Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Szkolna

Komentarze

Transkrypt

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Szkolna
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Szkolna 18
20-124 Lublin
Oświadczenie o liczbie znaków w publikacji:
Tytuł monografii recenzowanej
Autor/Redaktor
Liczba stron
Liczba znaków
Tytuł/y rozdziału/ów
1.
Autor/rzy rozdziału
Zakres stron
Liczba znaków
2.
3.
4.
5.
6.
Lublin, dnia …………
Imię i Nazwisko
………………………………..
Podpis Autora/Redaktora
…..…………………………..

Podobne dokumenty