Portret kobiety - Wejman Gallery

Transkrypt

Portret kobiety - Wejman Gallery
zapraszają na wystawę kolekcjonerską
połączoną ze sprzedażą
od 20 sierpnia do 15 września 2015
od
po
W Y S TAWA T O WA R Z Y S Z Ą C A F E S T I WA LO W I
Twórczość Gottlieba, Menkesa, czy Muter to
najpiękniejsze artystyczne ślady zaginionego świata
duchowości polskich Żydów. Otwartość w postrzeganiu
dylematów światopoglądowych i otaczającego ich
świata, przyniosła wspaniałe efekty w postaci sztuki
uniwersalnej i ponadczasowej, znajdującej szerokie
uznanie zarówno dawniej, jak i dziś.
Krzysztof Wejman, właściciel Wejman Gallery
Henryk Berlewi (1894-1967), Roman Kramsztyk
(1885-1942), Bruno Schulz (1892-1942), Mojżesz Kisling
(1891-1953), Mela Muter (1876-1967) – to jedne z
najbardziej znaczących nazwisk polskiej sztuki XX w. Prócz
nich na kartach historii sztuki odnotowuje się dziesiątki
artystów pochodzenia żydowskiego działających na
terenach polskich. Wystawa kolekcjonerska towarzysząca
festiwalowi „Warszawa Singera” to okazja, aby
przypomnieć szerokiej publiczności jak liczną stanowią
grupę. Co zaś więcej – jak doniosły jest ich wkład w
dorobek nowoczesnej sztuki polskiej.
Licząca w okresie międzywojennym 3,5 mln osób
mniejszość żydowska wydała ogromne grono
utalentowanych twórców. Różniący się między sobą pod
względem zaangażowania religijnego, języka, poczucia
przynależności narodowej, na gruncie sztuki opowiadali
się za rozmaitymi tendencjami, tworzyli zarówno sztukę
tradycyjną, jak i awangardową. W nurcie tej ostatniej
działali ekspresjoniści skupieni w łódzkiej grupie Jung
Jidysz, m.in. Henryk Berlewi. Mimo, iż ugrupowanie
to jest przez badaczy dopiero odkrywane, zostało uznane
za jedno z najważniejszych zjawisk sztuki polskiej
dwudziestolecia międzywojennego.
Pamiętając o ich przynależności etnicznej oraz bagażu
kultury, jaki niosą, twórczości artystów związanych
z Polską od pokoleń nie sposób analizować w oderwaniu
od sztuki polskiej. Równocześnie – nie da się pisać historii
polskiej sztuki wyłączając ich udział. Hucuł na koniu,
Modlący się Żydzi, Miłosierdzie, Święty Franciszek, Katedra
Notre-Dame w Paryżu – to jakże często spotykane
w polskich muzeach tytuły obrazów. Te, które będzie
można obejrzeć na wystawie sygnowane są nazwiskami
Zygmunta Menkesa (1896-1986), Leopolda Gottlieba
(1879-1934), Aleksandra Blondera (1909-1949), Alicji
Hohermann (1902-1943).
Malarze pochodzenia żydowskiego to najsłynniejsi
przedstawiciele École de Paris, grupy malarzy osiadłych
w Paryżu, działających tam w 1. poł. XX w. Reprezentujący
różnorakie tendencje artystyczne, chłonni i ciekawi świata
twórcy porzucili swoje rodzinne strony, by osiąść w mekce
artystów i całkowicie oddać się sztuce. Dziś prace Henryka
Gotliba (1890-1966), Meli Muter, Szymona Mondzaina
(1888-1979), Joachima Weingarta (1895-1942) są wysoko
cenione przez kolekcjonerów i poszukiwane na rynku
światowym.
Świat polskich Żydów uległ zagładzie z wybuchem
II wojny. Nie sposób więc mówić o tej sztuce nie myśląc
o Holokauście. Jego świadectwem są Obrazki domowe
Elżbiety Nadel (1920-1989), późniejszej rysowniczki
i karykaturzystki. Są one szczególnym uzupełnieniem
ekspozycji. Nie ma w nich dramatyzmu, ani rozpaczy.
Autorka z widoczną ironią przedstawia niby zwyczajne
życie przesiedlonej do lwowskiego getta inteligenckiej
rodziny. Ukazuje tym samym z pełnią wyrazu
absurdalność wojny.
Twórczość tych, którzy ocaleli zalicza się do
najciekawszych zjawisk sztuki polskiej 2. poł. XX w. Często,
jak np. w przypadku Jonasza Sterna, jest ona wyrazem
traumatycznych przeżyć. Niejednokrotnie do niedawna
nie była w Polsce znana. Tak jest w przypadku działającej
w Londynie Franciszki Themerson (1907-1988).
Rysowniczka, malarka, scenografka, realizatorka filmowa,
żona Stefana Themersona, zyskała sobie za życia wysokie
uznanie, czego wyrazem były liczne nagrody i wyróżnienia
na wystawach międzynarodowych. Dziś jej twórczość
odsłania się także przed publicznością polską.
dr Monika Bryl, kierownik Salonu D.A. Artissima
Większości z tych nazwisk nie zapamiętamy, wielu
zapewne w ogóle już nie poznamy. A to właśnie środowiska
żydowskie wschodniej Europy zrodziły tak wiele
artystycznych talentów. Soutine, Lipchitz, czy Kisling to
artyści znani na świecie. Ale większość nigdy nie zdążyła się
przebić, a potem pamięć o nich została zmieciona przez
Holocaust. Od lat trwają niemal archeologiczne prace
odkrywania na nowo świata tej oryginalnej i nad wyraz
nowoczesnej sztuki. Nasza skromna wystawa pragnie
pokazać choćby drobny jej fragment.
Adam Chełstowski, prezes D.A. Artissima
Henryk Berlewi (1894-1967), Roman Kramsztyk
(1885-1942), Bruno Schulz (1892-1942), Moïse Kisling
(1891-1953), Mela Muter (1876-1967) – these artists are
considered the most significant names in Polish art of the
twentieth century. They clearly stand out as the most
distinguished and influential artists among the numerous
Polish painters of Jewish origin. The exhibition,
accompanying the "Singer's Warsaw Festival", presents items
from private art collections in an attempt to honour these
artists' contribution to the modern Polish art, and also to
remind the general audience how large and diverse group
these artists were.
101.
Mela Muter
(właść. Mutermilchowa
z Klingslandów Maria Melania)
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)
Pont Marie
Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Tours, Francja
ok. 1915
akwarela, gwasz, tusz/papier
47,5 x 38,5 cm
sygn. d.śr.: à la petite andrée gazzies / Maria Mela Muter
102.
Mela Muter
(właść. Mutermilchowa
z Klingslandów Maria Melania)
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)
Pejzaż z mostem na Rodanie
ok. 1945
olej/płótno
38 x 46 cm
na odwrociu etykieta: z Maxwell Galleries, San Francisco
103.
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)
Pejzaż z Roussillon
1943
olej/ tektura
33 x 46 cm
sygn. p.d.: Hayden
na odwrocie napis:
Roussillon d'apt / par Hayden
104.
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)
Paryskie nabrzeże
ok. 1933
olej/ tektura
50 x 70 cm
sygn. l.d.: Hayden
105.
Abraham Weinbaum (Wenbaum)
(1890 Kamieniec Podolski – 1943 deportowany)
Bulwar Saint Michel
1930
pastel/papier
41 x 55,5 cm
sygn. p.d.: A. Wenbaum Paris 1930/Bd St. Michel
106.
Isaac Antcher
(1899 Perescina, Mołdawia – 1992 Paryż)
Pejzaż
olej/płótno
33 x 41 cm
sygn. l.d.: Antcher
107.
Szymon Müller
(Miller)
(1885 Kraków – 1942?)
Pejzaż z Gorlic
olej/sklejka
22,5 x 36 cm
sygn. p.d.: Szymon Müller
108.
Henryk Rabinowicz
(1900-1942)
Podwórze w Kazimierzu
1929
olej/płótno
47,5 x 58 cm
sygn. p.d.: H. Rabinowicz-29 r.
Tematyka ujęta w obrazie wpisuje się w zainteresowanie Rabinowicza tym, co zniszczone i zrujnowane
w krajobrazie i co zwykle mało atrakcyjne dla widza: połamane płoty, spustoszone domy czy zagrody.
Opuszczone podwórko ze starą zabudową, utrzymane jednak w ciepłej kolorystyce, potwierdza te inspiracje.
Charakterystyczne dla twórczości malarza były widoki architektoniczne, głównie Kazimierza nad Wisłą, do
którego wyjeżdżał często w latach 30 XX w. Henryk Weber zwracał uwagę na „reumatyczne uliczki
z poranionymi tyłami domów i postrzępionymi parkanami”, typowe dla tego miasta. Rok przed powstaniem
opisywanego obrazu, artysta uczestniczył w wystawie Salonu Wiosennego Sztuki Żydowskiej w lokalu
Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. Od 1930 r. Rabinowicz brał udział m. in. w wystawach
organizowanych przez Instytut Propagandy Sztuki. Dwa lata po namalowaniu Podwórza artysta indywidualnie
zaprezentował swoje prace w Salonie Datynera. W tym okresie (1932 r.) Rabinowicz wziął także udział
w wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza n. Wisłą.
109.
Aleksander (Sasza, Szaje)
Andre, Andrej Blonder
(Blondel)
(1909 Czortków – 1949 Paryż)
Katedra Notre Dame
w Paryżu
olej/tektura
38 x 46 cm
sygn. p. d.: Blondel
110.
Natan Grunsweigh
(Nathan Grunsweig)
(1880 Kraków – 1943 Kraków)
Motyw miejski
1924
olej/płótno
55 x 46 cm
sygn. l.d.: Grunsweigh /24
111.
Zygmunt (Sigmond)
Landau
(1898 Łódź – Tel Aviv 1962)
Drzewa
olej/tektura
45 x 58 cm
sygn. l.d.: Landau
112.
Szymon (Simon) Glatzer
(1890 Dubin – 1945 Aix-en-Provence)
Barka na rzece
olej/płótno
46 x 38 cm
sygn. l.d.: Glatzer
na odwrocie monogram malarza: S.G
113.
Autor nierozpoznany
Stare jatki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
1925-1939
olej/płótno
88 x 109 cm
114.
Sara
Majerowicz-Gliksmanowa
(Fajtlowicz)
(1910 Chęczyn – 2005)
Motyw z elektrowni łódzkiej
olej/płótno
61 x 72 cm
sygn. p.d.: S. Gliksmanowa
na odwrocie naklejka Instytutu
Propagandy Sztuki
115.
Joachim Weingart
(Weingarten)
(1895 Drohobycz – 1942 Auschwitz)
W porcie
olej/papier naklejony na sklejkę
24 x 30 cm
sygn. p.d.: Weingart
116.
Zygmunt (Sigmund)
Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, Nowy Jork)
Autoportret z psem /Pejzaż
obraz dwustronny
ok. 1924
gwasz, akwarela/papier
61 x 45,7 cm
sygn. l.d.: Menkes
Proweniencja:
– Józef (Marion) Gutnajer, USA
(1910-2004), architekt, właściciel galerii
sztuki w przedwojennej Warszawie, brat
słynnych antykwariuszy Bernarda i Abe
Gutnajerów
– Dom aukcyjny Christie`s, New York,
29.08.2012 (poz. 59)
117.
Roman Kramsztyk
(1888 Warszawa – 1942 tamże)
Portret mężczyzny z papierosem
olej/płótno
73 x 60 cm
sygn. p.g.: Kramstyk
Proweniencja:
– Dom aukcyjny DESA Unicum,
168 Aukcja Dzieł Sztuki,
9.12.2010, Warszawa (poz. 37)
– kolekcja prywatna, Paryż
118.
Zygmunt (Sigmund)
Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, Nowy Jork)
Hucuł na koniu
1928
olej/płótno naklejone na deskę
60 x 29 cm
sygn. p.d.: MenKes
119.
Abraham Weinbaum
(Wenbaum)
(1890 Kamieniec Podolski – 1943 Sobibor)
Portret młodego Żyda
technika mieszana
21 x 11 cm
sygn. l.d.: A. Wenbaum
120.
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, Nowy Jork)
Kobieta przed lustrem
lata 40-ste XX w.
olej/płótno
47,5 x 33 cm
121.
Leopold Gottlieb
(1879 Drohobycz – 1934 Paryż)
Miłosierdzie (Barmherzigkeit)
1906 litografia barwna/papier czerpany
36 x 27 cm
sygn. ołówkiem p.d.: Leopold Gottlieb
sygn. i opisany na odwrocie
l.d.: L. Gottlieb, Barmherzigkeit
Opisany i reprodukowany:
– Die Graphischen Kunste, XLIII.
Jahrgang,
Heft 1, Wien 1920, s. 76.
Praca pochodzi z ekskluzywnej
edycji przygotowanej dla
wiedeńskiego wydawnictwa
Verlag des Gesselschaft für
verwielfältigende Kunst,
zawierającej tylko dzieła
sygnowane przez artystów.
Brak nadruków typograficznych.
122.
Max Band
(1901 Naumestis, Litwa –
1974 Hollywood, Stany Zjednoczone)
Portret dziewczynki
olej/deska
29 x 24 cm
sygn. l.d.: Max Band
123.
Leopold Gottlieb
(1879 Drohobycz – 1934 Paryż)
Na łodzi
ok. 1925
technika mieszana/papier
54 x 45,7 cm
sygn. p.d.: Leopold Gottlieb
na odwrociu napis: Mr Cohn.
Proweniencja:
– Erich Cohn, New York;
– Riverdale collection, New York
Bibliografia:
– Artur Tanikowski, Wizerunki
człowieczeństwa, rytuały
powszedniości. Leopold Gottlieb
i jego dzieło, Kraków 2011, s. 186.
124.
Henryk Gotlib
(1890 Kraków –
1966 South Godstone, Anglia)
Mały marynarz
1920
olej/płótno
116 x 68 cm
sygn. i dat. p.d.: Genryk Gotlib 1920
125.
Józef Pressman
(Joseph Pressmane)
(1904 Beresteczko – 1967 Francja)
Głowa (studium)
olej/płótno
27 x 21,5 cm
sygn. p.d.: Pressmane
na odwrocie nalepka papierowa z napisem
niebieskim atramentem w jęz. francuskim:
imię i nazwisko artysty, adres, tytuł
126.
Leopold Gottlieb
(1879 Drohobycz – 1934 Paryż) Modlący się Żydzi II
1933 olej/deska
46 x 38 cm
sygn. p.d.: l. gottlieb
na odwrocie papierowa naklejka:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie | R 1935. Nr. 1628/56/ | Autor
Leopold Gottlib | Adres | Dzieło Modlący
się żydzi | Wykonanie olej. Cena
oraz pieczęć z urzędu celnego
127.
Georges Goldkorn
(1905 Szydłowice k. Słonimia –
1977 Paryż)
Martwa natura z filiżanką,
dzbankiem i wazonem na
żółtej tacy
olej/tektura
46,5 x 38 cm
sygn. l.d.: Goldkorn
128.
Alicja (Alice) Hohermann
(1902 Warszawa – ok. 1943 Treblinka)
Bukiet kwiatów
1942
olej/tektura
27 x 18 cm (w świetle oprawy)
sygn. i dat. l. d.: Alice Hohermann 42
129.
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)
Martwa natura z owocami i dzbankiem
ok. 1924
olej/płótno
46 x 55 cm
sygn. l.d.: Mondzain
na odwrocie etykieta z Maxwell Galleries, San Francisco
130.
Rajmund Kanelba (Kanelbaum)
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)
Kwiaty
olej /płótno
81 cm x 66 cm
sygnowany p.d.: Kanelba
131.
Sara Majerowicz-Gliksmanowa
(Fajtlowicz)
(1910 Chęczyn – 2005)
Martwa natura z butelką
i glinianym naczyniem
olej/tektura
62 x 57 cm
sygn. p.d.: S. Gliksmanowa
na odwrocie nalepka
z IX Dorocznej Wystawy ZPAP
w Łodzi (1954 r.)
132.
Sara Majerowicz-Gliksmanowa
(Fajtlowicz)
(1910 Chęczyn – 2005)
Martwa natura z jabłkami
olej/tektura
69,5 x 73 cm
sygn. p.d.: S. Gliksmanowa
133.
Artur Kolnik
(1890 Stanisławów – 1971 Izrael)
Ryby
olej/płótno naklejone na tekturę
27 x 35 cm
sygn. p.d.: Kolnik
na odwrocie pieczęć galerii
134.
Franciszka Themerson
(1907 Warszawa – 1988 Londyn)
Figura abstrakcyjna
ok. 1960
olej/płótno
25,5 x 18 cm
sygn. l.g.: themerson
135.
Marek Oberländer
(1922 Szczerzec – 1978 Nicea)
Postać osiowa
1963
akwarela, tusz lawowany/papier
49 x 64 cm (w świetle passe-partout)
sygn. i dat. p.d.:
M. Oberlander 1963 Paris
136.
Marek Oberländer
(1922 Szczerzec – 1978 Nicea)
Postać
1960
akwarela, pióro, tusz/papier
100 x 70 cm
sygn. śr.d.: M. OBERLÄNDER. 1960
Proweniencja:
– kolekcja prywatna, Szwecja
Wystawy:
– Polskie Dzieło Plastyczne w XV lecie
PRL, Warszawa, 1961
137.
Jonasz Stern
(1904 Kałusz k. Stanisławowa – 1988 Zakopane)
Krajobraz
1977
collage/płótno
44 x 55 cm
na odwrocie nalepka papierowa z napisem
flamastrem; na blejtramie nalepka z wystawy
indywidualnej w Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku z nr kat. 24
138.
Mojżesz Moise Kisling
(1890 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)
Paysage méditerranéen
litografia/papier
46,5 x 56,5 cm
sygn. i pieczętowana
p.d. przez Jeana Kislinga
numerowana l.d.: 5/150
139.
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)
Martwa natura
litografia/papier
47,5 x 60 cm
sygn. p.d.: Hayden
L.d.: Epreuve d'Artiste
140.
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)
Siedząca dziewczyna
ołówek/papier
49 x 33 cm ( w świetle oprawy)
sygn. p.d.: H. Berlewi
niżej Riri (lub Rizi – czerwoną kredką)
141.
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)
Portret młodej kobiety
ołówek/papier kremowy
34 x 25 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: H. Berlewi
142.
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)
Akt
1922
litografia barwna
61,5 x 49,4 cm
sygn. p.d.: H. BERLEWI ·1922
143.
Helena Berlewi
(Hel Enri)
(1873 Warszawa – 1976 Francja)
Krzewy
1956
akwarela/papier
23,5 x 35 cm
sygn. p.d.: Hel Enri / Paris 56
144.
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)
Akt
1936
ołówek/papier
27 x 37 cm
sygn. p.d.: H.BERLEWI.36
na odwrocie pieczątka:
Atelier Berlewi / Etude Chapelle
Perrin Fromantin / Versailles
145.
Maurycy Mędrzycki
(Maurice Mendjizki)
(1890 Łódź – 1951 Saint-Paul-de-Vence)
Portret młodej kobiety
1927
węgiel rysunkowy/papier
81 x 52 cm
sygn. i dat. l.g.: Mendjizky/1927
146.
Marek Włodarski
(Henryk Streng)
(1903 Lwów – 1960 Warszawa)
Mężczyzna z kapeluszem
1927
ołówek/papier
15 x 12 cm
ślad po sygn. i dat. p.d.: …1927
147.
Abba Fenichel
(1906-1968)
Zaułek pod mostem
l. 30. XX w.
akwaforta, sucha igła/papier
17 x 12 cm
sygn. ołówkiem p.d.: Abba Fenichel
148.
Elżbieta Nadel (Elisheva Landau)
(1920 Lwów – 1994 Izrael)
Teka: Obrazki domowe. 18 szkiców z natury
Lwów, 1942
gwasz, tusz/brystol
ok. 20,5 x 14 cm
18 obrazków tuszem, z planem mieszkania i stroną tytułową
oprawione w teczkę z czarnego kartonu
148.
Elżbieta Nadel
(Elisheva Landau)
(1920 Lwów – 1994 Izrael)
Teka: Obrazki
domowe.
18 szkiców
z natury
Lwów, 1942
gwasz, tusz/brystol
ok. 20,5 x 14 cm
18 obrazków tuszem
z planem mieszkania
i stroną tytułową,
oprawione w teczkę
z czarnego kartonu
148.
Elżbieta Nadel
(Elisheva Landau)
(1920 Lwów – 1994 Izrael)
Teka: Obrazki
domowe.
18 szkiców
z natury
Lwów, 1942
gwasz, tusz/brystol
ok. 20,5 x 14 cm
18 obrazków tuszem
z planem mieszkania
i stroną tytułową,
oprawione w teczkę
z czarnego kartonu
148.
Elżbieta Nadel
(Elisheva Landau)
(1920 Lwów – 1994 Izrael)
Teka: Obrazki
domowe.
18 szkiców
z natury
Lwów, 1942
gwasz, tusz/brystol
ok. 20,5 x 14 cm
18 obrazków tuszem
z planem mieszkania
i stroną tytułową,
oprawione w teczkę
z czarnego kartonu
149.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Dwóch mężczyzn
siedzących na ławce
węgiel/papier
20,5 x 28,5 cm
150.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Młodzieniec w kapeluszu
i dziewczynka
ołówek/papier
19 x 28 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
na odwrocie szkic:
Kobieta z robótką ręczną
151.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Przy posiłku
ołówek/papier
17 x 29 cm
sygn. l.d.: A. MARKOWICZ
152.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Mężczyzna siedzący
na krześle
ołówek/papier
17 x 29 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
153.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Portret kobiety
ołówek/papier
32,5 x 23 cm
sygn. l.d.: A. MARKOWICZ
154.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Siedzący na krzesłach
ołówek/papier
20,5 x 16,5 cm
na odwrocie szkic
155.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Portret kobiety w chustce
siedzącej przy stole
ołówek/papier
34 x 21 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
na odwrocie szkic:
Dwie staruszki
156.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Przemówienie
1. ćw. XX w.
ołówek/papier
20 x 30,5 cm
na odwrocie szkic:
Portret kobiety
157.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Widownia
ołówek, pastel/papier
19 x 24,5 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
158.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Towarzystwo w parku
pocz. XX w.
ołówek, węgiel/papier
11 x 14 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
159.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Przed sądem
1. ćw. XX w.
ołówek/papier
18,5 x 26 cm
sygn. l.d.: A. MARKOWICZ
rysunek na druku telegramu, wypełnionego
przez artystę: Adolf Wiener/Prądnik
czerwony/Serdeczne życzenia zasyłam młodej
parze i szanownym rodzicom / Markowicz
160.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
W tłumie
pastel/papier
16,5 x 20,5 cm
na odwrocie szkic:
Kobieta w długiej sukni i mężczyzna
161.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
Scena ze stacji
Auteuil w Paryżu
1. ćw. XX w.
ołówek/papier
17,5 x 25,5 cm
sygn. p.d.: A. MARKOWICZ
na odwrocie szkic:
Żołnierz
162.
Artur Markowicz
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)
W poczekalni
ćw. XX w.
ołówek/papier
17 x 29,5 cm
na odwrocie ołówkiem l.d.: 28a
163.
Wanda
Ładniewska-Blankenheimowa
(1905 Lwów – 1995 Paryż)
Nieśmiała
terakota
30 x 8 x 6 cm
sygn. p.d. bok podstawy: WLB
164.
Wanda
Ładniewska-Blankenheimowa
(1905 Lwów – 1995 Paryż)
Samotność
terakota
34 x 12 x 11 cm
sygn. na podstawie: WLB
miejsce wystawy:
Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST-y, parter)
tel. +48 22 890 72 12, [email protected]
www.artissima.pl
Salon otwarty:
od poniedziałku do piątku, w godz.: 11:00 - 18:00
współorganizator:
Warszawa, ul. Stefana Jaracza 8/18
tel. +48 603 534 181, [email protected]
www.wejmangallery.com
wizyta w galerii tylko po wcześniejszym umówieniu
organizator festiwalu „Warszawa Singera”
Fundacja Shalom
www.festiwalsingera.pl
patroni medialni wystawy:
współpraca redakcyjna:

Podobne dokumenty