Artykuł w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Artykuł w formacie PDF
EUR/PLN
3,8015
3,8220
USD/PLN
2,7715
2,7850
GBP/PLN
5,6714
5,6822
prognoza*
EUR/USD
1,3716
1,3722
kurs zamknięcia**
kurs otwarcia***
Poranna analiza walutowa 27.07.2007 r.
9:00
Dzień wczorajszy:
W pierwszej części wczorajszego dnia inwestorzy poznali dane ze Strefy euro oraz z
niemieckiej gospodarki. Jednak podaż pieniądza M3 (10,9%) w czerwcu oraz indeks
IFO dotyczący Niemiec (106,4 pkt) w lipcu nie wpłynęły na ruchy eurodolara. Również
popołudniowe dane z amerykańskiej gospodarki pozostały bez większego wpływu na
dolara. Dynamika zamówień na dobra trwałe w czerwcu była niemal zgodna z
prognozami i wyniosła 1,4%. Tygodniowa liczba nowych bezrobotnych utrzymała na
niskim poziomie 301 tysięcy. Natomiast ponownie rozczarowały dane z pierwotnego
rynku nieruchomości, gdzie w czerwcu sprzedano jedynie 834 tysiące mieszkań wobec
oczekiwań na poziomie 900 tysięcy. To potwierdzenie słabości amerykańskiego rynku
nieruchomości nie pomoże zielonemu w dalszym korekcyjnym umocnieniu się wobec
euro, jednak o tym czy para EUR/USD skieruje się na południe, czy też wróci do
maksimów na północy zadecyduje jutrzejszy odczyt dynamiki PKB za II kwartał 2007
roku w USA. O godzinie 17:00 jedno euro kosztowało 1,3716 USD. Polska waluta na
fali rosnącej awersji do ryzyka w całym naszym regionie związanej z korektą na
głównych światowych giełdach, pod wpływem umacniającego się jena oraz
dyskontowania wcześniejszych wyborów parlamentarnych w naszym kraju,
kontynuowała w dniu wczorajszym dynamiczne osłabienie. Pary EUR/PLN, USD/PLN
oraz GBP/PLN przetestowały swoje wczorajsze maksima o godzinie 15:32 przy cenach
3,82 PLN za jedno euro, 2,7844 PLN za jednego dolara oraz 5,6956 PLN za jednego
funta. Korekta tego osłabienia nastąpiła po wyraźnie słabszych od prognoz danych o
sprzedaży nowych domów w USA w czerwcu. O godzinie 17:00 jedno euro kosztowało
3,8015 PLN, jeden dolar wyceniany był na 2,7715 PLN a jeden funt warty był 5,6714
PLN.
Krótkoterminowa prognoza:
Rynek krajowy:
Polska waluta cały czas znajduje się pod presją wzrostu awersji do ryzyka oraz
wyprzedaży akcji na giełdach światowych. Wyprzedaż spowodowana została przez
pogarszające się perspektywy funduszy hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie
nadal widoczna jest recesja na rynku nieruchomości. Dopóki korekta na giełdach się
nie zakończy a sentyment do rynków wschodzących nie ulegnie poprawie to może w
dalszym ciągu obserwować osłabienie się naszej waluty. Najbliższymi oporami dla par
EUR/PLN oraz USD/PLN są poziomy 3,8260 a wyżej 3,8350 oraz 2,79 a wyżej 2,80.
Rynek zagraniczny:
W dniu dzisiejszym inwestorzy oczekiwać będą na odczyt dynamiki PKB w II kwartale
2007 roku w USA oraz indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Bardzo
istotny wpływ na zachowanie się pary EUR/USD będzie miała pierwsza figura. Oczekuje
się poprawy dynamiki PKB w II kwartale, jednak żeby dolar kontynuował umocnienie
potrzebny byłby odczyt lepszy od prognoz. W dniu dzisiejszym para EUR/USD
najprawdopodobniej pozostanie w zakresie wahań 1,3680 - 1,3740.
Kalendarium:
Z ważniejszych danych makroekonomicznych na rynek napłyną dzisiaj:
01:30 Japonia, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu (prog. -0.2%;
pop. 0.0%),
01:30 Japonia, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu (prog. -0.1%;
pop. -0.2%),
01:50 Japonia, dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu (prog. +0.5%; pop.
+0.1%),
14:30 USA, dynamika PKB w II kwartale 2007 (prog. +3.2%; pop. +0.7%),
16:00 USA indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan w lipcu (prog. 91.0;
pop. 92.4).
* prognoza tygodniowa,
** piątkowy kurs z godziny 17:00 międzybankowy
*** poniedziałkowy kurs z godziny 9:00 międzybankowy
Poziom wsparcia i oporu dla euro
Opór
Obecnie
Wsparcie
EUR/PLN
3,8350
3,8270
3,8220
3,8090
3,7864
EUR/USD
1,3765
1,3740
1,3722
1,3680
1,3650
Poziom wsparcia i oporu dla dolara
Opór
Obecnie
Wsparcie
USD/PLN EUR/USD
2,8000
1,3765
2,7900
1,3740
2,7850
1,3720
2,7500
1,3680
2,7400
1,3650
Tomasz Szecówka
email:
[email protected]
Przedstawione, w raporcie, poglądy, oceny i wnioski sa wyrazem osobistych poglądów autorów i nie maja charakteru rekomendacji autora lub serwisu www.ambconsulting.pl do nabycia lub zbycia albo
powstrzymania sie od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr118, poz. 754, z pózn. zm.) Wyłączna odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte
lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu sa również wa
ł ścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. W
szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu.

Podobne dokumenty