Katalog wydany na 15-lecie Firmy W.Lewandowski P.H.U

Komentarze

Transkrypt

Katalog wydany na 15-lecie Firmy W.Lewandowski P.H.U
DOBRA JAKOŚĆ – ETYCZNE POSTĘPOWANIE – RACJONALNE CENY
Wiesław Lewandowski
Firma „W. Lewandowski” P.H.U. zajmująca się produkcją papierów higienicznych istnieje od 1992
roku i jest jednym z niewielu przedsiębiorstw bazujących wyłącznie na polskim kapitale. Jasno
określone priorytety, takie jak wysoka jakość oferowanych produktów oraz uczciwość i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, pozwoliły jej zdobyć zaufanie klientów i sprostać europejskim
standardom produkcji.
Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości właściciela oraz całej załogi, firma przechodzi ciągły rozwój
technologiczny, który jest gwarancją zwiększenia wydajności produkcji, podniesienia jakości oferowanych towarów, a także pozwala w większym stopniu chronić środowisko naturalne.
O solidności firmy świadczy duże uznanie jakim jej marka cieszy się na rynku krajowym i zagranicznym, a także liczne nagrody i wyróżnienia przyznane jej na przestrzeni piętnastu lat.
1
Fabryka Papieru we Włocławku
HISTORIA FABRYKI WE WŁOCŁAWKU
Fabryka Firmy „W. Lewandowski” mieści się we Włocławku. Niewątpliwy wpływ na wybór owego
miejsca miało jego historyczne zaplecze. Pofabryczny kompleks, w którym ponad sto lat temu
rozwijał się przemysł celulozowy był doskonałą bazą do stworzenia nowoczesnej fabryki papierów
higienicznych oraz motywacją do tego by utworzyć miejsce, które podobnie jak XIX wieczna fabryka zapisze się na stałe w historii polskiego papiernictwa.
Dzisiejsze, zmodernizowane hale fabryczne kontynuują więc ponad stuletnią tradycję produkcji
papieru rozpoczętą w 1898 roku przez Braci Cassirer. Wówczas była to pierwsza w Królestwie Polskim wytwórnia specjalizująca się w towarowej produkcji celulozy sulfitowej.
Obecny wygląd fabryki i przywrócenie jej świetności to lata naszej ciężkiej pracy oraz wytrwałość
w dążeniu do wyznaczonych sobie celów i spełnienia europejskich wymogów.
Zanim fabryka przybrała aktualny, zmodernizowany technologicznie kształt przeszła liczne przeobrażenia. Jej założycielami byli niemieccy kupcy pochodzenia żydowskiego – bracia Isidor i Maks
Cassirerowie.
Wybierając Włocławek na miejsce swojej fabryki brali pod uwagę kilka istotnych względów, m.in.
idealną lokalizację miasta, przez które przechodziła wówczas linia kolejowa łącząca Królestwo
Polskie z Niemcami. Dawała ona możliwość wywozu wyprodukowanej celulozy do potencjonalnych
odbiorców oraz była drogą transportu materiałów potrzebnych do produkcji. Dodatkowym atutem
przemawiającym na korzyść Włocławka było sąsiedztwo największej polskiej rzeki. Wisła spełniała
rolę komunikacyjną, jak i była nieograniczonym źródłem wody, niezbędnej w procesie produkcji.
Włocławek pod koniec XIX wieku był jednym z prężniej prosperujących miast na ziemiach polskich, co wiązało się również z dużą liczbą robotników chętnych do pracy w zakładzie.
Wszystkie te czynniki spowodowały, że dnia 12.IV.1897 przed rejentem Ulejskim został spisany
akt kupna placu pod budowę fabryki celulozy pomiędzy właścicielem Wiktorem Lewandowskim,
a nabywającym Maksem Cassirerem. Fabryka została uruchomiona we wrześniu 1899 roku.
2
Kadrę zarządzającą, fachową jak i pracowniczą stanowili Niemcy. Również większość urządzeń
i narzędzi potrzebnych do funkcjonowania produkcji zostało sprowadzonych z zagranicy. Cassirerowie przez cały cykl wytwórczości inwestowali w rozwój zakładu. Systematycznie zwiększano
ilość maszyn i budowano kolejne obiekty fabryczne. Potwierdzeniem tego może być fakt, że
w 1901 roku fabryka operowała sześcioma kotłami parowymi i jedną maszyną parową o sile 500
KM, a już kilka lat później, bo w 1912 trzema maszynami parowymi, turbiną parową, kilkunastoma
silnikami elektrycznymi i kotłami parowymi oraz trzema maszynami papierniczymi.
W pierwszym roku produkcji firma zatrudniała 394 osoby, których liczba wraz z rozwojem inwestycji regularnie wzrastała. W roku 1912 wynosiła już około 700 osób.
Fabryka Celulozy
na początku XX wieku
Zasługujący na uwagę jest fakt, że w latach I Wojny Światowej fabryka Braci Cassirer nie została
zamknięta i funkcjonowała w normalnym trybie. Zachowały się nawet dokumenty informujące
o 35% podwyżkach płac robotników oraz o uruchomieniu taniej kuchni dla pracowników w latach 1917-1918. Jednak mimo prowadzenia pewnego rodzaju polityki socjalnej oraz członkostwa
w „Towarzystwie Rozdawania Odzieży Ubogim Mieszkańcom Miasta Włocławka” właściciele nieustannie wchodzili w konflikty z mieszkańcami miasta. Podłożem sporów były zanieczyszczania
wód rzeki ściekami i odpadami pofabrycznymi. Kres konfliktom położyły dopiero niemieckie władze okupacyjne nakazujące Cassirerom budowę kanalizacji.
W 1918 kończy się okres rządów założycieli włocławskiej fabryki celulozy i zakład przechodzi pod
zarząd państwa, z ramienia którego funkcję dyrektora pełni inżynier Stanisławski. Jest to okres
budzącej się samoświadomości robotników, rozwijania poglądów demokratycznych, a co z tym
związane fali strajków.
Dwa lata później, w 1920 roku fabrykę wykupuje Robert Saenger i jest to okres intensywnego
powojennego rozwoju zakładu.
W 1929 roku następuje duży zwrot w historii wytwórni. Umiera R. Saenger, a część jego akcji wykupują Steinhagenowie, co powoduje fuzje fabryk: Włocławek – Myszków – Pabianice pod nazwą:
„Steinhagen i Saenger Fabryki Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna przy udziale kapitału zagranicznego w wysokości 25%”. Centrala firmy znajdowała się w Warszawie, prezesem został Steinhagen,
a przedstawicielem kapitału zagranicznego Skarżyński. Sytuację zmienia wybuch II Wojny Światowej, kiedy to fabrykę przejmuje okupant. W okresie tym produkuje się głównie z zapasów przedwojennych, ale już w 1941 roku składowane drewno zostaje zużyte, co powoduje zmniejszenie
produkcji, a nawet jej kilkakrotne wstrzymanie. Sytuacji nie zmienia nawet fakt, że w 1942 roku
fabrykę nabywa do spółki z Ostabankiem, Niemiec Mejer.
Dopiero koniec wojny przynosi poprawę położenia zakładu. Staje się on wówczas własnością klasy
robotniczej i właściwie tylko dzięki niej nie zostaje całkowicie zdewastowany i ograbiony. W 1945
roku na zebraniu ówczesnej załogi Celulozy oraz członków partii PPR i PPS wybrano Komitet
Robotniczy Fabryk Celulozy i Papieru, którego dyrektorem został C. Wierny. Nazwa całego kompleksu fabrycznego „Zakłady Celulozowo Papiernicze im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku”
funkcjonuje od roku 1952. Jest to okres szybkiego rozwoju fabryki, która dobrze prosperuje do
przełomu lat 80-90 tych.
Zmiana ustroju politycznego pociąga za sobą przeobrażenia gospodarczo-społeczne. Państwowe
zakłady pracy przeżywają poważne kryzysy i większość z nich upada. Podobny los spotkał Włocławskie Zakłady Papiernicze. W 1994 roku ogłaszają one upadłość. Część obiektów fabrycznych
początkowo dzierżawionych, zostaje zakupiona przez Firmę „W. Lewandowski”.
3
Osadnik przed i po renowacji
Willa Ernesta Wevera
lata 70-te XX wieku
Druk reklamowy
Fabryki Ernesta Wevera
BIURO FIRMY – WILLA ERNESTA WEVERA
Z równie dużym zaangażowaniem i pietyzmem Wiesław Lewandowski szukał miejsca na zlokalizowanie głównej siedziby firmy.
Zamiłowanie do historii i zainteresowanie zabytkami polskiej architektury spowodowało, że owym
miejscem stała się willa znajdująca się w Łodzi przy ulicy Kopernika 5, należąca niegdyś do
jednego z łódzkich fabrykantów – Ernesta Wevera. Właściciel dokonał starannej rewitalizacji budynku, oddając jego przedwojenny charakter i dbając o każdy szczegół wystroju wnętrza. Praca
ta została doceniona, ponieważ doprowadzony do doskonałości obiekt biurowy zajął 1. miejsce
i został nagrodzony statuetką w ogólnopolskim konkursie„Modernizacja Roku 2004” w kategorii
„Obiekty Mieszkalne”, a także 3. miejsce w łódzkim konkursie organizowanym m.in. przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej i pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi w kategorii „Wnętrza budujące
tożsamość Łodzi”.
Willa Ernesta Wevera została wybudowana około 1900 roku, w sąsiedztwie fabryki koronek, wstążek i tasiemek, której Wever był właścicielem do 1925 roku. Pracę nad jej tworzeniem nadzorował,
podobnie jak w przypadku zakładu, inżynier technolog Fryderyk Miks.
Jest to jednopiętrowy, skromny budynek, nawiązujący swą formą do nurtu secesyjnego. Cechują
go okna o zróżnicowanym kształcie, w tym jedno zamknięte pełnym łukiem, z wieńcem w dekoracji nadproża. Interesującym elementem jest umieszczona pod szczytem lukarna obramowana
wieńcem roślinnym.
Budynek przetrwał okres II Wojny Światowej i w latach 1951 – 1994 pełnił funkcję przyfabrycznego przedszkola Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora”. W roku 2003 został zakupiony
przez Firmę „W. Lewandowski”. W momencie zakupu dom był w fatalnym stanie i z pewnością nie
nadawał się do zagospodarowania. Dopiero remont całego budynku, począwszy od fundamentów
po dach, sprawił, że ponownie mógł on pełnić rolę obiektu użytkowego.
4
Główna siedziba firmy
w Łodzi przy ulicy Kopernika 5
korytarz
recepcja
klatka schodowa
Obecnie zachwyca nie tylko jego wnętrze, tworzone z pasją i olbrzymim zaangażowaniem przejawiającym się w doborze najmniejszych detali, ale również sam budynek i jego otoczenie wpisujące
się w fabrykancki charakter Łodzi.
„Zachwyca pełnym blaskiem…obiekt z zewnątrz eklektyczny, w środku staje się wczesnomodernistyczny. Wnętrza nie są konserwatorskim odtworzeniem, ale imponują dbałością o detal, konsekwencją stylistyczną i użyciem dobrych materiałów.
Marmurowe podłogi i balustrady z niklowanej stali, oszczędne i eleganckie w swej geometrii meble modernistyczne w recepcji. Doskonale dobrane meble ruchome: krzesła, stoliki.
Znakomite żyrandole i kinkiety. Odtworzona z dużą pieczołowitością stolarka drzwiowa i oszczędne sztukaterie sufitu oraz modernistyczne witraże dopełniają całości.
Cała inwestycja jest godnym do naśladowania przykładem. Szacunku, a nawet atencji inwestora
– nowego właściciela do tego, co otrzymaliśmy od historii jest tutaj ogrom.
Bardzo bym sobie i Łodzi życzył, by wszyscy inwestorzy byli tacy.”
Marek Janiak
Dziennik Łódzki 7.03.2005
5
Pierwsze produkty firmy
HISTORIA PAPIERÓW HIGIENICZNYCH
Dziś papier toaletowy jest produktem powszechnie znanym i używanym na całym świecie. Mimo
tego, że nie jest uznawany za artykuł szczególnie szlachetny, z pewnością jest niezastąpiony
w codziennym życiu.
Zanim wynaleziono papier toaletowy znany nam w obecnej formie korzystano z najprzeróżniejszych materiałów. Począwszy od trawy, liści, siana, mchu poprzez wodę, śnieg, piasek, a nawet
kamienie, kolby kukurydzy czy muszle. Stopniowo przechodzono do używania różnego rodzaju
tkanin, takich jak szmaty wełniane, konopne, koronki lub gąbki zamoczone w wodzie. Jednymi z długo utrzymujących się miejsc służących załatwianiu potrzeb fizjologicznych były jeziora
i rzeki, ponieważ rozwiązywały problem braku papieru.
Dopiero na początku XVIII wieku popularną formą papieru toaletowego stają się gazety. Ich niska
cena oraz szeroka dostępność powoduje, że z biegiem czasu wydawcy sprzedają je ze specjalnym
otworem w narożniku, służącym do powieszenia ich w ubikacji. Sytuacja ulega zmianie w 1857
roku, kiedy to Joseph Gayetty wprowadza na rynek amerykański pierwszy fabrycznie produkowany
papier toaletowy. Jego cechą charakterystyczną było nazwisko producenta drukowane na każdym
arkuszu oraz nietypowa reklama zachwalająca papier jako „doskonale czysty artykuł do toalety
i ochrony przed hemoroidami”. Kolejny przełomowy moment nastąpił kilkanaście lat później, kiedy to pojawił się papier toaletowy w rolce, produkowany przez Scott Paper Company – ówczesnego potentata w branży papierów higienicznych.
Wiek XX to ciągłe udoskonalanie produktu, powstanie papieru wolnego od drzazg, bardziej miękkiego i grubszego. O jego dużym znaczeniu nie tylko w życiu codziennym może świadczyć fakt,
6
Pierwsze opakowania
że podczas II Wojny Światowej oddawał wizerunek Hitlera, w czasie konfliktu w Zatoce Perskiej
Amerykanie używali go do kamuflowania czołgów, a w ostatnich latach posłużył do stworzenia
komiksu o znanych politykach. Współcześnie obok coraz śmielszych sposobów wykorzystania papieru toaletowego używa się go przede wszystkim zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Nieco inaczej kształtowała się historia ręczników papierowych i chusteczek higienicznych. Ręczniki papierowe, bardzo popularne w dzisiejszych czasach po raz pierwszy zostały wyprodukowane
przez papierowego potentata – firmę Scott Papier Company na początku XX wieku. Stworzona
przez przypadek grubsza bibułka papierowa nie nadawała się na papier toaletowy, więc została
pocięta na małe kawałki i zaczęła służyć jako jednorazowy ręcznik. Wynalazek szybko zdobył wielu
zwolenników i zaczął być masowo produkowany.
Przyczynił się do tego z pewnością ówczesny pogląd zakładający, że jednorazowe ręczniki papierowe zapobiegają szerzeniu się chorób.
Podobną karierę odniosły chusteczki higieniczne. Ich poprzednikiem były papierowe bandaże
i filtry powietrza używane w maskach przeciwgazowych podczas I Wojny Światowej. Kiedy wyprodukowane przez amerykańską firmę artykuły przestały być używane na froncie, rozpoczęto
sprzedawać je jako ręczniki do twarzy, przeznaczone głównie do usuwania makijażu. Z biegiem
czasu chusteczki higieniczne stały się artykułem niezastąpionym w codziennym życiu i wyparły
wcześniej stosowane chustki z tkanin.
Ukazanie ewolucji w procesie produkcji papierów higienicznych potwierdza wciąż rosnące zapotrzebowanie na owe wyroby. Fakt ten motywuje do tego, by tworzone przez nas papiery toaletowe, ręczniki, serwetki i chusteczki odznaczały się coraz wyższą jakością i spełniały oczekiwania
wymagających klientów.
7
Papiery higieniczne BunnySoft
to produkty o renomowanej marce,
wśród których znajduje się pełen
asortyment znakomitej jakości wyrobów zarówno z selekcjonowanej
makulatury, jak i z delikatnej celulozy dla wymagających klientów.
Produkty BunnySoft
z makulatury:
- papier toaletowy naturalny
- papier toaletowy kolorowy
- papier toaletowy
dwuwarstwowy
- ręczniki papierowe
Produkty BunnySoft
z celulozy:
- papier toaletowy biały
- papier toaletowy kolorowy
- ręczniki papierowe
- chusteczki higieniczne
z klipsem
- chusteczki kosmetyczne
w kartoniku
- serwetki papierowe
8
Papier toaletowy EkoSoft
jest specjalną propozycją dla
osób poszukujących niedrogich
wyrobów. To marka łącząca w sobie atrakcyjną cenę i odpowiednią jakość produktu, gwarantowaną zastosowaniem nowoczesnych
metod produkcji.
Produkty EkoSoft:
- papier toaletowy naturalny,
8 rolek
- papier toaletowy naturalny,
duża paczka, 16 rolek
Papiery higieniczne EkoClean
to pełna gama produktów przeznaczonych do zastosowań instytucjonalnych. To wyroby z makulatury o zwiększonej chłonności
i wytrzymałości.
Produkty EkoClean:
- składane ręczniki
papierowe typu „Z-Z”
- ręczniki przemysłowe
w Mini i Maxi rolkach
- papier toaletowy
w dużych rolkach
- czyściwo przemysłowe
9
PRZYSZŁOŚĆ FIRMY – PERSPEKTYWY ROZWOJU
Dokonania firmy na przestrzeni kilkunastu lat napawają optymizmem i mobilizują do dalszej realizacji wytyczonych celów. W oparciu o pracowitość i pomysłowość
załogi ukierunkowanej na dalszą dobrą współpracę
z klientami i kontrahentami dążymy do dalszego rozwoju poprzez unowocześnianie parku maszynowego i wprowadzanie nowych wyrobów na rynek.
Naszym głównym celem na przyszłość będzie utrzymanie pozycji jednego z wiodących polskich producentów
i dystrybutorów papierów higienicznych, a także sprzedaż wyrobów na rynkach zagranicznych.
Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klientów, dlatego będziemy nieprzerwanie dbać o ciągły rozwój technologiczny, podnoszenie jakości oferowanych produktów
i zwiększanie ich asortymentu. Uważamy, że nowe technologie to nie tylko wydajniejsza produkcja, ale również
lepsza ochrona środowiska naturalnego.
Dla zobrazowania niektórych planów rozwojowych naszej
firmy przytaczamy poniżej kilka bloków tematycznych
będących przedmiotem naszych obecnych i najbliższych
działań:
• Kontynuacja modernizacji maszyny papierniczej
w celu jej unowocześnienia i przyspieszenia.
• Ciągła praca nad unowocześnianiem maszyn do konfekcjonowania papierów, polegająca na montażu i uruchomieniu zakupionych już linii do big roli, maszyn do
pakowania zwoików papieru oraz montaż i uruchomienie nowej piły do cięcia zwoików papieru toaletowego
i ręczników.
• Zakup linii do produkcji chusteczek i serwetek w celu
zwiększenia produkcji tych asortymentów.
10
• Zakup nowej linii do konfekcjonowania ręczników papierowych typu „Z-Z”.
• Modyfikacja sposobu pakowania wyrobów oraz zmiana szaty graficznej opakowań, których celem jest unowocześnienie oraz podwyższenie walorów estetycznych
produktów.
• Budowa magazynu wyrobów gotowych, polegająca
na zabudowie terenu pomiędzy halami produkcyjnymi.
Inwestycja ta ma na celu poprawę warunków magazynowania wyrobów oraz usprawnienie załadunków.
• Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej we
Włocławku, przy ul. Łęgskiej 7/9, w celu ulokowania
nowych linii do konfekcjonowania papierów oraz poprawy warunków socjalno-sanitarnych załogi, połączona z budową parkingów dla pracowników i klientów.
• Dokończenie prac nad realizacją koncepcji unowocześniania i poprawy systemów odpylania hal produkcyjnych.
• Modernizacja i rozbudowa obiektu produkcyjno-biurowego w Łodzi, przy ul. Kopernika 5, w celu uruchomienia produkcji wyrobów chemiczno-kosmetycznych.
• Organizowanie punktów skupu makulatury oraz profesjonalnego niszczenia dokumentów.
• Zwiększenie aktywności marketingowo-handlowej,
polegające na dotarciu z naszymi wyrobami do tych
rejonów, gdzie nasycenie naszymi towarami jest zbyt
małe.
• Kontynuowanie prac szkoleniowo-edukacyjnych pracowników oraz poprawa warunków pracy zespołów produkcyjnych.
11
KALENDARIUM 15 LAT ISTNIENIA FIRMY „W. LEWANDOWSKI” P.H.U.
15.03.1992 Wiesław Lewandowski zakłada firmę. W owym czasie jego jedynym kapitałem jest
pomysłowość, przedsiębiorczość, ambicja i zapał do pracy. Początkowo firma nazywa się „Dawis P.H.U.” i zajmuje się handlem różnymi wyrobami m.in. maszynami
papierniczymi oraz konfekcjonowaniem papieru toaletowego już pod obecną nazwą
„BunnySoft”. Siedziba firmy mieści się w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 41.
1993 Właściciel podpisuje umowę o współpracy przy produkcji papieru toaletowego
z Zakładami Papierniczymi we Włocławku. Firma wydzierżawia pofabryczne obiekty
i rozpoczyna własną działalność produkcyjną.
W tym samym roku zmienia się nazwa firmy na „W. Lewandowski” P.H.U. i w takiej formie funkcjonuje do dziś. Właściciel nadając firmie jako nazwę własne imię i nazwisko
jednoznacznie wziął na siebie odpowiedzialność za skutki jej funkcjonowania.
1994 Włocławskie Zakłady Papiernicze, z którymi współpracuje firma, z powodu złej sytuacji finansowej i licznych długów ogłaszają upadłość. Zarządzanie nad pozostałymi
obiektami i gruntami przejmuje syndyk.
Sytuacja ta zmusza właściciela do podjęcia konkretnych decyzji i szybkiego usamodzielnienia się. Wykupuje on na przetargu maszynę papierniczą do produkcji papieru
toaletowego i ręczników papierowych, co stanowi początek wprowadzenia pełnego
procesu produkcyjnego, zaczynającego się w momencie pozyskania surowców wtórnych, aż po wytworzenie gotowych wyrobów.
Rok 1994 to także budowa ekologicznej kotłowni olejowej niezbędnej do dalszej
produkcji.
Budynki fabryki przed i po renowacji
1995 Kolejne inwestycje mające na celu modernizację fabryki. Budowa wodociągu i kanalizacji spowodowana likwidacją dotychczasowego ujęcia wody przez syndyka.
1996 Budowa własnej sieci kablowej i całej instalacji elektrycznej dostarczającej niezbędną do produkcji energię elektryczną.
19.06.1997 Przełomowa data w historii przedsiębiorstwa. Firma zakupuje dotychczas dzierżawione obiekty fabryczne i grunty. Oznacza to jej pełne usamodzielnienie się.
1997-1998 Przygotowania firmy do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
i otrzymanie certyfikatu w dniu 28.12.1998.
1999 Kolejne lata pracy to przede wszystkim poszerzenie asortymentu oferowanego przez
firmę m.in. produkcja papierów kolorowych oraz ciągłe polepszanie jakości produkowanych wyrobów.
10.2000 Wprowadzenie na rynek nowej marki „EkoClean”, co jest bezpośrednio związane
z uruchomieniem linii do produkcji ręczników papierowych oraz czyściwa papierowego. „EkoClean” to marka produktów do zastosowań instytucjonalnych. To wyroby
z makulatury o zwiększonej chłonności i wytrzymałości mechanicznej.
12
06.2001 Wprowadzenie kolejnej marki – „EkoSoft” łączącej w sobie atrakcyjną cenę z odpowiednią jakością produktu. W lipcu tego roku ma również miejsce modernizacja
i przebudowa magazynu wyrobów gotowych.
2002 Zakup linii do produkcji ręczników składanych typu „Z-Z” wchodzących w skład marki
„EkoClean”. Modernizacja i remont budynku biurowego oraz obiektów fabrycznych.
Początek zdobywania przez firmę licznych nagród i wyróżnień, takich jak: „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Solidna Firma”, „Medal Europejski”.
21.01.2003 Zakup zabytkowego obiektu w centrum Łodzi, należącego niegdyś do jednego z łódzkich fabrykantów. Początek prac remontowych mających na celu przywrócenie utraconej świetności budynku i dostosowanie go do potrzeb biura.
Ponowne zdobycie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Solidna Firma” – zdobywane
już corocznie, wyróżnienie produkowanych wyrobów „Medalem Europejskim”, a także
zdobycie statuetki „Lidera Polskiego Biznesu” i „Polskiego Sukcesu”.
01.08.2004 Ukończenie prac remontowych związanych z rewitalizacją zakupionego budynku.
Zmiana głównej siedziby firmy mieszczącej się od początku jej istnienia przy ulicy
Piotrkowskiej 41 na przygotowany obiekt usytuowany przy ulicy Kopernika 5. Rozpoczęcie produkcji dwuwarstwowego papieru z makulatury.
Zdobycie tytułów: „Modernizacja Roku 2004” – za rewitalizacje obiektu biurowego
oraz „Łódź Proponuje” za jeden z wyrobów oferowanych przez Firmę.
2005 Modernizacja procesu przetwórstwa papieru toaletowego poprzez zastąpienie starszego modelu linii nowocześniejszym.
Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowego systemu pakowania papieru toaletowego i ręczników kuchennych z zastosowaniem zakupionych nowoczesnych maszyn pakujących.
Liczne nagrody i wyróżnienia.
2006 Nasza firma zostaje laureatem konkursu „Teraz Polska” i uzyskuje prawo używania Polskiego Godła Promocyjnego – symbolu najwyższej jakości produkowanych wyrobów.
Uruchomienie linii do zdwajania papieru toaletowego.
2007 Modernizacja linii do produkcji papierów do zastosowań instytucjonalnych.
Właściciel firmy Wiesław Lewandowski otrzymał „Sygnet Business Centre Club”.
Powyższe zestawienie chronologiczne ukazuje ewolucje firmy głównie pod względem technologicznym i produkcyjnym.
Efektem kilkunastoletnich inwestycji jest powstanie trzech odrębnych marek, w skład których
wchodzi szereg różnorodnych wyrobów przeznaczonych zarówno dla indywidualnego użytkownika
papierów higienicznych, jak i dla klientów instytucjonalnych.
Jednak 15 lat funkcjonowania firmy to nie tylko wykonane remonty, zakupione maszyny i wytworzone artykuły, ale przede wszystkim lata dobrej współpracy właściciela Wiesława Lewandowskiego
i całej załogi, liczącej średnio rocznie 113 osób.
Obecna kondycja przedsiębiorstwa napawa nas optymizmem i mobilizuje do dalszej, jeszcze lepszej
pracy.
13
NAGRODY
TERAZ POLSKA
Polski Program Promocyjny objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Jego celem jest promocja
wysokiej jakości produktów i usług na rynku polskim, propagowanie nowoczesnych metod produkcji
i zarządzania oraz pomaganie działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom w budowaniu i umacnianiu
ich marek. Program corocznie organizuje Konkurs „Teraz Polska” Na Najlepsze Produkty i Usługi.
- Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” przyznane naszej firmie jako Laureatowi w 2006 r. w XVI edycji
Konkursu „Teraz Polska”.
POLSKI SUKCES
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorstw z polskim kapitałem stymulujących
rozwój gospodarczy kraju.
- Wyróżnienie i nominacja „POLSKI SUKCES 2001”,
- Statuetka i tytuł Laureata „POLSKI SUKCES 2003”.
MEDAL EUROPEJSKI
Jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Business Centre Club i Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej wyróżniające wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od
poziomu europejskiego.
Certyfikaty i Medale Europejskie za:
- papier toaletowy BunnySoft w 2002 r.,
- ręczniki papierowe BunnySoft w 2003 r.,
- papier toaletowy makulaturowy, biały, dwuwarstwowy BunnySoft w 2005 r.,
- portal internetowy www.bunnysoft.pl w 2005 r.
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
Program ogólnopolski, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację „Instytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” , ukierunkowany na promocję uczciwości, rzetelności i przestrzegania norm etycznych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
- Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 2002 r., 2003 r. i 2005 r.,
- Złoty Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 2004 r.,
- Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 2006 r.
LIDER POLSKIEGO BIZNESU
Nagroda przyznawana przez Business Centre Club firmom i ich szefom osiągającym najlepsze wyniki ekonomiczne, przestrzegającym zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzącym działalność społeczną
i charytatywną.
- Nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w 2002 i 2003 roku,
- Certyfikat i Nagroda Główna - Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w 2003 roku.
SOLIDNA FIRMA
Przedsięwzięcie realizowane przez ogólnopolski Program Gospodarczo – Konsumencki Solidna Firma/Biała
Lista pod patronatem Unii Europejskiej, przy współudziale parlamentu RP i resortów gospodarczych. Certyfikaty przyznawane są za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw
konsumenckich.
- Certyfikat oraz tytuł Solidna Firma 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
- Specjalny Srebrny Certyfikat w 2005 roku dla trzykrotnego Laureata,
- Specjalny Złoty Certyfikat w 2006 roku dla pięciokrotnego Laureata.
14
ŁÓDŹ PROPONUJE
Konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najleszych
łódzkich produktów.
- Statuetka i Dyplom Laureata w 2004 r. za ręczniki papierowe składane „Z-Z” BunnySoft.
NAJLEPSZE WNĘTRZE ROKU
Konkurs organizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich, Łódzką Okręgową Izbą Architektów i pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.
- w kategorii „Wnętrza Budujące Tożsamość Łodzi” budynek przy ul. Kopernika 5, w którym mieści się główna siedziba firmy zajął 3. miejsce w Konkursie na Najlepsze Wnętrze Roku 2004.
LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Konkurs organizowany przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
Jego głównym celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów stosujących nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania oraz przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu.
- Dyplom i nominacja w I edycji konkursu w 2005 r.
MODERNIZACJA ROKU
Ogólnopolski Konkurs Otwarty organizowany przez Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego oraz
pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
- Nagroda główna i tytuł Modernizacja Roku 2004 w kategorii „Obiekty Mieszkalne” za renowację budynku
przy ul. Kopernika 5, w którym mieści się główna siedziba firmy.
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001: 2000
wydany przez Bureau Veritas Quality International.
ATEST JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego stosowania materiałów i wyrobów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Atest higieniczny wydaje się na podstawie ekspertyz obejmujących
skład chemiczny materiałów i wyrobów. Wszystkie wyroby Firmy „W. Lewandowski” spełniają najbardziej
rygorystyczne normy będąc bezpiecznymi w użytkowaniu i przyjaznymi dla środowiska.
REKOMENDACJA KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW
Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów z dnia 2 lutego 2004 r. polecająca Firmę „W. Lewandowski” jako
wiarygodnego kontrahenta.
REKOMENDACJA BUSSINES CENTRE CLUB
Firma „W. Lewandowski” posiada aktualną Rekomendację z dnia 31 października 2006 r. Business Centre
Club, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której została zaproszona w 1996 r. jako firma
rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej oraz akceptująca zasady kodeksu honorowego.
SYGNET BCC
W marcu 2007 roku właściciel Firmy „W. Lewandowski” P.H.U. – Wiesław Lewandowski otrzymał „Sygnet BCC”.
Jest to odznaczenie przyznawane zasłużonym członkom Business Centre Club. Honorowani są nim wieloletni
działacze klubu przyczyniający się swoją postawą do rozwoju i wzrostu znaczenia Business Centre Club, przestrzegający zasad etyki kupieckiej, aktywnie działający na polu środowiska lokalnego oraz wykazujący duże
zaangażowanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej w Polsce.
15
PRACOWNICY BIURA W ŁODZI
Stoją od lewej:
Ewa Beno – księgowa
Zbigniew Wiśniewski
specjalista ds.handlu i marketingu
Jadwiga Pilecka
specjalista ds.rachunkowo-księgowych
Piotr Rybak – referent ds.zaopatrzenia
Magdalena Grabowska – administracja
Jan Grzelka – specjalista ds.zaopatrzenia
Anna Suchodolska – sekretarka
Adrian Lewandowski – prawnik
Elżbieta Świerczewska
specjalista ds.kadr i płac
Michał Drzazga
kierownik działu handlu i marketingu
Andrzej Famulski – handlowiec
Siedzą od lewej:
Krystyna Grabowska – administracja
Bożena Brzozowska
specjalista ds.rachunkowo-księgowych
Anna Wilczak – główna księgowa
Jadwiga Furgalska – z-ca dyrektora
Magdalena Grabarczyk
referent ds.kadr i płac
KADRA PRACOWNICZA FABRYKI
PAPIERU WE WŁOCŁAWKU
Stoją od lewej:
Bogumił Moraczewski – mistrz do spraw
warsztatu, najdłużej pracujący
Jan Glonek – brygadzista przetwórstwa,
przedstawiciel załogi, najdłużej pracujący
Wiesław Seelieb – mistrz do spraw
przetwórstwa, najdłużej pracujący
Jerzy Grzeszkowiak – specjalista
do spraw sterowania produkcją
i systemem jakości
Artur Ratajczyk – kierownik magazynu
Siedzą od lewej:
Andrzej Lamentowicz
specjalista do spraw BHP
Agnieszka Przybysz
referent do spraw kadr i płac
Leszek Zasada
kierownik fabryki, pełnomocnik
właściciela do spraw ISO
Mirosława Iżycka
specjalista do spraw ekonomicznych
Ryszard Świętochowski
specjalista do spraw p.poż.
16
PRACOWNICY Z NAJDŁUŻSZYM
STAŻEM PRACY W FABRYCE
WE WŁOCŁAWKU
Stoją od lewej:
Marek Kamiński – operator przetwórstwa
Karol Lewandowski – operator przetwórstwa
Ryszard Literski – operator wózka
Piotr Krzemiński – operator maszyny
Ryszard Wrzesiński – automatyk
Jerzy Pietrzak – pomocnik magazyniera
Grzegorz Sobolewski – operator-elektryk
Roman Sieradzki – operator-elektryk
Siedzą od lewej:
Grzegorz Muszyński – operator-elektryk
Stanisław Kruszyński
pracownik transportu wewnętrznego
Agata Krzemińska – układacz-pakacz
Jadwiga Woźniak – układacz-pakacz
Elżbieta Mantaj – układacz-pakacz
Anna Czyżniak – układacz-pakacz
Marek Korpalski – operator-spawacz
KADRA DOZORU ŚREDNIEGO
Stoją od lewej:
Jacek Mularski
brygadzista przetwórstwa,
najdłużej pracujący
Antoni Stasinowski
brygadzista, automatyk warsztatu
mechanicznego, najdłużej pracujący
Jacek Wyrwa
brygadzista maszyny papierniczej
Arkadiusz Literski
brygadzista przetwórstwa
Mariusz Kruszka
mistrz do spraw produkcji
Siedzą od lewej:
Stefan Kamiński – brygadzista
do spraw elektrycznych i energetycznych
Paweł Koźmiński
brygadzista maszyny papierniczej
Marek Raniszewski
brygadzista warsztatu maszynowego,
najdłużej pracujący
Jan Glonek
brygadzista przetwórstwa, przedstawiciel
załogi, najdłużej pracujący
Robert Wrona – brygadzista przetwórstwa
17
PODZIĘKOWANIE
Jedną z wielu moich zawodowych koncepcji było założenie własnej firmy. Analiza i obserwacja
niedoborów występujących na polskim rynku na początku lat 90-tych skłoniły mnie do zajęcia się
branżą papierniczą.
Kierując niezależnie własną firmą przez piętnaście lat mogłem ją rozwijać według swoich zasad
zgodnych z kulturą prowadzenia biznesu.
Zawsze byłem, jestem i będę zainteresowany dokonaniami osiągniętymi w sposób etyczny i zgodny z prawem.
Stawianie na jakość, rzetelność i uczciwość w działaniu, choć nie jest to łatwe w naszych realiach,
daje mi poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.
Potwierdzają to pozytywne dla mnie protokoły urzędów oraz uzyskiwane tytuły FAIR PLAY, certyfikaty SOLIDNEJ FIRMY i wiele innych wyróżnień.
Patrząc retrospektywnie na minione piętnaście lat funkcjonowania firmy trzeba przyznać, że konsekwencja w dążeniu do odpowiedniej jakości i różnorodności asortymentu doprowadziła do wypracowania dobrej marki i pozycji na rynku.
Klienci rozpoznają i kupują nasze produkty, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju polskiej
firmy, za co jestem im bardzo wdzięczny.
Mam pełną świadomość, że wszystko co udało mi się dotąd osiągnąć zostało dokonane dzięki
mojej załodze w Łodzi i we Włocławku, której mam okazję teraz podziękować.
Szczególnie dziękuję osobom najdłużej pracującym w mojej firmie. Są to:
w Łodzi:
Jadwiga Furgalska, Elżbieta Świerczewska, Anna Wilczak,
Andrzej Famulski, Jan Grzelka,
we Włocławku: Mirosława Iżycka, Renata Będlin, Anna Czyżniak, Elżbieta Mantaj,
Agata Krzemińska, Jadwiga Woźniak, Wiesław Seelieb, Jan Glonek,
Marek Kamiński, Marek Korpalski, Stanisław Kruszyński,
Piotr Krzemiński, Karol Lewandowski, Paweł Mieszkalski,
Bogumił Moraczewski, Jacek Mularski, Grzegorz Muszyński,
Jerzy Pietrzak, Józef Pobożan, Marek Raniszewski,
Antoni Stasinowski, Ryszard Wrzesiński.
Uprzejme podziękowania kieruję do urzędów i instytucji we Włocławku i Łodzi, a w szczególności
do Banku PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi.
Duży szacunek i podziękowania za współpracę i wspieranie wyrażam również organizacjom, do
których mam zaszczyt należeć, tj. BUSINESS CENTRE CLUB,
STOWARZYSZENIE PAPIERNIKÓW POLSKICH,
STOWARZYSZENIE „KLUB 500 – ŁÓDŹ”.
Dziękuję także wszystkim mediom, które przekazywały informacje o mojej firmie, za poświęcenie
miejsca, czasu i uwagi mojej pracy i dokonaniom.
Wyrazy uznania i podziękowania kieruję również do naszych wiernych odbiorców, ze szczególnym
podkreśleniem zasług tych, którzy kupują wyroby Firmy „W. Lewandowski” od początku jej funkcjonowania.
18
Tu chciałbym wymienić firmy, które współpracują z nami od początku naszej działalności. Są to:
„AGA” z Radomia,
„ALPAP” z Warszawy,
„KOMPLEX-TORUS” z Warszawy,
„JAVENA” z Suwałk,
„PARTNER” z Radomia,
„BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK” z Radomia,
„OMEGA RCR” z Pułtuska,
„IRADEX” z Kobyłki,
„PAXER” z Olsztyna,
„PARTNER PREMIUM” z Płocka,
„EVIX-POL” z Płocka,
„NIKA” z Kielc,
„SPOŁEM JEDNOŚĆ” z Częstochowy,
„DOM PAPIERU” z Łodzi,
Spółka „PAPIER” z Łodzi,
„HAZET” ze Rzgowa,
„COSMETICS” z Łomży,
słowacka firma „PAPYRUS”.
Dziękuję również współpracującym z nami sieciom: ROSSMANN, MAKRO, KAUFLAND, SELGROS,
McLANE, E. LECLERC.
Dziękuję także wszystkim dostawcom i usługodawcom, bez których również niczego nie mógłbym
zdziałać. Tu pozwolę sobie wymienić najdłużej współpracujących ze mną kontrahentów.
Są nimi: CENTRALNE BIURO TECHNICZNE PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO z Łodzi,
ZPHU „SŁAWPOL” z Bronowa Kmiecego koło Płocka,
Firma Produkcyjno-Usługowa „LEMAR” z Szymanowa,
Zakład Poligraficzny „FOLDRUK” ze Złotowa,
Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLALI” S.A. z Inowrocławia,
„DRUKARNIA PRASOWA S.A.” z Łodzi,
„MAT-POL” z Łodzi,
Zakład Produkcyjno-Remontowy BOT KWB „BEŁCHATÓW” z Rogowa,
Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o., o/Bydgoszcz,
Koncern Energetyczny „ENERGA” S.A. z Torunia,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z Włocławka,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Włocławka.
Dziękuję wielu innym osobom pomagającym mi w prowadzeniu działalności gospodarczej, których
nazwisk nie wymieniam z uwagi na ograniczone możliwości katalogu.
Bardzo osobiste i szczególne podziękowania składam mojej małżonce Marioli i synowi Adrianowi,
bowiem dzięki ich pomocy i wyrozumiałości mogłem poświęcić firmie tak wiele czasu.
Wiesław Lewandowski
Właściciel
19
Projekt: Jagoda Krajewska
Zdjęcia: Mariola Lewandowska, Adrian Lewandowski, Michał Drzazga
Teksty: Bianka Bartosik
Przygotowanie do druku: Izabela Frankowska
Druk: Oficyna Wydawnicza Tercja