zaproszenie - Ignatianum

Transkrypt

zaproszenie - Ignatianum
ZAPROSZENIE
International Week 2016
www.krasp.org.pl/
www.wnep.uph.edu.pl
Szanowni Państwo,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ma zaszczyt zaprosić na:
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
organizowaną w ramach projektu
XIV INTERNATIONAL WEEK 2016
„ FOSTERING THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS
IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR TOOLS, METHODS, DECISIONS”
Siedlce, 9 maja 2016
Cele konferencji:



identyfikacja metod i narzędzi służących poprawie efektywności zarządzania
organizacją;
prezentacja rozwiązań dotyczących efektywności w zarządzania przedsiębiorstwem i
instytucją sektora publicznego;
wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami Konferencji.
Obszary tematyczne konferencji:
1. Wydajność vs. efektywność – kontekst teoretyczny.
2. Mirniki efektywności.
3. Efektywność finansowa przedsiębiorstwa i instytucji sektora publicznego.
4. Narzędzia wsparcia dla efektywnego zarządzania organizacją.
5. Strategie menedżerskie służące poprawie efektywności w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
6. Instrumenty i metody służące poprawie efektywności w administracji publicznej.
7. Kontekst społeczny i etyczny efektywności zarządzania.
Komitet Honorowy:
Prof. Tamara Zacharuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
Prof. Kazimierz Jankowski - Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce
Dariusz Stopa– Starosta Powiatu Siedleckiego
Komitet Naukowy:
Prof. Jarosław Kardas - Dean of Faculty of Management, Siedlce University of Natural
Sciences and Humanities
Prof. David Amborski, Ryerson University, Canada
Prof. Anda Gheorghiu, Hyperion University, Bucharest, National Ombudsman of
Romania, Chartered Business, Romania
Prof. Ian Hipkin, École Supérieure de Commerce de Pau, France
Prof. Elvira Khun, University of Applied Science Trier, Germany
Prof. Gerd Mühlenbeck, University of Applied Sciences, Nordhausen, Germany
Prof. Marina Ochkovskaya, Lomonosov Moscow State University, Russia
Prof. Krzysztof Opolski, Warsaw University, Poland
Prof. Marian Podstawka, Warsaw University of Life Sciences, Poland
Prof. Elżbieta Skrzypek, Maria Curie-Skłodowska University Lublin, Poland
Prof. Roman Sobiecki, Warsaw School of Economics, Poland
Prof. Jan Žukovskis, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania
Ph.D. Anna Świrska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
Miejsce konferencji:
Rektorat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Sala Senatu
ul. Konarskiego 2, Siedlce
HARMONOGRAM:
15 luty 2016
28 luty 2016
20 marca 2016
– ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów
- ostateczny termin dokonania opłaty
- ostateczny termin nadsyłania artykułów
Istnieje możliwość opublikowania artykułu oraz wygłoszenia referatu w trakcie konferencji.
Publikacja:
Abstrakty powinny być napisane w j. polskim i j. angielskim i posiadać objętość max.
700 znaków każdy. W abstrakcie proszę krótko omówić istotę artykułu.
www.digart.pl
Artykuł powinien być napisany w języku angielskim i posiadać objętość 22 – 30 tysięcy
znaków (nie wliczając bibliografii), napisany wg dołączonych wymogów edytorskich.
Warunkiem opublikowania artykułu jest profesjonalne tłumaczenie oraz korekta
stylistyczna w języku angielskim.
Nadesłane artykuły będą opublikowane w recenzowanej monografii w języku angielskim
(5pkt.). Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w Zeszytach Naukowych Seria:
Administracja i Zarządzanie (9pkt. MNiSW).
Opłata konferencyjna – 450 zł (kwota nie podlega zwrotowi)
Wpłatę prosimy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
Bank PeKaO S.A. I/O Siedlce
19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem:
imię i nazwisko uczestnika, International Week 2016
Projekt jest współfinansowany przez:
Komitet organizacyjny konferencji:
Dr Anna Świrska
Dr Marzena Wójcik- Augustyniak
Dr Agata Marcysiak
Dr Hanna Trojanowska
Dr Katarzyna Wąsowska
Dr Monika Niedziółka
Dr Radosław Korneć
Mgr Bogusława Stańczewska
Mgr Bartłomiej Suchodolski
Mgr Michał Klimek
Kontakt:
Dr Anna Świrska tel. 503 009 523
Instytut Zarządzania i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce

Podobne dokumenty