Po wyglądzie nie poznasz... ...czy któryś z Twoich pracowników nie

Transkrypt

Po wyglądzie nie poznasz... ...czy któryś z Twoich pracowników nie
Po wyglądzie nie poznasz...
...czy któryś z Twoich pracowników
nie wykazuje seksualnego
zainteresowania dziećmi
www.acro.police.uk/icpc
Międzynarodowy Certyfikat na Rzecz Ochrony Dzieci (International Child Protection
Certificate - ICPC) w Wielkiej Brytanii
>> Sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci mogą być młodzi lub starzy, mogą to być mężczyźni lub kobiety. Nie
da się tego stwierdzić patrząc na ich zdjęcie albo czytając podanie o pracę.
>> Żądając od swoich brytyjskich pracowników oraz wolontariuszy przedstawienia Międzynarodowego Certyfikatu na
Rzecz Ochrony Dzieci (International Child Protection Certificate) upewniasz się, że nie byli oni w Wielkiej Brytanii
karani za przestępstwa, które sprawiłyby, że nie powinni pracować z dziećmi.
>> Certyfikat:
•
to możliwość uzyskania aktualnych informacji o karalności, dostępna dla organizacji i instytucji, które
nie mają formalnych powiązań z Wielką Brytanią a które zatrudniają lub planują rekrutowanie do pracy
obywateli brytyjskich lub innych osób, które przez pewien czas mieszkały albo pracowały w Zjednoczonym
Królestwie.
•
zawiera wykaz wszystkich wyroków skazujących danej osoby, znajdujących się w brytyjskich policyjnych
bazach danych, dzięki czemu będziesz mógł ocenić jej przydatność do pracy w Twojej organizacji
•
jego wydanie trwa tylko 10 dni i można go otrzymać w każdym miejscu na świecie
•
kosztuje 60 funtów, a opłatę tę wnosi osoba starająca się o pracę, a nie organizacja żądająca jego
przedstawienia
•
znacznie ogranicza ryzyko zatrudnienia osoby z Wielkiej Brytanii skazanej za przestępstwo seksualne wobec
dzieci
Certyfikat ICPC wydawany jest przez ACRO - Association of Chief Police Officers Criminal Records Office (Biuro Rejestru
Skazanych Stowarzyszenia Komendantów Policji) w Wielkiej Brytanii razem z Child Exploitation and Online Protection Centre
(Centrum na Rzecz Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem i Przestępstwami w Sieci – CEOP), brytyjskim krajowym centrum
na rzecz ochrony dzieci. Celem tej inicjatywy jest wspieranie działań uniemożliwiających sprawcom przestępstw seksualnych
wobec dzieci znajdowanie zatrudnienia za granicą, gdzie mogą mieć kontakt z dziećmi.
Na stronie www.acro.police.uk/icpc można znaleźć dodatkowe informacje oraz pobrać pakiet informacyjny wraz z formularzem.

Podobne dokumenty