premium catalogue

Komentarze

Transkrypt

premium catalogue
2014 - 2015
follow us on elica.com, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube
YOU
ARE
WHAT
YOU
BREATHE
JESTEŚ TYM, CZYM ODDYCHASZ
We are what we see and touch.
Jesteśmy tym, co widzimy, jesteśmy tym, czego dotykamy.
Above all, we are what we imagine.
Ale przede wszystkim - tym, o czym marzymy.
We are really ourselves when we sense the
To naprawdę my - z zamkniętymi oczami rozglądający się
world around us with our eyes closed
wokoło i, w ciszy, wsłuchujący się w wewnętrzny głos.
and in silence.
Jesteśmy powietrzem wypływającym poza naszą przestrzeń.
We are air flying over our space.
Bez ograniczeń, bez obciążeń. Jesteśmy wolni jakby
No limits, no weights. We are free, like the sky,
przez chwilę szybując po niebie, z Zachodu na Wschód,
flying just for a moment, from the West to the
z Północy na Południe.
East, from the North to the South. Still and
Nieruchomi i zawieszeni, kiedy unosi nas nowy powiew
hovering, while new air flows through us. We
powietrza. Nieruchomi i zawieszeni, podczas gdy
are open, brave
przenika nas nowe powietrze.
Jesteśmy otwarci, odważni i dumni z bycia sobą. and proud of being ourselves. Lovers of beauty
and design. Lovers of the home,
Kochający piękno i design. Kochający dom, jego wnętrza
its rooms and stories, its light and reflections.
i historię, jaką sobą opowiadają.
Lovers of gravityless technology.
Jego światła i refleksy. Kochający technologię która
We are sky, air, flying, space.
zdaje się nie przejmować grawitacją.
We are new air, we are what we breathe.
Jesteśmy niebem, powietrzem, lotem, przestrzenią.
We are Elica. And you are like us.
Jesteśmy nowym, świeżym powietrzem, jesteśmy tym,
czym oddychamy.
Jesteśmy Elica. A ty jesteś taki, jak my.
INDEX / INDEX
54
4
ELICA NA ŚWIECIE
Elica in the world
6
8
10
ELICA JEST
Elica is
DLACZEGO ELICA
Why Elica
PHOTO GALLERY
Photo gallery
106 PLUS PRODUKT
Product plus
109 ETYKIETA ENERGETYCZNA
Energy label
112 DANE TECHNICZNE
Technical informations
116 SPECJALNE ZESTAWY KOMINOWE
Special chimney kit
118AKCESORIA
Accessories
122 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKAP?
Why a cooker hood
48
44
MONTAŻ PRZYŚCIENNY /
WALL MOUNTED
54 35CC
44 OM AIR
88 35CC ISLAND
96MERIDIANA
56 70CC
64 SINFONIA
90 70CC ISLAND
95 MOON ISLAND
46 AMÉLIE
52
50ELLE
68 SPACE
103 ADAGIO
Downdraft
86 NAKED
Suspended
58 FEEL
72SWEET
76 AUDREY
Suspended
84 PLATINUM
Suspended
69 TENDER
94 CHROME
60 ICO
62 TIFFANY
67 MINI OM
65 VERTIGO
98 CLOUD NINE
Ceiling
74SEASHELL
Suspended
71
GALAXY
70 MOON
78
74
MONTAŻ WYSPOWY /
ISLAND MOUNTED
48NUAGE
66 OM
SOO
78ÉDITH
Suspended
100ÉTOILE
Ceiling
97 GALAXY ISLAND
82 GRACE
Suspended
87 JUNO
Suspended
104
50
85 TWIN
Suspended
102 UP
Ceiling
92
83 WAVE
Suspended
92 YE
DO ZABUDOWY /
BUILT-IN
104 BOX IN PLUS
Ściągnij katalog elica
Download Elica catalogue
80 STAR
Suspended
105HIDDEN
52
Nie zapominając nigdy o własnych korzeniach, Siedziba Główna firmy Elica znajduje się w miejscowości Fabriano, skąd promujemy
rozwój kultury przedsiębiorstwa stającej się coraz bardziej „glocal” (think global, act local), która jednoczy w sobie całe dziedzictwo
wiedzy, łączącej elementy własnej sieci produkcyjnej i handlowej na poziomie światowym.
Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a
glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide
production and commercial network.
4 ELICA
5 ELICA
3.000
ELICA IS
A worldwide leader in the design and manufacturing
of kitchen range hoods. Elica is competence and
curiosity, revolution and solidity.
Ever since the beginning in the seventies, the
company has cultivated the principles that have
distinguished it as a highly qualified sector partner.
We revolutionized the traditional image of range
hoods: from simple accessories to items with a
unique design that can improve the quality of air in
the home.
Dynamism, constancy and refinement are the
driving forces that push Elica towards changing and
searching for “new air”.
Passionate, innovative and original thinking has
always been the essence of our company.
VISION
To give exceptional value to customers and
professionals, in the field of ventilation, filtering and
air purification in the home.
“New air” is Elica payoff:
it is the spirit of openness to ideas,
challenges and people;
it is imagination and building a better
future.
ELICA JEST
Światowym liderem w projektowaniu i realizacji
okapów kuchennych do użytku domowego. Elica to
kompetencja i ciekawość, rewolucja i solidność.
Już od początku, od lat 70-tych firma hołduje
zasadom, które wyróżniły ją jako wysoko
wykwalifikowanego partnera w sektorze.
Zrewolucjonizowaliśmy tradycyjny wizerunek
produkowanych w naszych zakładach okapów
kuchennych: z prostych akcesoriów przekształciliśmy
je w przedmioty o wyjątkowym i jedynym w swoim
rodzaju wzornictwie, podnoszące jakość życia osób
wybierających nasze produkty.
Myślenie z pasją, myślenie innowacyjne, myślenie
poza schematami: to od zawsze kwintesencja naszej
firmy.
WIZJA
Oferowanie ogromnej wartości klientom i
profesjonalistom na polu wentylacji, filtrowania
i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach
domowych.
„Powiew Świeżości” jest wartością
przypisywaną przez firmę Elica do
teraźniejszości i przyszłości ludzi; jest
otwarciem na pomysły, wyzwania,
ludzi, jest wyobrażeniem i budowaniem
lepszego jutra.
6 ELICA
Powietrze jest cenne i należy do wszystkich: ta
świadomość określa kierunek prac firmy Elica – od
zawsze aktywnej w propagowaniu kultury ekodesignu i nowej wrażliwości, dążących do estetyki
emocjonalnej ukształtowanej przez funkcjonalność,
o pionierskim i wyróżniającym się charakterze
pod względem rozwiązań technologicznych, o
intuicyjnych rozwiązaniach w montażu i obsłudze
oraz o konkurencyjnej wartości na rynku. Prostota
użycia, montażu i konkurencyjna wartość na rynku.
WŁOSKA DOSKONAŁOŚĆ I PASJA
PRZEMYSŁOWA
Świadoma swych włoskich korzeni i dzięki
solidnemu bagażowi wiedzy technicznej i
intuicji estetycznej, Elica porusza się w świecie
z pełną naturalnością, wnosząc niepowtarzalną
jakość Made in Italy do światowego kontekstu
przemysłowego. Nasze wartości to rzemieślnicza
dbałość, badania technologiczne i surowa kontrola
procesów produkcyjnych. Nasza filozofia i nasza
metoda opierają się na zbiorowym uczestnictwie,
na wymianie wiedzy dotyczącej projektowania i
konstruowania, na globalności kompetencji, gdzie
mechanika łączy się z nauką, a sztuka jest pożywką
designu. Elica od lat korzysta ze wsparcia Fundacji
Ermanno Casoli, dedykowanej fundatorowi firmy,
która wspiera projekty mające na celu przenikanie się
sztuki współczesnej i firmy.
7 ELICA
Air is precious and belongs to everybody: this
awareness guides the work of elica towards new
design sensitivity, shaped on emotional aesthetics,
functionality, technology and eco-design.
Ease of use, installation and competitive value on the
market.
ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL
PASSION
Starting consciously from its italian origins – and
from a firm background of technical knowhow and
aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality
of “Made in Italy” products in the world. Meticulous
craftsmanship, technological research and strict
control over production processes express our
values.
Our philosophy and our method are based on the
sharing of knowledge and on the exchange of
multiple design and construction skills, combining
mechanics with electronics and feeding design with
art.
Elica has long benefited from the support of the
Fondazione Ermanno Casoli, named after the
founder of the company, which promotes projects
characterized by a blend of contemporary art and
industry.
WHY CHOOSE ELICA
Long experience in the sector, attention to detail, refinement
of materials, cutting edge technology: these features have
always distinguished Elica products on the market.
Designed and made by listening to people’s needs and
desires, Elica products incorporate the essence of “Made in
Italy” business: innovative solutions capable of meeting food
and home habits across the entire world.
DESIGN
Elica range hoods are conceived to communicate with people,
to help them define the space of their own being and doing.
By observing movements in food preparation, Elica has
designed useful and intuitive items that facilitate the use of
space, define and decorate it.
TECHNOLOGY
DLACZEGO WYBRAĆ FIRMĘ ELICA
Wieloletnie doświadczenie w sektorze, dbałość o szczegóły,
wyszukane materiały, nowoczesne technologie: oto elementy,
które od zawsze wyróżniają firmę Elica na rynku.
Okapy marki Elica, opracowane i wykonane w odpowiedzi
na potrzeby i pragnienia klientów, zamykają w sobie esencję
Made in Italy, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zdolnym
spełnić wymagania związane z różnymi sposobami interakcji
w kuchni i w domu na całym świecie, bez granic.
DESIGN
Okapy Elica mają prowadzić dialog z ludźmi, pomagać im
w zdefiniowaniu ich przestrzeni bytu i działania. Obserwacja
gestów wykonywanych podczas przygotowywania potraw
doprowadziła do zaprojektowania urządzeń użytecznych
i intuicyjnych, które ułatwiają korzystanie z przestrzeni,
definiują ją i aranżują.
TECHNOLOGIA
Niezawodność, wysoka wydajność, prostota montażu i
wydajność energetyczna: te kluczowe idee od zawsze
przyświecają badaniom technologicznym Elica. Przenosząc
spojrzenie z przedmiotu na człowieka, tworzymy systemy
ssania, oświetlania i interakcji opracowane w celu prostego
odpowiadania na konkretną logikę użytkowania produktu.
ELICA TechLab
Wszystkie produkty Elica są poddawane testom w
laboratorium zakładowym ElicaTechlab, a kontrole
jakości stosują się do najbardziej zaostrzonych norm
międzynarodowych.
Powstałe w 1988 r., położone w Serra San Quirico (An)
i zbudowane zgodnie z „normą UNI EN ISO 17025”,
Laboratorium Elica Techlab, jest jedynym na świecie
laboratorium dedykowanym okapom. Posiada ono certyfikat
„Ul International Demko”. Oprócz tego, jest jedynym
laboratorium we Włoszech, i jednym z niewielu w Europie,
w którym można przeprowadzać specjalne testy, w
szczególności pod względem akustyki.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Przyczynianie się do osiągania zrównoważonego rozwoju,
redukcji emisji i zużycia energii w procesach produkcyjnych
pozwala stworzyć urządzenia o znakomitej wydajności przy
minimalnym oddziaływaniu na środowisko.
Społeczna odpowiedzialność jest dla firmy priorytetowym
zobowiązaniem w stosunku do środowiska, terytorium i w
relacjach z ludźmi.
JAKOŚĆ
Doświadczenie projektantów i kompetencje licznych
inżynierów i pracowników produkcji łączą się we wspólną
drogę, pokonywaną z pasją i dbałością o szczegóły:
kwintesencją są okapy trafiające do domów na całym
świecie. Każdy model jest poddawany próbom i testom
laboratoryjnym, sprawdzającym: wydajność ssania,
bezpieczeństwo elektryczne, poziom wytwarzanego hałasu i
niezawodność. Pod koniec linii produkcyjnej przeprowadzane
są badania kontrolujące działanie, estetykę oraz opakowanie.
Uwaga jest dalej poświęcana produktowi podczas dystrybucji
oraz dostawy do domów na całym świecie. Elica daje
możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat, dzięki zakupowi
zróżnicowanych pakietów, mających na celu jak najlepszą
ochronę interesów klienta. Ponadto, oferujemy części
zamienne i akcesoria do konserwacji i czyszczenia w celu
przedłużenia życia produktów.
8 ELICA
Reliability, high performance, ease of installation and energy
efficiency: these are the key concepts that have always
guided Elica technological research.
When shifting the point of view from the object to the person,
new suction, lighting and interaction systems can be designed
to simply meet concrete requirements of use.
ELICA TechLab
All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate
technological laboratory whose quality controls are in
compliance with the strictest international standards.
Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and
designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025,
ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range
hoods, certified by “UL International Demko”. Moreover, it is
the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of
making specific tests, especially in the field of acoustics.
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
Sustainable development, reduction of emissions and
consumption in production processes allows high
performance while minimizing the impact on the environment.
Social responsibility is a primary commitment to the company,
both towards the environment, the territory and people.
QUALITY
The technical skill of designers and the expertise of the team
of technicians merge into a single element born of passion
and attention to detail: a synthesis entering homes around
the globe. All models undergo checks and laboratory tests
to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and
high reliability. At the end of the production line, checks are
conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and
packaging quality. The focus on the quality of the product
continues into distribution and delivery to homes.
In addition, spare parts and accessories for maintenance and
cleaning are provided to extend the life of the products.
9 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
OM AIR
HISTORIA DESIGNU, WIZJA NA PRZYSZŁOŚĆ.
A HISTORY OF DESIGN, A VISION OF THE
FUTURE.
OM, od zawsze ikona w
świecie Elica,
wzbogaciła się
innowacyjną zawartością
i odnowiła swój
niepowtarzalny styl:
minimalizm nabiera
kształtu.
Nowa równowaga
perfekcyjnych geometrii,
która wyznacza
przestrzeń i czas w
prostych formach koła i
kwadratu.
Posiada pierścień
wyciągowy, przesuwający
się w kierunku
wewnętrznym, odsłaniając
swe funkcje.
Equipped
with an extractor ring
that moves inwards
and reveals its
functionality.
- str. 44 -
Elica Design Center
10 ELICA
11 ELICA
An Elica icon over
time, OM is enriched
with technology
and renews
its unique style:
essentiality takes shape.
A new balance of
perfect lines articulates
space and time in
the simple forms
of a circle and a square.
MONTAŻ WYSPOWY / ISLAND MOUNTED
70CC
ISLAND
Technika i inteligencja
jest widoczna w
gamie rozwiązań do
zastosowania, sprawiając,
że Evoque i Dynamique
stają się bohaterami
twojej przestrzeni dzięki
zdolności przemiany
własnej roli wyciąganiafiltrowania powietrza.
FORMY O ZDECYDOWANYM CHARAKTERZE.
STRONG HOODS FOR STRONG PERSONALITIES.
Refleksy i chromatyzmy
wyznaczają akcenty
vintage na materiałach
technologicznych,
innowacyjne rozwiązania
i współczesne linie, w
perfekcyjnej równowadze
między powietrzem i
światłem.
Reflections and
colours add a splash
of vintage style to the
cutting-edge materials,
innovative solutions and
contemporary lines.
In this way the perfect
balance between air and
light is struck.
The range of start-up
options demonstrates
the technical know-how
and intelligence put into
the design of Evoque and
Dynamique.
They are sure to play a
central role in your kitchen
and prove their versatility
with the recirculationducted configurations.
Design Fabrizio Crisà
- str. 90 -
12 ELICA
13 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
W celu dopasowania się
do waszego otoczenia,
modele oferują szeroką
gamę wariantów i
możliwość personalizacji
własnej wersji.
W końcu, istnieją gesty i
szczegóły, które mówią o
Tobie, o Twoim życiu.
35CC
DESIGN, WSZECHSTRONNOŚĆ
I WYDAJNOŚĆ DO KWADRATU.
DESIGN, VERSATILITY
AND PERFORMANCE. CUBED.
Prostota linii tworzy
bryłę o harmonijnych
połączeniach,
zapewniając efektywność
i wszechstronność na
wysokim poziomie.
Spotkanie między stylem
retro i nowoczesnością,
poprzez połączenie
materiałów i form.
We also offer an extensive
range of custom options
so you can personalise
your preferred model to
suit the interior.
After all, it’s the small
details that show who you
really are and tell the story
of your life.
- str. 54 -
this perfectly formed
cube is the simplicity of its
lines. High performance
and high versatility are
enclosed in this box of
retro and contemporary
style that also mixes
materials and shapes.
What stands out about
Design Fabrizio Crisà
14 ELICA
15 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
MONTAŻ WISZĄCY / SUSPENDED
ÉDITH
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZEPLATAJĄ SIĘ W SWOIM
DYSKRETNYM STYLU ORAZ W WYSZUKANYCH DETALACH.
PAST AND PRESENT MINGLE IN ITS DISCREET STYLE AND REFINED
DETAILS.
Forma została stworzona
w celu jej całościowej
obserwacji. Linie
podążają jedna za
drugą i zamykają się,
prowadząc do powstania
perfekcyjnego profilu,
zawierającego serce
energii i światła. Okapżyrandol o nowoczesnym
wzornictwie, dodatkowo
poprawia swe funkcje
dzięki zasysaniu
obwodowemu.
Its shape is designed in
order to be viewed in its
entirety. The lines follow
one another and close up,
thus creating a perfect
profile that contains a
core of energy and light.
The suspended light hood,
reinvented in terms of
design, further enhances
its functionality thanks to
the perimeter suction.
- str. 78 -
Design Fabrizio Crisà
16 ELICA
17 ELICA
MONTAŻ WISZĄCY / SUSPENDED
Audrey, jakby poruszony
podmuchem wiatru,
stanowi lekki i pełen blasku
element dekoracyjny.
Podobny do materiału,
nabiera kształtu z
lekkością, kreując
piękno i elegancję, ale
nie rezygnując z funkcji
wyciągowej. Możliwość
instalacji na ścianie.
As if moved by a breath of
wind, Audrey is a light and
bright decorative element.
Like a fabric, it lightly takes
shape and provides beauty
and elegance, as well as
its suction function. Wall
mounting option.
AUDREY
NAJBARDZIEJ ELEGANCKI SPOSÓB UBIERANIA
TECHNOLOGII.
THE SMARTEST WAY TO OUTFIT TECHNOLOGY.
- str. 76 -
Design Fabrizio Crisà
18 ELICA
19 ELICA
DO ZABUDOWY / BUILT-IN
Awangardowe rozwiązanie dla modelu
chowanego, który, ze swoim stylem,
sugeruje pomysły projektowe podczas
realizacji strefy kuchni, gdzie żaden detal
nie powinien być przypadkowy. Elegancki
panel centralny ze stali lub szkła.
Cutting-edge solution for a built-in model
whose style suggests design ideas for
kitchens where no detail is left to chance.
Elegant center steel or glass panel.
- str. 105 -
HIDDEN
WYSOKA WYDAJNOŚĆ ZAMKNIĘTA W ELEGANCKI SPOSÓB W SZAFCE.
HIGH EFFICIENCY CONTAINED ELEGANTLY IN THE WALL UNIT.
Elica Design Center
20 ELICA
21 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
Wydaje się, że wychodzi
z przecięcia na ścianie,
dostosowuje się do
otoczenia i staje się jego
nieodłączną częścią.
Dzięki nowemu trybowi
montażu i możliwości
personalizacji panelu
frontowego, spotykają się:
funkcjonalność, emocje i
fascynacja.
It looks like coming
out of a cut in the wall,
it fits in the environment
and becomes part of it.
Functionality, emotion and
glamour merge thanks to
the new mounting option
and the possibility
to personalize the
aesthetic panel.
- str. 48 -
NUAGE
GDY OTOCZENIE TWORZY DESIGN.
WHEN ENVIRONMENT
BECOMES DESIGN.
Design Fabrizio Crisà
22 ELICA
23 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
NUAGE
GDY OTOCZENIE TWORZY DESIGN.
WHEN ENVIRONMENT BECOMES DESIGN.
Gdy go odkryjesz zadziwi cię. Rozproszone
oświetlenie ledowe i
innowacyjny filtr
o wysokim pochłanianiu
tłuszczów.
When you discover it,
it surprises you.
LED diffuse lighting
and innovative
high-absorption
grease filter.
- str. 48 -
Design Fabrizio Crisà
24 ELICA
25 ELICA
MONTAŻ WISZĄCY / SUSPENDED
Wyszukana gra
świateł i przywołanie
zaczarowanej atmosfery.
Eleganckie kryształki
podkreślają wartość
okapu Star, który łączy
piękno z funkcjonalnością
i efektywnością.
STAR
GWIAZDA W KUCHNI.
A STAR IN THE KITCHEN.
Redfined lighting
games and enchanted
atmosphere evocation.
The elegant glass prisms
reflect the graciosity
of the hood Star that
exceeds the mere
beauty to embrace the
functionality and the
efficiency.
Star jest funkcjonalnym
urządzeniem o eleganckim
wzornictwie, które
doskonale współgra z
naturą w najbardziej
wyrafinowanych
pomieszczeniach.
Star is a functional object
but with an elegant design
which integrates with
the nature of the more
refined environments in
the house.
- str. 80 -
Elica Design Center
26 ELICA
27 ELICA
MONTAŻ WYSPOWY / ISLAND MOUNTED
Oryginalny design
sprawia, że produkt jest
niepowtarzalny. Użycie
hypoalergicznego,
nietoksycznego,
wytrzymałego i
przyjemnego w dotyku
materiału Cristalplant®
wzbogaca jego estetykę
wizualną.
Aksamitne wykończenie,
podobne do naturalnego
kamienia, otacza
całą bryłę i nadaje
niespodziewanej lekkości.
Okap Ye charakteryzuje
się doskonałą równowagą
między formą, kolorem i
materiałem, przekazując
równocześnie uczucia
zdziwienia i bliskości.
YE
The original
design makes it a
breakthrough product.
The use of Cristalplant®,
a hypoallergenic
non-toxic material,
resistant and agreeable
to the touch, enriches
its visual structure.
The velvety and natural
stone-like finish wraps
around the entire monolith
and gives it unexpected
lightness.
Ye offers a perfect balance
of form,
colour and material,
which conveys
astonishment
and familiarity
at the same time.
NIEPOWTARZALNA FORMA Z INNOWACYJNEGO
MATERIAŁU - IMPONUJĄCA, ALE LEKKA.
A NEW MAJESTIC YET LIGHT SHAPE WITH INNOVATIVE MATERIAL.
- str. 92 -
Design Fabrizio Crisà
28 ELICA
29 ELICA
MONTAŻ WISZĄCY / SUSPENDED
Prostota formy i
ekstremalna dbałość o
szczegóły nadają życia
przedmiotom o niezwykłej
osobowości.
Wyrafinowane
zaokrąglenia połączone
z wymiarami sprawiają,
że Seashell jest
niepowtarzalny, zdolny do
nadania prestiżu każdemu
wnętrzu i stworzenia
wyszukanej atmosfery.
Simple shape and
utmost attention to
detail generate
an object with a
distinctive personality.
With refined curves
and particular Size,
Seashell is unique
and provides glamour
to any environment,
creating refined
atmospheres.
- str. 74 -
SEASHELL
ODKRYWANIE DETALI.
DISCOVERING DETAIL.
Design
DesignFabrizio
FabrizioCrisà
Crisà
30 ELICA
31 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
ICO
LINEARNY I MINIMALISTYCZNY KSZTAŁT
ZAMYKA W SOBIE TO, CO NAJLEPSZE W
TECHNOLOGII STOSOWANEJ W PRODUKCJI
OKAPÓW.
ITS SIMPLE, CONTAINS THE BEST
TECHNOLOGY IN THE INDUSTRY.
Dzięki projektowi
Less Energy,
wykorzystującemu
system silnika Synairgy,
najbardziej wydajnego
na świecie, możliwa
jest oszczędność
energii elektrycznej
rzędu 50%, przy czym
gwarantowane są
skuteczność pochłaniania
oraz wyciszona praca
w każdych warunkach
instalacyjnych.
Thanks to the Less Energy
project that uses the
Synairgy motor system,
the most efficient in
the world, it is possible
make electricity savings
of 50% in addition to
guaranteeing optimum
extraction and noise
levels in any installation
conditions.
Ico dostosowuje
się do wymagań
użytkowników
zwracających uwagę na
zużycie energii, którzy
pragną znakomitej
skuteczności działania,
pozwalającej uzyskać
zaskakujące rezultaty w
kuchni.
Ico adapts to the needs
of users who are careful
with consumption
and require excellent
performance for
outstanding results in
the kitchen.
- str. 60 -
Design Fabrizio Crisà
32 ELICA
33 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
Sweet to współczesna
interpretacja klasycznej
ikony.
Design staje się
sinusoidalny i
aktualny dzięki użyciu
technopolimeru
wyznaczonego cienką
linią z błyszczącej stali
która wyróżnia okap,
podkreślając jego kształty
i stanowiąc ewolucję
okapu kominowego.
Sweet is a contemporary
interpretation of a classic
icon. The technopolymer
construction is key in
creating a contemporary
and sinuous design and
a thin, polished steel line
helps the hood stand out,
tracing the progression
of the chimney.
- str. 72 -
SWEET
KREOWANIE TERAŹNIEJSZOŚCI NIEZALEŻNIE OD
AKTUALNEJ MODY.
MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING
BEYOND TRENDS.
Design Fabrizio Crisà
34 ELICA
35 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
SWEET
KREOWANIE TERAŹNIEJSZOŚCI NIEZALEŻNIE OD
AKTUALNEJ MODY.
MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING
BEYOND TRENDS.
Nowoczesne systemy zasysania
obwodowego i oświetlenia
przy wykorzystaniu listwy
ledowej, sterowane przy użyciu
pojemnościowych elementów
sterowniczych, zostały opracowane
dla optymalnego oświetlenia płyty
kuchennej i pełnej kontroli na oparami.
The modern perimeter aspiration
system and the LED striplight are
controlled by capacitive controls.
These help optimise cooking fume
capture and control light diffusion
respectively.
Design Fabrizio Crisà
- str. 72 -
36 ELICA
37 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
FEEL
MOZAIKA PRZESTRZENI PRZEBIEGAJĄCYCH
WOKÓŁ PROSTEGO GESTU.
AN INTRICATE MOSAIC OF VOLUMES
BASED ON A SIMPLE MOVEMENT.
Energia przepływa
przez powierzchnie, w
harmonijnym połączeniu
światła, powietrza i funkcji
uruchamianych prostym
gestem i możliwych do
dopasowania do waszych
wymagań.
Energy flows up and
down its surfaces, with
light, air and touch
activation in total
harmony. The product can
be made to work just the
way you like it as well.
Mniejszy panel do
gotowania podczas
którego powstaje niewielka
ilość pary, większy panel
lub oba panele do bardziej
intensywnego gotowania;
panel poziomy do regulacji
oświetlenia.
The smallest panel is the
one to use for relatively
fume-free cooking, the
biggest one (or both)
can be used for more
intensive cooking and the
horizontal panel is for light
adjustment.
Design Fabrizio Crisà
- str. 58 -
38 ELICA
39 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
Amélie to model
wychodzący naprzeciw
nowym tendencjom,
przełamujący
minimalistyczne
formy, łącząc klasykę
i technologię i
dostosowując się w ten
sposób do wszystkich
wymagań.
Jego charakter łączy
estetykę i prostotę
dostosowując się, dzięki
swojej wszechstronności,
do wszystkich
pomieszczeń.
Amélie is a model that
defies trends, breaks
essential forms and
combines classicism and
technology, thus catering
to all tastes.
Its character combines
aesthetics and simplicity,
fitting in all environments
with versatility.
- str. 46 -
AMÉLIE
PONADCZASOWOŚĆ, MODA I KLASYKA: OKAP
Z PODWÓJNĄ DUSZĄ.
DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION
AND CLASSICISM: A HOOD WITH A DUAL NATURE.
Design Fabrizio Crisà
40 ELICA
41 ELICA
MONTAŻ PRZYŚCIENNY / WALL MOUNTED
AMÉLIE
PONADCZASOWOŚĆ, MODA I KLASYKA: OKAP
Z PODWÓJNĄ DUSZĄ.
DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM:
A HOOD WITH A DUAL NATURE.
Design Fabrizio Crisà
42 ELICA
43 ELICA
OM AIR
Elica Design Center
White
Black
Pop
Beauty
Vintage
Nature
OM AIR
str. 10
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
PO WŁĄCZENIU CENTRALNY PIERŚCIEŃ PRZESUWA SIĘ UMOŻLIWIAJĄC ZASYSANIE OBWODOWE.
Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction.
75 cm
44
5
175
567,5
672
679
85
701
BIAŁE SZKŁO, CZARNE SZKŁO, KOLORY SZKŁO
White glass, black glass, coloured glass
POCHŁANIACZ
Recycling
Long
MIN506-MAX890
Short
MIN260-MAX480
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
749
44
s. 114
74
9
131
≥ 45 cm
≥ 45 cm
3S + B TOUCH CONTROL
3s + B Touch control
LISTWA LED 7W
Strip LED 7W
240-515 (669)
42-60 (66)
414
147
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
KOMIN DŁUGI (H450-450)
OPCJONALNIE
Long chimney kit(h450-450)
Optional
KOMIN KRÓTKI (H220-270)
OPCJONALNIE
Short chimney kit (h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
OM AIR WH/F/75
OM AIR BL/F/75
OM AIR POP/F/75
OM AIR BEAUTY/F/75
OM AIR VINTAGE/F/75
OM AIR NATURE/F/75
KOD code
CFC0038668
KIT0010439
KIT0010700
PRF0094734
PRF0094744
PRF0098373
PRF0100137
PRF0100138
PRF0100231
45
AMÉLIE
Design FABRIZIO CRISÀ
AMÉLIE WOODWH - wypukła rama z naturalnego, wybielonego drewna
whitened natural hood rounded frame
płaska rama (element dodatkowy na życzenie) - przykład personalizacji
flat frame (optional) - example of customization
AMÉLIE
str. 40, 42
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
DOSTĘPNY Z RAMĄ Z BIAŁEGO LUB WYBIELONEGO DREWNA. DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ WERSJA BEZ RAMY.
W OSTATNIM PRZYPADKU, MOŻLIWY JEST ODDZIELNY ZAKUP RAMY DOSTĘPNEJ W DWÓCH RÓŻNYCH WYKONANIACH.
Available with white or bleached wood frame. There is also a frameless version. In this case, a customizable frame with
two different designs can be purchased separately.
175
44
5
85
0
3S SOFT LIGHT PRZYCISK
3s Soft Light Push Button
LISTWA LED 7W
Strip LED 7W
240-647
43-66
414
152
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
KIT RAMA N.1 *
OPCJONALNIE
Kit frame n.1
Optional
KIT RAMA N.2 **
OPCJONALNIE
Kit frame n.2
Optional
KOMIN DŁUGI (H450-450)
OPCJONALNIE
Long chimney kit (h450-450)
Optional
KOMIN KRÓTKI(H220-270)
OPCJONALNIE
Short chimney kit (h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
AMELIE MATWH/F/85
AMELIE WOODWH/F/85
AMELIE NOFRAME/F/85
* WYPUKŁA RAMA Z NATURALNEGO DREWNA
Natural wood rounded frame
** PŁASKA RAMA Z NATURALNEGO DREWNA
Natural wood flat frame
512
WERSJA
Version
SLUSTRO + WYPUKŁA RAMA (KOLOR BIAŁY MATOWY, DREWNO NATURALNE
WYBIELONE), LUSTRO BEZ RAMY
Mirror + rounded frame (matt white, whitened natural wood), mirror no frame
POCHŁANIACZ
Recycling
476,5
KOLOR
Colours
85 cm
Long
MIN506-MAX890
Short
MIN260-MAX480
ROZMIAR
Size
540
511
46
AMÉLIE MATWH - wypukła rama w kolorze
białym matowym
cadre bombé en blanc mat
s. 113
≥ 50 cm
≥ 65 cm
KOD code
CFC0038668
KIT0098395
KIT0098396
KIT0010439
KIT0010700
PRF0094413
PRF0098371
PRF0098372
47
NUAGE
Design FABRIZIO CRISÀ
NUAGE z możliwością opanelowania - przykład personalizacji
NUAGE Drywall - example of customization
NUAGE z możliwością opanelowania
- przykład personalizacji
NUAGE Drywall
- example of customization
NUAGE z możliwością malowania - przykład personalizacji
NUAGE Paintable - example of customization
NUAGE
str. 22, 24
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
JEDEN MODEL, PERSONALIZOWANY WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA. DOSTĘPNE DWIE WERSJE: Z MOŻLIWOŚCIĄ OPANELOWANIA
KARTON-GIPSEM (GRUBOŚĆ 6MM) ZE STALI Z MOŻLIWOŚCIĄ MALOWANIA. KARTON-GIPS NIE JEST ZAŁĄCZONY DO OPAKOWANIA.
ZAMIESZCZONE ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY.
Unique model that can be customized according to the customer’s needs. Two versions available: with plasterboard
panels (6mm thick) or paintable steel.
Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs.
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
75 cm
STAL NIERDZEWNA Z MOŻLIWOŚCIĄ OPANELOWANIA Z KARTON-GIPSU (NIE ZAŁĄCZONY
DO OPAKOWANIA), STAL NIERDZEWNA Z MOŻLIWOŚCIĄ MALOWANIA
Stainless steel to be paneled with drywall (not included), paintable stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
786
ROZMIAR
Size
206
48
76
0
4
43
s. 114
≥ 50 cm
≥ 65 cm
ELEKTRONICZNY, OBROTOWY 3S+B
3S+B electronic rotative
LISTWA LED 7W
Strip LED 7W
240-448 (581)
49-62 (65)
414
147
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
NUAGE DRYWALL/F/75
NUAGE PAINTABLE/F/75
KOD code
CFC0038668
PRF0096484
PRF0098374
49
ELLE
Design FABRIZIO CRISÀ
ELLE
50
0
175
810
485
3
34
476
CZARNE SZKŁO, BIAŁE SZKŁO
Black glass, white glass
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
533
80 cm
Long
MIN506-MAX890
Short
MIN260-MAX480
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
570
50
s. 113
≥ 45 cm
≥ 55 cm
3S+B NA PODCZERWIEŃ
3S+B Infrared touch
LISTWA LED 7W
Strip Led 7W
240-515 (669)
43-62 (67)
434
152
150
ELICA TOP FILTERING
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
KOMIN (H450-475)
OPCJONALNIE
Chimney kit (h450-475)
Optional
KOMIN (H220-270)
OPCJONALNIE
Chimney kit (h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
ELLE BL/F/80
ELLE WH/F/80
KOD code
CFC0038668
KIT0010703
KIT0010704
PRF0094251
PRF0097706
51
SOO
Design FABRIZIO CRISÀ
SOO
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
175
36
5
475
80
0
510
STAL NIERDZEWNA + SZKŁO
Stainless steel + glass
POCHŁANIACZ
Recycling
Long
MIN460-MAX880
Short
MIN 250-MAX445
80 cm
0
80
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
748
52
s. 115
≥ 45 cm
≥ 55 cm
3S+B NA PODCZERWIEŃ
3S+B Infrared touch
LISTWA LED 7W
Strip Led 7W
224-496 (647)
44-63 (69)
414
152
150
ELICA TOP FILTERING
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
KOMIN DŁUGI (H450-450)
OPCJONALNIE
Komin długi (h450-450)
Optional
KOMIN KRÓTKI(H220-270)
OPCJONALNIE
Komin krótki(h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
SOO GL/F/80
KOD code
CFC0038668
KIT0010519
KIT0010701
PRF0096995
53
35CC
Design FABRIZIO CRISÀ
Red
Dynamique
Black
Dynamique
35CC DYNAMIQUE - wersja wyciągowa z kominem
35CC DYNAMIQUE - duct out version with chimney
Lilac
Dynamique
White
Evoque
Orange
Evoque
35CC EVOQUE - wersja wyciągowa z Back Aspiration
35CC EVOQUE - duct out version with back aspiration system
35CC
str. 14
STEROWANIE
ELEKTRONICZNY, OBROTOWY 3S+B
Controls
3S+B electronic rotative
OŚWIETLENIE
LED 4X2,5W
Lighting
Led 4X2,5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-432 (581)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
155
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
DOKONUJĄC ZAKUPU ZESTAWU STYLE, MOŻESZ ZMIENIĆ SWÓJ OKAP Z EVOQUE NA DYNAMIQUE I VICE-VERSA
(ZESTAW STYLE JEST CZĘŚCIĄ ZAMIENNĄ KTÓRA MOŻE BYĆ ZAKUPIONA PÓŹNIEJ).
The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)
35 cm
BIAŁY, POMARAŃCZOWY, SZARY, CZERWONY, CZARNY, LILIOWY
White, orange, umber, red, black, lilac
POCHŁANIACZ
Recycling
127
182
350
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
35
0
MIN 830 - MAX 1235
54
Umber
Evoque
0
35
0
48
s. 112
≥ 50 cm
≥ 65 cm
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
ZESTAW DO MONTAŻU 35CC BACK ASPIRATION
Inst. kit 35cc back aspiration
ZESTAW DO MONTAŻU 35CC/70CC WYCIĄG
Inst. kit 35cc/70cc ducting out
ZESTAW DO 35CC DYNAMIQUE IX
Kit style 35cc dynamique IX
ZESTAW DO 35CC EVOQUE IX
Kit style 35cc evoque IX
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
35CC EVOQUE WHITE/F/35
35CC EVOQUE ORANGE/F/35
35CC EVOQUE UMBER GREY/F/35
35CC DYNAMIQUE RED/F/35
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35
35CC DYNAMIQUE LILAC/F/35
KOD code
ZAŁĄCZONY
CFC0038668
Included
OPCJONALNIE
KIT0038773A
Optional
OPCJONALNIE
KIT0038774A
Optional
OPCJONALNIE
KIT0038784
Optional
OPCJONALNIE
KIT0038785
Optional
116
PRF0030032A
PRF0038754A
PRF0038755A
PRF0038757A
PRF0038758A
PRF0098931A
55
70CC
Design FABRIZIO CRISÀ
White
Evoque
Umber
Evoque
Black
Dynamique
Red
Dynamique
70CC
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
DOKONUJĄC ZAKUPU ZESTAWU STYLE, MOŻESZ ZMIENIĆ SWÓJ OKAP Z EVOQUE NA DYNAMIQUE I VICE-VERSA
(ZESTAW STYLE JEST CZĘŚCIĄ ZAMIENNĄ KTÓRA MOŻE BYĆ ZAKUPIONA PÓŹNIEJ).
The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)
70 cm
BIAŁY, SZARY, CZARNY, CZERWONY
White, umber, black, red
POCHŁANIACZ
Recycling
127
182
350
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MIN 830 - MAX 1235
56
70
0
0
35
STEROWANIE
ELEKTRONICZNY, OBROTOWY 3S+B
Controls
3S+B electronic rotative
OŚWIETLENIE
LED 4X2,5W
Lighting
Led 4X2,5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-432 (581)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
52-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
150
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
0
48
s. 112
≥ 50 cm
≥ 65 cm
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
ZESTAW DO MONTAŻU 70CC BACK ASPIRATION OPCJONALNIE
Inst. kit 70cc back aspiration
Optional
ZESTAW DO MONTAŻU 35CC/70CC WYCIĄG
OPCJONALNIE
Inst. kit 35cc/70cc ducting out
Optional
ZESTAW DO 70CC DYNAMIQUE IX
OPCJONALNIE
Kit style 70cc dynamique IX
Optional
ZESTAW DO 70CC EVOQUE IX
OPCJONALNIE
Kit style 70cc evoque IX
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
70CC EVOQUE WHITE/F/70
70CC EVOQUE GRAY/F/70
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70
70CC DYNAMIQUE RED/F/70
CFC0038668
KIT0038778A
KIT0038774A
KIT0038788
KIT0038789
PRF0037056A
PRF0038764A
PRF0038766A
PRF0038768A
57
FEEL
FEEL ABSOLUTE
Polerowane elementy na satynowanej bazie
Polished elements an a satin base
Design FABRIZIO CRISÀ
FEEL NOIR
Elementy satynowane na polerowanej bazie
Satin elements on a polished base
FEEL EUPHORIA
Polerowane elementy na polerowanej bazie
Polished elements on a polished base
FEEL NOIR
FEEL ABSOLUTE
FEEL ABSOLUTE
FEEL
str. 38
WYPOSAŻONY W “E-MOTION” - NATURALNY INTUICYJNY SYSTEM STEROWANIA. WYBÓR FUNCJI PRZEZ DELIKATNE DOTKNIĘCIE ELEKTRONICZNYCH
PANELI.
With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.
80 cm
BIAŁY, CZARNY, KOLORY (POLEROWANE I SATYNOWANE SZKŁO)
White, black, colours (polished and satin glass)
POCHŁANIACZ
Recycling
Long
MIN478-MAX888
Short
MIN258-MAX473
175
5
33
STEROWANIE
EMOTION
Controls
Emotion
OŚWIETLENIE
LISTWA LED 9,8W
Lighting
Strip Led 9,8W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
320-432 (801)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
56-58 (71)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
174
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
600
727
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
445
800
748
58
FEEL EUPHORIA
800
s. 113
≥ 30 cm
≥ 35 cm
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
Long life filter
Included
KOMIN DŁUGI (H450-450)
OPCJONALNIE
Long chimney kit (h450-450)
Optional
KOMIN KRÓTKI(H220-270)
OPCJONALNIE
Short chimney kit (h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
FEEL ABSOLUTE F/80
FEEL NOIR F/80
FEEL EUPHORIA F/80
KOD code
CFC0020331
KIT0010439
KIT0010700
PRF0020287A
PRF0020288A
PRF0020290A
59
ICO
Design FABRIZIO CRISÀ
ICO
str. 32
DZIĘKI CHEF CONTROL, OKAP NIE REAGUJE JUŻ NA POLECENIA, PONIEWAŻ REAGUJE NA POTRZEBY. WYSTARCZY WYBRAĆ NA WYŚWIETLACZU
RODZAJ GOTOWANIA, A CHEF CONTROL PRZETŁUMACZY POTRZEBY NA POLECENIA, AUTOMATYCZNIE USTAWIAJĄC OPTYMALNY TRYB
ZASYSANIA.
With Chef control, the hood no longer responds to controls, but to necessity. All you have to do is select the cooking
type on the display and Chef control translates necessity into action, automatically setting the most appropriate
airflow power.
Long MIN506-MAX890
Short MIN260-MAX480
175
80 cm
500
CZARNE SZKŁO + LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA, BIAŁE SZKŁO + LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
Black glass + shiny stainless steel, white glass + shiny stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
CHEF CONTROL
Controls
Chef control
OŚWIETLENIE
LED 2X2.5W
Lighting
Led 2X2.5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
195-581 (801)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
42-64 (73)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
165
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
661
550
628
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
191
60
400
800
s. 114
≥ 30 cm
≥ 35 cm
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
Long life filter
Included
KOMIN (H450-475)
OPCJONALNIE
Chimney kit (h450-475)
Optional
KOMIN (H220-270)
OPCJONALNIE
Chimney kit (h220-270)
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
ICO BL/F/80
ICO WH/F/80
KOD code
F00439
KIT0010703
KIT0010704
PRF0010404A
PRF0010405A
61
TIFFANY
Design FABRIZIO CRISÀ
TIFFANY
STEROWANIE
3S+B NA PODCZERWIEŃ
Controls
3S+B Infrared touch
OŚWIETLENIE
LED 2X6W
Lighting
Led 2X6W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
256-480 (625)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
59-72 (74)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
394
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
157
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
80 - 110 cm
0
18
176
26
360
0-
10
0
76
60
395
8
14
CZARNE SZKŁO, BIAŁE SZKŁO
Black glass, white glass
POCHŁANIACZ
Recycling
Long MIN530-MAX1020
Short MIN330-MAX620
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
380
62
s. 115
≥ 45 cm
≥ 55 cm
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
Charcoal filter
Included
KOMIN DŁUGI
OPCJONALNIE
Long chimney kit
Optional
KOMIN KRÓTKI
OPCJONALNIE
Short chimney kit
Optional
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
TIFFANY BL/F/80
TIFFANY WH/F/80
TIFFANY BL/F/110
TIFFANY WH/F/110
KOD code
CFC0038668
KIT0038310
KIT0038311
PRF0051454A
PRF0051456A
PRF0038212A
PRF0038251A
63
SINFONIA
VERTIGO
Design FABRIZIO CRISÀ
≥ 50 cm
681
570
690
-970
898
-1198
s. 114
800
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
80 cm
CZARNE SZKŁO, BIAŁE SZKŁO
Black glass, white glass
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
NEON 2X14W
Lighting
Neon 2X14W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
304-625 (735)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
48-63 (69)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
374
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
228
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
330
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
KOMIN DŁUGI (H450-450)
Long chimney kit(h450-450)
KOMIN KRÓTKI(H220-270)
Short chimney kit(h220-270)
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
SINFONIA BL/F/80
SINFONIA WH/F/80
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
STRONIE 116
KOD code
F00439
KIT0010439
KIT0010700
PRF0010417A
PRF0010418A
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
90 - 120 cm
CZARNE SZKŁO, BIAŁE SZKŁO
Black glass, white glass
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
HALO 2X20W
Lighting
Halo 2X20W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
288-603 (691)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
50-68 (71)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
394
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
215
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
133
557,5
≥ 50 cm
476,5
≥ 35 cm
516,5
≥ 30 cm
340
348
445
175
548
270
175
MIN450-MAX890
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
Long MIN506-MAX890
Short MIN260-MAX480
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
770
64
Elica Design Center
s. 115
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
KOMIN (H460-475 IX)
Chimney kit (h460-475 IX)
KOMIN (H240-270 IX)
Chimney kit (h240-270 IX)
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
VERTIGO BL/F/90
VERTIGO WH/F/90
VERTIGO BL/F/120
VERTIGO WH/F/120
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
STRONIE 116
KOD code
CFC0038668
KIT01513
KIT01797
PRF0079553A
PRF0079554A
PRF0079555A
PRF0079556A
65
OM
MINI OM
Elica Design Center
76
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
5
CZARNE SZKŁO + STAL NIERDZEWNA, BIAŁE SZKŁO + STAL
NIERDZEWNA
Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
33
2
s. 114
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
KOMIN (H450-450)
Chimney kit (h450-450)
KOMIN (H220-270)
Chimney kit (h220-270)
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
OM TOUCH SCREEN BL/F/80
OM TOUCH SCREEN WH/F/80
550
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
STRONIE 116
KOD code
F00439
KIT01054
KIT01796
61612979/1
61612978/1
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
55 cm
CZARNE SZKŁO, BIAŁE SZKŁO
Black glass, white glass
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
3S SOFT LIGHT PRZYCISK
Controls
3s Soft Light Push Button
OŚWIETLENIE
LED 2X2.5W
Lighting
Led 2X2.5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-603
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
48-63
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
130
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
510
550
80 cm
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
HALO 4X20W
Lighting
Halo 4X20W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
256-515 (691)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
42-59 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
314
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
290
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
419
700
800
ROZMIAR
Size
≥ 65 cm
6
≥ 40 cm
340
17
560
Long MIN450-MAX890
Short MIN235-MAX465
,5
218
44
≥ 35 cm
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
800
≥ 30 cm
Long MIN506-MAX890
Short MIN260-MAX480
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
715
66
Elica Design Center
s. 114
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
KOMIN (H460-475 IX)
Chimney kit (h460-475 IX)
KOMIN (H240-270 IX)
Chimney kit (h240-270 IX)
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
MINI OM BL/F/55
MINI OM WH/F/55
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
STRONIE 116
KOD code
F00431/S
KIT01513
KIT01797
61614583A
61614584A
67
SPACE
TENDER
Elica Design Center
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
780
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
Ø 78 cm
SZKŁO (CZARNE, BIAŁE) + LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
Glass (black, white) + shiny stainless steel
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter EDS3
LCD 3S+B
3S+B LCD
LED 2X3W
Led 2X3W
240-464 (603)
45-55 (60)
454
166
150
EDS3
59
≥ 50 cm
SYSTEM ELICA DEEP SILENCE (EDS3) POZWALA NA
UZYSKANIE NAJNIŻSZEGO MOŻLIWEGO POZIOMU HAŁAS.
W PRAKTYCE PRACA NA NAJNIŻSZYM STOPNIU WYCIĄGU
JEST NIESŁYSZALNA. OBNIŻONO ZONO POZIOM HAŁASU
O 35% W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH OKAPÓW.
32
6
≥ 65 cm
558
90
0
s. 115
MIN675-MAX1270
The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function
with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds,
there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic
noise pollution of more than 35% with respect to traditional
cooker.
0
32
40
≥ 65 cm
681
≥ 50 cm
SYSTEM ELICA DEEP SILENCE (EDS3) POZWALA NA
UZYSKANIE NAJNIŻSZEGO MOŻLIWEGO POZIOMU HAŁAS.
W PRAKTYCE PRACA NA NAJNIŻSZYM STOPNIU WYCIĄGU
JEST NIESŁYSZALNA. OBNIŻONO ZONO POZIOM HAŁASU
O 35% W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH OKAPÓW.
332
MIN810-MAX1120
0
32
795
558
68
Elica Design Center
The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function
with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds,
there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic
noise pollution of more than 35% with respect to traditional
cooker.
0
50
93
3
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
PRZEDŁUŻENIE KOMINA (H800MM IX)
Chimney ext. kit (h800mm IX)
MODELE models
SPACE EDS Digital R BL/A/78
SPACE EDS Digital R WH A/78
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0097952
KIT01932
68815548C
68816317C
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
90 cm
STAL NIERDZEWNA
Stainless steel
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter EDS3
LCD 3S+B
3S+B LCD
LED 2X2,5W
Led 2x2,5W
240-464 (603)
45-55 (60)
452
165
150
EDS3
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
TENDER EDS IX/A/90
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0097952
55916232B
69
MOON
GALAXY
Elica Design Center
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
24
0
8,5
8-
≥ 65 cm
7,5
300
89
≥ 50 cm
23
32
≥ 65 cm
301
≥ 50 cm
MIN603-MAX1118
24
119
79
8
8
0
45
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
90 - 120 cm
STAL NIERDZEWNA
Stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter stainless steel
3S + B TOUCH CONTROL
3s + B Touch control
NEON 1X21W (90CM) - NEON 1X28W (120CM)
Neon 1X21W (90cm) - Neon 1X28W (120CM)
288-581 (691)
52-68 (72)
394
206 (90cm) - 213 (120cm)
150
STAL NIERDZEWNA
Aspir. MIN610-MAX1110
Filtr. MIN690-MAX1110
0
25
40
70
Elica Design Center
0
38
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
MOON IX/F/90
MOON IX/F/120
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
F00333/S
ROZMIAR
Size
F00262/3S
KOLOR
Colours
PRF0079550A
PRF0079551A
WERSJA
Version
80 cm
STAL NIERDZEWNA + CZARNE SZKŁO,
STAL NIERDZEWNA + BIAŁE SZKŁO
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
HALO 2X20W
Lighting
Halo 2X20W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
288-559 (647)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
52-69 (73)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
220
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
GALAXY BLIX/A/80
GALAXY WHIX/A/80
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
F00333/S
F00262/3S
PRF0008948A
PRF0009822A
71
SWEET
Design FABRIZIO CRISÀ
White
Umber
Azur
Ivory
Orange
Green
SWEET
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
LISTWA LED 7W
Lighting
Strip Led 7W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
256-480 (625)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
50-65 (70)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
167
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
85 cm
265
MATOWY BIAŁY, MATOWY KAWOWY, BŁĘKIT, PERŁA, POMARAŃCZOWY, ZIELONY
Matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
POCHŁANIACZ
Recycling
265
R.67
648
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
str. 34, 36
350
72
850
470
≥ 60 cm
≥ 70 cm
MONTAŻ PRZYŚCIENNY wall mounted
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET BIAŁY (H 0-650)
Chimney ext. kit sweet white (h 0-650)
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET UMBRA (H 0-650)
Chimney ext. kit sweet umber (h 0-650)
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET BŁĘKIT (H 0-650)
Chimney ext. kit sweet azur (h 0-650)
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET PERŁA(H 0-650)
Chimney ext. kit sweet ivory (h 0-650)
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET POMARAŃCZOWY (H 0-650)
Chimney ext. kit sweet orange (h 0-650)
WYDŁUŻENIE KOMINA DO SWEET ZIELONY (H 0-650)
Chimney ext. kit sweet green (h 0-650)
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
SWEET WHITE F/85
SWEET UMBER F/85
SWEET AZUR F/85
SWEET IVORY F/85
SWEET ORANGE F/85
SWEET GREEN F/85
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0047652
KIT0049580
KIT0049581
KIT0049582
KIT0049583
KIT0049584
KIT0049585
PRF0043030
PRF0043031
PRF0043032
PRF0043033
PRF0043034
PRF0043035
73
SEASHELL
Design FABRIZIO CRISÀ
CZARNY MATOWY
Matt black
BIAŁY MATOWY
Matt white
LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
shiny stainless steel
SEASHELL
80 cm
PERŁA, MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
Ø321
STEROWANIE
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
Controls
3s + B remote control
OŚWIETLENIE
NEON PL 4X24W
Lighting
Neon PL 4X24W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
220-500 (650)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
42-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
450
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
346
Total absorption (W)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
350
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
str. 30
MIN 570-MAX 1560
74
BIANCO PERLA
Pearl
≥ 60 cm
800
≥ 70 cm
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
CFC0038699
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
SEASHELL WH/F/80
SEASHELL WH MAT/F/80
SEASHELL BL/F/80
SEASHELL IX/F/80
PRF0024262A
PRF0098392
PRF0098393
PRF0098394
75
AUDREY
Design FABRIZIO CRISÀ
Audrey
Classic
Audrey
Rock
Audrey Jazz (wiszący)
Audrey Jazz (suspended)
Audrey
Jazz
Audrey
Heavy metal
Coral
Tea
Audrey Heavy metal (montaż naścienny) uchwyt ze czarne (załączony)
Audrey Heavy metal (wall mounted) with black bracket (included)
Aquamarine
76
str. 18
MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI PRODUKTU WYBIERAJĄC ZESTAW AKCESORIÓW DOSTĘPNYCH W 3 RÓŻNYCH WYKOŃCZENIACH KTÓRE MOGĄ BYĆ
ZAKUPIONE PÓŹNIEJ. MOŻNA INSTALOWAĆ ZARÓWNO NA SUFICIE, JAK I NA ŚCIANIE: LINKI UCHWYT SĄ ZAŁĄCZONE DO OPAKOWANIA.
The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.
Ø 50 cm
Ø321
395
METAL LAKIEROWANY, LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
Coloured metal, shiny stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
MIN 810 MAX 1300
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
Ø310
Ø492
s. 113
≥ 50 cm
≥ 65 cm
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
3s + B remote control
LED 9W
Led 9W
165-336 (384)
50-59 (60)
95
35
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
CFC0098631
Long life filter
Included
COVER AUDREY TEA
OPCJONALNIE
KIT0100144
Cover Audrey Tea
Optional
COVER AUDREY CORAL
OPCJONALNIE
KIT0100149
Cover Audrey Coral
Optional
COVER AUDREY AQUAMARINE
OPCJONALNIE
KIT0100151
Cover Audrey Aquamarine
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
AUDREY CLASSIC/F/50
AUDREY ROCK/F/50
AUDREY JAZZ/F/50
AUDREY HEAVYMETAL/F/50
PRF0098365
PRF0098366
PRF0098367
PRF0098368
77
ÉDITH
Design FABRIZIO CRISÀ
Édith
Classic
Édith
Rock
Édith Rock (wiszący)
Édith Rock (suspended)
Édith
Jazz
Édith
Heavy metal
Coral
Tea
Édith Classic (montaż naścienny) uchwyt ze stali nierdzewnej (załączony)
Édith Classic (wall mounted) with stainless steel bracket (included)
ÉDITH
str. 16
MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI PRODUKTU WYBIERAJĄC ZESTAW AKCESORIÓW DOSTĘPNYCH W 3 RÓŻNYCH WYKOŃCZENIACH KTÓRE MOGĄ BYĆ
ZAKUPIONE PÓŹNIEJ. MOŻNA INSTALOWAĆ ZARÓWNO NA SUFICIE, JAK I NA ŚCIANIE: LINKI UCHWYT SĄ ZAŁĄCZONE DO OPAKOWANIA.
The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.
Ø 50 cm
METAL LAKIEROWANY, LŚNIĄCA STAL NIERDZEWNA
Coloured metal, shiny stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
Ø321
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
391
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MIN 810 MAX 1300
78
Aquamarine
Ø201
Ø500
s. 113
≥ 50 cm
≥ 65 cm
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
3s + B remote control
LED 9W
Led 9W
165-336 (384)
50-59 (60)
95
35
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
CFC0098631
Long life filter
Included
COVER EDITH TEA
OPCJONALNIE
KIT0100143
Cover Edith Tea
Optional
COVER EDITH CORAL
OPCJONALNIE
KIT0100145
Cover Edith Coral
Optional
COVER EDITH AQUAMARINE
OPCJONALNIE
KIT0100150
Cover Edith Aquamarine
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
EDITH CLASSIC/F/50
EDITH ROCK/F/50
EDITH JAZZ/F/50
EDITH HEAVYMETAL/F/50
PRF0098360
PRF0098361
PRF0098362
PRF0098364
79
STAR
Elica Design Center
STAR
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
LED 1X4,4W + HALO 3X28W
Lighting
Led 1X4,4W + Halo 3X28W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
208-384 (515)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-66 (72)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
228
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
Ø 47 cm
Ø274
80
STAL NIERDZEWNA + SZKŁO
Stainless steel + glass
POCHŁANIACZ
Recycling
MIN 540-MAX 1300
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
str. 26
344
80
Ø285
Ø465
≥ 50 cm
≥ 65 cm
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE KIT01889
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE KIT01921
Extension cable kit (5m IX)
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
STAR IX/F 47
65414592/4
81
GRACE
WAVE
Elica Design Center
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
≥ 65 cm
Mounting options: both
ceiling and wall. Cables and
bracket are included in the
package..
MOŻNA INSTALOWAĆ
ZARÓWNO NA SUFICIE,
JAK I NA ŚCIANIE: LINKI
UCHWYT SĄ ZAŁĄCZONE
DO OPAKOWANIA.
Mounting options: both
ceiling and wall. Cables and
bracket are included in the
package..
80
Ø360
≥ 50 cm
MIN 660-MAX 1420
MOŻNA INSTALOWAĆ
ZARÓWNO NA SUFICIE,
JAK I NA ŚCIANIE: LINKI
UCHWYT SĄ ZAŁĄCZONE
DO OPAKOWANIA.
499
≥ 65 cm
Ø274
80
≥ 50 cm
MIN 540-MAX 1300
Ø274
360
82
Elica Design Center
s. 114
Ø324
Ø510
s. 114
Ø510
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
Ø 51 cm
BIAŁE SZKŁO + STAL NIERDZEWNA, CZARNE SZKŁO + STAL
NIERDZEWNA
White glass + stainless steel, black glass + stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
LED 1X4,4W + HALO 3X28W
Lighting
Led 1X4,4W + Halo 3X28W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
208-384 (515)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-66 (72)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
228
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE KIT01889
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE KIT01921
Extension cable kit (5m IX)
Optional
ZESTAW DO MONTAŻU W WERSJI WYCIĄG
OPCJONALNIE KIT01611
Extractor kit
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
GRACE WH/ F 51
GRACE BL/F 51
65414586/3
PRF0010393B
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
Ø 51 cm
STAL NIERDZEWNA, CZARNY
Stainless steel, black
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
LED 1X4,4W + HALO 3X28W
Lighting
Led 1X4,4W + Halo 3X28W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
208-384 (515)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-66 (72)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
228
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE KIT01889
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE KIT01921
Extension cable kit (5m IX)
Optional
ZESTAW DO MONTAŻU W WERSJI WYCIĄG
OPCJONALNIE KIT01611
Extractor kit
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
WAVE IX/F/51
WAVE BK/F/51
65414588/3
PRF0090419A
83
PLATINUM
TWIN
Elica Design Center
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
Ø274
Ø350
≥ 65 cm
Mounting options: both
ceiling and wall. Cables and
bracket are included in the
package..
50
0
s. 114
750
Ø500
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
Ø 51 cm
POLEROWANA STAL NIERDZEWNA
Polished stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
LED 1X4,4W + HALO 3X28W
Lighting
Led 1X4,4W + Halo 3X28W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
208-384 (515)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-66 (72)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
228
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
360
≥ 50 cm
MIN 540-MAX 1300
≥ 65 cm
MOŻNA INSTALOWAĆ
ZARÓWNO NA SUFICIE,
JAK I NA ŚCIANIE: LINKI
UCHWYT SĄ ZAŁĄCZONE
DO OPAKOWANIA.
80
≥ 50 cm
MIN 540-MAX 1300
Ø274
360
84
Elica Design Center
898
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE KIT01889
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE KIT01921
Extension cable kit (5m IX)
Optional
ZESTAW DO MONTAŻU W WERSJI WYCIĄG
OPCJONALNIE KIT01611
Extractor kit
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
PLATINUM IX/F 51
65414587/3
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
90x50 cm
STAL NIERDZEWNA
Stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
HALO 2X20W + HALO 6X28W
Lighting
Halo 2X20W + Halo 6X28W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
288-625 (867)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
58-73 (78)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
255
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
450
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1 (1pc)
Long life filter
Included (2 pcs)
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE
KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE
KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY OPCJONALNIE
KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE (2-PAK) KIT01889 (1pc)
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional (2 pack)
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE (2-PAK) KIT01921 (1 pc)
Extension cable kit (5m IX)
Optional (2 pack)
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
TWIN IX/F 90
65414590/2
85
JUNO
NAKED
Elica Design Center
Elica Design Center
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
Ø274
Ø2
≥ 50 cm
≥ 65 cm
MIN 540-MAX 1800
≥ 65 cm
304
≥ 50 cm
430
74
MIN 480-MAX 1300
86
320
9
24
500
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
Ø 25 cm
STAL NIERDZEWNA
Stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
MAGIC WAND 3S+B
Controls
3S+B Magic Wand
OŚWIETLENIE
LED 1X4,4W
Lighting
Led 1X4,4W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
208-384 (515)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-66 (72)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
144
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
ZAŁĄCZONY
F00433/1
Long life filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
OPCJONALNIE KIT01889
Extension cable kit (2,5m IX)
Optional
PRZEDŁUŻACZ (5M)
OPCJONALNIE KIT01921
Extension cable kit (5m IX)
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
NAKED IX/F/25
64714985/1
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
50 cm
CZARNE, BIAŁE, STAL NIERDZEWNA
Black, white, stainless steel
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
3S SOFT LIGHT PRZYCISK
Controls
3s Soft Light Push Button
OŚWIETLENIE
HALO 2X20W
Lighting
Halo 2X20W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-603
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
47-67
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
180
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
120
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
ZESTAW DO MONTAŻU W WERSJI WYCIĄG
Extractor kit
PRZEDŁUŻACZ (2,5M)
Extension cable kit (2,5m IX)
ZESTAW DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Wall mounted Kit
MODELE models
JUNO BK/F 51
JUNO WH/F 51
JUNO IX/F 51
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
F00439
KIT02262
KIT01889
KIT02263
PRF0071970A
PRF0071972A
PRF0089651A
87
35CC
ISLAND
Red
Dynamique
Design FABRIZIO CRISÀ
Black
Dynamique
Lilac
Dynamique
White
Evoque
Orange
Evoque
Umber
Evoque
35CC ISLAND
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
STEROWANIE
ELEKTRONICZNY, OBROTOWY 3S+B
Controls
3S+B electronic rotative
OŚWIETLENIE
LED 4X2,5W
Lighting
Led 4X2,5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-432 (581)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
155
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
DOKONUJĄC ZAKUPU ZESTAWU STYLE, MOŻESZ ZMIENIĆ SWÓJ OKAP Z EVOQUE NA DYNAMIQUE I VICE-VERSA
(ZESTAW STYLE JEST CZĘŚCIĄ ZAMIENNĄ KTÓRA MOŻE BYĆ ZAKUPIONA PÓŹNIEJ).
The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)
35x35 cm
BIAŁY, POMARAŃCZOWY, KAWOWY, CZERWONY, CZARNY, LILIOWY
White, orange, umber, red, black, lilac
POCHŁANIACZ
Recycling
0
30
30
0
350
800-1209
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
550-1550
88
35
0
0
35
s. 112
≥ 50 cm
≥ 65 cm
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
ZESTAW DO MONTAŻU WYSPOWEGO 35CC, WYCIĄG
Inst. kit 35cc island ducting out
ZESTAW DO 35CC DYNAMIQUE IX
Kit style 35cc dynamique IX
ZESTAW DO 35CC EVOQUE IX
Kit style 35cc evoque IX
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35
35CC ISLAND EVOQUE UMBER GREY/F/35
35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35
35CC ISLAND DYNAMIQUE LILAC/F/35
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0038668
KIT0038776A
KIT0038784
KIT0038785
PRF0043352A
PRF0043354A
PRF0043355A
PRF0043359A
PRF0043360A
PRF0098934A
89
70CC
ISLAND
Design FABRIZIO CRISÀ
White
Evoque
Umber
Evoque
Black
Dynamique
Red
Dynamique
70CC ISLAND
str. 12
STEROWANIE
ELEKTRONICZNY, OBROTOWY 3S+B
Controls
3S+B electronic rotative
OŚWIETLENIE
LED 4X2,5W
Lighting
Led 4X2,5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-432 (581)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
52-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
434
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
150
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
DOKONUJĄC ZAKUPU ZESTAWU STYLE, MOŻESZ ZMIENIĆ SWÓJ OKAP Z EVOQUE NA DYNAMIQUE I VICE-VERSA
(ZESTAW STYLE JEST CZĘŚCIĄ ZAMIENNĄ KTÓRA MOŻE BYĆ ZAKUPIONA PÓŹNIEJ).
The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)
70x35 cm
BIAŁY, KAWOWY, CZARNY, CZERWONY
White, umber, black, red
POCHŁANIACZ
Recycling
00
3
350
70
0
0
65
0
800-1209
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
550-1550
90
35
s. 112
≥ 50 cm
≥ 65 cm
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
ZESTAW DO MONTAŻU WYSPOWEGO 70CC, WYCIĄG
Inst. kit 70cc island ducting out
ZESTAW DO MONTAŻU 70CC BACK ASPIRATION
Inst. kit 70cc back aspiration
ZESTAW DO 70CC DYNAMIQUE IX
Kit style 70cc dynamique IX
ZESTAW DO 70CC EVOQUE IX
Kit style 70cc evoque IX
SPECJALNY ZESTAW KOMINOWY NA STRONIE 116
See page 116 for Special Chimney Kit
MODELE models
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70
70CC ISLAND EVOQUE UMBER GREY/F/70
70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70
ZAŁĄCZONY
Included
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0038668
KIT0038782A
KIT0038778A
KIT0038788
KIT0038789
PRF0043353A
PRF0043357A
PRF0043363A
PRF0043365A
91
YE
Design FABRIZIO CRISÀ
YE
str. 28
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter Elica Top Filtering
CRISTALPLANT®, MATERIAŁ HYPOALERGICZNY I NIETOKSYCZNY, WYTRZYMAŁY I PRZYJEMNY W DOTYKU.
Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch.
66 cm
BIAŁY CRYSTALPLANT
White Crystalplant
WYCIĄG
Duct out
280
300
590
773
aspir. MIN915-MAX1260
filtr.MIN1020-MAX1360
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
572
92
s. 115
663
≥ 50 cm
≥ 65 cm
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
3s + B remote control
LED 8W
Led 8W
224-480 (625)
43-61 (68)
414
138
150
ELICA TOP FILTERING
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR WĘGLOWY
OPCJONALNIE
CFC0098633
Charcoal filter
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
YE WH/A/66
PRF0098375
93
CHROME
MOON
ISLAND
Elica Design Center
Elica Design Center
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
46x46 cm; 58x43 cm
POLEROWANA STAL NIERDZEWNA
Polished stainless steel
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter EDS3
MAGIC WAND 3S+B
3S+B Magic Wand
LED 2X3W
Led 2X3W
240-464 (603)
45-55 (60)
454
166
120-150
EDS3
85
0
≥ 50 cm
≥ 65 cm
0
43
The Elica Deep Silence (EDS3)
system allows the hood to function
with the lowest level of noise
possible – in fact, at low speeds,
there is no perceptible noise at all.
This reduction in domestic noise
pollution of more than 35% with
respect to traditional cooker.
89
8-
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR LONG LIFE
OPCJONALNIE CFC0097952
Long life filter
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORYPATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
CHROME EDS IX/A/46
CHROME EDS IX/A/58
69315812C
69315976C
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
60x90 cm; 60x120 cm; 60x180 cm
STAL NIERDZEWNA
Stainless steel
WYCIĄG - POCHŁANIACZ (180 CM)
Duct out - Recycling (180 cm)
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter stainless steel
3S + B TOUCH CONTROL PODWÓJNY 3S + B TOUCH CONTROL (180 CM)
3s + B Touch control Double 3s + b Touch control (180 cm)
NEON 2X21W (90 CM) - NEON 2X28W (120 CM)
NEON 4X21W (180 CM)
Neon 2x21W (90 cm) - Neon 2x28W (120cm)
Neon 4x21W (180 cm)
288-581 (691)
52-68 (72)
394
227 (90 cm) - 241 (120 cm) - 269 (180 cm)
150
STAL NIERDZEWNA
119
8
5
57
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
MOON IS IX/A/60X90 *
MOON IS IX/A/60X120 *
MOON ISLAND IX/F/180
0
82
150
7
48
43
7
53
0
43
28
51
0
0
28
316
58
0
40
0
46
28
316
0
MIN823-MAX1183
46
0
28
MIN698-MAX1082
≥ 65 cm
SYSTEM ELICA DEEP SILENCE
(EDS3) POZWALA NA UZYSKANIE NAJNIŻSZEGO MOŻLIWEGO
POZIOMU HAŁAS. W PRAKTYCE
PRACA
NA
NAJNIŻSZYM
STOPNIU
WYCIĄGU
JEST
NIESŁYSZALNA.
OBNIŻONO POZIOM HAŁASU O
35% W PORÓWNANIU DO STANDARDOWYCH OKAPÓW.
MIN698-MAX1082
≥ 50 cm
MIN823-MAX1183
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MIN823-MAX1183
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
581
94
174
8
0
73
KOD code
OPCJONALNIE * F00333/S
Optional
OPCJONALNIE F00262/3S
Optional
PRF0093507A
PRF0093541A
PRF0079552A
95
MERIDIANA
GALAXY
ISLAND
Elica Design Center
Elica Design Center
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
120
0
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
120x70 cm
STAL NIERDZEWNA + SZKŁO
Stainless steel + glass
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
Controls
OŚWIETLENIE
Lighting
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
Duct Size (mm)
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter EDS3
3S + B TOUCH CONTROL
3s + B Touch control
LED 4X2,5W
Led 4X2,5W
240-448 (603)
43-54 (61)
454
170
150
EDS3
Le système elica deep silence (EDS3) permet un fonctionnement
de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être
imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution
sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes
traditionnelles.
≥ 50 cm
≥ 65 cm
0
70
AKCESORIA accessories
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70
280
MIN703 - MAX955
≥ 65 cm
MIN850-MAX1150
≥ 50 cm
0
28
270
2
591
3
SYSTEM ELICA DEEP SILENCE (EDS3) POZWALA NA
ZYSKANIE NAJNIŻSZEGO MOŻLIWEGO POZIOMU HAŁAS. W
PRAKTYCE PRACA NA NAJNIŻSZYM STOPNIU WYCIĄGU JEST
NIESŁYSZALNA.
OBNIŻONO POZIOM HAŁASU O 35% W PORÓWNANIU DO
STANDARDOWYCH OKAPÓW.
35
32
52
60
96
900
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0097952
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
69916134B
WERSJA
Version
90x45 cm
STAL NIERDZEWNA + CZARNE SZKŁO,
STAL NIERDZEWNA + BIAŁE SZKŁO
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
HALO 4X10W
Lighting
Halo 4X10W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
288-559 (647)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
52-69 (73)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
220
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
0
45
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
FILTR LONG LIFE
Long life filter
MODELE models
GALAXY ISLAND BLIX/A/90X45
GALAXY ISLAND WHIX/A/90X45
OPCJONALNIE
Optional
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
F00333/S
F00262/3S
PRF0017852A
PRF0019192A
97
CLOUD NINE
Elica Design Center
CLOUD NINE
STEROWANIE
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
Controls
3s + B remote control
OŚWIETLENIE
NEON 1X21W
Lighting
Neon 1X21W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
304-603 (669)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
51-68 (71)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
283
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
181
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
120x65 cm
STAL NIERDZEWNA + BIAŁE SZKŁO
Stainless steel + white glass
WYCIĄG
Duct out
MAX500
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MIN340
98
650
0
120
s. 113
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
CFC0010590
Charcoal filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
CLOUD NINE WH/A/120
PRF0010423
99
ÉTOILE
Design FABRIZIO CRISÀ
ÉTOILE
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
390
0
60x100 cm
BIAŁE SZKŁO
White glass
POCHŁANIACZ
Recycling
10
00
600
386
built-in
78
6
230
50
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
79
230
50
100
10
00
600
s. 113
STEROWANIE
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
Controls
3s + B remote control
OŚWIETLENIE
LISTWA LED 2X10W
Lighting
Strip Led 2X10W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
272-515 (669)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
46-61 (66)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
180
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
CFC0100245
Charcoal filter
Included
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
MODELE models
ETOILE 60X100 AP WH/GL/F
PRF0098000
101
UP
ADAGIO
Design FABRIZIO CRISÀ
ACCAIO INOX + VETRO BIANCO
Stainless steel + white glass
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
MONTAŻ WYSPOWY island mounted
596
GME11: ZEWNĘTRZNY SYSTEM SILNIKOWY DO INSTALACJI WE
WNĘTRZU BUDYNKU.
GME22 : ZEWNĘTRZNY SYSTEM SILNIKOWY DO INSTALACJI NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
300
220
742
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
s. 115
AKCESORIA accessories
MODUŁ OPCJONALNY UP LIGHT
OPCJONALNIE
Optional module up light
Optional
ZESTAW DO INSTALACJI 2/3 MODUŁU
OPCJONALNIE
Installation kit 2/3 modules
Optional
ZESTAW DO INSTALACJI POCHAŁANIACZA
OPCJONALNIE
Installation Recycling kit
Optional
WSPORNIK 400-580MM
OPCJONALNIE
Bracket kit 400-580mm
Optional
FILTR WĘGLOWY (1PZ)
OPCJONALNIE
Charcoal filter (1pc)
Optional
ZESTAW INSTALACYJNY RURA 150 UP
OPCJONALNIE
Soft pipe kit 150 UP
Optional
ZESTAW INSTALACYJNY RURA 200 UP
OPCJONALNIE
Soft pipe kit 200 UP
Optional
OPIS SILNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA STR. 120
See page 120 for external motor specifications
SZCZEGÓLY NA STRONIE 121
See page 121 for any further information
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W ZESTAWIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control included. See pag 120 for available designs.
PRF0106390
PRF0006209A
PRF0006212A
3
KOD code
KIT0046500
KIT0046504
KIT0046505
KIT0046506
KIT0100152
KIT0100153
KIT0100154
96
90 cm
STAL NIERDZEWNA + CZARNE SZKŁO
Stainless steel + black glass
POCHŁANIACZ
Recycling
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
NEON 1X14W
Lighting
Neon 1X14W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
155-496 (757)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
40-62 (69)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
474
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
164
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
786
75
450
500
560
GME11
GME22
COMANDI
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 3S + B
Controls
3S+B remote control
ILLUMINAZIONE
NEON 42W
Lighting
Neon 42W
PORTATA IEC (M³/H)
145-464 (713)
352-603 (713)
IEC airflow (m³/h)
LIVELLO SONORO DB(A)
31-45 (57)
37-55 (61)
Noise Level db(A)
PRESSIONE (PA)
420
409
Pressure (Pa)
ASSORBIMENTO TOTALE (W)
203
230
Total absorption (W)
USCITA (MM)
150
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
MODELE models
UP LIGHT/A/50+GME11
GME11
GME22
34
0
0
20
POLIWĘGLAN BIAŁY
White polycarbonate
WYCIĄG
Duct out
ø150
0
0
50x50 cm
0
45
50
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
875
53
12
GME11: remote motor to be installed inside the home.
GME22 : remote motor to be installed outside the home.
528
220-400
102
Design FABRIZIO CRISÀ
440
s. 113
AKCESORIA accessories
KOD code
FILTR WĘGLOWY
ZAŁĄCZONY
FCB0060650
Charcoal filter
Included
(2pcs)
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CZARNY
OPCJONALNIE KIT0102341
Black remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BIAŁY
OPCJONALNIE KIT0101683
White remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA CHROMOWANY
OPCJONALNIE KIT0102493
Chrome remote control
Optional
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DOSTĘPNY OPCJONALNIE. DOSTĘPNE WZORY- PATRZ STR. 120
Kit remote control optional. See pag 120 for available designs.
MODELE models
ADAGIO BL/F/90
PRF0006191A
103
BOX IN PLUS
HIDDEN
Elica Design Center
ACCAIO INOX + VETRO BIANCO
Stainless steel + white glass
DO ZABUDOWY built-in
str. 20
30
9,8
278,8
279
5
60
35
≥ 50 cm
≥ 50 cm
≥ 50 cm
56
59
2-
4-
89
4-
86
119
2-
310
116
2
4
N
MI
X
MA
0-
32
≥ 50 cm
0
34
52
3-7
s. 113
23
0
29
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
DO SZAFEK 60, 90 LUB 120 CM
for cabinets 60, 90 or 120 cm
STAL NIERDZEWNA + BIAŁE SZKŁO
Stainless steel + white glass
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
3S OBROTOWY
Controls
3s rotative
OŚWIETLENIE
LED 2X2,5W
Lighting
Led 2x2,5W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
256-647
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
49-68
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
414
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
155
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
DO ZABUDOWY built-in
30
5
26
60
104
Design FABRIZIO CRISÀ
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
MODELE models
BOX IN PLUS IXGL/A/60
BOX IN PLUS IXGL/A/90
BOX IN PLUS IXGL/A/120
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0038668
PRF0097795
PRF0097796
PRF0097797
ROZMIAR
Size
KOLOR
Colours
WERSJA
Version
DO SZAFEK 60 LUB 80/90 CM
for cabinets 60 or 80/90 cm
STAL NIERDZEWNA + BIAŁE SZKŁO
Stainless steel + white glass
WYCIĄG
Duct out
STEROWANIE
3S + B TOUCH CONTROL
Controls
3s + B Touch control
OŚWIETLENIE
LISTWA LED 7W
Lighting
Strip LED 7W
WYDAJNOŚĆ IEC (M³/H)
240-480 (603)
IEC airflow (m³/h)
POZIOM HAŁASU DB(A)
49-65 (69)
Noise Level db(A)
CIŚNIENIE (PA)
394
Pressure (Pa)
CAŁKOWITY POBÓR MOCY (W)
157
Total absorption (W)
ŚREDNICA WYLOTU (MM)
150
Duct Size (mm)
ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Grease filter aluminium
AKCESORIA accessories
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filter
MODELE models
HIDDEN IXGL/A/60
HIDDEN IXGL/A/90
s. 114
OPCJONALNIE
Optional
KOD code
CFC0038668
PRF0097676
PRF0097708
105
LED LIGHT
ELICA DEEP SILENCE
Te okapy są wyposażone w systemy oświetleniowe oparte
na technologii LED (Light Emitting Diode). Diody LED
gwarantują optymalne oświetlenie płyty kuchennej
ułatwiając przygotowywanie potraw.
Poza tym, ich żywotność jest 10 razy dłuższa od
tradycyjnych żarówek, a oszczędność energii elektrycznej
wynosi 90%.
Okapy wyposażone w system Elica Deep Silence
(EDS3) są najcichszymi na świecie. Zastosowana
technologia umożliwia niezwykle cichą pracę okapu,
wręcz niesłyszalną przy niskich prędkościach, co
oznacza redukcję natężenia hałasu w otoczeniu o
ponad 35% w porównaniu z tradycyjnymi okapami, nie
pogarszając przy tym wydajności.
EDS3 jest wyłącznym patentem firmy Elica.
These products are equipped with LED (Light Emitting
Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop
lighting to facilitate food preparation.
What’s more, they last up to 10 times longer than
conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.
The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence
system (EDS3) are the quietest in the world. The
technology used ensures extremely quiet operation,
so much so that you won’t even hear it at low speed.
The system reduces household noise pollution by over
35% compared to traditional extractor hoods, without
compromising suction performance.
EDS3 is an exclusive Elica patent.
HIGH PERFORMANCE
AMBIENT LIGHT
Modele o niezwykle wysokiej skuteczności ssania,
szczególnie polecane do dużych kuchni lub dla tych osób,
których zwyczaje kulinarne wymagają intensywnego
gotowania, smażenia, grillowania.
Oświetlenie jest warunkiem koniecznym do tego, by
widzieć, bawić się, gotować, żyć. Wszystkie okapy Elica
bardzo dobrze oświetlają płytę kuchenną; dodatkowo
okapy wyposażone w „Ambient Light” oświetlają
również otoczenie.
To korzystna opcja, dająca do dyspozycji dodatkowe
źródło światła, które rozjaśni i udekoruje kuchnię.
Models with exceptionally high suction performance, which
are ideal for large kitchens or cooking habits that require
intensive sessions of boiling, frying and grilling.
Whether you want to see, play, cook or live, lighting is
a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop
effectively, but the hoods equipped with “Ambient
Light” also provide diffused lighting for the surrounding
environment.
Giving you an extra light source for both practicality
and atmosphere.
BACK ASPIRATION
ELICA TOP FILTERING
Te okapy posiadają wylot powietrza zarówno w górnej, jak
i w tylnej części.
Klasyczny wylot górny jest zalecany do pracy zarówno w
wersji filtrującej, jak i wyciągowej z widocznym przewodem
kominowym.
Innowacyjny wylot tylny umożliwia pracę w wersji
wyciągowej, poprzez przyłączenie okapu do przewodu
odprowadzającego przygotowanego w ścianie, na której
okap zostanie zainstalowany.
Okapy Elica wyposażone w nowy, unikalny filtr Elica,
chroniony międzynarodowym patentem, mają moc
filtrowania, jakiej nigdy wcześniej nie osiągnięto, nie
zaniżając przy tym wydajności innych funkcji (natężenia
przepływu i ciśnienia). Co jest tego rezultatem?
Technologia umożliwiająca osiągnięcie ponad 98%*
skuteczności filtrowania w porównaniu z aktualną
zdolnością filtrowania tradycyjnych okapów, która
osiąga około 70-80%.
*Maksymalna osiągalna wartość, która może się różnić
w zależności od silnika i konstrukcji geometrycznej
okapu.
These range hoods have an air outlet both at their top and
at their rear.
The classical upper outlet is indicated for both recirculating
and duct-out operation with exposed flue.
The innovative rear outlet allows duct-out operation, by
connecting the hood to a fume exhaust duct inside the
wall, on which the hood will be installed.
106 ELICA
Elica hoods equipped with the new, exclusive Elica
filter, protected by an international patent, ensure a
filtering capability never achieved before.
A technology that allows reaching over 98%* filtering
efficiency against the current filtering efficiency level
of traditional extractor hoods, which reaches about
70-80%.
*Maximum level that may differ depending on motors
and structural shapes of the hood.
107 ELICA
ETYKIETA ENERGETYCZNA OKAPÓW WYCIĄGOWYCH
Energy label for extractor hoods
LONG LIFE FILTER
Innowacyjny filtr przeciwzapachowy o wysokim poziomie
skuteczności działania, jedyny zdolny do samoregeneracji
i o żywotności do maksymalnie 3 lat, podczas gdy okres
żywotności filtrów standardowych wynosi średnio 3- 6
miesięcy.
W celu utrzymania parametrów filtra, należy go myć co
2 lub 3 miesiące przy użyciu ciepłej wody i delikatnego
detergentu lub w zmywarce w temperaturze 65°C. Po
umyciu i usunięciu nadmiaru wody należy wygrzać filtr w
piekarniku przez 10 minut w temperaturze 100°C.
An innovative and unique odour filter with high efficiency
level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years,
compared to standard filters whose average service life is 3
to 6 months.
In order to keep such characteristics, the filter should be
washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate
detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing
washing and removing excess water, the filter can be dried
in the oven for 10 minutes at 100°C.
Etykieta Energetyczna, wprowadzona przez rozporządzenie Komisji
Europejskiej nr 65/2014 oraz rozporządzenie Ecodesign UE nr
66/2014, ustalające minimalne wymogi efektywności energetycznej,
jest podstawowym narzędziem pozwalającym wybrać okap najlepiej
dostosowany do własnych potrzeb.
Treść etykiety pozwala uzyskać natychmiastowe informacje na temat
zużycia energii oraz poziomu efektywności urządzenia...
Poniższy rysunek przedstawia przykładową etykietę energetyczną
wraz z objaśnieniem każdego ze znajdujących się na niej pól.
The Energy Label, introduced by the European Commission through
Regulation (EU) No. 65/2014 and Ecodesign Regulation (EU) No.
66/2014 which defines the minimum efficiency requirements,
constitutes a fundamental tool for choosing the most suitable extractor
hood for the user’s needs.
Indeed, the label provides instant information on energy consumption
and the level of efficiency of the product’s performances.
The image below shows an example of an energy label with the
explanation of its various sections.
Na każdej stronie naszego katalogu znajdą Państwo symbol,
oznaczający Klasę Energetyczną przedstawianego produktu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących każdej z
wersji danego modelu, między innymi na temat wszystkich parametrów
podanych na etykiecie energetycznej, należy:
• Określić kod „PRF” danego produktu.
• Na stronie www.elica.com przejść do działu ETYKIETA
ENERGETYCZNA w sekcji POMOC i kliknąć na DOWLOAD
MODEL-ID LIST w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego
odpowiadającego kodowi produktu.
• Następnie, w odpowiednim polu wyszukiwania, należy wyszukać
MODEL ID przy i pobrać dokument PDF (kartę produktu), w
którym podane są wszystkie dane na temat produktu, zgodnie z
rozporządzeniami UE nr 65/2014 i 66/2014.
Each page of our catalogue contains a symbol indicating the energy
class of the product presented.
For obtaining detailed information on each version of the desired
model, including all the parameters appearing on the energy label,
proceed as follows:
• Identify the ‘PRF’ code of the relevant product.
• Go to www.elica.com, access the ENERGY LABEL area in
SUPPORT section and perform the search using the ‘model ID’
parameter identified in the lable.
• Search Model ID by download PDF document (product fiche)
showing all the product’s features, in accordance with Regulation
(EU) No. 65/2014 and Regulation (EU) No. 66/2014.
EASY INSTALLATION
Urządzenia wyposażone w Easy Installation zostały tak
opracowane, aby ułatwić ich montaż. Zarówno okapy
naścienne jak i do zabudowy można po zawieszeniu
regulować tak, aby dokładnie wyrównać je do linii
wiszących szafek, za pomocą kilku prostych czynności.
ENERG
Products equipped with Easy Installation are designed to
simplify the installation of a product, whether it is wallmounted, by subsequent adjustment to align the product
between the wall units, or built-in, through simple phases.
I
DOUBLE BREATH
Dodatkowo, obok klasycznej, przedniej strefy wyciągowej,
zaprojektowano dolny otwór umożliwiający jeszcze szybsze
i bezpośrednie pochłanianie oparów powstałych podczas
gotowania, zapewniając w ten sposób jeszcze lepsze osiągi.
II
1
Y
IJA
IE
IA
2
In addition to the classical frontal area of suction, a lower
opening was designed, which allows the cooking fumes to
be picked in an even more rapid and direct manner, thus
always ensuring the best performance.
4
XYZ
kWh/annum
5
ABCDEFG
6
ABCDEFG
7
ABCDEFG
Nazwa lub marka producenta.
2
Oznaczenie identyfikacyjne modelu.
3
Klasa efektywności energetycznej: A/A+/A++ oznaczają poziomy
maksymalnej efektywności, G oznacza minimalną efektywność.
4
Szacowane roczne zużycie energii przy standardowym użytkowaniu.
5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: oznacza efektywność,
z jaką okap jest w stanie pochłaniać opary wytwarzane podczas
gotowania (A maksymalna - G minimalna).
6
Klasa efektywności oświetlenia: oznacza efektywność, z jaką okap
oświetla płytę kuchenną (A maksymalna - G minimalna).
7
Klasa wydajności filtracji tłuszczów: oznacza efektywność, z jaką okap
filtruje tłuszcze wytwarzane podczas gotowania (A maksymalna - G
minimalna).
8
Poziom hałasu: oznacza maksymalny poziom hałasu wytwarzanego
przez urządzenie podczas normalnego użytkowania.
1
Supplier name or brand.
2
Model identification code.
3
Energy efficiency class: A/A+/A++ denote the maximum efficiency
levels, G the minimum level.
4
Estimated annual energy consumption for standard use.
5
Fluid dynamic efficiency class: indicates the efficiency with which
the hood is able to extract vapours generated through cooking (A
maximum - G minimum efficiency).
6
Lighting efficiency class: indicates the efficiency with which the hood is
able to illuminate the cooker hob (A maximum - G minimum efficiency).
7
Grease filtering efficiency class: indicates the efficiency with which
the hood filters grease generated through cooking (A maximum - G
minimum efficiency).
8
Noise level: indicates the maximum noise level generated by the
product during normal use.
3
A
A
B
C
D
E
F
G
1
8
YZdB
65/2014
108 ELICA
109 ELICA
MODEL
CODE
MODEL ID ELICA
EEI CLASS
MODEL
CODE
MODEL ID ELICA
EEI CLASS
35CC DINAMIQUE RED/F/35
PRF0038757A
E119XXI-002-002
A
JUNO BL/F/50
PRF0071970A
K05XXXI-006-001
B
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35
PRF0038758A
E119XXI-002-002
A
JUNO IX/F/50
PRF0089651A
K05XXXI-006-001
B
35CC DYNAMIQUE LILAC/F35
PRF0098931A
E119XXI-002-002
A
JUNO WH/F/50
PRF0071972A
K05XXXI-006-001
B
35CC EVOQUE GRAY/F/35
PRF0038755A
E119XXI-002-002
A
MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70
69916134B
E108DXI-008-001
C
35CC EVOQUE ORANGE/F/35
PRF0038754A
E119XXI-002-002
A
MINI OM BL/F/55
61614583A
E077XXI-139-001
A
35CC EVOQUE WHITE/F/35
PRF0030032A
E119XXI-002-001
A
MINI OM WH/F/55
61614584A
E077XXI-139-001
A
35CC ISLAND DINAMIQUE RED/F/35
PRF0043359A
E119XXI-002-002
A
MOON IS IX/A/60X120
PRF0093541A
E076EXI-023-001
C
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35
PRF0043360A
E119XXI-002-002
A
MOON IS IX/A/60X90
PRF0093507A
E076EXI-023-002
C
35CC ISLAND DYNAMIQUE LILAC/F/35
PRF0098934A
E119XXI-002-002
A
MOON ISLAND IX/F/180
PRF0079552A
E076EXI-024-001
D
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35
PRF0043354A
E119XXI-002-002
A
MOON IX/F/120
PRF0079551A
E076DXI-064-001
C
35CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/35
PRF0043355A
E119XXI-002-002
A
MOON IX/F/90
PRF0079550A
E076DXI-065-001
C
35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35
PRF0043352A
E119XXI-002-002
A
NAKED IX/F/25
64714985/1
K02XXXI-009-001
B
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70
PRF0038766A
E119XXI-002-004
A
NUAGE DRYWALL/F/75
PRF0096484
E077CXI-002-001
A
70CC DYNAMIQUE RED/F/70
PRF0038768A
E119XXI-002-004
A
NUAGE PAINTABLE/F/75
PRF0098374
E077CXI-002-001
A
70CC EVOQUE UMBER/F/70
PRF0038764A
E119XXI-002-003
A
OM AIR BEAUTY/F/75
PRF0100137
E077XXI-125-001
A
70CC EVOQUE WHITE/F/70
PRF0037056A
E119XXI-002-003
A
OM AIR BL/F/75
PRF0094744
E077XXI-125-001
A
70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70
PRF0043363A
E119XXI-002-004
A
OM AIR NATURE/F/75
PRF0100231
E077XXI-125-001
A
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70
PRF0043365A
E119XXI-002-004
A
OM AIR POP/F/75
PRF0098373
E077XXI-125-001
A
70CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/70
PRF0043357A
E119XXI-002-003
A
OM AIR VINTAGE/F/75
PRF0100138
E077XXI-125-001
A
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70
PRF0043353A
E119XXI-002-003
A
OM AIR WH/F/75
PRF0094734
E077XXI-125-001
A
ADAGIO BL/F/90
PRF0006191A
ZB02XXI-012-001
B
OM TOUCH SCREEN BL/F/80
61612979/1
E077XXI-092-002
D
AMELIE MATWH/F/85
PRF0094413
E077XXI-124-001
A
OM TOUCH SCREEN WH/F/80
61612978/1
E077XXI-092-002
D
AMELIE NOFRAME/F/85
PRF0098372
E077XXI-124-001
A
PLATINUM IX/F 51
65414587/3
K02XXXI-009-001
B
AMELIE WOODWH/F/85
PRF0098371
E077XXI-124-001
A
SEASHELL BL/F/80
PRF0098393
no label
AUDREY CLASSIC/F/50
PRF0098365
K06XXXI-001-001
A
SEASHELL IX/F/80
PRF0098394
no label
AUDREY HEAVYMETAL/F/50
PRF0098368
K06XXXI-001-001
A
SEASHELL WH MAT/F/80
PRF0098392
no label
AUDREY JAZZ/F/50
PRF0098367
K06XXXI-001-001
A
SEASHELL WH/F/80
PRF0024262A
AUDREY ROCK/F/50
PRF0098366
K06XXXI-001-001
A
SINFONIA BL/F/80
PRF0010417A
E077AXI-025-001
C
BOX IN PLUS IXGL/A/120
PRF0097797
E017EII-006-001
B
SINFONIA WH/F/80
PRF0010418A
E077AXI-025-001
C
BOX IN PLUS IXGL/A/60
PRF0097795
E017EII-006-002
B
SOO GL/F/80
PRF0096995
E077XXI-124-001
A
BOX IN PLUS IXGL/A/90
PRF0097796
E017EII-006-001
B
SPACE EDS DIGITAL R BL/ A/78
68815548C
E108FXI-003-001
B
CHROME EDS IX/A/46
69315812C
E108EXI-005-001
B
SPACE EDS DIGITAL R WH A/78
68816317C
E108FXI-003-001
B
CHROME EDS IX/A/58
69315976C
E108EXI-005-001
B
STAR IX/F 47
65414592/4
K02XXXI-009-001
B
CLOUD NINE WH/A/120
PRF0010423
ZA04XXI-001-001
C
SWEET AZUR F/85
PRF0043032
E095XXI-002-001
B
EDITH CLASSIC/F/50
PRF0098360
K06XXXI-001-001
A
SWEET GREEN F/85
PRF0043035
E095XXI-002-001
B
EDITH HEAVYMETAL/F/50
PRF0098364
K06XXXI-001-001
A
SWEET IVORY F/85
PRF0043033
E095XXI-002-001
B
EDITH JAZZ/F/50
PRF0098362
K06XXXI-001-001
A
SWEET ORANGE F/85
PRF0043034
E095XXI-002-001
B
EDITH ROCK/F/50
PRF0098361
K06XXXI-001-001
A
SWEET UMBER F/85
PRF0043031
E095XXI-002-001
B
ELLE BL/F/80
PRF0094251
E077XXI-124-002
A
SWEET WHITE F/85
PRF0043030
E095XXI-002-001
B
ELLE WH/F/80
PRF0097706
E077XXI-124-002
A
TENDER EDS IX/A/90
55916232B
E108DXI-007-001
B
ETOILE 60X1000 AP WH/GL/F
PRF0098000
ZB01XXI-004-001
B
TIFFANY BL/F/110
PRF0038212A
E077AXI-024-001
B
FEEL ABSOLUTE F/80
PRF0020287A
E077BXI-002-001
B
TIFFANY BL/F/80
PRF0051454A
E077AXI-024-001
B
FEEL EUPHORIA F/80
PRF0020290A
E077BXI-002-001
B
TIFFANY WH/F/110
PRF0038251A
E077AXI-024-001
B
FEEL NOIR F/80
PRF0020288A
E077BXI-002-001
B
TIFFANY WH/F/80
PRF0051456A
E077AXI-024-001
B
GALAXY BLIX/A/80
PRF0008948A
E100DXI-101-001
C
TWIN IX/F/90
65414590/2
K02XXXI-001-001
D
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45
PRF0017852A
E100EXI-076-001
C
UP LIGHT/A/50+GME11
PRF0106390
ZB01XXI-003-001
C
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45
PRF0019192A
E100EXI-076-001
C
UP LIGHT/A/50+GME22
PRF0106390
ZB01XXI-003-002
C
GALAXY WHIX/A/80
PRF0009822A
E100DXI-101-001
C
VERTIGO BL/F/120
PRF0079555A
E077XXI-166-001
C
GRACE BL/F/51
PRF0010393B
K02XXXI-009-001
B
VERTIGO BL/F/90
PRF0079553A
E077XXI-166-001
C
GRACE WH/F 51
65414586/3
K02XXXI-009-001
B
VERTIGO WH/F/120
PRF0079556A
E077XXI-166-001
C
HIDDEN IXGL/A/60
PRF0097676
E017EXI-003-001
B
VERTIGO WH/F/90
PRF0079554A
E077XXI-166-001
C
HIDDEN IXGL/A/90
PRF0097708
E017EXI-003-001
B
WAVE BL/F/51
PRF0090419A
K02XXXI-009-001
B
ICO BL/F/80
PRF0010404A
E077AXI-043-001
A
WAVE IX/F/51
65414588/3
K02XXXI-009-001
B
ICO WH/F/80
PRF0010405A
E077AXI-043-002
A
YE WH/A/66
PRF0098375
E126XXI-001-001
A
110 ELICA
no label
111 ELICA
DANE TECHNICZNE
Further technical information
DANE TECHNICZNE
Further technical information
9
350
350
480
160
65
340
511
540
512
ø150
100
790
477
350
350
480
175
570
SHORT MIN 740-MAX 950
LONG MIN 960-MAX 1360
2
120
750
693
94
350
89
130
350
175
875
839
135
25
89
130
350
R.
65
25
65
R.
R.
300
350
65
86
445
300
65
ø125
65
ø150
300
165
==
127
65
182
182
R.
65
300
==
165
==
215
H MIN.-MAX.
215
180
79
833
150
==
180
180
126
AMÉLIE
740
150
300
ADAGIO
35CC (back aspiration)
375
35CC (naścienny wyciąg)
445
850
Cutting dimensions: 842x100 mm
126
896
22
1156
35
800
447
112 ELICA
40
350
390
112
113 ELICA
327 73
177
87
21° 45
327
175
355
748
50
65
390
445
230
700
350
390
65
40
R.
65
790
65
ø150
350
175
R.
65
700
760
165
65
350
175
ø150
600
1209
1209
165
165
86
Ø148
180
242
69
800
1000
247
300
650
500
==
180
FEEL
ø148
300
650
500
==
810
604
ÉTOILE
70CC ISLAND
570
329
727
42
65
6
70CC ISLAND (wyciąg)
431
216
448
350
480
693
712
600
65
5
350
480
130
750
512
350
700
1200
700
R.
6
25
65
65
R
89
130
6
R.
477
R.
300
350
65
650
180
65
25
650
==
182
==
127
ø125
5
ø150
300
165
==
182
175
ø6
650
==
165
==
215
H MIN.-MAX.
215
180
343
500
Min 340
Max 500
180
500
==
MIN 955-MAX 1360
500
==
ELLE
533
CLOUD NINE
70CC (back aspiration)
310
594-894-1194
188
70CC (naścienny wyciąg)
339
367
350
390
40
65
Ø150
570
394
300
1209
65
65
R.
350
350
390
R.
40
65
MIN 16-MAX 46
560-860-1160
150
65
350
175
350
60
180
1209
65
350
175
R.
ø150
Long MIN478-MAX883
Short MIN 258-MAX473
41
41
180
165
65
165
165
ø150
270
305
300
300
150
==
BOX IN PLUS
SPACER
MIN 320-MAX340
300
300
150
==
AUDREY - ÉDITH
35CC ISLAND
108
35CC ISLAND (wyciąg)
DANE TECHNICZNE
Further technical information
DANE TECHNICZNE
Further technical information
GRACE - PLATINUM - WAVE
HIDDEN
SOO
SPACE
305
102
4
29
393
TIFFANY
UP
560
500
340
515
848
201
15°
Ø150
572
773
MIN 1020-MAX 1360
548
270
558
476
348
Ø148
15°
133
590
45
5
175
ø149
280
92
29
750
25°
743
300
27
139
690-970
898-1198
800
861
R1
727
0
07
206
24
434
516
22
Long Min 970-Max1395
Short Min750-Max975
446
800
83
760
61
SINFONIA
85,2
65
84
455
77
770
463
694
ø148
R.129
749
681
570
720
474
ø148
672
679
567,5
175
398,5
21°
102
4
17
445
21°
ø148
R.
621,5
Long MIN 1120-MAX 1530
Short MIN 905-MAX 1120
Ø148
113
OM AIR
663
800
131
749
114 ELICA
115 ELICA
150
220
Optional recycling kit
420
220-400
10
220
150
YE
21°
330
40
320
254
230
596
530
230
VERTIGO
OM
R.
450
530
150
NUAGE
200
284
50
450
R.
450
185
550-760-1060
130
77
25
80
101
550
0
ø35
°
191
11,4
800
515
54
627
75
560
500
ø149
270
694
570
434
85
767
720
380
439
10
28
237
332
550
454
360
Ø148
65
R.
Ø148
35
6
560
500
75
R.
400
Short:Min 700-Max 1000
Long:Min 900-Max 1400
330
21°
220-400
MINI OM
786
363
523-723
ICO
701
123
59
15
782
150
800
R.
123
300
126
260
190
290
78
°
16.5
332
564
10
2°
24°
736
780
76
493-693
24
317
Ø1
50
50
558
ø1
Min 810-Max 1120
147
225
510
475
339
60
173
288
367
370
SPECJALNE ZESTAWY KOMINOWE
Special chimney kits
250
160
340
175
146°
47
560
MIN742-MAX1147
long MIN506-MAX890
short MIN260-MAX480
155°
82
92
500
R7
133
180
KIT01054 (long)
KIT01796 (short)
KIT01513 (long)
KIT01797 (short)
KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)
KIT0038774A
DOSTĘPNY DLA
available for
DOSTĘPNY DLA
available for
DOSTĘPNY DLA
available for
DOSTĘPNY DLA available for
om
mini om / vertigo
elle / ico
35cc / 70cc
660
310
310
long MIN530-MAX1020
short MIN330-MAX620
310
133
180
R2
41
0
0
R2
6
R2
176
41
133
60
150°
175
219
long MIN506-MAX890
short MIN260-MAX480
long MIN450-MAX890
short MIN235-MAX465
SPECJALNE ZESTAWY KOMINOWE
Special chimney kits
165
165
269
KIT0038310 (long) - KIT0038311 (short)
KIT0038773A
KIT0038778A
DOSTĘPNY DLA available for
DOSTĘPNY DLA available for
DOSTĘPNY DLA available for
tiffany
35cc
70cc
MIN513-MAX940
MIN513-MAX940
long MIN506-MAX890
short MIN260-MAX480
41
310
168
6
0
455
R2
310
310
175
168
56°
4.
R2
41
0
R2
660
KIT0038782A
DOSTĘPNY DLA available for
DOSTĘPNY DLA available for
DOSTĘPNY DLA available for
amélie / feel / om air / sinfonia / soo
35cc island
70cc island
650
KIT0038776A
670
KIT0010439 (long) - KIT0010700 (short)
265
7
R6
265
KIT0049580
MATOWY BIAŁY matt white
KIT0049581
MATOWY KAWOWY matt umber
KIT0049582
BŁĘKIT azur
KIT0049583
PERŁA pearl
KIT0049584
POMARAŃCZOWY orange
KIT0049585
ZIELONY green
DOSTĘPNY DLA available for
sweet
116 ELICA
117 ELICA
MONTAŻ
Installation
COD.
Rura prostokątna 150x70x1000mm
Rectangular pipe 150x70x1000mm
1052B
1053M
0
COD.
1053S
90
1052F
COD.
Kolanko pionowe prostokątne
150x70mm
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm
1052G
COD.
Łącznik przekrój prostokątny-okrągły
150x70-Ø125mm
Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm
1053Q
COD.
Łącznik przekrój prostokątny-okrągły
220x90-Ø150mm
Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm
220
1052E
Kolanko poziome prostokątne
150x70mm
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm
520
COD.
1052L
COD.
KIT0094727
Rrurą aluminiową + zacisk do rury (Ø125)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)
1052M
COD.
COD.
1052N
Okrągla rura elastyczna 125x1000mm
Round flexible hose 125x1000mm
125
1052W
00
00
30
10
90
FILTR WĘGLOWY
Charcoal filters
Okrągla rura elastyczna 125x3000mm
Round flexible hose 125x3000mm
KOD
Code
90
100
OKAP
Cooker hoods
KOD
STR.
Code
Pgs.
150
COD.
1052AD
COD.
Okrągla rura elastyczna 150x3000mm
Round flexible hose 150x3000mm
125
COD.
1052O
Okrągla rura 125x1000mm
Round hose 125x1000mm
0
1053W
COD.
Okrągla rura 150x1000mm
Round hose 150x1000mm
1053X
Okrągla rura 150x500mm
Round hose 150x500mm
0
0
00
0
30
125
1
125
COD.
1052P
COD.
Łącznik okrągły Ø125
Round joint Ø125
1053Z
COD.
Łącznik okrągły Ø150
Round joint Ø150
1052Q
COD.
CFC0010590
cloud nine
98
CFC0038699
seashell
74
CFC0038668
35cc
54
CFC0047652
sweet
72
70cc
56
chrome
94
35cc island
88
meridiana
96
70cc island
90
space
68
amélie
46
tender
69
box in plus
audrey
76
elle
édith
78
hidden
105
CFC0098633
ye
92
nuage
48
F00262/3S
galaxy
71
om air
44
galaxy island
97
soo
52
moon
70
tiffany
62
vertigo
65
CFC0097952
Kolanko poziome prostokątne
150x70-Ø125mm
Round-rect. curve 150x70-Ø125mm
1053P
Kolanko poziome prostokątne 220x90Ø1250mm
Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm
220
1052R
COD.
kolanko przekroj okrągły 90° Ø125mm
Round curve 90° Ø125mm
50
1053Y
COD.
kolanko przekroj okrągły 90° Ø150mm
Round curve 90° Ø150mm
1053N
COD.
Łącznik prostokątny 220x90mm
Rectangular joint 220x90mm
95
F00431/S
67
CFC0100245
étoile
F00433/1
grace
82
F00333/S
galaxy
71
naked
86
galaxy island
97
platinum
84
moon
70
star
80
moon island
95
twin
85
FCB0060650
adagio
103
wave
83
KIT0100152
up
102
ico
60
juno
87
Łącznik prostokątny 150x70mm
Rectangular joint 150x70mm
90
160
70
F00439
125
150
220
118 ELICA
98
50
moon island
1052D
150
104
mini om
150
125
180
COD.
150
70
95
125
75
90
170
150
Pgs.
58
150
150
STR.
feel
CFC0098631
150
Cooker hoods
CFC0020331
0
50
0
10
OKAP
FILTR WĘGLOWY charcoal filter
FILTR LONG LIFE long life filter
125
COD.
KIT0100153
Elastyczna rura aluminiowa 150x1,5mm (10 szt.) + zaciski
(20 szt.)
Soft fl. pipe kit Ø150x1,5m(10 pcs)+hose clamps(20 pcs)
COD.
KIT0100154
Elastyczna rura aluminiowa 200x1,5mm (10 szt.) + zaciski
(20 szt.)
Soft fl. pipe kit Ø200x1,5m(10 pcs)+hose clamps(20 pcs)
COD.
KIT0094725
Rurą aluminiową + zacisk do rury (Ø150)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)
150
150
125
Łącznik 150-125mm
Reduction 150-125mm
70
0
30
3
19
150
Łącznik 125-100mm
Reduction 125-100mm
90
70
135
255
220
Zestaw instalacyjny
First installation kit
220
150
70
90
Kolanko poziome prostokątne
220x90mm
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm
Zestaw instalacyjny
First installation kit
775
150
COD.
1053R
0
220
150
Kolanko pionowe prostokątne 90°
220x90 mm
Vertical rectangular 90° curve 220x90mm
COD.
100
100
70
70
150
1052C
Rura prostokątna elast.
150x70x1000mm
Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm
0
150
0
COD.
Rura prostokątna 220x90x1000mm
Rectangular pipe 220x90x1000mm
Rura prostokątna 150x70x1500mm
Rectangular pipe 150x70x1500mm
100
COD.
COD.
90
1052A
70
COD.
MONTAŻ
Installation
om
66
sinfonia
64
119 ELICA
100
UP KONFIGURACJA I MONTAŻ
Up set-up options and installation guide
SILNIKI ZEWNĘTRZNE
External motors
PRF0006209A GME 11
(up)
PRF0006212A GME 22 (up)
148
0
50
450
255
Ø1
85
238
45
0
15
Ø
30
2
175
302
215
Up jest przystosowany do montażu w rozmaitych konfiguracjach.
Można wybrać liczbę modułów zasysających (1-3), dodając dodatkowe
moduły do modułu podstawowego zgodnie z życzeniem. Moduły
podstawowe i dodatkowe dostępne są w 4 różnych wykończeniach.
Up można łatwo zainstalować w sufitach podwieszanych, obok silnika
(zarówno opcja pochłaniacz jaki i wyciąg jest możliwa); silnik może być
również zainstalowany na zewnątrz domu lub mieszkania (tylko w opcji
wyciągu). Poniższy schemat zawiera wszystkie informacje i dane
potrzebne aby wybrać odpowiednią kombinację modułów,
silnik i rury.
RODZAJ MONTAZU
installation mode
WYCIĄG Z SILNIKIEM ZEWNĘTRZNYM
Duct out with external motor
E-CARE
E-care
E-CLEAN GLASS
Up is available in a number of different configurations. You can choose
the number of aspiration modules (1-3), adding extra ones to the
standard module as required. The standard and optional modules are
available in 4 different finishes. Up can be easily installed in false ceilings
alongside the motor (both recirculation or ducted configurations are
possible); the motor can also be installed outside your home or flat
(ducted configuration only). The following diagram gives you all the
information and details you need to choose the right combination of
modules, motor and pipes for your desired set-up.
WYCIĄG Z SILNIKIEM WEWNĘTRZNYM
Duct out with internal motor
POCHŁANIACZ Z SILNIKIEM WEWNĘTRZNYM
Recycling with internal motor
Zestaw rura elastyczny soft 0 150
Soft flexible pipe kit 0 150
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150
Soft flexible pipe kit Ø 150
KIT0092742
E-CLEAN STEEL
KIT0092737
E-SOFT KIT0092747
Zewnetrzny
Outside
Silnik zewnętrzny
External motor
GME 22
DETERGENT DO SZKŁA
Glass cleaner
DETERGENT DO STALI
Steel cleaning agent
ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY O
WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU
Microfiber cleaning cloth
UKŁAD MODUŁÓW
1 MODUŁ
1 module
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150 Silnik
Soft flexible pipe kit Ø 150
wewnętrzny
Internal motor
GME 11
Krata powietrza w zestawie montażowym
pochłaniacza
Air grid included in installation recycling kit
Silnik
wewnętrzny
Internal motor
GME 11
module composition
2 MODUŁY
2 modules
3 MODUŁY
3 modules
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150
Soft flexible pipe kit Ø 150
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150
Soft flexible pipe kit Ø 150
ZDALNEGO STEROWANIA
Remote controls
KIT. REMOTE CONTROL WHITE KIT0101683
Nakrętka 0 150 w załączona do zestawu do
instalacji 2/3 modułów
Cap Ø 150, included in inst. kit 2/3 modules
0 200
KIT. REMOTE CONTROL BLACK KIT0102341
KIT. REMOTE CONTROL CHROME KIT0102493
Ø 200
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150
Soft flexible pipe kit Ø 150
Zestaw do instalacji 2/3 modułów
Installation kit 2/3 modules
Zestaw do instalacji 2/3 modułów
Installation kit 2/3 modules
UP ZESTAW DO INSTALACJI up installation kit
KIT0046505
KIT0046504
KIT0100153
KIT0100154
Zestaw do instalacji pochałaniacza
Installation recycling kit
Zestaw do instalacji 2/3 modułów
Installation kit 2/3 modules
Zestaw rura elastyczny soft Ø 150x1,5m (10 pc)
Soft flexible pipe kit Ø 150x1,5m (10 pcs)
Zestaw rura elastyczny soft Ø 200x1,5m (10 pc)
Soft flexible pipe kit Ø 200x1,5m (10 pcs)
Filtr weglowy
Charcoal filter
120 ELICA
121 ELICA
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
OKAP?
OKAP JEST NIEZBĘDNY DO TEGO, BY MÓC
ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM W KUCHNI.
Jego główna funkcja polega na poprawie
jakości powietrza poprzez usuwanie
spalin, nieprzyjemnych zapachów i oparów
powstających podczas gotowania, szkodliwych
dla zdrowia i niszczących meble i ściany.
Okap jest cennym sprzymierzeńcem Twojego
dobrego samopoczucia. Z tego powodu,
wybierając okap, należy się upewnić, że
gwarantuje on:
• Zasysanie powietrza odpowiadające twoim
potrzebom, tak, aby uzyskać odpowiednią
wymianę powietrza i mniejsze zużycie
energii elektrycznej
• Odpowiednie oświetlenie ułatwiające
przygotowywanie potraw
• Design zgodny z twoimi upodobaniami i
wymaganiami
• Łatwość obsługi i cichą pracę
WHY THE HOOD
THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE
CLEAN AIR IN THE KITCHEN.
Its main function is to improve the quality of
air, by eliminating burning fumes, bad cooking
odours and vapours that are harmful to both
people, furniture and walls.
The hood is a valuable ally for your wellbeing.
This is why, when choosing one, you need to
make sure that it provides:
• Suction performance suitable for your
needs and environment, in order to obtain
proper air flow and lower electricity
consumption
• Effective light source to facilitate food
preparation
• Design that suits your taste and needs
• Good usability and low noise level
JAK GO WYBRAĆ
HOW TO CHOOSE IT
WYBIERZ OKAP, KTÓRY UŁATWI CI PRACĘ
W KUCHNI, ZAPEWNI SWOBODĘ RUCHÓW I
UŁATWI PRZYGOTOWYWANIE POTRAW.
CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR
WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM
OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD
PREPARATION.
Okap musi posiadać również odpowiednią moc
zasysania. Oceń wymiary swojej kuchni oraz
przyzwyczajenia kulinarne: tylko w ten sposób
uzyskasz odpowiednią wymianę powietrza i
mniejsze zużycie energii elektrycznej.
W prosty sposób można obliczyć jakie
natężenie przepływu jest najbardziej
odpowiednie do każdej kuchni.
Wystarczy pomnożyć przez 10 objętość
pomieszczenia, aby uzyskać idealne natężenie
przepływu.
Wybierz starannie swój okap i zapewnij powiew
świeżego powietrza w swojej kuchni
MOŻLIWOŚCI MONTAŻU SĄ WIELORAKIE,
WYSZUKAJ MODEL, KTÓRY NAJBARDZIEJ
PASUJE DO TWOJEGO OTOCZENIA, STYLU
ŻYCIA I SPOSOBU BYCIA
1
Naścienny
Meble kuchenne są ustawione pod ścianą,
a płyta kuchenna przylega do ściany.
Okap jest instalowany na ścianie.
2
Nad wyspą
Kuchenka jest umieszczana na środku
pomieszczenia z płytą kuchenną
ustawioną z dala od ściany. Okap jest
podwieszany pod sufitem.
3
Narożny
Meble kuchenne są ustawione wzdłuż
dwóch ścian pomieszczenia, a płyta
kuchenna znajduje się w rogu. Okap
jest instalowany między przylegającymi
ścianami.
4
Do zabudowy
Płyta kuchenna jest instalowana pod
szafką kuchenną. Okap jest instalowany
wewnątrz szafki kuchennej.
The hood should also have the right suction
power. Consider the size of your kitchen and
your cooking habits: this is the only way to
obtain the right air flow and lower electricity
consumption.
1
Island
The kitchen unit is located at the center of
the room with the cooktop away from the
wall. Hood to be mounted on the ceiling.
3
Corner
The kitchen unit extends along two walls
of the room and the cooktop is located in
the corner. Hood to be installed between
the adjacent walls.
4
3
Built-in
The cooktop is located under a wall unit.
Hood to be installed inside the wall unit.
4
122 ELICA
THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD
IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY
SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY
AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO
THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND
RECIRCULATING.
Wiele z modeli firmy Elica jest przygotowanych
do pracy w obu wersjach. Przed rozpoczęciem
montażu okapu, należy pamiętać o poniższych
prostych zasadach podstawowych:
• Śledź krok po kroku wszystkie etapy
opisane w instrukcji obsługi produktu;
• Połącz okap zasysający z otworem
ewakuacyjnym przeznaczonym do tego
przewodem kominowym o przekroju 120/150
mm: zredukowana długość oraz brak kolanek
gwarantują najefektywniejsze działanie.
• Przestrzegaj podanej w instrukcji
minimalnej odległości od płyty kuchennej,
niezbędnej do uniknięcia uszkodzeń części
funkcjonalnych oraz dla zachowania
bezpieczeństwa osób;
• Upewnij się, że gniazdko elektryczne znajduje
się w pobliżu miejsca montażu okapu.
• W razie trudności w montażu, zwróć się do
wyspecjalizowanego technika;
Montaż i konserwacja zmieniają się w
zależności od rodzaju okapu :
Many elica models can operate in both versions.
When installing your hood, bear in mind these
simple basic rules:
6
THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION
OPTIONS,
FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR
ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING
2
PRAWIDŁOWY MONTAŻ, JAKI GWARANTUJE
WYSPECJALIZOWANY PERSONEL,
ZAPEWNIA DOSKONAŁE DZIAŁANIE OKAPU.
SPOSÓB MONTAŻU I KONSERWACJI ZMIENIA
SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI OKAPU:
WYCIĄGOWEJ I FILTRUJĄCEJ.
2
Choose your hood carefully and bring new air
into your kitchen.
Wall-mounted
The kitchen unit is located against the
wall with the cooktop adjacent to the wall.
Hood to be mounted on the wall.
HOW TO INSTALL IT
5
A simple calculation allows understanding the
most suitable capacity for every kitchen. Jut
multiply the volume of the room by 10 to obtain
the ideal capacity.
1
ZALECENIA MONTAŻOWE
OKAP WYCIĄGOWY
Okap w wersji wyciągowej odprowadza
powietrze na zewnątrz budynku. To
najbardziej rozpowszechniony rodzaj
okapu, ponieważ gwarantuje wysoką
wydajność, duże natężenie przepływu i
niski poziom wytwarzanego hałasu.
OKAP W WERSJI FILTRUJĄCEJ
Okap w wersji filtrującej usuwa
nieprzyjemne zapachy dzięki
zastosowaniu filtra przeciwzapachowego
i ponownie wprowadza powietrze do
pomieszczenia kuchennego. Ten rodzaj
okapu jest odpowiedni w sytuacjach, gdy
brak jest otworu ewakuacyjnego. Ponadto,
umożliwia on oszczędności, ponieważ
unika rozpraszania ciepła na zewnątrz.
•
•
•
•
•
Follow all the steps shown in the
instruction manual of the product;
Connect the duct-out hood to the outside
with a dedicated pipe: minimized length
and absence of bends ensure better
performance.
Comply with the minimum distance from
the cooktop specified in the manual, in
order to avoid damaging working parts
and ensuring people’s safety;
Make sure that the outlet che is close to
the product for connection.
In the event of difficulties, seek assistance
from a reliable specialized technician;
Assembly varies according to the type of hood,
duct-out or recirculating
5
6
DUCT-OUT HOOD
The duct-out hood exhausts air to the
outisde. This is the most used type,
because it ensures high performance, high
capacity and low noise level.
5
RECIRCULATING HOOD
The recirculating hood removes bad
odours by means of a dedicated charcoal
filter and reintroduces air into the kitchen.
This type is suitable for rooms with no
extractor duct, affords air saving and
avoids thermal losses to the outside.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
TAKING CARE OF IT
PIERWSZYM KROKIEM DLA ZAPEWNIENIA
DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI I PRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA OKAPU JEST UTRZYMYWANIE
W DOSKONAŁYM STANIE SYSTEMU
FILTRUJĄCEGO.
Istnieją dwa rodzaje filtrów:
• Filtr przeciwtłuszczowy chroni okap
zatrzymując cząsteczki tłuszczu.
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
wymaga okresowego czyszczenia przy
użyciu naturalnego detergentu, ręcznie
lub w zmywarce do naczyń w niskich
temperaturach (*). Papierowy filtr
przeciwtłuszczowy należy natomiast
wymieniać co miesiąc, w zależności od
stopnia zużycia.
• Filtr przeciwzapachowy z aktywnym
węglem wyłapuje i zatrzymuje zapachy
powstałe podczas gotowania. Pamiętaj
o wymianie filtra co 3-4 miesiące. Filtry
przeciwzapachowe long life mają dłuższy
okres żywotności: należy je wymieniać co
dwa lata.
Drobne i proste środki zapobiegawcze pomogą
ci utrzymać wydajność okapu.
(*) Należy zawsze sprawdzić sposób mycia
filtra w instrukcji obsługi produktu
TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT
OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH
DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS,
THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING
SYSTEM IN GOOD CONDITION.
There are two types of filters:
• The grease filter protects your hood by
trapping particles of grease. The aluminum
or stainless steel grease filter requires
periodic cleaning by hand with neutral
detergent or in the dishwasher at low
temperature (*). The paper grease filter
must be replaced every month depending
on use.
• The active charcoal filter installed on
recirculating hoods, traps odour particles
of air. Remember to replace it every 3-4
months. Long life filters have a longer life:
they must be replaced every two years.
Simple precautions will help you keep your
hood in perfect condition.
(*) Always follow the instructions for washing
the filter on the manual of the product
123 ELICA
6
WYKONANE PRZEZ ELICA
Realized by Elica
BARBARA PERSIGILLI
Coordination
VALERIA SPINSANTI
Graphic editing
WE WSPÓŁPRACY Z
In collaboration with
33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D
SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation
PAZZINI EDITORE, RIMINI
Druk typograficzny nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne
kolory i materiały.
The printing process do not always permit a faithful
reproduction of tones and materials of originals.
Elica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych i
szczegółów produktów znajdujących się w niniejszym katalogu
bez konieczności wcześniejszego o tym informowania.
Elica may at any time modify the specifications and details of
the products present in the catalogue.
Listopad 2014
November 2014
BEZPŁATNY EGZEMPLARZ
Katalog jest własnością Elica spa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabrania się powielania w całości lub w części.
This catologue is of exclusive proprietà of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction
of catalogue is stricty forbidden.
ZAMMC0171
Printing
follow us on elica.com, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube
DYSTRYBUCJA W POLSCE
Ital Group
T +48 530 555 888 / +48 71 385 08 96
[email protected]
www.italgroup.pl
elica.pl

Podobne dokumenty