2 4 0 T ł uszcz Opis przedmiotu

Transkrypt

2 4 0 T ł uszcz Opis przedmiotu
GMINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna
Lp.
1
Parametr przedmiotu zamówienia
Koparka, fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w II połowie 2011
roku
2
Szerokość koparki 1900-2000 mm, wysokość min 2500 mm
3
Masa koparki min 5900 kg
4
silnik o mocy min 50 KM, 4 cylindry
5
Elektroniczny system redukcji obrotów silnika
6
rodzaj paliwa: olej napędowy (silnik wysokoprężny)
7
Ramię końcowe o dł. min 1900 mm
8
Głębokość kopania min 6500 mm
9
wyprowadzenia hydrauliczne do młota
10
Gąsienice gumowe szer. min 400 mm
11
Lemiesz szer. min. 188
12
Komplet łyżek: kopiąca 400 mm, kopiąca 600 mm, łyżka skarpowa 1500 mm
łyżka trapezowa
13
Komfortowy fotel z zagłówkiem i podłokietnikami
14
klimatyzacja manualna lub elektroniczna
15
Głowica do pogłębiania i odmulania rowów współdziałająca z ramieniem
hydraulicznym PA 53 TI CABLE
16
Szerokość robocza głowicy min. 600 mm
17
Pochył i obrót głowicy mechaniczny
18
Min 3 noże robocze i 3 łopaty wyrzucające
19
autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 50 km od siedziby
Zamawiającego
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.25.2012
1
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące
lub 4000 mth pracy silnika, zależności co nastąpi wcześniej;
2. Wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
3.
Odległość stacjonarnego punktu serwisowego: do 50 km od siedziby Zamawiającego,
4. Wykonawca, ewentualne awarie usunie w terminie do 36 godzin od chwili zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem,
5. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację w języku
polskim:
1) instrukcję obsługi i konserwacji dla przedmiotu zamówienia,
2) książkę serwisową i kartę gwarancyjną.
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.25.2012
2

Podobne dokumenty