ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO EGZAMINU

Komentarze

Transkrypt

ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO EGZAMINU
ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO EGZAMINU
CZĘŚĆ XIV
Zad 135. Co to jest pierwiastek sześcienny z dowolnej liczby a?
Co to jest pierwiastek kwadratowy z nieujemnej liczby a?
Zad 136. Oblicz:
a)
b)
361
4
25
1
27
d)
144  3 343
c)
c)

3
3
64
Zad 137. Zapisz w prostszej postaci:
64  3 64
a)
d) 93 3  43  3
 
g) 2 7
2
b)
e) 3 7  7
 
h) 3 2
15 3
2 3
5
f) 6 5  2 5
2
Zad 138. Usuń niewymierność z mianownika:
2
a)
b)
3
1
3
Zad 139. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka:
a)
d)
8
3
16
b)
e)
50
3
128
72
c)
Zad 140. Zapisz w prostszej postaci:
8 2
a)
b) 2 50  3 2
c)
3
16  43 2
Zad 141. Oblicz
a)
d)
36  144
3
b)
3
8  169
c) 3 72 : 2
2 3 4
Zad 142. Oblicz pole:
a) kwadratu o boku 5 cm
b) koła o promieniu 2 3 cm
c) trapezu: a  7 , b  2 7 , h  7
d) graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi
podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 18 cm.

Podobne dokumenty