYCH
– RADOM –
!
i
m
a
n
z
e
i
c
ś
e
t
s
e
j
e
ż
,
y
m
e
j
u
k
ę
Dzi
1.
106.2 FM
rodzime radio
Rekord FM23,61%
8. Maryja
1,96%
9. TOK FM
1,84%
2. ZET
13,66%
10. Polskie Radio – RDC
1,62%
3. RMF FM
12,24%
11. Dwójka – Program 2 P.R.
1,38%
4. Jedynka – Program 1 P.R.
11,87%
12. Czwórka – Program 4 P.R.
0,87%
5. ESKA
11,46%
13. RMF MAXXX (Kielce)0,87%
6. Trójka – Program 3 P.R.
9,05%
14. RMF Classic
7. Plus
6,41%
15. Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa)0,60%
0,61%
Fale:
kwiecień 2015 – wrzesień 2015 (wielkość: 41 986)
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Radom: wiek badanych: 15-75 (wszyscy), okres: poniedziałek – niedziela (cały tydzień)
Wielkość (nie ważona): 172 638 (628 przypadków, 1,5% całej próby)
Badanie:
Radio Track – KBR
MillwardBrown SMG/KRC
UDZIAŁ W CZASIE SŁUCHANIA
*ZASIĘG DZIENNY
Najważniejszy wskaźnik badań, mówiący o rzeczywistej pozycji radia na rynku; najistotniejszy
wskaźnik brany pod uwagę przez domy mediowe, agencje reklamowe i reklamodawców.
Pośredni wskaźnik badań ukazujący wyłącznie ilość Słuchaczy, którzy zadeklarowali włączenie danej stacji radiowej, choćby na chwilę w ciągu doby. Tym samym nie bierze pod
uwagę czasu spędzonego na słuchaniu danej
stacji i dlatego nie powinien być brany pod
uwagę przez reklamodawców.
Określa, jaki procent czasu poświęconego na słuchanie radia ogółem przypada na daną stację
radiową. W uproszczeniu – wylicza się go mnożąc „zasięg dzienny”* przez czas słuchania radia.
Wysoki poziom „udziału w czasie słuchania” w uproszczeniu ukazuje dużą ilość Słuchaczy długo słuchających konkretnego radia. Stąd jest to najważniejsza informacja dla reklamodawców.
Biuro Reklamy Radomskiej Grupy Mediowej:
[email protected]
tel. 48/ 360 25 25
106.2 FM
rodzime radio
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
PROGRAM TV
13
PIĄTEK 23.10.2015
05:30 Klan
06:00 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
06:35 Natura w Jedynce
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Pogoda
08:20 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie – zdrowie
08:55 Ranczo 3
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Pakujemy
12:50 Przepis dnia
13:00 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:15 Hity i historie gwiazd: Alibabki
15:35 Wspaniałe stulecie
16:30 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
16:45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
21:20 Randka w ciemno – Film komediowy
23:05 Homeland
00:05 Mała Moskwa
01:05 Szpital Vista Mar – Film dramat
02:35 Świat się kręci
03:30 Randka w ciemno – Film komediowy
05:05 Zakończenie programu
05:35 M jak miłość
06:30 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
06:48 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady; 08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady; 09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:50 Rodzinka.pl
11:30 Na dobre i na złe
12:35 Imperium miłości
13:25 Latający Klub 2 – Hity
13:45 Moje 600 gramów szczęścia
14:35 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
14:50 Imperium miłości
15:50 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:10 WOK – Wszystko o Kulturze
16:30 Dwójka przedstawia. Książki na jesień
05:20 Egzamin z życia
06:10 Słownik polsko@polski
06:35 Pełnosprawni społeczeństwo
07:00 Las Story edukacyjny
07:25 Dzień dobry w sobotę – porady
08:00 Rok w ogrodzie – porady
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Firmowe ewolucje
09:30 Królowe Dzikiego Zachodu
11:15 Sprawa dla reportera – publicystyczny
12:10 Jak to działa?
12:40 Natura w Jedynce
13:10 Powstańcy czasu pokoju
13:50 Okrasa łamie przepisy: Złota dynia na talerzu
14:25 Retromania
14:55 Downton Abbey 3
16:00 Dziewczyny ze Lwowa
17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz 14
18:30 Rolnik szuka żony 2
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL
20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex 7
21:20 Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
05:20 Słodkie maleństwa
06:10 Dzika Kolumbia z Nigelem Marvenem
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
11:05 Program do czytania
11:15 Kultura, głupcze
11:50 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Bananera
12:20 Sztuka życia – porady
12:45 Paranienormalni Tonight: Andrzej Piaseczny
13:45 Zziajani
14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
16:20 O mnie się nie martw 3
17:15 Rozmowy poSzczególne
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion
20:05 The Voice of Poland 6. Bitwa
22:20 Miami Vice – Film sensacyjny
– dokumentalny
16:35 Hity kabaretu: Kabaret Limo – to, co najlepsze
17:15 Moje 600 gramów szczęścia
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Rodzinka.pl
19:55 Zziajani
20:10 O mnie się nie martw 3
21:05 Rodzinka.pl
21:40 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
22:50 Latający Klub 2. Tylko dla dorosłych
23:25 Prokurator
00:20 Królowie ulicy – Film thriller
02:20 Miami Vice – Film sensacyjny
04:35 BarON24
05:10 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:40 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; 19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 4
22:05 X-Men: Pierwsza klasa – Film fantastyczny
Początek lat sześćdziesiątych XX w. Świat żyje w cieniu
groźby konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i
Związkiem Radzieckim. Są tacy, którym zależy na tym, by
wojna między mocarstwami wybuchła jak najszybciej.
Należą do nich członkowie elitarnego Hellfire Club,
któremu przewodzi obdarzony potężnymi mocami
Sebastian Shaw. Obdarzony zdolnościami telepatycznymi Charles Xavier zyskuje tytuł profesora. Pracująca
dla tajnej agencji rządowej Moira MacTaggert prosi
go o pomoc w odnalezieniu Shawa. Xavier spotyka
innego mutanta, Erika Lehnsherra. W dzieciństwie był
on przetrzymywany w niemieckim obozie koncentracyjnym, gdzie odkryto jego umiejętność magnetycznego
kontrolowania metali.
00:50 Tylko muzyka. Must be the music 10
02:50 Tajemnice losu
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Malinówka, Wisła
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Shrek – Film animowany
Sympatyczny i niezwykle gadatliwy osioł poznaje
ogra o imieniu Shrek - brzydkiego stwora o złotym
sercu. Spokojną siedzibę ogra nawiedza gromada baśniowych postaci, które wygnał ze swojego królestwa
okrutny lord Farquaad. Shrek, początkowo niechętny
towarzystwu natrętnego osła, decyduje się razem z
nim wyruszyć do królestwa Duloc, siedziby tyrana. Ten
zgadza się rozwiązać jego problem pod warunkiem,
że odnajdą i przywiozą mu uwięzioną przez smoka
kandydatkę na żonę. Jego wybranką jest piękna księżniczka Fiona. Przyjaciele wyruszają w drogę, podczas
której przeżywają wiele przygód. Film jest parodią
baśni disneyowskich, przy której świetnie bawią się
zarówno dzieci, jak i dorośli.
22:00 G.I. Joe: Odwet – Film sensacyjny
00:15 Kuba Wojewódzki
01:20 Obce niebo – filmowa podróż
01:50 Uwaga!
02:05 Sekrety magii
03:25 Rozmowy w toku
SOBOTA 24.10.2015
– Film przygodowy
00:10 Transporter
Niebezpieczny gangster Gassam (RJ Parrish) wynajmuje
Franka do przewiezienia tajemniczego pakunku z
południowej Francji do Paryża. W drodze na miejsce
Martin orientuje się, że przewozi bombę, która ma zostać
wykorzystana w zamachu terrorystycznym.
01:05 Glina 2
02:05 Downton Abbey 3
02:05 Homeland
03:05 Spis cudzołożnic – Film obyczajowy
04:15 Zakończenie programu
Policjanci Sonny Crockett (Colin Farrell) i Ricardo Tubbs
(Jamie Foxx) zostają wyznaczeni do niebezpiecznej misji.
Rozpracowują gang przemytników narkotyków, na czele
którego stoi Montoya (Luis Tosar).
00:40 Made in Polska: Magnificent Muttley
01:50 WOK – Wszystko o Kulturze
02:15 O czym marzą faceci – Film komediowy
03:55 Miasto prywatne – Film dramat
05:15 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i brygada detektywów 2
10:10 Ewa gotuje; 10:45 Nasz nowy dom
11:45 Top Chef 5
13:15 Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia 4
14:40 Słoiki
Karolina przyjeżdża do Warszawy w odwiedziny do
swojej najlepszej przyjaciółki Anety. Obie pochodzą z
małej wsi na Podkarpaciu. Akurat w firmie Anety zwolniło się miejsce. Karolina idzie na rozmowę kwalifikacyjną i dostaje pracę. Niebawem szefowa Ewa dostrzega
zaangażowanie nowej pracownicy i postanawia ją
awansować. Aneta jest zazdrosna o sukces przyjaciółki.
15:40 Trudne sprawy
16:40 Poznaj swoje prawa
17:45 Chłopaki do wzięcia
Mariusz prosi swoją mamę o radę, jak ma się zachować
podczas pierwszego spotkania w domu dziewczyny,
którą poznał przez telegazetę. Bandziorek umówił się
na randkę na dworcu PKS. Rysiek zastanawia się, co w
jego wyglądzie odstrasza kobiety. Natomiast pan Staś
i Andrzej wspólnie oceniają, czy relacja Andrzeja z dziewczyną z okolic Siedlec ma szansę przerodzić się w stały
związek. Wojtkowi śni się jego była żona. Mężczyzna zastanawia się nad znaczeniem snu. Zbyszek lubi spotykać
się z dziewczynami, ponieważ zawsze takie randki budzą
w nim nadzieję na poznanie wymarzonej kobiety.
18:20 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; 19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 SuperDzieciak
22:05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 4
00:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 4
02:05 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Kobieta na krańcu świata
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Na Wspólnej
11:25 Na Wspólnej
11:50 Na Wspólnej
12:10 Na Wspólnej
12:45 Ugotowani: Trójmiasto
13:50 MasterChef
15:30 Aplauz, Aplauz!
16:55 Top Model
18:00 Kuchenne rewolucje: Sanok, Berhida
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Mam talent!
21:55 Millerowie – Film komediowy
Drobny diler marihuany David Clark (Jason Sudeikis),
próbuje pomóc mieszkającym w sąsiedztwie nastolatkom. Zostaje napadnięty przez trzech bezdomnych
punków. Napastnicy odbierają mu towar i gotówkę.
Wpędzają w ten sposób Davida w poważne kłopoty.
Pozbawiony pieniędzy i narkotyków diler staje się
dłużnikiem wobec swego dostawcy, Brada Gurdlingera (Ed Helms). Aby spłacić swoje zobowiązanie, musi
sprowadzić z Meksyku najnowszą dostawę towaru.
Dla niepoznaki organizuje sobie pomocników, mających udawać jego najbliższą rodzinę jadącą z nim na
wakacje. W drogę z Davidem wyruszają jego sąsiedzi:
cyniczna striptizerka Rose O'Reilly (Jennifer Aniston),
niedoszły klient dilera, fajtłapowaty Kenny Rossmore
(Will Poulter) i sprytna, znająca życie ulicy nastolatka
Casey Mathis (Emma Roberts).
00:15 Nieodebrane połączenie – Film horror
02:00 Uwaga!
02:20 Sekrety magii
REKLA MA
14
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
NIEDZIELA 25.10.2015
05:40 Egzamin z życia; 06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień – porady; 08:25 Do zobaczenia w Krakowie
08:50 Tajemnice dzikich zwierząt: Lis
09:10 Ziarno: Mojżesz
09:40 Nie ma jak Polska; 10:15 Na zdrowie
10:45 Droga do zdrowia. – Magazyn biegacza
11:05 Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
11:55 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:55 Natura w Jedynce
13:35 Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
– Film przygodowy
15:55 Jurajski Park Hitlera
17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda
17:30 Komisarz Alex 7
18:30 Jaka to melodia?; 19:20 Wiadomości naukowe
19:25 Przez Oman do Rio – kronika
19:27 PZU Cracovia Półmaraton Królewski
19:30 Wiadomości
19:50 Sport; 19:55 Pogoda
20:00 Dziewczyny ze Lwowa
20:55 Wieczór wyborczy – publicystyczny
22:30 Dziewczyna z Jersey – Film dramat
00:20 Jaka to melodia?; 01:15 ... bo jestem stąd
02:05 1920. Wojna i miłość
03:50 Transporter
04:45 Zakończenie programu
05:50 Słowo na niedzielę
06:00 Ostoja; 06:35 M jak miłość
07:35 Barwy szczęścia
08:05 Barwy szczęścia
08:35 Barwy szczęścia
09:10 Barwy szczęścia
09:40 Dwójka przedstawia. Książki na jesień
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:40 Jeźdźcy smoków
08:10 Turbo Fast
08:40 Scooby-Doo i brygada detektywów 2
09:40 Nowe szaty króla 2: Kronk – nowe wcielenie
– Film animowany
11:15 Spider-Man – Film przygodowy
– dokumentalny
09:45 Rodzinne oglądanie: Inwazja krokodyli
10:50 Podróże z historią
11:25 Makłowicz w podróży:
Hiszpania – Prowincja Grenada
12:00 Ojciec panny młodej 2 – Film komediowy
14:00 Familiada
14:40 The Voice of Poland 6. Bitwa
16:25 Na dobre i na złe
17:25 Na sygnale 3
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Paranienormalni Tonight – kulisy
19:05 O mnie się nie martw 3
20:10 Królowie ulicy – Film thriller
22:05 Paranienormalni Tonight:
Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski
23:10 Studio Teatralne Dwójki: Cukier Stanik
00:15 O czym marzą faceci – Film komediowy
01:55 Czas honoru 6
03:55 Skandal 2
04:45 Zakończenie programu
Peter Parker (Tobey Maguire) jest zwyczajnym młodym mieszkańcem Nowego Jorku. Nieśmiały, trochę
niezdarny, od dłuższego czasu kocha się skrycie w
uroczej Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Podczas
zwiedzania laboratorium zostaje ukąszony przez zmutowanego pająka. Od tego czasu jego życie zmienia
się - staje się silny, sprawny i wytrzymały, poprawia
mu się wzrok.
13:45 SuperDzieciak
15:45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 4
17:45 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie – publicystyczny
20:05 Tylko muzyka. Must be the music 10
20:55 Studio wyborcze – publicystyczny
21:00 Tylko muzyka. Must be the music 10
22:00 Studio wyborcze – publicystyczny
00:00 Zdrady
01:00 Magazyn sportowy
02:00 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!; 05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie – porady
08:25 Akademia ogrodnika – porady
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Kobieta na krańcu świata
11:35 Co za tydzień; 12:05 Aż po sufit!
13:05 Kto poślubi mojego syna?
14:05 Mam talent!
16:00 Shrek – Film animowany
18:00 Ugotowani: Poznań
19:00 Fakty
19:25 Sport; 19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Aplauz, Aplauz!
21:30 MasterChef
23:00 Blade, Wieczny Łowca 2 – Film horror
Blade (Wesley Snipes) jest pół człowiekiem, pół
wampirem. Po raz kolejny powraca, aby stoczyć walkę
ze złem. Chce się zmierzyć ze swoimi przeciwnikami, którymi są krwiożercze wampiry. W wyjątkowo
ciężkiej walce potrzebuje silnych sprzymierzeńców.
Jednym z nich jest Whistler (Kris Kristofferson). Aby
odnieść zwycięstwo Blade zawiera również sojusz z
dawnym wrogiem - królem wampirów Damaskinosem (Thomas Kretschmann). Ciężkie czasy nastały
bowiem nawet dla upiorów. Na świecie powstała
nowa rasa superwampirów, tzw. reaperów.
01:20 Kuchenne rewolucje: Sanok, Berhida
02:25 Uwaga!
02:40 Sekrety magii
PONIEDZIAŁEK 26.10.2015
05:30 Klan
05:50 Telezakupy
06:25 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie: Eksport dla Ciebie
08:55 Ranczo 3
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:40 Przepis dnia
12:50 Natura w Jedynce
13:20 Powstańcy czasu pokoju
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Złota dynia na talerzu
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Sensacje XX wieku: Własow – dokumentalny
21:20 Colette – Film biograficzny
23:35 Dziewczyna z Jersey – Film dramat
01:25 Daredevil – Film sensacyjny
03:10 Eksport dla Ciebie
03:25 Notacje
03:40 Świat się kręci
04:30 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Postaw na milion
12:35 Imperium miłości
13:30 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Wenezuelscy
kowboje: Największa łąka świata
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości
15:50 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:10 Reporter polski
16:40 Rodzinka.pl
17:15 Moje 600 gramów szczęścia
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" – dokumentalny
21:50 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
22:55 Czy świat oszalał?: Uri Geller – Życie ściśle tajne
00:00 Skandal 2
00:50 Czas honoru. Powstanie
01:50 Niczego nie żałuję – Edith Piaf
– Film biograficzny
04:20 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
05:15 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:40 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 Megahit: Niezniszczalni – Film sensacyjny
Doświadczony Barney Ross (Sylvester Stallone) jest
dowódcą grupy najemników specjalizujących się w
najbardziej ryzykownych misjach na całym świecie. W
jego zespole są najlepszy w walce nożem Lee Christmas (Jason Statham), specjalista od wschodnich sztuk
walki Yin Yang (Jet Li), miłośnik ciężkich broni Hale
Caesar (Terry Crews), ekspert od ładunków wybuchowych Toll Road (Randy Couture) i nieprzewidywalny
snajper Gunner Jensen (Dolph Lundgren). Ekipa
przyjmuje zlecenie od "Kościelnego" (Bruce Willis),
który chce obalenia generała Garzy (David Zayas).
Ross i Christmas udają się na południowoamerykańską wyspę w celu dokonania rozpoznania.
22:25 Detonator – Film sensacyjny
00:35 Tsotsi – Film dramat
02:35 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Viki Lektiko, Elbląg
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Co zrobić kiedy rodzeństwo się bije?
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
Na oddział przychodzi 21-letni Sebastian z raną
postrzałową nogi. Chłopak próbuje umówić się ze
swoją wymarzoną dziewczyną, więc udaje osiedlowego chuligana. Żeby uwiarygodnić kłamstwo, rani
się w różnych miejscach na ciele. Tego dnia poprosił
kolegę, żeby postrzelił go z wiatrówki. Sebastianem
zajmuje się doktor Eryk Wajman. 45-letnia kobieta
miała wypadek w trakcie skoku ze spadochronem.
Pacjentka ukrywa przed dziećmi, że uprawia sporty
ekstremalne.
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:45 Web Therapy
20:55 Ten moment
21:30 Top Model
22:30 Na językach
23:30 Skazany na śmierć
00:30 Mroczne zagadki Los Angeles
01:25 Co za tydzień
01:55 Uwaga!
02:20 Sekrety magii
03:40 Rozmowy w toku: Co zrobić kiedy rodzeństwo się bije?
WTOREK 27.10.2015
05:30 Klan; 05:50 Telezakupy
06:25 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie: Historia dla ciebie – pamięć.pl
– dokumentalny
08:55 Ranczo 4
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Natura rzeczy: Ekoinnowacje oraz technologie
środowiskowe – porady
12:45 Przepis dnia
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: W krainie papryki
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia; 19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:05 GOL; 20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna: Puchar Niemiec – studio
20:25 Piłka nożna: Puchar Niemiec – mecz 1/16 finału:
VfL Wolfsburg – Bayern Monachium
22:45 Pątniczka
23:45 Daredevil – Film sensacyjny
01:35 Colette – Film biograficzny
03:40 Historia dla ciebie – pamięć.pl – dokumentalny
04:00 Notacje; 04:15 Świat się kręci
05:00 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 Jan Hus w 600. rocznicę śmierci
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:50 Barwy szczęścia
11:30 Na dobre i na złe
12:35 Imperium miłości
13:30 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Maniok
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości
15:50 Panorama kraj
16:10 Pogoda
16:20 M jak miłość
17:15 Moje 600 gramów szczęścia
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy; 18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:45 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" – dokumentalny
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Świat bez fikcji: Dzienniki z Niebieskiej Szkoły
00:05 Krew z krwi 2
01:00 Instynkt
01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Dzienniki z Niebieskiej Szkoły
04:05 Ekstradycja
05:05 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy; 06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość; 14:40 Słoiki
15:50 Wydarzenia; 16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; 19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia 4
21:35 Skazane
22:40 Zawodowcy – Film dramat
Nowy Jork. Policyjni detektywi, Tom "Turk" Cowan
(Robert De Niro) i David "Rooster" Fisk (Al Pacino), są
partnerami w pracy, a prywatnie przyjaciółmi, znającymi
wszelkie swoje słabości. Obaj pracują w wydziale
dochodzeniowym już 30 lat i chociaż są coraz bardziej
zgorzkniali, nie śpieszy im się do odejścia na zasłużoną
emeryturę. Tymczasem w mieście pojawia się seryjny
zabójca, który zawsze porzuca broń, a przy zwłokach
zostawia wierszyki opisujące przewinienia ofiar. W ten
sposób giną kolejne osoby związane ze środowiskiem
przestępczym, m.in.: sutener Robert "Rambo" Brady (Rob
Dyrdek). Porucznik Hingis (Brian Dennehy) wyznacza do
zbadania sprawy jego zabójstwa Toma i Davida.
00:55 Jesse Stone: Skażona niewinność – Film kryminalny
02:55 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Ten moment
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Bazylia
i Oregano, Poznań
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku: Nie chcę być matką, bo nie lubię
dzieci!
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
62-letnia Maria przywozi swojego wnuka, Mateusza.
6-latek cierpi z powodu bólu brzucha. Jego babcia ma
Alzheimera i nie pamięta, czym chłopiec mógł się zatruć.
W szpitalu towarzyszy im 11-letnia Iga, wnuczka kobiety.
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:45 Web Therapy
20:55 Ten moment
21:30 Aż po sufit!
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Goście 2
02:05 Uwaga!
02:30 Sekrety magii
03:50 Rozmowy w toku
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
15
ŚRODA 28.10.2015
05:35 Klan
06:00 Telezakupy
06:35 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie: Expo dla ciebie
08:55 Ranczo 4
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Perliczka na nowo odkryta
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Kryptonim Szef
21:25 Po prostu – publicystyczny
22:10 Firmowe ewolucje
22:45 Mocne kino: Klinika zbrodni – Film thriller
00:20 Pątniczka
01:15 Po prostu – publicystyczny
01:55 Expo dla ciebie
02:10 Notacje
02:30 Świat się kręci
03:15 Zagadkowa Jedynka
04:05 Zakończenie programu
06:10 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:55 Barwy szczęścia
11:30 Na dobre i na złe
12:35 Imperium miłości
13:30 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Łódź
14:00 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości
15:50 Panorama kraj
16:10 Pogoda
16:15 M jak miłość
17:15 Moje 600 gramów szczęścia
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:45 Paranienormalni Tonight – przed premierą
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:45 Na dobre i na złe
21:50 Na sygnale 3
22:25 Kino relaks: Bridget Jones: W pogoni za rozumem
05:35 Klan
06:00 Telezakupy
06:35 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:40 Czas dla ciebie: Eksport dla Ciebie
08:55 Ranczo 4
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:25 Smaki polskie: Szlakiem polskiej gęsiny
12:40 Przepis dnia
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Kapłony w Wilanowie
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia kulinaria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport – sportowy
20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 14
21:25 Sprawa dla reportera – publicystyczny
22:20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
23:25 Źródło – Film dramat
01:05 Naszaarmia.pl
01:30 Sprawa dla reportera – publicystyczny
02:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
03:25 Notacje
03:40 Świat się kręci
04:25 Zagadkowa Jedynka
05:00 Zakończenie programu
06:10 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:50 Barwy szczęścia
11:25 Na dobre i na złe
12:35 Imperium miłości
13:30 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Na ryby
14:00 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości
15:50 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 Na dobre i na złe
17:15 Moje 600 gramów szczęścia
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Barwy szczęścia
20:40 Paranienormalni Tonight: Tomson i Baron
21:45 Prokurator
22:45 Kocham kino: Zapaśnik – Film dramat
– Film komediowy
00:25 O mnie się nie martw 3
01:20 Świat bez tajemnic:
Węglowe przekręty
02:30 Oficer
03:40 Oficer
04:50 Apetyt na życie
05:25 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:40 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
20:35 Top Chef 5
22:10 Rinke za kratami
23:10 Trudne słówka – Film komediowy
John Clasky (Adam Sandler) jest szefem kuchni w
jednej z popularnych restauracji w Los Angeles.
Posada ta pozwoliła mu znacznie się wzbogacić,
czego efektem jest piękny dom w Malibu. John
mieszka w nim ze swoją żoną Deborah (Téa Leoni),
byłą bizneswoman, która poświęciła swoją karierę
zawodową dla dzieci: Bernice (Sarah Steele) i George'a (Ian Hayland), oraz z jej matką Evelyn (Cloris
Leachman), byłą piosenkarką jazzową. Pewnego
dnia państwo Clasky zatrudniają gosposię Flor (Paz
Vega).
01:55 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Ten moment
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Stary Kredens,
Sanok
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Kto poślubi mojego syna?
21:50 Żony Hollywood
22:50 Ring 2 – Film horror
Reporterka Rachel Keller (Naomi Watts) przed sześcioma miesiącami badała zagadkę śmiercionośnej
kasety wideo. Każdy, kto zobaczył zarejestrowany
na niej obraz, umierał w ciągu siedmiu dni. Kobieta,
by zdemaskować tajemnicę nagrania, przyniosła
kasetę do domu. Gdy przez przypadek nagrany
materiał zobaczył ją jej syn Aidan (David Dorfman),
bezlitosny mechanizm klątwy został uruchomiony.
Rachel i jej dziecku pozostało siedem dni życia.
Zdesperowana dziennikarka postanowiła odwrócić
przeznaczenie.
01:10 Kobieta na krańcu świata
01:45 Uwaga!
02:10 Sekrety magii
03:30 Rozmowy w toku
CZWARTEK 29.10.2015
Stany Zjednoczone. U schyłku lat 80. ubiegłego wieku
Randy "The Ram" Robinson (Mickey Rourke) był mistrzem zapasów w stylu wolnym i prawdziwym gwiazdorem tej dyscypliny. Z czasem jego sława przeminęła.
Teraz ekszapaśnik mieszka w przyczepie kempingowej,
a pracuje w miejscowym supermarkecie.
00:45 Bridget Jones: W pogoni za rozumem
– Film komediowy
02:40 Zapaśnik – Film dramat
04:40 Art Noc: Maanam – "Rockandrolle" – Live
05:20 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:40 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport – sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Zdrady
21:05 Przyjaciółki 6
22:05 Plan lotu – Film thriller
Kyle Pratt jest inżynierem, specjalizuje się w
silnikach lotniczych. Razem z 6-letnią córeczką
Julią leci dwupokładowym jumbo jetem z Berlina
do Nowego Jorku. Ma tam pochować swojego
tragicznie zmarłego męża. Podczas lotu kobieta
zasypia. Kiedy się budzi, Julii nigdzie nie ma. Matka
niezwłocznie zawiadamia personel samolotu o
zaginięciu dziecka. Stewardesy rozpoczynają intensywne poszukiwania, które nie przynoszą żadnych
rezultatów. Co więcej, pojawiają się głosy członków
załogi oraz pasażerów samolotu, że pani Pratt nie
towarzyszyła żadna dziewczynka.
00:25 Internetowy zabójca – Film thriller
02:20 Tajemnice losu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja U Przyjaciół, Sopot
11:55 Singielka
12:25 Szpital
13:25 Ukryta prawda
14:25 Rozmowy w toku
15:25 Szkoła
16:25 Ukryta prawda
17:25 Singielka
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport; 19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Kuchenne rewolucje: Łańcut, Dymarka
21:50 Dary Anioła: Miasto Kości – Film dramat
Nowy Jork, czasy współczesne. Nastoletnia Clary Fray
(Lily Collins) odkrywa, że należy do tajnej kasty Nocnych
Łowców, pół aniołów, pół ludzi, toczących odwieczną
walkę z siłami zła. Gdy w niejasnych okolicznościach
znika matka dziewczyny, Jocelyn (Lena Headey), zrozpaczona Clary próbuje ją odnaleźć. Dołącza do grupy Nocnych Łowców, gdzie trafia pod opiekę doświadczonego
Hodge'a Starkweathera (Jared Harris), który zajmuje się
także edukacją Jace'a (Jamie Campbell Bower), Aleca
(Kevin Zegers) i Isabelle (Jemima West). Dziewczyna i jej
towarzysze przenoszą się do alternatywnej rzeczywistości. W nowym świecie Clary towarzyszy jej najlepszy
przyjaciel, zwykły śmiertelnik Simon (Robert Sheehan),
który od dzieciństwa potajemnie się w niej kocha.
00:25 Żony Hollywood
01:25 Ugotowani: Poznań
02:25 Superwizjer
03:00 Uwaga!; 03:25 Sekrety magii
04:45 Rozmowy w toku
REKLA MA
16
SPORT
PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 PAŹDZIERNIKA 2015
www.7dni.radom.pl
Porażka na życzenie
Radomiak Radom przegrał w niedzielę 1:2 z Wisłą Puławy w meczu 13. kolejki II ligi piłki nożnej. Po tym spotkaniu „zieloni” spadli na czwarte miejsce w tabeli.
«
 KRZYSZTOF DOMAGAŁA
Fot. Michał Sołśnia
Tradycyjnie już Jacek Magnuszewski dokonał kilku drobnych korekt
w wyjściowym składzie. Niedzielny mecz w pierwszej „ jedenastce”
rozpoczął, kontuzjowany ostatnio,
Maciej Wasilewski, który zastąpił Jakuba Cieciurę. A na skrzydle pojawił
się Paweł Wolski, którego ostatnio
zmieniał Paweł Uliczny. Dodatkowo
w szerokim składzie znalazł się Mateusz Radecki, którego kontuzja wykluczyła z występu w Mielcu.
Mimo niezbyt dobrej pogody, na
trybunach radomskiego stadionu zasiadł niemal komplet publiczności.
Po raz drugi w tym sezonie do naszego miasta przyjechali kibice zespołu
gości. W „klatce” zasiadło ok. 100
sympatyków Wisły Puławy.
Lepiej w spotkanie weszli goście,
którzy w pierwszych minutach stworzyli sobie dwie dogodne okazje, ale
żadnej z nich nie zdołali wykorzystać. Po pierwszych chwilach dekoncentracji do głosu doszli piłkarze
Radomiaka. „Zieloni” dłużej utrzymywali się przy piłce i starali atakować bramkę Wisły. Swoje szanse
mieli Leo i Kwiek, ale żaden z nich
nie zdołał pokonać bramkarza z Puław. Goście od czasu do czasu starali
się atakować, a ich najgroźniejszym
zawodnikiem był Piotr Charzewski,
Leo nie
wykorzystał
rzutu karnego
który miał kilka dogodnych okazji do
pokonania Michała Kuli, na szczęście ani razu ta sztuka mu się nie
udała. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, do siatki Wisły trafił
Bartosz Sulkowski. Nasz obrońca
dogrywał z rzutu wolnego, ale jego
dośrodkowania nikt nie przeciął,
a piłka wpadła wprost do bramki. Po
pierwszych 45 minutach Radomiak
prowadził 1:0.
Po zmianie stron „zieloni” w dalszym ciągu nacierali. W pierwszych
minutach drugiej połowy swoje
szanse mieli Leo i Brągiel, aż w końcu na pograniczu pola karnego sfau-
Czarni
zaprezentowani
W środę, 21 października odbyła się przedsezonowa prezentacja
Cerradu Czarnych Radom. Po części oficjalnej „wojskowi” rozegrali
mecz towarzyski z AZS-em Politechniką Warszawską. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:2.
Na niespełna dwa tygodnie przed
inauguracją sezonu PlusLigi odbyła się prezentacja drużyny Cerradu
Czarnych Radom. Skromna uroczystość w hali MOSiR-u polegała na
przedstawieniu zawodników i sztabu
szkoleniowego. Na parkiecie zobaczyliśmy siatkarzy, którzy w nadchodzących miesiącach bronić będą
barw „wojskowych”. Do Radomia nie
dotarł tylko Neven Majstrović, który
kontrakt z radomskim klubem podpisał kilkanaście godzin przed prezentacją. Wśród obecnych zawodników największy aplauz publiczności
wzbudzili rozgrywający Lukas Kampa, kapitan Daniel Pliński i nowy
przyjmujący Artur Szalpuk. Jednak
i tak największa burza oklasków
przywitała byłego selekcjonera reprezentacji Polski Raula Lozano,
który w nadchodzącym sezonie będzie trenerem radomskiego zespołu.
Prezentację poprzedziły występy artystyczne. Osoby, które przybyły do
hali, mogły obejrzeć pokaz zumby
i żonglerki piłkami. Zaprezentowana
została również nowa maskotka zespołu – Pilot, która nawiązywać ma
do wojskowej tradycji Cerradu Czar-
nych Radom. Uroczystość poprowadziła nowa spiker Cerradu Czarnych
Radom – Sylwia Lewandowska z Radomskiej Grupy Mediowej.
Po części oficjalnej siatkarze Cerradu wyszli na boisko, żeby zmierzyć
się z siatkarzami AZS-u Politechniki Warszawskiej, w której barwach
grał były zawodnik „wojskowych”
– mistrz świata Paweł Zagumny.
Spotkanie było bardzo wyrównane
i potrwało pięć setów. W ostatecznym rozrachunku lepsi okazali się
gospodarze, którzy obronili piłki meczowe i po serii bloków triumfowali
w piątej partii. Po grze naszej drużyny widać było brak zgrania, który
mógł być spowodowany tym, że dopiero na początku tygodnia do zespołu dołączyli Lukas Kampa i Artur
Szalpuk, czyli zawodnicy, od których
w tym sezonie dużo będzie zależeć.
Cerrad Czarni Radom pierwsze
oficjalne spotkanie w tym sezonie
rozegrają w poniedziałek, 2 listopada o godz. 18. Rywalem podopiecznych Raula Lozano będzie
naszpikowana gwiazdami ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle.
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
lowany został David Kwiek. Sędzia
wskazał na 11 metr, choć piłkarze
z Puław nie mogli pogodzić się z taką
decyzją. Do piłki ustawionej na
„wapnie” podszedł Leandro Rossi
i uderzył najgorzej, jak tylko mógł.
Jego strzał odbił Nazar Penkovets.
Ta sytuacja podłamała gospodarzy,
a goście złapali wiatr w żagle. W 64.
minucie wyrównującego gola zdobył
Mateusz Olszak, a w 80. katastrofalny błąd defensywy radomskiego
zespołu wykorzystał Jarosław Niezgoda. Radomiak przegrał 1:2, choć
powinien wygrać...
– Przegraliśmy wygrany mecz.
Niewykorzystany karny podciął
nam skrzydła. Moja drużyna stanęła, a Wisła napędzona, zdobyła dwie
bramki – powiedział Jacek Magnuszewski. – Nie powinniśmy przegrywać w ten sposób. Mieliśmy przeciwnika na łopatkach i wystarczyło
go dobić, a my podaliśmy mu rękę
i pozwoliliśmy wywieźć z naszego
miasta trzy punkty.
Po tym spotkaniu „zieloni”
z dorobkiem 21 punktów spadli na
czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzeni przez Raków Częstochowa. Kolejny mecz Radomiak rozegra już jutro
(24 października) o godz. 14, kiedy
to zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Zambrów.
Radomiak Radom – Wisła
Puławy 1:2
Bramki: Sulkowski 41’ – Olszak
64’, Niezgoda 80’
Radomiak
Radom:
Kula
– Wasilewski, Sylwestrzak, Świdzikowski, Sulkowski, Wolski (Napora
71’), W. Puton, Chrabąszcz (Radecki 66’), Brągiel, Rossi (Śliwiński
81’), Kwiek.
Wisła Puławy: Penkovets – Turzyniecki, Budzyński, Pielach, Lytvynyuk, Charzewski (Lisiecki 54’),
Głaz (Słotwiński 89’), Maksymiuk,
Szczotka, Nowak (Olszak 60’), Niezgoda (Wiejak 90’).
Pierwsze
zwycięstwo ROSY
Koszykarze ROSY Radom wygrali
pierwszy mecz w tym sezonie.
Podopieczni Wojciecha Kamińskiego
pokonali na wyjeździe Asseco Gdynię
64:61.
Zawodnicy ROSY Radom po
trzech porażkach na inaugurację sezonu pierwszego ligowego
zwycięstwa szukali w wyjazdowym spotkaniu z dziewięciokrotnymi mistrzami Polski i liderem
tabeli w bieżących rozgrywkach
– Asseco Gdynią.
Na szczęście podopieczni Wojciecha Kamińskiego nad Bałtyk pojechali pewni swoich umiejętności.
Radomianie swoją klasę udowodnili już w pierwszej kwarcie, w której po czterech celnych rzutach za
trzy punkty odskoczyli rywalom.
Do końca pierwszej połowy ROSA
zbudowała 13-punktową przewagę.
Nasi koszykarze grali mądry basket
i mimo ambitnej pogoni gospodarzy zdołali dowieźć dobry rezultat
do końcowej syreny. Mecz zakończył się zwycięstwem ROSY 64:61.
Najskuteczniejszym zawodnikiem
w radomskim zespole był Thorey
Thomas, który zdobył 20 punktów.
Po tym zwycięstwie ROSA awansowała na ósme miejsce w tabeli.
Szansę na kolejny awans radomianie będą mieli już jutro (sobota, 24
października), kiedy to we własnej
hali zmierzą się z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski. Początek
spotkania o godz. 18.
KD
REKLA MA

Podobne dokumenty

tutaj - Cozadzien

tutaj - Cozadzien koncert poezji śpiewanej w wykonaniu grupy Wyspy Dobrej Nadziei.

Bardziej szczegółowo