Portugalski wzorzec piłkarski - oferta kompleksowego szkolenia

Transkrypt

Portugalski wzorzec piłkarski - oferta kompleksowego szkolenia
Portugalski wzorzec piłkarski - oferta
kompleksowego szkolenia wraz ze stażem
w zawodzie trenera piłki nożnej
OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 wraz z Partnerami Sport
Lisboa e Benfica Futebol, oraz PROGRESS Adriana Partyka-Sacher realizuje kolejny
projekt, który ma za zadanie wesprzeć w najbliższych latach środowisko piłkarskie w
Polsce.
Projekt kierowany jest do „młodych trenerów", którzy są na starcie do
kariery trenera piłki nożnej.
Nasz projekt w sposób kompleksowy (szkolenia zawodowe, kursy UEFA C/B, staże
zagraniczne I krajowe ) wesprze 32 młodych ludzi w wieku 18-35 lat w ich
dążeniu do wychodzenia z bezrobocia, nieaktywności zawodowej i stawania się, w dość
krótkim okresie, pełnowartościowymi pracownikami, którzy są profesjonalnie
przygotowani do swojej kariery zawodowej w obszarze trener piłki nożnej.
Zgodnie z regulaminem naboru w 3 grupie preferowane będą osoby
długotrwale bezrobotne/nieaktywne zawodowo.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają B E Z P Ł A T N I E:
•
intensywny kurs języka angielskiego
•
podstawy języka portugalskiego
•
nocleg ze śniadaniem podczas szkoleń
•
transport do Portugalii
•
60 dniowy staż wraz ze szkoleniami w SL Benfica Lisbona !
•
zakwaterowanie, wyżywienie i transport w Portugalii
•
opłacony kurs UEFA C lub UEFA B
•
kurs pierwszej pomocy
•
kurs wychowawcy kolonijnego
•
kurs zawodowy COMT COACHING CLUB
•
dwumiesięczny staż z wynagrodzeniem w polskim klubie lub akademii
piłkarskiej
Proces rekrutacji dla 3 grupy naborowej trwa do 02.12.2016.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem i szczegółowym opisem projektu
dostępny jest w biurze projektu, oraz na stronie:
www.comt2012.org/portugalski-wzorzec-pilkarski/
Telefoniczna informacja o projekcie:
Katarzyna Rzepka 508 857 707
Załączniki
668 124 269
502 047 850
formularz-zgłoszeniowy-3-turaregulamin-3-tura-

Podobne dokumenty