regulamin konkursu „zdjęcie - oknem na świat”

Transkrypt

regulamin konkursu „zdjęcie - oknem na świat”
REGULAMIN KONKURSU
„ZDJĘCIE - OKNEM NA ŚWIAT”
Konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE - OKNEM NA ŚWIAT” organizowany jest przez
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej.
Cele konkursu:
l.
2.
3.
4.
Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania fotografią.
Rozwijanie pozalekcyjnych zainteresowań uczniów.
Zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu fotografii.
Uwrażliwienie uczniów na piękno oraz różnorodność otaczających nas
krajobrazów.
5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich talentów.
6. Wykorzystanie najlepszych prac jako ozdób szkolnych korytarzy.
Zasady konkursu:
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń bądź absolwent Zespołu
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.
Kategorie:
Uczestnicy konkursu mają do wyboru pięć kategorii:
Cztery pory roku Podbeskidzia
Bielsko-Biała moje miasto
Ziemia znana i nieznana
Makrofotografia
Nasza Szkoła
Kategorie pierwsza i druga dotyczą naszego regionu widzianego z różnej
perspektywy czasu i miejsca.
W kategorii trzeciej uczestnik może zamieścić fotografie z różnych stron świata.
Czwarta kategoria to standardowa technika wykonywania zdjęć o dużym
powiększeniu.
Do piątej kategorii zaliczamy wszystkie zdjęcia ukazujące wesołe aspekty życia
naszej Szkoły.
Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Po każdym z nich wybrane zostaną
najlepsze z prac. Wyniki będą każdorazowo ogłaszane. Najlepsze prace zostaną
wybrane
w głosowaniu internetowym prowadzonym na stronie Samorządu
Uczniowskiego
i umieszczone na ścianach szkolnych korytarzy. Przewidywany
czas zakończenia wszystkich czterech etapów konkursu to 28.02.2013r.
Terminy zakończenia poszczególnych etapów:
I - 28.02.2012
II - 22.06.2012
III - 30.11.2012
IV – 28.02.2013
Zdjęcia przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu, wyłącznie w formie
cyfrowej, zapisanej na płytach CD-ROM. Ich ilość nie może przekroczyć 10 zdjęć na
jednego uczestnika w ciągu trwania jednego z etapów(tj. 4.0 zdjęć na jednego
autora w czasie trwania konkursu}.
Format zdjęć:
Zdjęcia muszą być wykonane w wysokiej rozdzielczości ze względu na
ewentualną możliwość ich drukowania w dużym formacie. Zdjęcia nie mogą być
kadrowane do niestandardowych rozmiarów lub do rozległych panoram.
Ocenianie:
Każdy nauczyciel oraz uczeń Zespołu może dokonać jednokrotnej oceny
każdego zdjęcia biorącego udział w konkursie*.
Zdjęcia będą umieszczone na. stronie internetowej Samorządu Uczniowskiego
anonimowo (bez podania nazwiska autora). Głosujemy więc na numer zdjęcia.
Nagroda:
Dla autora najlepiej ocenionych prac przewidziana jest atrakcyjna nagroda
rzeczowa. Zdjęcia osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane na szkolnych
korytarzach.
*W przypadku spamowania zdjęć ocenami pozytywnymi bądź negatywnymi zdjęcie
może zostać potraktowane przez Samorząd Uczniowski w dowolny sposób mający
różny (niekoniecznie negatywny) wpływ na samo zdjęcie. Decyzja jest ostateczna.

Podobne dokumenty