Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Transkrypt

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia
Cecha
Rodzaj
Generali Życie Polska
Przedmiot ubezpieczenia
Życie
Min 50 lat
Min 60 lat
Max 75 lat
Min 5 lat
Min 10 lat
Nieokreślony
Min 25 PLN, co miesiąc
Min 100 PLN, co miesiąc
Jednorazowo min 3000PLN
Min 5000 PLN
Górna granica 6000 PLN
Brak górnej granicy
Max 20 000 PLN
Miesięcznie
Kwartalnie
Półrocznie
Rocznie
Jednorazowo
Gotówka
Przelew
Przekaz pocztowy
Możliwy
Niemożliwy
Po 2 latach
W dowolnym czasie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Wiek ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia
Składka ubezpieczeniowa
Suma ubezpieczenia
Częstotliwość płacenia
składki
Forma płatności składki
Wykup ubezpieczenia
Okres wykupu
Źródło: Opracowanie własne

Podobne dokumenty