Jarmark 2016 Berlin

Transkrypt

Jarmark 2016 Berlin
Jarmark i Berlin w jeden dzień
Termin: 10.12.2016
Cena: 160 zł/os
Ramowy program imprezy
10.12.2016 (sobota): Wyjazd z Kędzierzyna 4.00 (kryta pływalnia), 4.10 – Carrefour, 4.20
– dw. PKS Koźle, 5.20 – plac przed Domem Kultury w Niemodlinie. Przejazd do Berlina
i zwiedzanie miasta: reprezentacyjna aleja stolicy Niemiec - Aleja Unter den Linden,
Brama Brandenburska, miejsce przebiegu Muru Berlińskiego. Przejazd na Gendamenplatz
z katedrą francuską, przejście do Pomnika – mauzoleum Holocaustu, przejazd do Check
Point Charle (dawny posterunek graniczny między strefą sowiecką i amerykańską),
Kolumna Zwycięstwa, najsłynniejszy plac Berlina - Alexanderplatz, Ratusz, Katedra.
Zwiedzqanie Muzeum Techmiki. Dalsze zwiedzanie Berlina w tym gmach parlamentu
niemieckiego - Reichstag (z zewnątrz). Po zwiedzaniu - spacer po klasycystycznym
Berlinie: Nowy Odwach, budynek Opery, Katedra Św. Jadwigi. Czas wolny i pobyt na
BoŜonarodzeniowym jarmarku na Gendarmenmarkt. Jarmark ten jest jednym
z najpiękniejszych i najpopularniejszych w Berlinie. Posiada bogaty program artystyczny.
Występują tutaj (zarówno na scenie, jak i na samym placu) grupy taneczne, teatry ognia,
odbywają się koncerty chórów, pokazy Ŝonglerki, moŜna teŜ spotkać akrobatów
i szczudlarzy. Na Gendarmenmarkt swoje prace wystawia (i w tym samym czasie teŜ
tworzy) wielu malarzy, fotografów, grafików, rzeźbiarzy, kamieniarzy. Na niepowtarzalny
klimat tego jarmarku wpływają teŜ oświetlone historyczne budynki i ozdobione gwiazdami
białe namioty wystawowe. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do K-Koźla ok.
23.30
Uwaga: Program imprezy jest ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc moŜe ulec zmianie.
Świadczenia:
- przejazd luksusowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, toaleta)
- opieka pilota – przewodnika
- ubezpieczenie KL + CP, NNW, BP
Płatne dodatkowo: wstępy do zwiedzanych obiektów ok. 20 euro (wg indywidualnej decyzji uczestników
wyjazdu)

Podobne dokumenty