Młody od 1191

Transkrypt

Młody od 1191
MIASTO KULTURY, MIASTO KULTUR
Sybin
Hermannstadt
Przewodnik turystyczny
Młody od 1191
2
Młody od 1191
5
Sybin
Młody od 1191
11
Jak dotrzeć do
Sybina?
13
Spacer po
Sybinie
Młody od 1191
25
Atrakcje i
rozrywki Sybina
43
Muzea
Sybina
57
Okolice
Sybina
61
Informacje
praktyczne/
Noclegi
3
4
Młody od 1191
Młody od 1191
5
Sybin
Młody od 1191
Pierwsze dokumenty, poświadczające istnienie Sybina (pod
nazwą Cibinium), pochodzą z
roku 1191.
W roku 1223, Sybin jest wzmiankowany pod nazwą Vila Hermanni, osada o charakterze wiejskim.
Katastrofalne ślady tatarskich wypadów w latach 1241-1242 uświadomiły mieszkańcom konieczność
umocnienia miejscowości. Rozpoczyna się zatem budowa fortyfikacji, które będą poszerzane w ciągu
kolejnych stuleci tak, by w V wieku, Sybin stał się jednym z najlepiej obwarowanych grodów Transylwanii. W 1292 został otwarty
pierwszy szpital na aktualnym terenie Rumunii, w Kościele Szpitalników (Biserica Azilului), którego
budynek przetrwał do dziś. W roku
1366, Sybin jest wzmiankowany po
raz pierwszy jako miasto o nazwie
Hermannstadt.
Opór grodu wobec ataków otomańskich z 1438 przyciągnął uwagę całej Europy. Sam Papież Eugeniusz IV nazwał miasto Sybin
„obrońcą całego chrześcijaństwa”.
W XV wieku, życie społeczno-ekonomiczne i najważniejsze wydarzenia grodu toczyły się wokół trzech
rynków: Małego Rynku (Piaţa Mică),
Dużego Rynku (Piaţa Mare) oraz
Rynku Huet (Piaţa Huet).
6
Młody od 1191
Miejsca te były dobrze ustrukturalizowane: na Małym Rynku znajdowały się domy kupców i rzemieślników, na Dużym Rynku dominowały
imponujące domy patrycjatu.
W XIX wieku, sławni muzycy,
tacy jak Franz Liszt albo Johann
Strauss, koncertowali na scenach
Sybina.
W tym okresie wzrasta liczba cechów rzemieślniczych, które są doskonale zorganizowane. Ich produkty docierają nie tylko na teren
Transylwanii, lecz także na rynki
dużych miast Europy. W roku 1691,
wskutek okupacji austriackiej,
Transylwania wchodzi w skład Imperium Habsburskiego, stając się
Autonomicznym Księstwem, Sybin
zaś pełni przez okres stulecia rolę
jego stolicy (1692-1790).
W XVIII wieku, średniowieczny obraz miasta ulegnie zmianie. Miasto
zyska nowoczesny zachodni charakter, imponujące kościoły i budynki w stylu baroku wiedeńskiego. Życie kulturalne osiągnie szczególny wzrost, muzyka i teatr będą
zajmowały ważne miejsce w życiu
grodu. Wówczas też powstanie Pałac Brukenthal.
Młody od 1191
Pałac
Brukenthal
Jest jednym z najokazalszych zabytków w stylu barkowym w Transylwanii, został zbudowany, by służyć za oficjalną siedzibę gubernatorowi, baronowi Samuelowi von
Brukenthal, ale też by pomieścić
jego kolekcję sztuki. W pałacu mieści się obecnie Muzeum Narodowe
Brukenthal, jedno z najznakomitszych muzeów sztuki w Rumunii.
7
8
Młody od 1191
Przyłączenie Transylwanii do Rumunii (1918) spowodowało duże
zmiany w życiu miasta, zwłaszcza
w dziedzinie urbanistyki i w sferze
społeczno-kulturalnej; rozwija się
szkolnictwo w języku rumuńskim,
zaś w następnym okresie zostaną
powołane do życia podstawowe
nowoczesne instytucje kulturalne:
Teatr Państwowy (1947) i Państwowa Filharmonia (1949).
Ustanowienie komunizmu po
1945 przyniosło proces industrializacji socjalistycznej, przyczyniając się do znacznego uwstecznienia, zwłaszcza w dziedzinie urbanistyki.
Po Rewolucji z 1989, w celu zachowania średniowiecznego charakteru miasta, jego centralna część
została ogłoszona strefą historyczną chronioną. Rezerwat średniowiecznej architektury obejmuje
obszar około 80 hektarów wartościowych zabudowań, znaczna ich
część to zabytki wpisane w ramy
czterech pierścieni obwarowań.
Młody od 1191
W roku 2007, Sybin piastował tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury, przez
co zdołał uwydatnić historycznokulturane dziedzictwo o szczególnej wartości.
Następstwem tego wydarzenia,
obraz miasta znacznie się poprawił, odwiedzający Sybin zagraniczni turyści plasują go na liście pierwszych pięciu europejskich stolic
kultury.
To potwierdza fakt, że Sybin robi
bardzo pozytywne wrażenie i ma
potencjał niezbędny do utrzymania swego statusu turystycznego i
kulturalnego miejsca przeznaczenia na europejskim poziomie.
9
10 Młody od 1191
Jak dotrzeć do Sybina?
UKRAINE
HUNGARY
SAMOLOTEM
Międzynarodowy Port Lotniczy
Sybin jest usytuowany w odległości 5 km od miasta w kierunku zachodnim, z bezpośrednim
dostępem do drogi E81. Na lotnisku w Sybinie działają następujące firmy lotnicze: Tarom,
Carpatair, Austrian Airlines,
Blue Air i Lufthansa. W celu weryfikacji rozkładu lotów, polecamy odwiedzić http://www.sibiuairport.ro, lub poprosić o informację pod numerem telefonu: 0040 269 253 135
ROMANIA
Sibiu
POCIĄGIEM
W celu uzyskania bezpośredniej informacji na temat możliwości Państwa podróży, prosimy kontaktować się z Agencją Rumuńskich Linii Kolejowych w Sybinie (Agenţia CFR
Sibiu), str. Nicolae Bălcescu nr.
6, tel: 004 0269 212 085; 216
441 lub www.cfr.ro
BULGARIA
SAMOCHODEM
Przez Sybin przebiegają drogi
europejskie E68 (Arad-SybinBraszów) i E81 (Kluż-Sybin-Piteşti-Bukareszt)
Młody od 1191
11
12 Młody od 1191
Spacer po Sybinie
Proponujemy wam podróż przez historyczne centrum miasta, którą rozpoczniemy od Małego Rynku, od Mostu Kłamstw.
Most Kłamstw
(Podul Minciunilor)
Piaţa Mică
To pierwszy most żeliwny na obecnym
terytorium Rumunii, utworzony w 1859,
który zapewniał dostęp do grodu od
strony Dolnego Miasta (Oraşul de Jos).
Legendy związane z nazwą mostu mówią, że skrzypiał przy każdym kłamstwie
wypowiadanym przez tych, którzy po
nim przechodzili, grożąc, że złamie się
pod „ciężarem” poważnego kłamstwa.
Także na Małym Rynku
możemy zwiedzić
Wieżę Ratuszową
(Turnul Sfatului)
Młody od 1191
13
Wieża Ratuszowa
(Turnul Sfatului)
Piaţa Mare, nr. 1
(wejście od Małego Rynku)
Jest to jeden z najsłynniejszych zabytków miasta Sybin. Swoją nazwę
zawdzięcza temu, że w bliskim sąsiedztwie wieży znajdował się dawny
ratusz Sybina, wzmiankowany w dokumentach z 1324 roku. Wieża miała
wiele zastosowań, od magazynu zboża po punkt obserwacji pożarów, więzienie a nawet muzeum nauk przyrodniczych w połowie XVIII wieku.
Przechodząc pod wieżą dojdziemy
do Dużego Rynku (Piaţa Mare),
gdzie spośród obiektów turystycznych wymienimy:
Dom Hallera
(Casa Haller)
Piaţa Mare, nr. 10
Budynek w stylu renesansowym, zachował wiele elementów z oryginalnego zabudowania. Kamienica była w
posiadaniu familii Haller przez
345 lat.
14 Młody od 1191
Budynek Ratuszowy
Miasta Sybin
(Clădirea Primăriei
Municipiului Sibiu),
Str. Brukenthal, nr. 2
Budynek, stworzony w wybitnym stylu architektonicznym, został zbudowany na początku XX wieku. Fasadę wypełniają elementy figuratywne, wnętrze zaś
przejęło motywy charakterystyczne dla
Jugendstilu.
Na pierwszym piętrze zwraca swoją
uwagę witraż w stylu Art Nouveau, w całym holu przeważa bogactwo motywów
greckich i lwich głów. Prace restauracyjne budynku zostały ukończone w 2006,
obecnie mieści się tu siedziba administracji miasta Sybin.
Młody od 1191
Kościół Parafialny Rzymsko-Katolicki p.w. „Trójcy Świętej”
(Parohială Romano-Catolică
„Sfânta Treime”)
Piaţa Mare, nr. 3
Dostępny dla zwiedzających codziennie
Kościół został zbudowany przez zakonników jezuickich w latach 1726-1733, w stylu
późnego baroku wiedeńskiego. Z ważnych
elementów należy wymienić fresk przedstawiający Marię Pannę z Dzieciątkiem, datowany na 1777, konfesjonały w stylu barokowym, które pochodzą z XVIII oraz witraże okienne i organy zamontowane w 1860.
15
Z Dużego Rynku kontynuujemy zwiedzanie
ulicą Gen. Magheru, gdzie możemy zobaczyć:
Kościół urszulanek
(Biserica Ursulinelor)
Str. General Magheru, nr. 38
Dostępny dla zwiedzających codziennie
Od 1474 w tym przybytku działał klasztor dominikanów, który, w następstwie reformy religijnej,
przeszedł w 1543 roku w posiadanie luteranów.
Następnie kościół został przekazany siostrom urszulankom, które odnawiają go począwszy od
1728. Na zewnątrz widnieją elementy gotyckie,
podczas gdy wnętrze, na prośbę sióstr, zostało
zmienione i ozdobione w stylu barokowym.
16 Młody od 1191
Jeśli przejdziemy przez pasaż w bliskim sąsiedztwie kościoła dotrzemy do
ulicy Selarilor, gdzie znajduje się Kościół franciszkanów.
Kościół franciszkanów
(Biserica Franciscană)
Str. Selarilor, nr. 14
Dostępny dla zwiedzających codziennie
Początkowo kościół należał do Zakonu
klarysek, a następnie przeszedł w posiadanie franciszkanów w 1716. Łączy w sobie zarówno elementy baroku jak i stylu
gotyckiego.
Stąd kontynuujemy naszą podróż ulicą
Filarmonicii aż do ulicy Cetăţii.
Młody od 1191
17
Mur przy ulicy Cetăţii
Mur zachował cechy z drugiej połowy XV
wieku, kiedy odbudowano go z cegły, dobudowując drogę dla straży.
Gruba Baszta (Turnul Gros)
(dziś Filharmonia Państwowa)
Ulica Cetăţii jest otoczona trzema basztami
obronnymi, o bardzo solidnej budowie, które przynależą do trzeciego pierścienia obwarowań. Baszty noszą nazwy cechów odpowiedzialnych za ich budowę, utrzymanie
i naprawę: Baszta Stolarzy, Baszta Garncarzy
i Baszta Arkebuzerów. Wszystkie trzy baszty
przedstawiają odmienną architekturę, jako
że powstawały w różnych okresach a każdy
cech próbował narzucić własny styl.
Gruba Baszta, zbudowana w 1540, należała do
serii rondeli obronnych grodu, posiadała kilka
poziomów defensywy i była uważana za prawdziwą „maszynę wojenną”. Po 1788, kiedy utraciła swoją role obronną, jej przestrzeń została
przebudowana w taki sposób, by pomieścić miastowy teatr. W 1898, w jej sali odbyła się pierwsza
projekcja kinowa w Sybinie. Niedawno odnowiona, dziś gości Sybińską Filharmonię Państwową.
Str. Cetăţii, nr. 5
18 Młody od 1191
Z ulicy Cetăţii przechodzimy na ulicę
Papiu Ilarian, a następnie podążamy
bulwarem Nicolae Bălcescu obok Hotelu Impăratul Romanilor, aż do ulicy
Mitropoliei. Tutaj możemy podziwiać:
Dom Bethlena
(Casa Bethlen)
Str. Mitropoliei, nr. 13
Dom Bethlena znany jest pod nazwą
„Dom z Kariatydami” lub „Mały pałac”,
ponieważ jest próbą przejęcia pewnych
motywów architektonicznych dominujących w pałacu barona Brukenthala;
został ukończony w 1786. Wejście flankują dwie kariatydy, symbol późnego
barku.
Prawosławna cerkiew
metropolitalna p.w.
Św. Trójcy (Catedrala
Mitropolitană „Sf. Treime”)
Str. Mitropoliei, nr. 33-35
Dostępna dla zwiedzających codziennie. Budowla cerkwi zwraca uwagę imponującą nawą bizantyjską, inspirowaną architekturą bazyliki Świętej Zofii z
Istambułu. Cerkiew została wyświęcona w kwietniu 1906, od tamtego czasu
była kilkukrotnie restaurowana i przyozdobiona pięknym freskiem neobizantyjskim.
Młody od 1191
19
Kościół reformowany
(Biserica Reformată)
Str. Mitropoliei, nr.9
Kościół, zbudowany w latach 1783-1786, jawi się
jako skromny zabytek odznaczający się wąską fasadą w stylu barkowym.
Z ulicy Mitropoliei
schodzimy ulicą
Al. Odobescu, obok
Muzeum Historycznego
(Muzeul de Istorie),
odkrywając:
Pasaż schodów (Pasajul Scărilor)
Pasaż schodów obok „Muru z Arkadami”, łączy
ze sobą Dolne i Górne Miasto za pomocą dwóch
odgałęzień schodów i arkad, które otaczają
mury grodu w pobliżu Ewangelickiego Kościoła
Parafilanego. Prawa strona pasażu stanowi część
muru, który należał do drugiego pierścienia obwarowań.
20 Młody od 1191
Wieża schodów
(Turnul Scărilor)
Piaţa Huet, nr. 3
Zbudowana w wieku XIII, jest jedną z
najstarszych budowli Sybina. Jej obecny kształt datowany jest na 1542. Na
pierwszym poziomie wieża posiada wysklepione przejście, które prowadzi do
schodów łączących „Miasto Górne” z
„Miastem Dolnym”.
Dom Czeladników
(Casa Calfelor)
Piaţa Huet, nr. 3
Budynek został wzniesiony w XIII-XIV w.
Miejsce służyło za schronienie dla podróżnych czeladników w poprzednich
stuleciach. To pierwszy „dom czeladników” znajdujący się poza granicami
Niemiec, Szwajcarii i Francji.
Ewangelicki Kościół
Parafialny p.w. Świętej Marii
(Biserica Parohială
Evanghelică „Sf. Maria”)
Piaţa Huet, nr. 1
Kościół dostępny dla zwiedzających
codziennie w godzinach: 10.00 -18.00
(latem) i 11.00-16.00 (pozostałe dni w
roku). Na życzenie, można zwiedzić także wieżę kościoła.
Ewangelicki Kościół Parafialny jest jednym z najokazalszych budynków Sybina. Wzniesiony między XIV-XVI wiekiem, budynek jest zdominowany
przez wieżę w jego centralnej części o
siedmiu poziomach, okoloną czterema
mniejszymi wieżyczkami na rogach. To
druga co do wielkości wieża w Transylwanii, po tej z Bistriţy (73,34).
W prezbiterium, w osi kościoła, znajduje się jedna z najpiękniejszych chrzcielnic wykonanych z brązu, jakie istnieją w naszym kraju. Na jej powierzchni
mieści się 228 wypukłych plakiet, wiele z nich to figuratywne wyobrażenia o
wpływach bizantyjskich.
Młody od 1191
21
22 Młody od 1191
Chrzcielnica jest datowana na rok 1438
a legenda mówi, że została odlana z
brązu tureckich dział zdobytych przez
sybińczyków w walce z 1437.
Począwszy od 1496, przez okres 300,
kościół służył za miejsce pochówku
dla burmistrzów, hrabiów i innych osobistości miasta. Także tutaj spoczął na
wieki baron Samuel von Brukenthal.
Kamienie nagrobne, które osłaniały nagrobki zostały wymontowane z nawy
kościoła w roku 1853 i wbudowane w
mury kaplicy (tzw. ferula). Uzyskano w
ten sposób galerię 67 kamiennych płyt
nagrobnych, jedyną w swoim rodzaju w
całej Rumunii.
Latem, w każdy środowy wieczór odbywają się tu koncerty organowe.
Młody od 1191
Kontynuujcie dalej spacer i nie krępujcie się otwierać stare drzwi, odkrywać kolor tajemniczych przejść
i wąskich uliczek, w których unosi
się zapach historii i przeszłości. Zatrzymajcie się na kolację w jednym z
ogródków na Małym Rynku, w kojącej
atmosferze. Zwiedzajcie powoli stare miasto, by upajać się paradoksalną młodzieńczością tego miejsca i zamieszkujących je ludzi.
Odkryjecie jeszcze więcej rzeczy, które
ponownie utwierdzą was w przekonaniu, że dokonaliście najlepszego wyboru przyjeżdżając do Sybina.
23
24 Młody od 1191
Atrakcje i
rozrywki Sybina
Krótka agenda rocznych wydarzeń
W roku 2007, Sybin został wybrany
Europejskim Miastem Kultury.
Miasto pragnie utrzymać zdobyty
prestiż i co roku wzbogaca ofertę
wydarzeń kulturalnych. Przedstawiamy wam wybrane wydarzenia, które nie wyczerpują całej
oferty miasta. Nie zapomnieliśmy
nawet o miłośnikach sportów motorowych.
MARZEC
Młody od 1191
25
Krajowy Festiwal Konkursowy
Młodych Wykonawców Muzyki
Ludowej „Lato, Lato, Wiosna”.
Festiwal muzyki i tańców ludowych
Organizator: Centrul judeţean pentru
Conservarea Culturii Tradiţionale „CindrelulJunii”Sibiu.
Tel: 004 0269 210 945
E-mail: [email protected]
Web: www.juniisibiului.ro
KWIECIEŃ
Sybiński Karnawał
Karnawał otwiera seria letnich wydarzeń kulturalnych Sybina. Atrakcjami wieczoru są zabawne parady
oraz żywiołowe koncerty.
Organizator: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu
26 Młody od 1191
MAJ
Europa tańczy i śpiewa
Festiwal tradycyjnej muzyki folklorystycznej z całej Europy.
Kontakt: Centrul Judeţean pentru
Conservarea Culturii Tradiţionale
„Cindrelul-Junii”Sibiu.|
Tel: 004 0269 210 945
Web: www.juniisibiului.ro
Galowe koncerty studenckie
muzyki jazzowej
Koncerty muzyki jazzowej w
wykonaniu zespołów studenckich.
Kontakt: Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu
Tel: 004 0269 212 883
E-mail: [email protected]
Web: www.casastudentilorsibiu.ro
MUST
Młody od 1191
SEE!
Festiwal
Jazzowy w
Sybinie
Festiwal o europejskiej tradycji i renomie. Przez siedem dni mają miejsce liczne koncerty, jam-sessions i
warsztaty, których wspólnym tematem jest muzyka jazzowa i interferencje tego gatunku muzycznego
z innymi, takimi jak: folklor, muzyka symfoniczna, rock, salsa, hip-hop,
etc.
Kontakt: Fundaţia Pro Art Hermannstadt|
Tel: 004 0269 224 282
E-mail: [email protected]
Web: www.sibiujazzfestival.com
27
28 Młody od 1191
MUST
SEE!
Międzynarodowy
Festiwal Teatralny
w Sybinie
Najważniejszy festiwal sztuk teatralnych w Rumunii. Zawiera przeszło 350
wydarzeń prezentowanych przez stowarzyszenia teatralne z ponad 70 krajów. Najbardziej widowiskową jest
sekcja spektakli ulicznych i koncertów
na Dużym Rynku.
Kontakt: Teatrul Naţional
„Radu Stanca”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 092
E-mail: [email protected]
Web: www.sibfest.ro
30 Młody od 1191
CZERWIEC
Międzynarodowy Festiwal,
TIFF, Edycja Sybin
Międzynarodowy Festiwal filmów długometrażowych w
Rumunii, stał się rozpoznawalną marką regionu zarówno za sprawą jakości przedstawianych programów jak i
doskonałej organizacji, ożywczej atmosfery i różnorodności wydarzeń: od seminariów i
warsztatów po koncerty i imprezy do świtu.
Kontakt: Asociaţia pentru
Promovarea Filmului Românesc.
E-mail: [email protected]
Koncerty Letnie – Muzyczne
Dni Rumuńsko-Amerykańskie
Koncerty wszystkich gatunków
muzyki amerykańskiej
Kontakt: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel: 004 0269 206 508
E-mail: [email protected]
Web: www.filarmonicasibiu.ro
LIPIEC
Międzynarodowy Festiwal
Crazy Bike Hill Climb
Pokazy sportów ekstremalnych
Kontakt: Moto Club Crazy Bike
Tel: 004 0788 270 889
Web: www.crazybike.ro
Rajd samochodowy Sybina
Kontakt: Asociaţia Sportivă Scorpion Racing
Team
Młody od 1191
31
32 Młody od 1191
MUST
SEE!
Festiwal
ARTMANIA
W ostatnich latach na scenach
festiwalu gościły głośne nazwiska
i sławne grupy rokowe, m.in.: Him,
Amorphis, Tristania, Anathema,
Lacrimosa, Tiamat sau My Dying
Bride.
Kontakt: Fundaţia Artmania
Web: www.artmaniafestival.ro
SIERPIEŃ
Młody od 1191
33
Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny „Pieśni Gór”
Festiwal tradycyjnej rumuńskiej
muzyki i tańca
Kontakt: Centrul Judeţean pentru Conservarea
Culturii Tradiţionale „Cindrelul Junii”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 945
E-mail: [email protected]
Web: www.juniisibiului.ro
Międzynarodowy Konkurs
Interpretacji i Kompozycji
„Carl Filtsch”
Festiwal konkursowy muzyki
klasycznej
Kontakt: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel: 004 0269 206 508
E-mail: [email protected]
Web: www.filarmonicasibiu.ro
Międzynarodowy Festiwal Letni
Sezon teatralny dla dzieci i
młodzieży
Kontakt: Teatrul pentru Copii şi Tineret
Gong, Sibiu
Tel/ fax: 004 0269 211 349
E-mail: [email protected]
Web: www.teatrulgong.ro
Krajowy Festiwal Ludowych
Tradycji w Rumunii
Festiwal dzieli się na siedem sekcji tematycznych: sztuki religijne (obrzędy kultowe związane z praktyką religijną), literatura ludowa (baśnie, wierzenia ludowe, poezje i teatr ludowy), sztuki muzyczne (wykonawcy wokalni i instrumentalni), sztuka
choreograficzna (taniec ludowy), tradycyjne sztuki plastyczne (rzemiosło artystyczne), sztuki mechaniczne (tworzenie z wykorzystaniem technik tradycyjnych) i sztuka kulinarna (jadłospisy na podstawie tradycyjnych przepisów).
Kontakt: Complexul Naţional Muzeal Astra
E-mail: [email protected]
Web: www.muzeulastra.ro
34 Młody od 1191
MUST
SEE!
Średniowieczny
festiwal
„Transylwańskie
Grody”
Przez trzy dni gród Sybina zamienia
się w prawdziwy średniowieczny rynek, ożywiony spektaklami tańca i średniowiecznego teatru, rycerskimi turniejami, koncertami średniowiecznej
muzyki, pokazami cyrkowymi, które
mają za punkt wyjścia sztukę Średniowiecza.
Kontakt: Casa de Cultură a Municipiului
Tel: 004 0269 229 627
E-mail: [email protected]
Web: www.sibiuccm.ro
Młody od 1191
35
Red Bull Romaniacs
Motocros hard enduro
Kontakt: Asociaţia Club Sportiv Adrenalin
Web: www.airadrenaline.ro
Geiger Mountain Bike
Challenge
Organizator: Club Ciclism şi Triatlon Sibiu
WRZESIEŃ
Targ Garncarzy
W tym dniu stawiają się mistrzowie
garncarstwa z całego kraju, przedstawiciele najznakomitszych centrów garncarstwa w Rumunii. Podczas targu, Duży Rynek w centrum
Sybina pełni rolę dawnego targu w
dzień świąteczny.
Kontakt: Centrul Judeţean pentru
Conservarea Culturii Tradiţionale
„Cindrelul Junii”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 945
E-mail: [email protected]
Web: www.juniisibiului.ro
36 Młody od 1191
Międzynarodowy Festiwal
im. „George Enescu”
Koncerty muzyki symfonicznej
Kontakt: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel: 004 0269 206 508
E-mail: [email protected]
Web: www.filarmonicasibiu.ro
Teraz. Balet.
Festiwal baletu współczesnego z elementami artystycznymi, edukacyjnowychowawczymi ma na celu formowanie młodych artystów i popularyzację tej formy sztuki w szerszych kręgach publiczności.
Kontakt: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu.
Międzynarodowy
Festiwal Sibiu
Spektakle operowe, operetka, balet
i recitale, kursy kunsztu interpretacji
przy uczestnictwie i pod przewodnictwem uznanych mistrzów sztuki
lirycznej.
Kontakt: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel: 004 0269 206 508
E-mail: [email protected]
Web: www.filarmonicasibiu.ro
PAŹDZIERNIK
Minisezon Baletowy
Kontakt: Asociaţia Cavalerilor
de Sibiu
Międzynarodowy Festiwal
,,Jazz and More”
Festiwal promuje muzykę awangardową i najbardziej reprezentatywne współczesne prądy muzyczne.
Kontakt: Asociaţia Culturală
Interzone
Web: www.jazzandmore.ro
MUST
SEE!
Festiwal
filmowy
ASTRA
Astra Film to jedyny w swoim rodzaju
międzynarodowy festiwal filmowy w
tej części Europy, który promuje najlepsze produkcje filmowe non-fiction
w Rumunii i całym regionie oferując
miłośnikom kina szansę na spotkanie
twórców filmowych z całego świata.
Astra Film Fest jest dedykowany dokumentom poruszającym współczesne
tematy społeczne.
Kontakt: Studioul de film Astra
Tel: 004 0269 210 134
E-mail: [email protected]
Web: www.astrafilm.ro
LISTOPAD
Memoriał „Ioan Macrea”
Festiwal rumuńskiego folkloru
Kontakt: Centrul Judeţean pentru
Conservarea Culturii Tradiţionale
„Cindrelul Junii”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 945
E-mail: [email protected]
Web: www.juniisibiului.ro
Festiwal Tańca w Sybinie
Spektakle taneczne wykonywane przez
profesjonalne zespoły tańca lub amatorów, zaproszonych zarówno z kraju jak i
zagranicy, warsztaty taneczne i wystawy fotograficzne, które podejmują temat
tańca.
Kontakt: Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu
Tel: 004 0269 212 883
E-mail: [email protected]
Web: www.casastudentilorsibiu.ro
Narodowy Festiwal Muzyki
Folk i Poezji
Kontakt: Teatrul pentru Copii şi tineret Gong
Tel/ Fax: 004 0269 211 349
E-mail: [email protected]
Web: www.teatrulgong.ro
Młody od 1191
39
GRUDZIEŃ
Jarmark Bożonarodzeniowy
Wydarzenie przybiera formę świątecznego miasteczka, gdzie publiczność jest zaproszona do odwiedzania
drewnianych chatek,w których przeszło 40 wystawców prezentuje produkty sezonowe.
Tuż obok są ustawione kolejki lub karuzele tematyczne dla dzieci. Główną
atrakcję stanowi lodowisko na wolnym powietrzu, o powierzchni 900
metrów kwadratowych. W czasie trwania jarmarku mają miejsce pokazy
łyżwiarstwa artystycznego, koncerty
muzyki albo kolęd.
Web: www.targuldecraciun.ro
40 Młody od 1191
Międzynarodowy Festiwal
,,Magic Show”
Międzynarodowy Festiwal „Magic Show”
prezentuje spektakle a animacyjne, teatr
gestów i cieni, pokazy iluzjonizmu i magicznych sztuczek oraz przedstawienia, które łączą sztukę tańca i cyrku. Wydarzenie skupia
w jednym czasie spektakle stworzone po
to, by bawić, inspirować i udostępniać publiczności tę formę sztuki przedstawienia.
Kontakt: Teatrul pentru Copii şi Tineret Gong,
Sibiu
Str. Al. Odobescu, nr. 5
Tel/ Fax: 004 0269 211 349
E-mail: [email protected]
Web: www.teatrulgong.ro
Koncerty Muzyki acapella
Najczęściej śpiewane kolędy i Bożonarodzeniowe piosenki zostaną zaprezentowane podczas cudownych koncertów, wykonanych przez grupę Vocal Acapella. Ich repertuar łączy klasykę z nowoczesnością w
oryginalnych interpretacjach utworów, które zostały zebrane w albumach „Trzej Królowie ze Wschodu” rum. „Trei Crai de la Răsărit”
oraz „Boże Narodzenie z Acapella” rum.
„Crăciun cu Acapella”.
Kontakt: Asociaţia Culturală Acapella
Web: www.acapella.ro
Młody od 1191
31 grudnia
Nowy Rok
w Sybinie
W ostatnią noc roku, sybińczycy gromadzą się na Dużym Rynku miasta, aby
świętować Nowy Rok. W tym czasie mają
miejsce koncerty i imponujący pokaz sztucznych ogni.
Kontakt: Casa de Cultură a Municipiului
Tel: 004 0269 229 627
E-mail: [email protected]
Web: www.sibiuccm.ro
41
42 Młody od 1191
Muzea
Sybina
Młody od 1191
MUZEUM NARODOWE
BRUKENTHAL
Kolekcja została skompletowana w 1843
z 60 rycin nabytych od malarza Franza
Neuhausera a później z prac mistrzów
sztuki rumuńskiej takich jak: Theodor
Aman, Stefan Luchian, Theodor Pallady,
Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza. Kolekcja dostepna dla zwiedzających za dodatkową opłatą.
Muzeum Samuela von Brukenthala
Adres: Piaţa Mare nr. 4-5
Program letni (marzec-październik)
wt-nd: 10.00-18.00, pon.: zamknięte
Pierwszy wtorek miesiąca zamknięte.
Program zimowy (październik-marzec)
śr-nd: 10.00-18.00, pn i wt: zamknięte
Tel: 004 0269 217 691
Wstęp: dorośli – 12 lei
Dzieci, studenci i emeryci – 3 lei.
Muzeum zostało udostępnione dla ogółu w 1817 roku i początkowo obejmowało kolekcje barona Samuela von Brukenthala.
Kolekcja malarstwa europejskiego
Muzeum mieści około 1200 dzieł głównych szkół malarstwa europejskiego z XV
-XVIII wieku. Szkołę flamandzką i holenderską reprezentują wielcy mistrzowie
wywodzący się z renomowanych ośrodków malarstwa europejskiego; szkoła nie-
43
miecka i austriacka zawiera ponad 430
obrazów z okresu późnego renesansu, a
szkoła włoska prezentuje prace znanych
artystów pośród których Tullo Lombardo, Tiziano Vecello, Alessandro Magnasco
i wielu innych.
Gabinet rycin
Arcydzieła europejskiego rytownictwa
autorstwa takich sław jak Albrecht Durer, Marcantonio Raimondi, Agostino Carraci, Hendrick Goltzius, Egidius Sadeler,
Boetius şi Schelte Bolswert, Cornelis Galle, Robert Nanteuil, Giambattista Piranesi,
Giovanni Battista Tiepolo i wielu innych.
44 Młody od 1191
Młody od 1191
45
Muzeum Historyczne
„Casa Altemberger”
Galeria sztuki rumuńskiej
Obejmuje dzieła malarstwa, grafiki, rzeźby, meble, srebra, porcelanę,
szkło artystyczne etc.,od XV wieku do
współczesności.
Pośród autorów znajdują się: Franz
Neuhauser, Robert Wellmann, Fritz
Schullerus, Octavian Smigelschi, Emerich Tamas, Friedrich Miess, Nicolae
grigorecu, Theodor Pallady, Alexandru Ciucurencu, Hans Mattis Teutsch
i Corneliu Baba.
Kolekcja sztuki dekoracyjnej
Muzeum Brukenthal posiada w swych
zbiorach znaczącą kolekcję sztuki dekoracyjnej, która obejmuje ołtarze,
rzeźby, srebro sakralne i świeckie (XV
-XVIII w.), szkło, orientalne dywany
i meble, przedmioty o szczególnej
wartości artystycznej, których styl i
technika wykonania dowodzi przynależności do przestrzeni środkowo-europejskiej.
Adres: str. Mitropoliei, nr. 2
Program zwiedzania:
śr-nd w godzinach 10.00-18.00; poniedziałek, wtorek-zamknięte.
Wstęp (ekspozycja stała): dorośli – 12
lei; dzieci, uczniowie, studenci i emeryci – 4 lei.
Budynek, w którym mieści się muzeum, jest ważnym zabytkiem architektury gotyckiej, której punkt wyjścia stanowił dom burmistrza Thomasa Altembergera. Budowla została wzniesiona pod koniec XV wieku
i jest największym świeckim zespołem budowli w stylu gotyckim na terenie Rumunii.
46 Młody od 1191
Ekspozycja stała
Przedstawia ewolucję wspólnot ludzkich na południu Transylwanii rozpoczynając od paleolitu a kończąc na
epoce Średniowiecza. W każdej sali
muzeum zostały zaaranżowane kolejno, w porządku chronologicznym,
osada jaskiniowców, następnie zrekonstruowano osady człowieka z epoki neolitu (kultury Starcevo-Cirş i Vinca) eneolitu (kultura Petreşti), dalej zaś
przedstawiono epokę brązu i wczesną
epokę żelaza (Hallstatt).W sali 6 zostało zrekonstruowane sanktuarium
dackie. Następnie, w sali 7 odtworzono osadę rzymską, w ostatniej zaś sali
przedstawiono osadę średniowieczną.
Kolekcja broni i zbroi
Kolekcja ma 1900 eksponatów i zawiera: zbiory Zbrojowni miasta Sybina
(Stadtische Rustkammer) powstałej w
1872, zbiory Muzeum Społeczeństwa
Karpackiego z Siedmiogrodu, założo-
nego w 1880, zbiory, które przynależały wcześniej do byłego Muzeum Astra
oraz zbiory darowane w 1919 przez Dowództwo wojsk z Transylwanii.
Muzeum Historii Naturalnej
Adres: Str. Cetătii, nr 1
Program zwiedzania:
śr-nd od 10.00-18.00;
poniedziałek, wtorek: zamknięte.
Wstęp: dorośli – 8 lei; dzieci, uczniowie,
studenci i emeryci – 3 lei.
Podwaliny muzeum położono w 1849,
poprzez powołanie do istnienia Siedmiogrodzkiego Stowarzyszenia Nauk
Przyrodniczych. Kolekcje muzeum to
blisko 1.100.000 eksponatów z dziedziny geologii, paleontologii, botaniki
i zoologii. W grudniu 2007 otworzono
tutaj najnowocześniejszą wystawę historii naturalnej w całej Rumunii. Z tematycznego punktu widzenia, ekspozycja prezentuje główne grupy zwierząt i ich ewolucję filogenetyczną.
Młody od 1191
47
48 Młody od 1191
Młody od 1191
49
Muzeum Historii Farmacji
Adres: Piaţa Mică, nr. 26
Program zwiedzania: śr-nd w godzinach 10.00-18.00; poniedziałek, wtorek:zamknięte.
Wstęp: dorośli – 6 lei; dzieci, uczniowie, studenci i emeryci – 3 lei.
Otwarte w 1972 roku, muzeum zgromadziło przeszło 6.600 eksponatów
z XVI-XIX wieku. Pochodzą one z różnych aptek, zakładów farmaceutycznych, instytucji medycznych i osób
prywatnych z całego kraju.
Budynek, w którym działa muzeum
jest historycznym zabytkiem architektury o elementach gotyckich i renesansowych. Pośród eksponatów
muzeum znajdują się: wagi różnego
typu, filtry, destylatory, pojemniki z
metalu i ceramiki, szkło laboratoryjne, i kolekcja homeopatyczna obejmująca przeszło 2900 egzemplarzy.
50 Młody od 1191
KRAJOWY KOMPLEKS
MUZEALNY ASTRA
Muzeum Tradycyjnej Cywilizacji
Ludowej Astra
Adres: Sibiu, Calea Răşinari
Program zwiedzania:
październik-marzec
wtorek-niedziela:09.00-17.00
kwiecień-maj
wtorek-niedziela:10.00-18.00
maj-wrzesień
wtorek-niedziela:10.00-20.00
Tel: 004 0269 242 599
Wstęp: dorośli – 15 lei;
dzieci, uczniowie i studenci – 4 lei.
Ulokowane w Lesie Dumbrava, Muzeum
Tradycyjnej Cywilizacji Ludowej Astra
(Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
ASTRA) ma powierzchnię 96 ha i trasę wystawową długą na 10 km. Jest jedynym
muzeum na wolnym powietrzu w Sybinie. Muzeum mieści oryginalne zabytki
reprezentatywne dla systemu wartości
tradycyjnej cywilizacji wiejskiej w Rumu-
Młody od 1191
nii. Możecie obejrzeć gospodarstwa przeniesione z różnych części kraju i zrekonstruowane tutaj, wnętrza domów mieszkalnych zachowane w oryginalnej formie,
z przedmiotami domowego użytku i dekoracyjnymi, warsztaty rzemiosła, cerkwie drewniane, krzyże (tzw. troiţă), oberże, pawilon do gry, kręgielnię i huśtawkę.
W roku 2008 rozwinęły się prace demontażu i transferu kolejnych 10 budowli, kolekcja muzeum wzbogaciła się o następujące eksponaty: dom hodowcy winorośli, datowany na 1835 - zabytek historycz-
51
52 Młody od 1191
Młody od 1191
ny z miejscowości Bălăneşti (okręg Gorj);
Cerkiew drewniana (zabytek historyczny datowany na XVIII w.) z miejscowości
Comâneşti, wieś Suta (okręg Gorj); dom
z miejscowości Gura Râului (okręg Sibiu);
dom hodowcy zwierząt z miejscowości Simon –Bran (okręg Braşov); kuźnia z Fundu Moldovei (okręg Suceava); przędzarka
i wrzeciono z miejscowości Jleţ (okręg Hunedoara) oraz szopa ze stajnią dla dopełnienia gospodarstwa saskich garncarzy z
miejscowości Saschiz (okręg Mureş).
Muzeum oferuje zimą możliwość przejażdżki saniami, latem zaś przejazd dorożką powożoną końmi. Na jeziorze w obrębie muzeum możecie odpocząć pływając
łódką a w restauracji muzealnej skosztować dań tradycyjnej kuchni rumuńskiej.
(W Centrum Informacji Turystycznej Muzeum możecie poprosić o szczegóły dotyczące opłat za te usługi).
Latem, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ETNO TEHNO
PARKU – Muzeum Dzieci, gdzie kładzie
się szczególny nacisk na uczenie dzieci
53
przez zabawę z wykorzystaniem makiet
pewnych chłopskich instalacji przemysłowych: wiatraków, zaprzęgów, przędzarek,
etc.
Z Muzeum na Świeżym Powietrzu, możecie pojechać tramwajem turystycznym,
który przemierza piękną widokowo trasę: Sibiu – Las Dumbrava – Ogród Zoologiczny –Muzeum Wsi – Răşinari.Jeden wagon został przebudowany i nadano mu
charakter wagonu restauracyjnego, gdzie
podawane są orzeźwiające napoje i kawa.
Także z Muzeum na Świeżym Powietrzu,
można dotrzeć do Ogrodu Zoologicznego o powierzchni 15 ha, w którym znajduje się 135 zwierząt i 35 gatunków ptaków.
Należy wspomnieć także o dębie, przy
wejściu do ogrodu, który żyje już przeszło
400 lat.
54 Młody od 1191
Muzeum „Emil Sigerius”
Adres: Piaţa Mică, nr. 21
Program zwiedzania:
październik-maj
wtorek-niedziela: 09.00-17.00
czerwiec-wrzesień
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
Tel: 004 0269 218 195
Wstęp: dorośli – 5 lei
Dzieci, uczniowie, studenci – 1,5 lei.
Budynek, w którym muzeum rozwija
swoją działalność to dawna hala rzeźnicza, pochodząca z 1370. W 1765,
przez krótki czas, była używana jako
sala teatralna.
W dzisiejszych czasach budynek gości Galerię Sztuki Muzeum ASTRA
oraz mały sklepik z pamiątkami.Główny temat wystaw prezentowanych w
muzeum koncentruje się wokół miejsca i roli transylwańskich Sasów w
kulturze rumuńskiej i światowej.
Młody od 1191
55
Muzeul „Franz Binder”
Adres: Piaţa Mică, nr. 11
Program zwiedzania:
październik- maj
wtorek –niedziela: 09.00-17.00
czerwiec – wrzesień
wtorek –niedziela: 10.00-18.00
Wstęp: dorośli – 5 lei
Dzieci, uczniowie, studenci – 1,5 lei.
Muzeum „Franz Binder” jest pierwszym i jedynym muzeum etnograficznym o charakterze ponadeuropejskim w Rumunii. Kolekcje Muzeum Etnografii Universalnej „Franz
Binder” powstały w XIX w. z donacji
i skupów przedmiotów należących
odo podróżnych i posiadaczy podobnych obiektów. Kolekcja muzeum
obejmuje egzotyczne przedmioty z
Egiptu, Ekwadoru, Indonezji, Chin i
Japoni. Budynek muzeum znany jest
pod nazwą Kamienica Hermesa i pochodzi z XVI wieku.
56 Młody od 1191
Okolice
Sybina
Park Pod Olchami
Jeśli jesteście w Sybinie i pragniecie zorganizować krótkie jednodniowe wycieczki, proponujemy kilka miejsc w okolicy, które naprawdę warto odwiedzić. Szczegóły na
temat środków transportu, jakimi
dotrzecie do tych miejsc, uzyskacie
w centrach informacji turystycznej.
(Bulwar Victoriei) i Las Dumbrava; park ma 22 hektary, gdzie rośnie przeszło 68 gatunków drzew.
W tej scenerii żyje około 95 gatunków ptaków.
Park ma osobliwą atmosferę, potęgowaną przez Pawilion muzyki,
w którym przez całe lato odbywają się koncerty i spektakle. Ci, którzy pragną aktywnego wypoczynku, mogą znaleźć tutaj ścieżkę rowerową długą na 6 km.
Młody od 1191
57
Kościoły i grody warowne
Păltiniş
Miejsce znane zarówno przez stację narciarską obfitującą w śnieg,
kolejkę i wyciąg narciarski oraz
jako ośrodek leczenia chorób endokrynicznych systemu nerwowego i oddechowego, Păltiniş jest
wypoczynkowym miejscem przeznaczenia o każdej porze roku.
Znajduje się zaledwie 32 km od Sybina na wysokości 1400 m.
Najwięcej kościołów i grodów warownych datowanych na XII-XVI
wiek znajduje się w okolicy Sybina
i w miejscowościach w pobliżu miasta Mediaş. Piękne i dobrze zachowane kościoły warowne w Biertan
i Valea Viilor zostały uznane za zabytki dziedzictwa kulturowego i
włączone na listę UNESCO. Oprócz
tych dwóch, można zwiedzić także gród chłopski w Slimnic, kościoły
warowne w Cisnădie i Cisnădioara,
opactwo cystersów z Cârţa i wiele
innych.
58 Młody od 1191
Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro
Ocna Sibiului
Kąpielisko wybudowane wokół
naturalnych jezior o dużym stopniu zasolenia jest idealnym miejscem odpoczynku, jeśli szukacie
słońca, kąpieli i błotnych kuracji
leczniczych. Kąpielisko jest usytuowane 15 km od miasta Sybin.
Albota
Trasa transfogaraska
Wodospad i Jezioro Bâlea
Dwie przestrzenie, które przyciągają
nadzwyczajnym i dzikim krajobrazem górskim. Można jeździć na nartach, a śnieg nie topnieje do lipca.
Dostęp od DN 7 – Trasa transfogaraska, około 65 km od Sibina. Uwaga! Odcinek pomiędzy Wodospadem Bâlea (Bâlea Cascadă) i Jeziorem Bâlea (Bâlea Lac) jest zamknięty
dla samochodów w okresie od listopada do czerwca.
Jeśli chcesz połowić pstrągi, zrelaksować się, dobrze zjeść lub wybrać
się na wędrówkę w Góry Fogarskie,
warto byś pojechał do Alboty.
Mărginimea Sibiului
Atmosfera typowo wiejska, zachowywanie nietkniętych tradycji i
zwyczajów ludowych, gościnność
mieszkańców wsi i kunszt kulinarny gospodyń czynią z Mărginimea
Sibiului idealną przestrzeń na wakacyjny odpoczynek.
Młody od 1191
Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro
Albota • www. albota .sobis.ro
59
60 Młody od 1191
www.turism.sibiu.ro
oficjalna strona turystyki miasta
i
Centra
informacji
turystycznej
Centra informacji turystycznej Sybina zapewniają niezbędną łączność miasta z turystami. W tych
miejscach możesz uzyskać wkazówki lub dostać mapy i broszury
informacyjne.
Młody od 1191
Ratusz Miasta Sybin
Str. Brukenthal nr. 2, intrarea C,
Tel: 004 0269 208 913,
fax: 004 0269 208 811
E-mail: [email protected]
Czynny: poniedziałek-piątek w
godzinach: 09.00-17.00
sobota-niedziela w godzinach:
09.00-13.00
Lotnisko Sybin
Sos. Alba Iulia, nr. 73
(w obrębie nowego terminala)
Tel/ fax: 004 0269 253 999
E-mail: [email protected]
Czynne: poniedziałek-piątek w
godzinach: 07.00-21.30
sobota-niedziela w godzinach:13.30-21.30
Dworzec Kolejowy w Sybinie
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 6
Tel: 004 0269 208 913,
fax: 004 0269 208 811
E-mail: [email protected]
Czynny: poniedziałek-piątek w
godzinach: 09.00-17.00
sobota-niedziela w godzinach
9.00-17.00
Muzeum Astra
Calea Răşinari
Tel: 004 0269 252 976
E-mail: [email protected]
Kultours Info Center
Piaţa Mică, parter Casa Luxemburg
Tel: 004 0269 216 854
Orar: non-stop
E-mail: [email protected]
Web: www.kultours.ro
Sala fresków Muzeum
Narodowego Brukenthal
Piaţa Mică, nr. 22
Info Point Sibiu
Piaţa Huet, nr. 1
Tel/ fax: 004 0269 244 442
E-mail: [email protected]
61
i
62 Młody od 1191
Pieniądze
Pago
Możecie płacić kartami kredytowymi:
American Express, Dinner Club, JCB International, Euro Master Card SI VISA,
które są akceptowane w większości
hoteli, firm wynajmujących samochody, dużych sklepach i niektórych restauracjach. Radzimy jednak upewnić
się wcześniej.
Bezpieczeństwo -112
Numer alarmowy to 112, połączenie
bezpłatne.
Służby Ochrony i Pomocy
Turystycznej SPAT
Adres: Str. Brukenthal nr. 2
Telefon: 004 0269 208 913
SPAT w ramach Służby Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Sybinie oferuje pomoc i ochronę przebywającym
w Sybinie turystom. Pracownicy SPAT
mogą służyć informacjami dotyczącymi możliwości transportu, wymiany walut, numerów alarmowych ambasad i konsulatów, używania bankomatów.
Policjanci SPAT patrolują zarówno historyczne centrum, jak i Dworzec Sybina, mając przy sobie mapy i foldery informacyjne. Służby będą działać
w sezonie letnim.
Młody od 1191
63
Możecie wypocząć w ...
64 Baza noclegowa w Sybinie
Typ obiektu
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Motel
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Nazwa
Hilton *****
Continental Forum****
Golden Tulip Ana Tower****
Ibis****
Libra****
Levoslav****
Ramada****
Casa Moraru****
Roberts***
Premier***
Am Ring***
Ana***
Apollo Hermannstadt***
Bolta Rece***
Class***
Împãratul Romanilor***
Parc***
Simba***
Silva***
11 EURO**
Grand Dumbrava**
Gallant**
Sonne**
Sport**
Dumbrava*
Vincenza Square*****
Casa Elixia****
Zorba****
Happy Day****
(Ro)Maria****
Smarald****
Artemis***
La Pappy***
Baroc***
Ambra***
Amso***
Adres
Str. Pãdurea Dumbrava nr.1
Str. Piaţa Unirii nr.10
Str. Şcoala de Inot nr.2
Str. Claea Dumbravii, nr. 1-4
Str. Calea Guşteriţei nr.21-23
Str. Gen. Magheru, nr.12
Str. Emil Cioran, nr.2
Str. Alexandru Vlahuţã nr.11A
Str. Charles Darwin, nr.19
Str. Gen. Vasile Milea, nr.76
Piaþa Mare, nr.14
ªos. Alba Iulia, nr.120
Str. Nicolae Teclu, nr.14
Aleea Mihai Eminescu nr.4
Str. Rahova, nr.40
Str. Bãlcescu nr.4
Str. Şcoala de Înot nr.1-3
Calea Dumbrãvii nr. 12
Aleea Mihai Eminescu nr.1
Str.Tudor Vladimirescu, nr.2
Parc Dumbrava, nr.14
B-dul Victoriei, nr.55
Str. Stefan cel Mare, nr.47A
Str. Octavian Goga, nr.2
Str. Padurea Dumbrava, nr.14
Str. Turnului 17
Str. Privighetorii, nr.6-8
Str. E.A.Bieltz nr.86
Str. Lunga, nr. 2
Str. Infrăţiirii, nr. 13 A
Str Hipodromului, nr. 3
Str. E.A.Bieltz nr.59
str. Ion Albabei, nr. 64
Str. Semãnãtoarelor, nr.38
Str. Nicolae Iorga, nr. 16
Str.Prejbei, nr. 5A
Telefon 004+ prefix miasta
004 0269 252 986
004 0372 692 692
004 0269 234 000
004 0269 218 100
004 0269 234 244, 0369 428 000
004 0269 216 185
004 0269 235 505
004 0269 206 522
004 0269 212 222, 074 522 071
004 0369 439 344, 004 0269 244 804
004 0269 206 499
004 0269 228 856
004 0269 212 465; 0369 801 850
004 0269 216 360
004 0269 206 999; 004 0369 405 251
004 0269 216 500
004 0269 423 559, 0748 424 455
004 0269 220 440
004 0269 243 985, 0269 232 678
004 0269 222 041
004 0269 252 922
004 0269 215 975
004 0369 426 026
004 0269 212 237
004 0269 252 922
004 0269 223 927
004 0269 252 359
004 0269 229 227, 0369 405 260
004 0269 234 985
004 0269 227 203
004 0369 426 053
004 0748 287 824
004 0269 242 330
004 0740 467 843,
004 0740 046 819; 0269 442 572
004 0722 318 788; 0269 242 666
Adres e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] euro.ro
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]óna-zorba.ro,
[email protected]ónahappyday.ro
[email protected]óna-romania.ro
[email protected]ónasmarald.ro
Pensió[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]óna-ambra.ro
[email protected]óna-amso.ro
strona internetowa
www.sibiu.hilton.com
www.continentalhotels.ro
www.goldentulipsibiu.ro
www.ibishotels.ro
www.hotel-libra.ro
www.levoslav.ro
www.ramadasibiu.ro
www.casamoraru.ro
www.hotelroberts.ro
www.hotel-sibiu.ro
www.amringhotel.ro
www.hotel-ana.ro
www.hah.ro
www.sibiurestaurante.ro
www.hermannstadt-hotelclass.ro
www.imparatulromanilor.ro
www.hotelparcsibiu.ro
www.simbahotel.ro
www.hotelsilvasibiu.com
www.11euro.ro
www.parcdumbrava.ro
www.gallant.ro
www.sonne.ro
www.hotelsportsibiu.ro
www.parcdumbrava.ro
www.vincenzasquare.ro
www.casaelixia.ro
www.Pensióna-zorba.ro
www.Pensiónahappyday.ro
www.Pensióna-romaria.ro
www.Pensiónasmarald.ro
www.Pensióna-artemis.ro
www.cartisoara.ro
www.Pensióna-ambra.ro
www.Pensióna-amso.ro

Baza noclegowa w Sybinie
Typ obiektu
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Nazwa
Anca***
Belaşcu***
Casa Baciu***
Casa Burgheza***
Carmen***
Cocosul Rosu***
Coroana de Aur***
Casa Contiu***
Daniel***
Gasthof Sara***
Erlenpark***
Fortuna***
Magnolia***
Dumbrava***
Maria***
Nora***
Buon Gusto***
Rubin***
Tosca***
Verox***
Julia***
Kon Tiki***
Gasthof Clara***
Kristine***
Villa Santa Maria***
Zanzi***
Haus Paltinul***
Pensióna Hermannstadt***
Casa Ioana***
Casa Ivan***
Korona***
Casa Luxemburg***
Alexia***
Cibinium***
La Maison Francaise***
La Viorel***
Adres
Str. Calea Turnisorului, nr. 98
Calea Turnişorului, nr.116
Str. 9 Mai, nr. 29
Str. Fochistilor, nr. 11
str. Podului nr. 79 (Viilor FN)
Str. Ocnei, nr. 19
Str. 9 Mai, nr. 37
Str. Bahluiului, nr. 20
Str. Masarilor, nr. 1
Calea Turnisoruluui, nr. 139
Str. Octavian Goga, nr. 77
Str. Al. I. Cuza, nr. 22
Str. Calea Turnisorului, nr 144
Pãdurea Dumbrava, nr.1
Str. Viilor, nr 101
Str. George Toparceanu, nr. 11
Str. C-tin Noica, nr. 53
Str. Piata Crisan, nr. 7C
Str. Ana Ipatescu, nr 51
Str. Lunga, nr. 53
Str. Rotarilor, nr. 23
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10
Str. Râului, nr.24
Str. Luceafarului, nr. 42
Str. Livezii, nr. 43
Str. Constitutiei, nr 1
Str. Paltinului, nr.14
Str. Blãnarilor, nr.13
Str. Lucian Blaga, nr.13
Str. Cãlugãreni, nr.34
Str. Luptei, nr.8
Piaţa Micã, nr.16
Str. G-ral D. Praporgescu, nr. 1A
Str. Charles Darwin, nr. 10
Str. Iosif Velceanu, nr.1
Str. Lector, nr.2
Telefon 004+ prefix miasta
004 0743 113 092;004 0269 228 200
004 0269 213 180; 004 0744 762 814
004 0733 979 924; 004 0740 843 678
004 0723 695 304
004 0744 381 918
004 0369 427 482
004 0369 427 832
004 0745 251 457;
004 0269 243 924
004 0744 591 631; 004 0269 220 677
004 0269 252 153
004 0733 090 590; 0369 429 613
004 0745 267 276; 0269 250 325
004 0269 252 935, 0748 834 935
004 0744 802 300; 0269 239 547
004 0743 149 713; 0742 772 409
004 0269 211 516
004 0269 207 681
004 0269 230 385
004 0744 577 756
004 0741 151 618; 0788 027 908
004 0269 220 350
004 0269 222 914
004 0721 457 338; 0269 238 479
004 0743 224 451; 0269 224 451
004 0369 407 011; 0720 534 557
004 0728 275 444, 0269 216 297
004 0269 212 340
004 0751 514 751; 004 0269 213 265
004 0744 750 038;
004 0269 225 533, 0369 405 444
004 0269 216 854
004 0742 464 991
004 0269 244 165
004 0748 841 549
004 0269 211 410
Adres e-mail
65
strona internetowa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]óncarmen.ro
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ónafortuna.ro
[email protected]ónamagnolia.ro
[email protected]ónsb.ro
www.casaanca.home.ro
www.belasacu.ro
www.casa-baciu.com
[email protected]óna-nora.ro
[email protected]
[email protected]óna-rubin.com
Pensió[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.Pensióna-nora.ro
www.buongusto.ro
www.Pensióna-rubin.com
www.tosca.go.ro
www.Pensiónaverox.ro
[email protected]
Pensió[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ónahermannstadt-sibiu.ro
[email protected]
[email protected]
[email protected]óna-korona.ro
[email protected]
Pensió[email protected]
[email protected]
Pensió[email protected]
[email protected]
www.gasthofclara.ro
www.Pensiónakristine.ro
www.Pensiónsibiu.ro
www.zanzi.ro
www.haus-paltinu.ro
www.Pensiónahermannstadt-sibiu.ro
www.casaioana-sibiu.ro
www.casaivan.ro
www.Pensióna-korona.ro
www.casaluxemburg.ro
www.Pensióncarmen.ro
www.cocosulrosu.ro
www.coroanadeaur.ro
www.casa_contiu.xhost.ro
www.ela-hotels.ro
www.erlenpark.ro
www.Pensiónafortuna.ro
www.Pensiónamagnolia.ro
www.Pensiónsb.ro
www.reky-travel.de
www.pension-sibiu.ro
www.Pensiónalaviorel.ro
66 Baza noclegowa w Sybinie
Typ obiektu
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonat
Pensjonata
Pensjonata
Nazwa
Lion***
Nane***
Millenium**
Ardealul**
American Inn Bella**
Casa Bianca**
Carul cu Flori**
Nelu&Klein**
Casa Spatar**
Corina**
Costas**
Ela**
Emigrantul**
Favorit**
Casa Tobias**
Greenhouse**
Halemandero**
Ileana**
Kira**
Laura**
Leu**
Podul Minciunilor**
Richard**
Turist**
Verena**
Cony**
Turnisor**
Casa Arcas*
Eli**
Casa Veche
Andra***
Villa Hermanni***
Diana
Beijing**
Domar***
Adres
Str.Moldoveanu, nr.41
Str. Livezii, nr. 16
Str. Ştrandului, nr. 11
Str. Caltun, nr. 24
Str. Aurel Decei, nr 6
Str. E.A. Bieltz, nr. 93 B
Str. Luptei, nr. 36
Str. Calea Dumbravii, nr. 124
Str. Nicovalei, nr. 5
Sos Alba Iulia, nr. 104
B-dul Vasile Milea, nr. 26
Str. Noua, nr. 43
Calea Cisnadiei, nr. 8
Str. Calea Dumbravii, nr. 52
Str. Garii, nr. 15
Str. E. A. Bieltz, nr. 67
Str. Masarilor, nr. 10
Str. Berariei, nr. 2
Str. Calea Dumbravii, nr 76
Str. Vasile Aaron, nr 18
Str. Mos Ion Roata, nr. 6
Str. Azilului, nr. 1
Str. Anton Pann, nr. 25
Str. Rahovei, nr 101
Str. Anton Pann, nr. 12
Str. Porumbacului, nr. 22
Str. Graului, nr. 27
Str. 16 Februarie, nr. 2
Str. Ecaterina Varga, nr. 11
Str. Liviu Rebreanu, nr. 4
Str. Miraslau, nr. 1
Str. Ogorului, nr. 32 A
Sibiu, Calea Rasinari, Padurea Dumbrava
Str. Konrad Haas, nr. 22
Str. Calea Cisnadiei, nr. 76
Telefon 004+ prefix miasta
004 0728 936 348
0004 0269 227 626; 004 0721 464 515
004 0751 954 457; 0269 226 230
004 0269 213 381; 004 0745 503 468
004 0269 218 084; 004 0728 830 822
004 0744 599 466
004 0744 550 315; 0744 355 822
004 0269 244 111
004 0749 219 300; 0269 219 703
004 0269 228 492
004 0748 100 869; 0269 212 411
004 0744 916 893; 0269 215 197
004 0269 443 752
004 0745 160 201; 0269 223 567
004 0740 163 692; 0269 230 860
004 0788 310 168; 0269 227 800
004 0269 212 509
004 0369 427 427
004 0749 838 676; 004 0726 146 132
004 0722 215 412; 0269 244 826
004 0729 133 777; 0269 218 392
004 0744 916 893; 0269 217 259
004 0752 572 546
004 0740 246 825; 0269 242 050
004 0269 233 355
004 0269 232 483; 0745 285 946
004 0751 309 420; 004 0269 227939
004 0269 432 578; 0745 056 099
004 0747 222 602; 0751 872 022
004 0269 213 034; 004 0745 491495
004 0722 275 062; 004 0369 429 982
004 0744 683 473; 004 0369 561 575
004 0269 252 939; 0269 252 976
004 0269 214 076
004 0269 212 766
Adres e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]ón-costas.ro
[email protected]
[email protected]
Pensió[email protected]
[email protected]
[email protected]
strona internetowa
www.Pensiónalion.ro
www.americaninn.ro
www.casa-bianca.ro
www.nelu-klein.ro
www.Pensióncorina.ro
www.Pensión-costas.ro
www.ela-hotels.ro
www.emigrantul.uv.ro
www.clicknet.ro/greenhouse
[email protected]ónaileana.ro
[email protected]
[email protected]óna-laura.ro
www.Pensiónaileana.ro
www.Pensiónakira.ro
www.Pensióna-laura.ro
[email protected]
[email protected]
Pensió[email protected]
www.ela-hotels.ro
[email protected]
[email protected]
www.vilacony.ro
www.turnisor.com
[email protected]óna-eli.ro
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]om
www.Pensióna-eli.ro
www.casavechesibiu.ro
www.cazare-sibiu-andra.com
www.villahermanni.ro
www.Pensiónsibiu.go.ro

Baza noclegowa w Sybinie
Typ obiektu
Pensjonata
Pensjonata
Zajazd
Hostel
Hostel
Hostel
Hostel
Hostel
Hostel
Hostel
Hostel
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Pokoje do wynajęcia
Pokoje do wynajęcia
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Apartamenty standard hotelowy
Aparatamenty
Pokoje do wynajęcia
Aparatamenty
Aparatamenty
Nazwa
Adres
Antilopa*
Str. Costache Negri, nr.6
Casa Frieda***
Str. Nicolae Balcescu, nr 40
Han Veştem
Padurea Dumbrava - Muzeu
Chess Hostel*
Str. Stefan cel Mare, nr. 6
Flying Time**
Str. Ghe Lazar, nr. 6
Felinarul*
Str. Felinarului, nr. 8
Hostel Sibiu*
Str. Ogorului, nr. 26A
Hi-Bye*
Str. Zaharia Boiu, nr. 39
Old Town Hostel*
Piata Mica, nr. 26
La Padre*
Str. Somesului, nr. 4
Villa Teilor
Str. Teilor, nr. 4
Apartamente Grand Central
Str. Aleea Tesatorilor, nr. 3
Garsoniera Theea
Str. Nicolae Balcescu, nr. 9
Apartamente Tourism&Hospitality** si *** B-dul Vasile Milea, nr. 1
Apartamente Galeria Grafit
Str. Xenopol, nr. 3
Apartamente Galeria Grafit 2
Str. 9 Mai, nr 5
PF Budac**
Str. Anton Pann, nr. 9A
Fuie
Piata Aurel Vlaicu, nr. 9
Apartament Hotelier****
Str. G-ral Vasile Milea
Carmen***
Str. Ostirii, nr. 7
Casa Lux***
Piata Mica, nr. 28
Casablanca***
Str. Oasa, bl.2, ap. 22
City Central***
Str. Avram Iancu
Daniel***
Str. Croitorilor, nr. 6
Julia***
Str. Nicolae Iorga, nr. 49C
Mihai Viteazu, White, Rahova, Yellow, Herman, Light, Brown***
Simona
Calea Dumbravii, nr. 26
Sunny Suite
Str. Vasile Aron, nr. 20
Vio***
Str. Rahova, nr. 45
Apartament Central***
Str. N. Balcescu, nr. 1-3
Apartament Constantinescu Laurenţiu***
Str. G-ral Vasile Milea, bl. 1, ap113
Mustafa**
Str. Raului, nr. 5
Hermannstadt**
Str. Barbierilor, nr 1
Huet Residence ***
Piata Huet, nr. 3
Villa Astoria
Piata Mica
Telefon 004+ prefix miasta
004 0269 445 000
004 0269 218 821
004 0269 252 948
004 0724 275 219; 0766 578 606
004 0369 730 179
004 0269 235 260; 0749 901 171
004 0269 221 261; 0748 114 741
004 0766 448 418; 0269 231 257
004 0269 216 445
004 0722 258 715; 0743 558 715
004 0269 238 161
004 0722 256 938
0369 302 095; 0726 331 629
004 0722 551 073
004 0744 523 032
004 0744 523 032
004 0269 250 046; 0751 361 084
004 0788 274 850;004 0740 030 380
004 0766 437 466
004 0749 228 232; 004 0763 690 478
004 0744 519 031
004 0733 272 531
004 0730 634 400
004 0723 590 441
004 0731 990 053
004 0742 199 688
004 0269 422 448; 004 0741 055 566
004 0723 142 874
004 0722 271 195
004 0728 111 149; 004 0369 804 600
004 0744 540 765
004 0269 219 836
004 0269 213 392
004 0269 216 854
004 0369 446 917; 004 0728 307 722
Adres e-mail
strona internetowa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.Pensiónacasafrieda.ro
www.hanvestem.ro
www.chesshostelsibiu.ro
www.sibiuhostel.ro
www.felinarulhostelsibiu.ro
www.hostel-sibiu.ro
www.hostelsibiu.ro
www.hostelsibiu.ro
www.la-padre.ro
www.villateilor.com
http:\\www.travelspecialist.ro
[email protected]
[email protected]
www.huet-residence.ro
www.villaastoria.com
67
Sybin
Hermannstadt
Młody od 1191
Fotografia: Scott Eastman © 2009, Adela Albu
Design & Print: Honterus Sibiu
Tłumaczenie: Joanna Kornaś-Warwas
Wydane przez: Biuro promocji i rozwoju turystyki Urzędu
Miasta i Domu Kultury Miasta Sybin.
Dystrybucja bezpłatna

Podobne dokumenty