protokół pobrania sprzętu sportowego

Transkrypt

protokół pobrania sprzętu sportowego
PROTOKÓŁ POBRANIA SPRZĘTU
SPORTOWEGO
1. NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA
POBRANY SPRZĘT SPORTOWY
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NAZWA
BLUZA DRESOWA (ŻÓŁTA)
SPODNIE DRESOWE (CZARNE)
KOSZULKA BAWEŁNIANA (ŻÓŁTA)
KRÓTKIE SPODENKI (GRANATOWE)
GETRY (GRANATOWE)
MARKA
ADIDAS SERENO 14
ADIDAS SERENO 14
EMERALD
ADIDAS PARMA
ISKIERKA
ROZMIAR
SZTUK
SPRZĘT SPORTOWY JEST WŁASNOŚCIĄ AKADEMII FUTBOLU SIEPRAW Z SIEDZIBĄ W SIEPRAWIU.
JA, NIŻEJ PODPISANY, W IMIENIU SWOJEGO DZIECKA, ZOBOWIAZUJĘ SIĘ DO:
1. UŻYWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO AKADEMII FUTBOLU SIEPRAW TYLKO I WYŁĄCZNIE PODCZAS
ZAJĘĆ TRENINGOWYCH I ROZGRYWEK W BARWACH AKADEMII.
2. UTRZYMYWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO AKADEMII W NALEŻYTYM STANIE I CZYSTOŚCI.
3. ZWRÓCENIA CAŁOŚCI POBRANEGO SPRZETU (W NIENAGANNYM STANIE) W PRZYPADKU
REZYGNACJI Z CZŁONKOWSTWA BĄDŹ SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY CZŁONKÓW AKADEMII
FUTBOLU SIEPRAW.
4. W PRZYPADKU ZNISZCZENIA (NIE SPOWODOWANEGO ZAJĘCIAMI W AKADEMII) LUB ZAGUBIENIA
SPRZETU SPORTOWEGO – UISZCZENIA OPŁATY UMOWNEJ W WYSOKOŚCI 250 PLN BRUTTO
(SŁOWNIE: DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIAT ZŁOTYCH 00/100).
Miejsce i data
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych