1. Elektroniczny wyświetlacz tekstów 13.000 2. Budowa ścieżki

Transkrypt

1. Elektroniczny wyświetlacz tekstów 13.000 2. Budowa ścieżki
ANKIETA – GŁOSOWANIE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA ROK BUDŻETOWY 2016
Prosimy o wybranie maksymalnie 2 zadań poprzez postawienie „X” w kolumnie „Wybór”
(Opisy zadań na stronie budzetobywatelski.wabrzezno.com)
Lp.
Nazwa projektu
Szacunkowa
wartość w zł
1.
Elektroniczny wyświetlacz tekstów
13.000
2.
Budowa ścieżki pieszej i oświetlenie przystani wędkarskiej nad Jeziorem
Zamkowym
25.000
3.
Modernizacja placu zabaw, budowa boisk do piłki nożnej, plażowej, ręcznej,
siatkowej, zakup stołu tenisowego – na ul. 750-lecia Wąbrzeźna
80.000
4.
Zakątek malucha – plac zabaw przy bloku na ul. Sienkiewicza 1
30.000
5.
Letnia świetlica – ul. Działkowa
65.000
6.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
300.000
7.
Przez sport do zdrowia - organizacja turniejów halowej piłki nożnej i
turniejów na Orliku, połączona z działalnością charytatywną
30.000
8.
Modernizacja oraz uzupełnienie wyposażenia Orkiestry Dętej
47.000
9.
Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza 24 i 26
75.000
10.
Wąbrzeski Festiwal Turystyczny
29.500
11.
Ekwipunek harcerski
95.000
12.
Modern School Lab – Dwójkowe Centrum Językowe
35.000
13.
Telebim (przenośny, sterowany komputerem, na imprezy kulturalne,
sportowe, rekreacyjne, religijne itd. )
180.000
Wybór
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2016 na realizację zadań wskazanych przez
mieszkańców.
Imię:
Nazwisko:
PESEL
Podpis ……………………..………………………..

Podobne dokumenty