Podanie o pisanie pracy inżynierskiej.

Transkrypt

Podanie o pisanie pracy inżynierskiej.
………………………………………..
Szczecin, dnia ……………….
( imię i nazwisko studenta)
………………………………………
(kierunek i rok studiów)
Pan/Pani Prodziekan
…………………………………………………
Proszę o wyrażenie zgody na pisanie pracy inżynierskiej w Katedrze /
Zakładzie ................................................................... .
Opiekun pracy ………………………………………………..
……………………………………..
(podpis studenta)
……………………………………..
(podpis kierownika Katedry/Zakładu)
……………………………………..
(podpis Prodziekana)

Podobne dokumenty