hr w pigułce - szkolenia z zakresu prawa pracy

Transkrypt

hr w pigułce - szkolenia z zakresu prawa pracy
HR W PIGUŁCE SZKOLENIA Z ZAKRESU
PRAWA PRACY
adw. Piotr Wojciechowski
Szanowni Państwo,
Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do
mistrzostwa wymaga skupienia na jednym zadaniu w danym momencie, a nie rozproszenia
na wielu zagadnieniach. Odpowiadając na zgłaszane przez Państwa potrzeby proponujemy
szkolenia dedykowane grupom zawodowym, dla których prawo pracy staje się niezbędnym
narzędziem codziennej aktywności zawodowej.
SZKOLENIE Z PRAWA PRACY DEDYKOWANE PRACOWNIKOM PIONU HR
Zajęcia mają przede wszystkim praktyczny, warsztatowy charakter, dostarczają uczestnikom
informacji na temat bieżących zmian w prawie pracy, w czasie jego trwania omawiane jest bieżące
orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowisk urzędów centralnych – Ministerstwa i PIP. W czasie
szkolenia omawiane są praktyczne przypadki z udzielaniem rekomendacji opartych o najlepsze
doświadczenia naszej kancelarii.
Program szkolenie obejmuje praktyczne warsztaty z zakresu:
•
prowadzenia dokumentacji pracowniczej (sporządzanie
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę);
dokumentów
związanych
•
sporządzanie ogłoszeń rekrutacyjnych i umów o pracę;
•
obowiązku raportowania - informacja europejska;
•
badań i szkoleń bhp;
•
dokumentacji czasu pracy (harmonogramy, postanowienia regulaminu pracy, ewidencja
czasu pracy);
•
dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów i innych okresów nieobecności
w pracy (karty urlopowe, sporządzenie wniosków o urlopach rodzicielskich, plany urlopów,
wnioski o urlopy okolicznościowe);
•
zasady sporządzania wewnątrzorganizacyjnych reguł pracy – najlepsze rekomendacje
naszej Kancelarii.
SZKOLENIE Z PRACY DLA MANAGERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Profesjonalny menedżer pełni w dużej mierze funkcje HR-owca: łowi talenty, zatrudnia,
uczestnicząc aktywnie w procesie rekrutacji, wdraża do pracy, szkoli i rozwija, komunikuje
strategię i cele, buduje markę pracodawcy i markę swojego zespołu, profesjonalnie udziela
feedbacku i ocenia, a kiedy trzeba − jest mentorem i coachem. Dlatego tak istotne jest, aby
swobodnie posługiwał się prawem pracy na co dzień. W czasie szkolenia szczególny nacisk
położony zostaje na „wyrobienie” w uczestnikach odruchowych reakcji związanych
2 of 5
z analizowanymi sytuacjami w relacjach przełożonego z pracownikiem. Do tych sytuacji należy
m.in. prawidłowe przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, przyjęcie pracownika na stanowisku
pracy, ocena jego pracy, w tym analiza umiejętności nagradzania i karania pracowników, rola
menadżera w procesie rozwiązywania umów o pracę, analiza przyczyn rozwiązywania umów o
pracę, przeprowadzanie uprzednich rozmów z pracownikiem. W czasie szkolenia omówione
zostaną również zasady zarządzania czasem pracy oraz okresami niewykonywania pracy takimi
jak: urlopy wypoczynkowe, urlopy rodzicielskie, czy okolicznościowe.
Program szkolenia obejmuje:
•
nawiązywanie i rozwiazywania stosunku pracy ;
•
wybrane prawa i obowiązku osób zarządzających (m.in. dyskryminacja, mobbing,
dyscyplina w stosunkach pracy);
•
czas pracy;
•
urlopy wypoczynkowe.
CZAS PRACY
Dwudniowe szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się w organizacji planowaniem
i rozliczaniem czasu pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy, w czasie jego trwania omawiane
będą praktyczne przykłady. W czasie warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie
samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swojej organizacji.
Program szkolenia obejmuje:
•
planowanie czasu pracy;
•
rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia;
•
zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na
wybranych przykładach;
•
zarządzanie pracą nadliczbową;
•
zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę
i święto oraz w porze nocnej;
•
czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych;
•
odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć.
3 of 5
PODSTAWY PRAWA PRACY
Szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z prawem pracy. Głównym jego celem jest
zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa pracy w celu wykorzystywania nabytej już wiedzy
w codziennym wykonywaniu swojej pracy. Słuchaczami tego modułu mogą być pracownicy
poczatkujący w działach personalnych, świeżo upieczeni menadżerowie, pracownicy innych
działów merytorycznych, księgowość, płace, dla których znajomość prawa pracy nie jest
niezbędnym elementem, ale poznanie jego mechanizmów znacznie usprawni wykonywanie pracy.
Program szkolenia obejmuje:
•
zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem
prawnych aspektów postępowań rekrutacyjnych;
•
zasady zarządzania czasem pracy - praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy;
•
zasady udzielania urlopu wypoczynkowego;
•
wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami;
•
przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności
za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy przez pracodawcę.
INNE SZKOLENIA
Wszystkie szkolenia mogą zostać zorganizowane także jako szkolenia wewnętrzne
(in company) w Państwa organizacji. Treścią tych szkoleń stać się może jeden
z wybranych przez Państwa tematów, a na Państwa prośbę szkolenie odbyć się może na
podstawie autorskiego programu uwzględniającego szczególne potrzeby Państwa organizacji.
PROWADZĄCY
Adwokat, były wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu
Pracy, były inspektor pracy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych
uczelniach. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych
oraz udziela w mediach komentarzy z zakresu prawa pracy.
adw. Piotr Wojciechowski, Of Counsel
RACZKOWSKI PARUCH | Ius Laboris Poland | Global HR Lawyers
ul. Bonifraterska 17 - 00-203 Warszawa – Polska
M +48 609 447 184 | F +48 22 380 42 51
4 of 5
North America: Mexico - United States
Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Panama - Peru
Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy
Luxembourg - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom
Eastern Europe: Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Poland - Romania - Russia - Slovakia - Turkey - Ukraine
Middle East & Asia Pacific: China - India - Israel - Japan - Korea, Republic of - New Zealand - United Arab Emirates

Podobne dokumenty